Pondelok, 27. jún, 2022 | Meniny má Ladislav, Ladislava

Mesto Žiar nad Hronom

Mesto Žiar nad Hronom sa nachádza v Banskobystrickom kraji, na strednom Pohroní, v Žiarskej kotline. Rozprestiera sa prevažne na pravej terase rieky Hron. Katastrálna výmera mesta je 40 km štvorcových. Žiarska kotlina je na západe ohraničená pohorím Vtáčn

ik, na severe a východe Kremnickými vrchmi a na juhu Štiavnickými vrchmi. Na tomto území bola prirodzene vytvorená križovatka významných komunikačných spojov. Cesty z mesta sa lúčovite rozbiehajú v smeroch na Prievidzu, Nitru, Zvolen a Martin. Mestom prechádza železničná trať Bratislava - Zvolen. Vzdialenosť od Banskej Bystrice vzdušnou čiarou je 30 kilometrov, od Bratislavy 150 kilometrov.
Žiarskou kotlinou a aj mestom Žiar nad Hronom preteká rieka Hron. Dĺžka stredného toku Hrona je asi 60 km. Najvýznamnejším prítokom z pravej strany je Lutilský potok, ktorý sa vlieva do Hrona v blízkosti mesta pred Šibeničným vrchom. Dĺžka toku je 19 km.
Mesto Žiar nad Hronom má 19 875 obyvateľov. Hustota obyvateľstva je 517,69 obyvateľa na km2.

SkryťVypnúť reklamu

Ivan Černaj: „Dokončíme, čo sme začali“
Keď ste v roku 2002 kandidovali na post primátora, chceli ste z mesta Žiar nad Hronom urobiť perspektívne mesto, v ktorom by chceli ostať žiť naše deti. Myslíte si, že sa vám to darí?
Som presvedčený, že áno. Nakoniec, musia to posúdiť len a len naši občania. Som si ale vedomý, že väčšinu krokov, ktoré sme urobili, nie je vidieť. Viete to, že sme stabilizovali finančnú a dlhovú službu mesta, určite nie je vidieť. Mesto sme prebrali vo vysokej zadĺženosti a rozpracovanosti projektov, ktoré boli začaté bezhlavo, pretože neboli na ne peniaze. Povedzte, kto z vás by začal s výstavbou napríklad domu, keby naň nemal peniaze?!
Aj napriek tomu sa nám mnoho vecí podarilo. Vyplatili sme Technické služby, opravovali cesty, rekonštruovali chodníky, starali sa o verejnú zeleň, opravili sme strechu na krytej plavárni, dome kultúry, čiastočne zrekonštruovali II. ZŠ, pokračujeme v rekonštrukcii parku, vybudovali kanceláriu prvého kontaktu a mohol by som pokračovať s množstvom ďalších dokončených akcií. Dôležité je, že robíme to, na čo máme a napredujeme. Takže darí sa nám.
Vo vašom volebnom programe ste chceli vytvoriť novú štruktúru mestského úradu, podporovať čestné podnikanie, či znižovať nezamestnanosť v meste...
Áno, to sme spravili ako jeden z prvých krokov, preto bola zriadená kancelária prvého kontaktu. Práca na úrade pre občana je jednoduchšia. Samozrejme, že samotná zmena si vyžadovala aj zmenu technických riešení. Dnes už každý pracovník má počítač, e-mailovú adresu.
Jednoznačne podporujeme čestné podnikanie. Všetko, čo robíme, je transparentné a čisté. Veci ako výberové konania sú pre nás samozrejmosťou.
Máme rozpracovaných niekoľko úloh, ktoré chce- me dosiahnuť a znižovanie nezamestnanosti je priorita. Preto ako prioritné je pre nás zriadenie priemyselného parku a vytváranie pracovných príležitostí. To bol dôvod, prečo sme spoločne so Závodom SNP podpísali zmluvu o spolupráci v otázke budovania priemyselného parku. Na rokovaní s ministrom hospodárstva sa nám podarilo Pavla Ruska presvedčiť, aby Žiar bol zaradený medzi prioritné miesta. Čo sa aj stalo. Treba si však uvedomiť, že ak dnes v Kechneci sú úspešní a investori im tam už prichádzajú, tak je to len preto, že na tejto problematike začali pracovať už pred deviatimi rokmi. Mesto Žiar spalo aj v tejto oblasti, ale pustili sme sa do toho, nevzdáme sa a dúfame, že aj tu budeme úspešní.
Sľubovali ste aj rekonštrukciu parku. Tá sa v týchto dňoch skončila, ale chceli ste tiež vybudovať druhú oddychovú zónu pri Lutilskom potoku. Kedy a či vôbec sa začne jej výstavba?
Rekonštrukciu parku sme sľúbili a aj spravili. Nie je to ešte záverečná fáza, ale pokračujeme. Je za nami 1. a 2. etapa. Budovali sme to z prostriedkov, ktoré sa nám podarilo získať z grantov ministerstva životného prostredia. Prispela nám aj Nadácia ZSNP a Slovalco, za čo im ďakujeme.
Otázka oddychovej zóny pri Lutilskom potoku je, žiaľbohu, trošku komplikovanejšia. Aj napriek tomu, že je to moja srdcová záležitosť. Štúdie sú spravené, pokračujeme vo vysporiadavaní pozemkov, ale pravdepodobne rozpočet roku 2005 nám nedovolí, aby sme pokračovali v samotnej realizácii. Neznamená to však, že táto oddychová zóna nebude. Máme príliš veľa zodpovednosti na to, aby sme sa pustili do niečoho, čo nemáme finančne zabezpečené. Nechceme zadlžovať mesto.
Aký najväčší problém ste zatiaľ riešili a vyriešili?
Je toho viac: vysporiadanie dlhov, znížili sme náklady na prevádzku mestských objektov, zreštruktualizovali TS, zachránili fungovanie športu v meste, začali robiť poriadok s neplatičmi, našli sme investora na zbúranie rozostavby budovy OV KSS na Ulici SNP, vybavili mestskú políciu, ale hlavne sme mesto dostali z červených čísel.
Čo čaká mesto v budúcich dvoch rokoch?
Pokračovanie v trende, ktorý sme začali a postupný rozvoj. Dokončenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, znižovanie nezamestnanosti, výstavba nových obchodných priestorov, zlepšovanie infraštruktúry a hlavne tvrdá práca. Konkrétnosti budete vidieť sami. Všetko však bude záležať od finančných možnosti.
Prečo je pre vás Kaufland taký dôležitý?
Pretože je to fantastické zhodnotenie pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta (môj predchodca predal pozemok pre Jednotu ani nie za desatinu ceny), sú to dane pre mesto, približne 60 pracovných miest, vyvolané investície pre školu a infraštruktúru, práca pre množstvo žiarskych firiem a ďalšia konkurencia, ktorá prispeje k znižovaniu spotrebiteľských cien. Ale hlavne je to ďalšia investícia v meste za takmer 200 mil. Sk. Mrzí ma, že sa našli občania, ktorí robia prekážky. Ale to je už o zodpovednosti voči mestu.
Chcete opäť kandidovať v budúcich voľbách?
Samozrejme. To čo sme naštartovali a samotná náprava je na jedno volebné obdobie. Rozmach začne hlavne v ďalšom volebnom období. Nesmieme dovoliť, aby sa to zase vrátilo do starých koľají. Dokončíme, čo sme začali.

SkryťVypnúť reklamu

Žiar očami viceprimátora
Púť za naplnením nášho sna o čistejšom, bezpečnejšom a prosperujúcom meste sa začala 17. decembra 2002. Na začiatku tohto sna bolo mesto, ktorého potreby prevyšovali jeho reálne finančné možnosti, čo sa naplno prejavilo rozpočtovou krízou roku 2003, kedy boli naše nesplatené záväzky voči dodávateľom takmer 20 miliónov korún. Časť týchto záväzkov, ako vyplatenie podielov bývalých vlastníkov spoločnosti Technické služby, bola prenesená z predošlých rokov, keďže ani v tom období mesto nebolo schopné si ich splniť. Aj za tejto situácie splátky úverov mesta v objeme takmer 800 tisíc mesačne, na rekonštrukciu námestia a výstavbu bytového domu číslo 1, museli byť hradené včas. Čakal nás úrad bez dostatočného vybavenia počítačovou technikou, či bez funkčnej sieťovej kabeláže. Čakala nás paralyzovaná mestská polícia, Technické služby zlúčené nie práve najšťastnejším rozhodnutím do neefektívneho organizačného celku s bývalým Mestským podnikom služby, čoho dôkazom bol nesmierny zmätok v správe a evidencii majetku mesta, v bytovom hospodárstve a s tým spojenými vysokými nákladmi mesta na zabezpečenie týchto činností. Počkalo si na nás aj opätovné prerokovanie výstavby rýchlostnej komunikácie R1, pričom na zorientovanie sa v problematike malo vedenie mesta ako i samotní poslanci len pár týždňov. Šport sa dostal na kolená a zanechal 30 miliónový dlh, rozostavané objekty umelého trávniku i zimného štadiónu. Mesto bolo plné rozbitých ciest a chodníkov. Napriek týmto skutočnostiam mecenášsky naplno hradilo prevádzku plážového kúpaliska, krytej plavárne, rozdávalo na kultúru, na šport. Umelo držalo nad vodou neadekvátny počet školských zariadení, Centrum voľného času v samostatnej budove, na jedno dieťa v detských jasliach mesto vynakladalo viac než 130 tisíc korún ročne.
Začali sme postupne pomyselné klbko problémov rozmotávať. Dnes sme hrdí na to, keď môžeme povedať, že sme splatili všetky staré záväzky a na rok 2005 je pripravený vyrovnaný rozpočet. Popri tom sa nám už v júni roku 2003 podarilo otvoriť kanceláriu prvého kontaktu, ktorú nám závidí veľa miest na Slovensku a ktorá sa pre mnohé z nich aj stala vzorom.
V roku 2003 bola začatá a stále beží revitalizácia spoločnosti Technické služby. Zanikli neefektívne prevádzky, vytvorila sa nová organizačná štruktúra spoločnosti. Uzavreli sa nové obchodné zmluvy na výkony v prospech mesta, ktoré ich výrazne zlacneli. Urobil sa poriadok v mestskom majetku a dnes z jeho správy, ktorú si zabezpečuje mesto samo plynú nie bezvýznamné prostriedky do mestskej pokladne. Začali sme riešiť problémy s neplatičmi v našich bytoch, pričom prioritou je zastaviť prehlbovanie dlhov na nájomnom a vysťahovanie tých nájomníkov, ktorí nie sú ochotní si svoje záväzky voči mestu platiť. Zaviedli sa úsporné opatrenia v športových objektoch a v krytej plavárni. V tomto roku sa zrealizovali racionalizačné opatrenia v oblasti školstva a školských zariadení. Vytvorením Mestského športového klubu sa podarilo zabezpečiť kontinuitu športovej prípravy na území mesta. Mestské kultúrne centrum dokazuje, že aj malé mesto môže mať dôstojné kultúrne podujatia. Adekvátne možnostiam sme začali opravovať cesty a chodníky v meste. Urobila sa rekonštrukcia parku Štefana Moysesa. Projekčne sme pripravili viacero zámerov, projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia, oddychovú zónu či prestavanie Centra voľného času na bytové jednotky. Medzi priority budúceho obdobia patrí dobudovanie priemyselného parku. Veríme, že aj tento sen zrealizujeme, lebo v ňom vidíme mimoriadne dôležitý impulz ďalšieho rozvoja mesta. Možno by sa uplynulé obdobie dalo zhodnotiť aj ako obdobie systémových zmien. My ho však skôr vnímame ako obdobie, kedy sa sen stáva skutočnosťou.
Roman Zaťko, viceprimátor

SkryťVypnúť reklamu

Mestská polícia má nové zbrane
Od začiatku roku 2004 sa riadila činnosť mestskej polície (MsP) podľa prijatého projektu schváleného mestským zastupiteľstvom a na jeho splnenie boli a sú využité všetky dostupné prostriedky.
Plnenie úloh zabezpečuje 21 zamestnancov MsP, ktorí majú rozdelenú zodpovednosť po jednotlivých úsekoch.
V rámci kontrol bolo do konca októbra zistených 1114 priestupkov, z ktorých bolo dohovorom vybavených 293 a v blokovom konaní 755 priestupkov. V 33 prípadoch bolo začaté objasňovanie a ostatné boli riešené iným spôsobom. Počas výkonu služby príslušníci MsP predviedli, respektíve odovzdali na ďalšie konanie 23 osôb podozrivých z protispoločenskej činnosti, napríklad priamo na základe signálu strediska registrácie poplachov páchateľov krádeží vlámaním do obchodu s potravinárskym tovarom a motorových vozidiel, osoby poškodzujúce majetok mesta v objektoch dočasne neobývaných a podobne. Donucovacie prostriedky proti osobám použili v 7 prípadoch a v 8 prípadoch odňali vec osobe podozrivej zo spáchania priestupku. Hliadky MsP využívali pri riešení priestupkov v doprave aj technické prostriedky k zamedzeniu odjazdu vozidla - takzvané „papuče“ a dokumentovali priestupky aj digitálnym fotoaparátom, aby predišli prípadným neoprávneným protestom zo strany priestupcov. Využitím bicyklov v medziblokových priestoroch a v okrajových častiach, v záhradkárskej oblasti, Kupči, Kortine, či Šibeničnom vrchu, mohli byť nenápadnejšie monitorované odľahlejšie územia katastra mesta, kde sa zdržiavajú bezdomovci a môže byť páchaná protispoločenská činnosť. MsP vykonávala priebežne kontroly v objektoch materských, základných a stredných škôl, zabezpečovala bezproblémovú dochádzku žiakov cez frekventované komunikácie na vyučovanie a vykonávala hliadkovú činnosť pred školami, kultúrnymi objektmi a vo frekventovaných častiach mesta. V nočných hodinách naše hliadky najčastejšie riešili sťažnosti na rušenie nočného kľudu, verejného pohoršenia, verejného poriadku, či poškodzovania majetku. Nárast počtu priestupkov oproti minulosti bol zaznamenaný hlavne v oblasti dopravy. Išlo najmä o porušovanie zákazových značiek, parkovania a priestupky proti majetku.
V minulom volebnom období sa nedocenilo materiálne vybavenie príslušníkov MsP, hlavne inovácia zbraní, pretože doposiaľ používané zbrane boli už na hranici únosnosti bezpečnosti. Boli preto kúpené nové zbrane, ktoré vyhovujú všetkým normám. Vedenie mesta taktiež našlo prostriedky aj na výstražné zariadenia, vysielačky a počítačové vybavenie. Zrealizovala sa aj inštalácia záznamového zariadenia na linke tiesňového volania 159, kde sú zaznamenávané všetky hovory nahlásenia akejkoľvek protispoločenskej činnosti v meste a kontroly jej riešenia. Pokračujeme v získavaní klientov na ochranu objektov strediska registrácie poplachov. V súčasnej dobe chránime vyše 50 objektov a počet klientov sa snažíme stále zvyšovať.
Niekedy nám prácu sťažuje aj ľahostajnosť občanov k ochrane vlastného majetku, ako neuzamykanie vchodov, pivníc, vozidiel, bicyklov, ochrana osobných veci počas hromadných akcií, nákupov, neexistencia záchytnej izby pre opilcov v meste alebo blízkom okolí, neexistencia karanténnej stanice pre odchytené zvieratá, problémy s bezdomovcami i ťažšie prispôsobivými občanmi v meste a ich postihu k zjednaniu nápravy, niekedy menej tolerantnému spolužitiu obyvateľov rómskeho etnika i rómskeho a nerómskeho etnika v jednom obytnom bloku.
Je ale potrebné poukázať na pozitívny vplyv rozhodnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva a vedenia mesta na starostlivosť o zlepšenie bezpečnostnej situácie. Nový projekt koncepcie bezpečnosti obyvateľov a majetku v meste sa postupne realizuje.
Bohužiaľ, do súčasnej doby nemohol byť zrealizovaný monitorovací kamerový systém v meste i napriek prísľubom pracovníkov štátnej správy ešte v roku 2003, že finančné prostriedky budú priamo poskytnuté na tento cieľ už v 1. štvrťroku tohto roku. Toto sa však doteraz nestalo, aj keď mesto svoj diel financií zabezpečilo. Zavedením monitorovacieho kamerového systému by sa vylepšil dozor v miestach dosahu kamier a hliadky by mohli operatívne zasahovať proti sprejerom, osobám rušiacim nočný kľud, poškodzujúcim majetok mesta, či vozidlá. Verím, že tento projekt v meste, napriek problémom, predsa len zrealizujeme.
Všetci občania môžu kedykoľvek využiť bezplatnú tiesňovú linku 159, kde službukonajúci príslušník zariadi čo najrýchlejšiu nápravu konkrétnej sťažnosti.
Jozef Číž, náčelník MsP Žiar nad Hronom


Aj v školstve treba meniť stereotypy myslenia
Obdobie od prechodu kompetencií zo štátnej správy na samosprávu v úseku školstva je poznačené množstvom zmien. Hneď v začiatkoch, v roku 2002, keď boli školy a školské zariadenia delimitované z majetku štátu do majetku obcí, ktoré sa stali ich zriaďovateľom, spočívala azda najväčšia z nich v prenesení väčšej zodpovednosti na školy a školské zariadenia. Termín prechodu kompetencií bol zároveň aj záväzným termínom prechodu základných škôl na právnu subjektivitu, čo v praxi znamenalo presunutie zodpovednosti a všetkých práv a povinností vyplývajúcich z pracovno-právnych a ekonomických vzťahov na školy a školské zariadenia. V našom meste sa to týkalo všetkých základných škôl, Základnej umeleckej školy (ZUŠ) a Centra voľného času (CVČ). Od 1. januára 2003 získala právnu subjektivitu aj Materská škola na Ulici A. Kmeťa.
Dôležité bolo prehodnotiť vyťaženosť jednotlivých škôl a školských zariadení, na základe ktorého sme spracovali Koncepciu rozvoja školstva na území nášho mesta. Vychádzali sme pri tom z reálneho počtu žiakov na jednotlivých školách, detí v materských školách a porovnávali sme ho s počtom zamestnancov a výškou prevádzkových nákladov, pričom sme brali do úvahy demografický vývoj v našom meste. Na základe získaných podkladov sme dospeli k názoru, že počet žiakov a naplnenosť tried v základných školách je poddimenzovaná a plnenie povinnej školskej dochádzky dokážeme zabezpečiť v troch školách.
Zlúčenie škôl
To bol hlavný dôvod presťahovania Základnej školy na Kollárovej ulici (III. ZŠ) a jej zlúčenia so Základnou školou na Ulici M. R. Štefánika (II. ZŠ), pričom budova III. ZŠ bola odpredaná a presťahovalo sa do nej gymnázium. Časť finančných prostriedkov z prvej splátky za budovu, 2 810 000 korún, bola použitá na rekonštrukciu priestorov po gymnáziu, ktoré dovtedy sídlilo v areáli II. ZŠ.
Pred zlúčením uvedených základných škôl bolo na oboch spolu 45 tried, po zlúčení 38, pričom v súčasnosti je priemerný počet žiakov na triedu 25. Úspora je evidentná nielen na znížení prevádzkových nákladov budov, ale aj na mzdách a odvodoch, pretože so znižovaním počtov žiakov sa v minulosti adekvátne neznižoval počet zamestnancov.
Okrem III. ZŠ sa do areálu II. ZŠ presťahovalo aj Centrum voľného času, čím sme dosiahli ďalšie úspory na prevádzke. O záujmové útvary v CVČ po presťahovaní je väčší záujem, tento školský rok ich navštevuje 346 detí oproti 121 v predchádzajúcom roku.
Od budúceho roka sa zmení systém financovania takzvaných originálnych kompetencií, pod ktoré patria MŠ, ZUŠ, CVČ, školské kluby detí a školské jedálne pri MŠ a ZŠ. Ich prevádzka bude hradená z rozpočtu mesta. To je dôvodom na uskutočnenie ďalších opatrení, ktoré je nevyhnutné urobiť.
Nevyužitá kapacita MŠ bola dôvodom na zrušenie II. MŠ na Ul. Š. Moysesa a na redukciu počtu tried o 4 v ostatných materských školách. Zmena legislatívy znamenajúca zvýšenie maximálneho počtu zapísaných detí v MŠ, ako aj zníženie demografického vývoja v našom meste a sociálna situácia rodín, sa plne prejavujú aj na záujme o predškolské zariadenia.
Presťahovanie ZUŠ-ky
Ďalším krokom, ktorý prispeje k zvýšeniu efektívnosti využívania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta, je pripravované presťahovanie ZUŠ do priestorov IV. ZŠ. Jej prevádzka je finančne náročná vzhľadom na počet tried a žiakov. Presťahovanie ZUŠ by znamenalo ich lepšie využitie, umiestnenie v účelovom zariadení a zároveň sa priestory po ZUŠ môžu opäť zmeniť na byty.
Školské stravovanie je oblasťou, pre ktorú v súčasnosti hľadáme riešenie prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže zameranej na predloženie projektu školského stravovania v našom meste za dodržania stanovených podmienok. Cieľom je znížiť náklady na prípravu jedál pri zachovaní, respektíve zvýšení kvality poskytovanej služby.
Premena školstva v našom meste je viac ako nevyhnutná. Prijatie racionalizačných opatrení a presťahovanie niektorých subjektov sleduje jediný cieľ - dobehnúť zmeškané. Do škôl a školských zariadení sa neinvestovalo celé roky a ak chceme vytvoriť príjemné prostredie pre žiakov aj pedagógov, ak chceme zmodernizovať materiálno-technické vybavenie škôl, kúpiť moderné pomôcky a mať peniaze na mzdy, musíme si najprv vyjasniť, čo potrebujeme zachovať, v akom rozsahu a koľko ľudí postačuje na realizáciu našich zámerov. Túto skutočnosť musia chápať všetci, lebo bez jej pochopenia by sme nemohli očakávať zvýšenie kvality podmienok na rozvoj školstva v našom meste.
Marta Mergová, školský úrad

Šport v našom meste
Keď začiatkom roka 2003 prišla informácia, že bývalý Športový klub ZSNP sa nachádza vo výrazných ekonomických problémoch, záväzky klubu predstavovali takmer 30 miliónov korún. Mesto so spoločnosťou Technické služby a najvýznamnejšími podnikateľskými subjektmi stálo pred vážnou otázkou, čo ďalej. Kontinuita športu na území mesta je potrebná, preto bola nutnosť presvedčiť hlavných sponzorov športu, teda spoločnosti ZSNP a Slovalco, že sa osud športového klubu nezopakuje. Po viacerých rokovaniach prišla na stôl myšlienka založenia mestského športového klubu, ktorého jediným poslaním bude zabezpečovanie transparentného prerozdeľovania prostriedkov sponzorov určených na športovú činnosť. Prioritou sa stali mládežnícke kategórie športov. Náklady spojené s prevádzkou športových zariadení ostali na bedrách mesta a mzdové a režijné náklady chodu mestského športového klubu zase na spoločnosti Technické služby.
Určite sa nájde aj mnoho kritikov, niektorí smútia za druhou futbalovou ligou, iným vadí množstvo prerozdeľovaných peňazí, niekto by chcel mať umelý trávnik, či konečne dostavaný zimný štadión. Aj my by sme to chceli, ale tak ako si aj samotné mesto muselo tvrdo uvedomiť, robiť môže len to, na čo má dostatok financií.
Založením mestského športového klubu, poctivým a zodpovedným prístupom všetkých činovníkov v jednotlivých športových kluboch, boli v meste zachované športové triedy, v 18 kluboch športuje viac ako 1200 športovcov, v Základnej škole na Janského ulici nám pribudne futbalové miniihrisko s umelým trávnikom, podarilo sa získať dotáciu 8 miliónov korún na zimný štadión od Slovenského zväzu ľadového hokeja. Znovu sa obnovila dôvera veľkých sponzorov, ktorí naďalej podporujú šport v našom meste. Sme presvedčení, že cesta, ktorá sa vybrala, bola správna a ostáva len jedno, vydržať.
Roman Zaťko, viceprimátor

Technické služby Žiar nad Hronom dnes
Technické služby sa snažia prinášať občanom mesta Žiar nad Hronom služby v oblasti zabezpečovania čistoty verejných priestranstiev, údržby verejnej zelene a miestnych komunikácii, odpadového hospodárstva, ako aj poskytovania služieb spojených so správou a prevádzkovaním cintorína, športových zariadení a krytej plavárne. V organizačnej oblasti bol vypracovaný a schválený dlhodobý rozvojový plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorého obsah sa postupne napĺňa.
V materiálnej oblasti sa začalo s obnovou strojového parku, kúpilo sa zametacie vozidlo, vozidlo na odvoz objemného odpadu, motorové kosačky, píly a ďalšia technika. Naše úsilie o zlepšenie a skvalitnenie služieb nie je zamerané len do vnútra spoločnosti. Vykonali sme rozšírenie pôvodného cintorína pre 200 hrobových miest pre klasické pochovávanie dospelých a 40 miest pre detské hroby. Nový cintorín je vybavený novým verejným osvetlením, odberovým miestom vody a spevnenými betónovými komunikáciami. Tohtoročná veterná smršť poškodila viacero stavebných a iných objektov a mestských kultúr ako stromov, či kríkov. Odstraňovanie týchto následkov dostatočne preverilo naše spoločné schopnosti pri obnove smršťou spôsobených škôd.
Igor Rozenberg, riaditeľ TS

Nová ekonomika mesta
Uplynulé dva roky sa niesli v duchu racionalizácie a ozdravovania ekonomiky. Mesto muselo pristúpiť k opatreniam, ktoré nie všetci obyvatelia privítali. „Medzi tieto opatrenia nesporne patrilo zlúčenie III. a II. základnej školy, presťahovanie Centra voľného času do priestorov Základnej školy na Štefánikovej ulici, premiestnenie činnosti a uvoľnenie objektov II. Materskej školy, bývalých detských jaslí na Ulici Cyrila a Metoda, detských jaslí na Ulici Novomeského, čím sme usporili osem miliónov korún,“ hovorí ekonóm Juraj Gallo. „Ďalšou z možností, ako vytvoriť dostatok zdrojov na zabezpečenie základných povinností mesta bol aj odpredaj niektorých nehnuteľností, ktoré mesto muselo dotovať. Medzi tieto nehnuteľnosti patrilo aj plážové kúpalisko. Jeho predajom sme zároveň získali záruku, že do tohto objektu budú investované niekoľko miliónové prostriedky na rekonštrukciu.
V návrhu rozpočtu na budúci rok sú 4 milióny korún vyčlenené na prevádzku krytej plavárne. Ak sa návrh rozpočtu schváli v tejto položke, bude krytá plaváreň fungovať ďalej, ale budeme hľadať možnosti ako náklady, spojené s jej prevádzkou, znižovať.
Samostatnou kapitolou je bytový fond majetku mesta. Analýza finančného hospodárenia jasne ukázala, že aj tu sa musia prijať rázne opatrenia. Výška nedoplatkov na nájomnom sa za uplynulé roky vyšplhala na neuveriteľných 8,5 milióna korún. Nedoplatky u jednotlivcov sa pohybovali na úrovni 100 tisíc korún,“ dodáva Juraj Gallo. Táto situácia sa rieši deložáciou nájomníkov, ktorí si neplnia svoju povinnosť.
„Na záver chcem ubezpečiť obyvateľov mesta Žiar nad Hronom, že robíme všetko preto, aby sa zamestnanosť v meste zvyšovala.“

Dane na rok 2005 schválené mestským zastupiteľstvom
Daň zo stavieb v katastrálnom území Žiar nad Hronom a Horné Opatovce: 7 korún za stavby na bývanie, 4 koruny za stavby na pôdohospodársku produkciu, 15 korún za stavby rekreačných a záhradkárskych chát, 20 korún za samostatne stojace garáže, 110 korún za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, 110 korún za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu, 40 korún za ostatné stavby.
Daň zo stavieb v katastrálnom území Šašovské Podhradie: 3 koruny za stavby na bývanie, 2 koruny za stavby na poľnohospodársku produkciu, 7,50 koruny za stavby rekreačných a záhradkárskych chát, 10 korún za samostatne stojace garáže, 110 korún za priemyselné stavby, 110 korún za stavby na ostatnú podnikateľskú činnosť, 40 korún za ostatné stavby.
Daň z bytov: 6 korún za byty, 110 korún za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikateľskú činnosť, 10 korún sa ostatné nebytové priestory.
Daň za psa: 1 000 korún za psa chovaného na území mesta, 500 korún sa psa chovaného v záhradkárskej časti, 250 korún za psa chovaného v rodinných domoch a v časti IBV, 60 korún za psa chovaného v časti Šašovské Podhradie.
Daň za užívanie verejného priestranstva: 22 korún/m2/deň za predaj z nákladného auta, 7 korún/m2/deň za predaj osobného auta, 5 korún/m2/deň za umiestnenie terasy na verejnom priestranstve, 4 koruny/m2/deň za umiestnenie lunaparkov a iných atrakcií, 6 korún/m2/deň za umiestnenie cirkusu, 102 korún/m2/deň za svojvoľné zabratie akejkoľvek plochy na skládku, 12 korún/m2/deň za trvalé parkovanie motorového vozidla mimo stráženého parkoviska, 22 korún/m2/deň za vrak motorového vozidla, 1 500 korún/rok za umiestnenie plátenej garáže na vyhradených miestach, 1 500 korún/rok za vyhradené miesto na parkovanie, 300 korún/m2/deň za užívanie Námestia Matice slovenskej pre reklamačné, propagačné akcie, 100 korún/m2/deň za ostatné užívanie Námestia Matice slovenskej, 10 korún/m2/ deň za ostatné užívanie verejného priestranstva.
Daň za ubytovanie: 10 korún za osobu a prenocovanie
Daň za predajné automaty: 2 400 korún za jeden predajný automat a kalendárny rok.
Daň za nevýherné hracie prístroje: 5 000 korún za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.


Mestské kultúrne centrum
Mestské kultúrne centrum má od marca tohto roku nielen novú riaditeľku, Riu Ferčákovú, nové meno a logo, ale aj spôsob financovania a iný ekonomický systém. „Okrem toho sa kúpila základná technická, či mobilná výbava, zriadil sa centrálny predpredaj vstupeniek na podujatia, zmodernizovala sa knižnica, ktorá bola zaradená do medzinárodného výpožičného systému Libris,“ hovorí Ria Ferčáková. „Prebehla reforma kina, zmenila sa jeho dramaturgia. Filmový klub sme nahradili projektom Filmostráda.“
V budúcom roku čaká obyvateľov mesta Žiar nad Hronom „Narodeniny Céčka“, galaprogram, na ktorom bude predstavená dramaturgia roka 2005, divadelný festival humoru a satiry „Všeobecná veselosť“, ale aj Žiarska hudobná jar, ktorá vyvrcholí koncertom Martina Babjaka. „V máji vystúpi travesty skupina Srceamers, organizujeme Free Fest s Backwards, či Fun Time a Folkové Vianoce, rodinný festivalík pesničkárov a dobrej hudby. V budúcom roku sa chceme tiež zamerať na reformu domácej kultúry a predstaviť ju verejnosti.“ Ešte v tomto roku môžu Žiarčania vidieť Čarovanie a oslavy Silvestra na Námestí Matice slovenskej.

Kancelária prvého kontaktu
V minulom roku sme pristúpili k rozhodnutiu zaviesť v mestskom úrade systém manažérstva kvality (ISO 9001 : 2000). Jeho cieľom bolo popísať všetky procesy v práci úradu, zefektívniť ich. Systém kvality je totiž predovšetkým prostriedok, ktorý má slúžiť na zabezpečenie toho, že vyvíjame, produkujeme a poskytujeme služby v požadovanej kvalite, to znamená také, ktoré uspokojujú požiadavky našich zákazníkov - občanov. A presne takéto služby poskytovať musíme a najmä chceme.
Hlavne preto vznikla kancelária prvého kontaktu s bezbariérovým prístupom, ochotným informátorom a možnosťou vybaviť veľkú časť požiadaviek obyvateľov mesta Žiar nad Hronom. V kancelárii prvého kontaktu nájdete pokladňu, matriku, či evidenciu obyvateľstva. Môžete tu zaplatiť dane a iné poplatky, nájdete tu pracovisko životného prostredia a pracovisko odboru starostlivosti o obyvateľa.
Pre potreby klienta vznikla v tomto roku aj služba „dlhá streda“ a „vybavenie cez obednú prestávku“. Predstavuje možnosť vybavenia svojich požiadaviek v mestskom úrade (okrem každého dňa do 15.30 hodiny) v stredu do 17.30 hodiny a počas obednej prestávky úradu, v čase od 11.30 hodiny do 12.00 hodiny.
Ľudia prichádzajú do mestského úradu s rôznymi požiadavkami. Takými, ktoré sú priamo v náplni práce jednotlivých odborov, ale aj takými, ktoré nevieme vždy vybaviť. Preto nie všetci z neho odchádzajú úplne spokojní. Každý odchádzajúci klient však musí mať istotu, že sme urobili všetko pre to, aby sme hľadali spôsob ako sa jeho požiadavka dá splniť a nie dôvod, prečo to urobiť nemôžeme.
Mariana Páleníková, prednostka úradu

Najčítanejšie na My Žiar

Inzercia - Tlačové správy

 1. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny. Adepti sú jasní
 2. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete
 3. IMMOFINANZ pokračuje v úspechoch nájomných zmlúv aj v roku 2022
 4. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 5. Nalaďte sa na svoje mladšie ja s rádiom Vlna
 6. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku
 7. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu
 8. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk
 1. Trápia Vás bolesti a únava? Máme skvelé riešenie k vám domov
 2. IMMOFINANZ pokračuje v úspechoch nájomných zmlúv aj v roku 2022
 3. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete
 4. Prešovský Fragaria Cup oslavuje 20 rokov
 5. Na čo slúžia bubnové kosačky a ako vybrať tú správnu?
 6. V Košiciach vznikla inkluzívna škola s finančnou podporou grantu
 7. Lekár U19: „Majstrovstvá Európy sú pre nás vyvrcholením"
 8. Tatra banka získala 2 prestížne ocenenia
 1. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny 27 738
 2. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu 9 975
 3. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku 7 705
 4. 91 kreslených správ o Slovensku, Ukrajine a celom svete 4 985
 5. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk 3 879
 6. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME 2 815
 7. Máte v hľadáčiku dovolenku v Turecku? Táto inšpirácia padne vhod 2 039
 8. Jedinečný rodinný All Inclusive hotel vás privíta aj toto leto! 1 715

Blogy SME

 1. Lórant Kulík: Umenie: V bývalej likérke prezentujú študenti spektrum umeleckej a vedeckovýskumnej činnosti Fakulty umení TUKE v Košiciach
 2. Vladimír Krátky: Lebo Fico - sa stále ešte dá ,
 3. Jozef Sitko: Bude Slovensko krajinou nikoho?
 4. Blanka Ulaherová: V krajine Vandalov
 5. Andrea Vörösová: Bude každý druhý človek autista?
 6. Irena Šimuneková: Rozhľadne Poľana a Žalostina.
 7. Lubomir Zahora: 10 skúseností s rakúskou políciou
 8. Štefan Vidlár: Nedeľné minizamyslenie sa
 1. Soňa Bulbeck: Ako šklbú turistov inde... 9 932
 2. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku) 7 251
 3. Věra Tepličková: Mala by som byť po dnešku pokojnejšia, pani Kavecká? 6 419
 4. Post Bellum SK: Kocáb: Boli schopní aj tmu vydávať za dôkaz toho, že tam nie sú jadrové hlavice 5 896
 5. Věra Tepličková: Igi zasa ukazuje figy alebo O tom, ako sa Edo unáhlil 5 819
 6. Felipe Sánchez López: Opatrovatelia alebo novodobí slovenskí otrokári 5 561
 7. Monika Vojčíkova: Nie je Pavlínka ako Pawlinka 4 597
 8. Jozef Černek: Turecko, letecky s dvomi deťmi, časť prvá - cesta tam 2 992
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Ochorenie čriev je závislé od životosprávy i potrebných pomôcok.


5 h

Model je dominantou novej galérie, ktorá vznikla v tesnom susedstve betlehemu.


TASR 22. jún

Pre samosprávy sú zelené projekty prioritou, veľká byrokratická záťaž a náročnosť procesov pri uchádzaní sa o eurodotácie sú v prípade obcí a malých miest brzdou rozvoja. Rozprávali sme sa so SLÁVKOU LENČÉŠOVOU, expretkou na oblasť životného prostredia v Združení miest a obcí Slovenska.


17. jún
Obnovená panoráma na náučnom chodníku Milana Kapustu.

Obnovu stihli ešte pred sezónou.


21. jún

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Ľuboš odišiel v stredu, v piatok ohlásili jeho nezvestnosť.


25. jún

Roman Hanajík poukazoval na hoaxy vo videách Igora Bukovského.


25. jún

Majiteľ pozemku vyčíslil škodu na asi 6-tisíc eur.


21 h

Dokopy 25 rokov hral v štyroch veľmi populárnych kapelách.


Lajos Telek 21. jún

Blogy SME

 1. Lórant Kulík: Umenie: V bývalej likérke prezentujú študenti spektrum umeleckej a vedeckovýskumnej činnosti Fakulty umení TUKE v Košiciach
 2. Vladimír Krátky: Lebo Fico - sa stále ešte dá ,
 3. Jozef Sitko: Bude Slovensko krajinou nikoho?
 4. Blanka Ulaherová: V krajine Vandalov
 5. Andrea Vörösová: Bude každý druhý človek autista?
 6. Irena Šimuneková: Rozhľadne Poľana a Žalostina.
 7. Lubomir Zahora: 10 skúseností s rakúskou políciou
 8. Štefan Vidlár: Nedeľné minizamyslenie sa
 1. Soňa Bulbeck: Ako šklbú turistov inde... 9 932
 2. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku) 7 251
 3. Věra Tepličková: Mala by som byť po dnešku pokojnejšia, pani Kavecká? 6 419
 4. Post Bellum SK: Kocáb: Boli schopní aj tmu vydávať za dôkaz toho, že tam nie sú jadrové hlavice 5 896
 5. Věra Tepličková: Igi zasa ukazuje figy alebo O tom, ako sa Edo unáhlil 5 819
 6. Felipe Sánchez López: Opatrovatelia alebo novodobí slovenskí otrokári 5 561
 7. Monika Vojčíkova: Nie je Pavlínka ako Pawlinka 4 597
 8. Jozef Černek: Turecko, letecky s dvomi deťmi, časť prvá - cesta tam 2 992
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu