Štvrtok, 6. október, 2022 | Meniny má Natália

Školské spravodajstvo

V dňoch 4. a 5. februára sa konal zápis detí aj v Základnej škole SNP v Hornej Ždani, ktorá je spádovou školou pre deti z obcí Prochot, Prestavlky, Horná a Dolná Ždaňa. Na budúcich prváčikov čakali pekne vyzdobené triedy. V dvoch z nich sa konal zápis a v

Je vaše dieťa pripravené?
jednej čakalo na nich prekvapenie v podobe hranej rozprávky o Červenej čiapočke. Po predstavení sa deti v sprievode svojich rodičov odobrali k pani učiteľkám, ktoré prostredníctvom rozprávok zisťovali pripravenosť malých predškolákov do veľkej školy.
Pripravenosť sa nemeria tým, do koľko dieťa naráta, koľko už pozná písmen, koľko ovláda básničiek a pesničiek. Na to, aby dieťa zvládlo telesné a psychické vypätie a nároky školy, musí byť predovšetkým telesne zdravé, adekvátne rozumovo vyspelé a emocionálno-sociálne zrelé. Dobrý zdravotný stav, fyzická kondícia a určitý stupeň vyvinutosti telesných funkcií je predpokladom na to, aby mu písanie nerobilo problémy, aby zvládlo dochádzku do školy za každého počasia, aby vydržalo počas vyučovania niekoľko hodín sedieť a po únave sa rýchlo zotavilo. Celková rozumová vyspelosť znamená, že dieťa má adekvátne rozvinuté vnímanie, predstavivosť, pozornosť, pamäť a myslenie, že má poznatky a vedomosti o okolitom svete a že sa správne a súvisle vyjadruje. Dieťa by malo mať o školu záujem a tešiť sa na ňu. Budúci veľký školák už musí byť priemerne nezávislý od rodičov, aby počas niekoľko hodinovej odlúčenosti neprežíval traumu. Očakáva sa od neho, že bude dodržiavať isté pravidlá, že nadviaže kontakt s neznámou učiteľkou a deťmi a vytvorí si k nim priateľské vzťahy. Teda, že bude schopné prijať úlohu školáka. To, či je dieťa na školu pripravené, dokáže pri istej dávke objektivity posúdiť každý rodič. Odbornou inštitúciou, ktorá na žiadosť rodiča, základnej či materskej školy alebo pediatra preverí pripravenosť dieťaťa na školu, je pedagogicko-psychologická poradňa. Vyšetrenie je bezplatné a okrem výsledku odborníci rodičom poradia, ako prípadné problémy odstrániť. Je lepšie včas absolvovať vyšetrenie, ako prežiť s dieťaťom šok z toho, keď ho vrátia späť do materskej školy.
Kedy uvažovať o preverení pripravenosti dieťaťa na školu? Keď dieťa je:
- veľmi hravé, živé, nevydrží dlhšie pri jednej činnosti
- ak nerado kreslí, nedrží správne písadlo, nie je dosť zručné, je nesamostatné v sebaobsluhe
- má nesprávnu výslovnosť, málo rozpráva, hanbí sa rozprávať
- nie je zvyknuté na kolektív a cudzích ľudí, plače pri nich
- je často a opakovane choré
- je celkovo vyspelé, ale v rodine nastali veľké zmeny (napríklad rozvod rodičov)
Najčastejšími znakmi nepripravenosti na školu sú:
- zaostávajúci vývin reči, chudobná slovná zásoba
- hravosť, detské vystatovanie sa
- extrémna zábudlivosť
- neschopnosť vyčleniť podstatné z informácií
- medzery v základných poznatkoch
- znížená výkonnosť a ťažkosti v adaptácií na kolektív
Možno vám rady doktorky Terézie Beňovej pomôžu pri rozhodnutí, či vaše dieťa dáte do školy podľa dátumu narodenia alebo mu pre opísané problémy dáte odklad školskej dochádzky o 1 rok.Želmíra Beňová

SkryťVypnúť reklamu

Maškarný ples pre prvákov
V tomto fašiangovom období, plnom plesov a zábav, rozhodli sa zabaviť aj žiaci 1.A triedy Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika v Žiari nad Hronom. Triedna učiteľka Beáta Dubeňová preto pre svojich zverencov pripravila maškarný ples.
Aj napriek tomu, že začiatok tejto zábavy bol ohlásený na jednu hodinu poobede, deti mali svoje masky poobliekané už oveľa skôr. A ako povedala učiteľka Dubeňová, Spiderman si svoje lozenie skúšal už od rána. Medzi maskami sme našli aj myšku, klauna, krásneho páva, ale aj Indiánku, vianočný stromček, motýľa, draka, či vojaka.
Najväčší obdiv medzi deťmi však vyvolala biela snehová víla.
Na úvod si deti zatancovali v rytme populárnych Šmolkov a potom každý predstavil prítomným rodičom svoju masku.
Rodičia boli nielen divákmi, ale čakala ich ešte jedna milá povinnosť. Na záver totiž vyberali najkrajšiu masku. Medzi dievčatami zvíťazila Mirka Kováčová s maskou draka. Za najkrajšiu chlapčenskú zvolili rodičia masku Lukáša Repiského, alias Spidermana. Druhou, nemenej dôležitou úlohou rodičov bolo prichystať občerstvenie pre unavených školákov, tanečníkov. Aj tejto sa však zhostili na výbornú. Mamy napiekli koláče, triedna učiteľka prichystala malinovku, aj niečo slané.
Deti sa zabávali až do „neskorých“ popoludňajších hodín.Katarína Reiterová

SkryťVypnúť reklamu

Budúcich prváčikov vítala Snehulienka
V Základnej škole Fraňa Kráľa 838 v Žarnovici sa zápis detí do 1. ročníka konal v dňoch 17. a 18. januára.
Aj tento rok pani učiteľky a vychovávateľky školského klubu detí zápis starostlivo pripravili, aby bol pre deti nezabudnuteľný. Nasvedčovalo tomu aj prostredie, v ktorom sa odohrával dej rozprávky Snehulienka a sedem trpaslíkov. Budúcich prváčikov vítali Snehulienka a trpaslíci, ktorí im rozprávku zahrali, potom im zaspievali a vyzvali deti, aby si s nimi zatancovali. Nakoniec ich obdarili sladkými jabĺčkami. Príjemná a pokojná atmosféra vládla aj v triedach, kde na deti čakali pani učiteľky a hranou formou s nimi pracovali. Za odmenu si mohli vybrať obrázok s obľúbeným trpaslíkom, papierové jabĺčko s pozvánkou do školy a sladkosti. Ako spomienku na zápis dostalo každé dieťa Pamätný list. Pri zápise boli prítomné aj pani učiteľky z materskej školy, ktoré deťom dodávali odvahu a istotu. Zápis sa konal vo veľmi milej a príjemnej atmosfére, deti boli kľudné, milé a šikovné. Potešili nás ich usmiate tváričky i spokojnosť rodičov a veríme, že deti sa už teraz tešia na školu.
Všetkým rodičom ďakujeme za prejavenú dôveru našej škole, budeme sa snažiť splniť ich očakávania a urobíme všetko pre to, aby sa ich deti cítili v našej škole dobre.Darina Nikodémová

SkryťVypnúť reklamu

Tešíme sa do školy
Slávnostný zápis do prvého ročníka majú za sebou už aj deti z Brehov. Ešte 19. januára prišli so svojimi rodičmi a pani učiteľkami do základnej školy, kde ich čakala pekne vyzdobená trieda. Privítali ich zvieratká z lesa, ktoré sa predstavili básničkami a piesňou.
Aspoň na chvíľu si mohli budúci prváci zasadnúť do školskej lavice a porozprávať sa s pani učiteľkou. Všetci to hravo zvládli a za svoje vedomosti dostali Pamätný list a darček od školského klubu detí. Na deti sa prišla pozrieť aj špeciálna pedagogička Ľubica Predmeská. Rodičia mohli už od prvého ročníka svoje deti zapísať na angličtinu, náboženskú a etickú výchovu.
Všetci sa na budúcich prváčikov veľmi tešíme.
Renáta Briešková

Ako využívame vzdelávacie poukazy v Základnej škole v Jastrabej
Ani sme sa nenazdali a prvý polrok školského roku 2004-2005 je za nami. Je čas hodnotiť. Hodnotiť nielen výchovno-vyučovacie výsledky, ale aj prácu mimo vyučovania. Tá, vďaka vzdelávacím poukazom, sa pohybuje v školách v trochu iných dimenziách ako doteraz.
V Základnej škole v Jastrabej sú vzdelávacie poukazy naozaj prínosom pre mimovyučovaciu prácu s deťmi. U nás táto práca nikdy nebola na okraji záujmu, práve naopak, bola vždy samozrejmosťou. Vzdelávacie poukazy iba umožnili riaditeľovi školy Jozefovi Kráľovi, aby mohol ohodnotiť finančne prácu vedúcich krúžkov a tiež kúpiť materiál potrebný na prácu v nich.
Krúžky v našej škole pracovali vždy dobre aj bez vzdelávacích poukazov. Svedčí o tom aj záujem zo strany našich bývalých žiakov, teraz už stredoškolákov, o prácu v nich. Vzdelávacie poukazy si vo svojich školách prevzali, priniesli ich k nám a vlastne iba pokračujú v záujmovej činnosti, ktorá bola pre nich v jastrabskej ZŠ vždy samozrejmosťou. Ani jeden krúžok v škole nepracuje formálne. Každý má stanovený presný čas – kedy a kde sa žiaci so svojimi vedúcimi stretávajú. Práca v krúžkoch je kontrolovateľná.
Ako teda ohodnotiť doterajšie výsledky práce v krúžkoch? Určite známkou veľmi dobrý až výborný, lebo krúžky, ktoré u nás pracujú na báze vzdelávacích poukazov, dosiahli už prvé výsledky. Tie sú vôbec nie zanedbateľné. Práve naopak – výsledky práce sú viditeľné a hmatateľné v každom jednom z nich. Veď posúďte sami.
V literárno-dramatickom krúžku sme nacvičili s deťmi divadelnú hru Princezná Sedmokráska a máme už za sebou aj premiéru, podotýkam, veľmi úspešnú. Kostýmy pre hercov šila pani učiteľka spolu s dievčatami v krúžku začínajúcich krajčírok. Deti z literárneho krúžku vydali tiež dve čísla školského časopisu Očko. Nešlo by to však bez kamarátov z krúžku informatiky, ktorí spolu s učiteľom príspevky spracovali do podoby, akú Očko má. S počítačom sa viac-menej začínajú už kamarátiť aj malí prvostupniari v krúžku Prvé kroky s PC.
Na školských nástenkách sú dôkazy o tom, ako pracuje krúžok konverzácie v nemeckom jazyku a krúžok výtvarný. Mnohé z dievčat sa pýšia vlastnoručne zhotovenými šperkami.
Umiestnenia našich volejbalistov a futbalistov – pracujú v krúžkoch volejbalovom a futbalovom – sú parádne – 1., 2. a 3. miesta v okresných aj regionálnych kolách. Diplomy a poháre zdobia vitrínky na chodbách školy. Deti z hudobno-tanečného krúžku potešili Mikuláša, ten sa k nám o rok určite rád vráti. Páčila sa mu aj vianočná výzdoba, ktorú urobili deti zo školského klubu, bola veľmi pekná. Mladí záchranári CO postúpili tento rok až do krajského kola, čo je tiež nie zanedbateľným úspechom.
O tom, ako pracujú ďalšie krúžky, sa budeme môcť presvedčiť až neskôr. Doučovanie zo slovenského jazyka pomôže zrejme deťom na prijímacích pohovoroch, mladí stolní tenisti usilovne trénujú, aby neboli o nič horší ako volejbalisti a futbalisti. Určite sa im to podarí. Dievčatá z prvého stupňa sa v krúžku zdravej výživy zas pasujú s prvými kuchárskymi problémami.
Situácia v slovenských školách je určite podobná ako u nás v ZŠ v Jastrabej. Nebolo by preto od veci, keby Ministerstvo školstva SR nejakú tú korunu na túto činnosť školám pridalo, aby riaditeľ školy mohol prácu učiteľov, ktorí s deťmi takéto úspechy dosahujú, aj patrične ohodnotiť.
Pre nás – učiteľov, hoci veľakrát nie sme spokojní, je veľkým ocenením a uznaním napr. aj vyjadrenie predsedníčky RZ pri ZŠ pani Janovičovej, ktorá po premiére divadelnej hry Princezná Sedmokráska povedala: „Pokým sú naše deti v rukách takýchto učiteľov a venujú sa takejto činnosti, nemusíme mať o ne strach, nemusíme sa báť, čo práve robia, kde sú.“Elena Rozenbergová, učiteľka v ZŠ Jastrabá

Najčítanejšie na My Žiar

Inzercia - Tlačové správy

 1. 8 najčastejších problémov ústnej dutiny a zubov
 2. Slováci a peniaze: Na čo sporíme a koľko investujeme?
 3. Nakúpte pre seba aj pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc
 4. Certifikované vzdelávanie pomáha firmám v rozvoji zamestnancov
 5. Putinovi hackeri, biznis s krytmi a špekulácie s energiami
 6. Digitálne predplatné SME.sk so zľavou až -52%
 7. Hasič vyrába knedle. Denne ich uvarí tisíc a má vypredané
 8. Dôležitosť duševnej pohody
 1. 8 najčastejších problémov ústnej dutiny a zubov
 2. Nakúpte pre seba aj pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc
 3. Riešenie Atosu zachraňuje životy
 4. Nechajte sa zelektrizovať!
 5. Certifikované vzdelávanie pomáha firmám v rozvoji zamestnancov
 6. Putinovi hackeri, biznis s krytmi a špekulácie s energiami
 7. Digitálne predplatné SME.sk so zľavou až -52%
 8. Nivy oslávili prvé narodeniny a takmer 13 miliónov návštevníkov
 1. Hasič vyrába knedle. Denne ich uvarí tisíc a má vypredané 19 415
 2. Digitálne predplatné SME.sk so zľavou až -52% 7 605
 3. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať? 7 345
 4. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko? 7 280
 5. Nakupovať viac ovocia a zeleniny sa oplatí každý deň 6 003
 6. Dôležitosť duševnej pohody 5 011
 7. Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo 3 491
 8. Piešťanská firma ovládla svet zubárskych kresiel 3 255

Blogy SME

 1. Eva Gallova: Nechoď na tú zastávku, kde študenti zomreli
 2. Miroslav Lisinovič: Z mojej papierovej dielne: Strieborný pavilón v japonskom meste Kjóto
 3. Jan Pražák: Odsuďte mě, chcete-li
 4. Post Bellum SK: Bola smrť tisícov vojakov na Dukle nezmyselnou?
 5. Ľuboš Vodička: Maličkosti z Malých Karpát: Medvedia skala a Kukla
 6. Sabina Rehušová: Voľby v Bosne a Hercegovine - časť prvá
 7. Ľudmila Magdolenová: S deťmi po Balkáne. Časť tretia- Čierna Hora- Zátoka Boka Kotorska, Kotor, Bar, čiernohorské pobrežie
 8. Štefan Vidlár: Hríby
 1. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 6 763
 2. Ján Valchár: Gratulujeme, 60.000. A ruské tanky dostávajú defekty. 4 628
 3. Ján Valchár: Keď už aj propagandisti plačú... 4 179
 4. Ľuboš Vodička: Krvavá streda v Prešporku 3 914
 5. Miroslav Kocúr: Progresívny fašizmus voči kresťanom? 3 859
 6. Peter Slamenik: Dubák sem, dubák tam. 2 786
 7. Matúš Lazúr: Na retardovaných vodičov platia len retardéry. Pri zastávkach MHD najlepšie také že pri 60-tke im rovno utrhne nápravu. 2 533
 8. Pavel Macko: Nie násiliu v uliciach a extrémistickému teroru! 1 971
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Eva Gallova: Nechoď na tú zastávku, kde študenti zomreli
 2. Miroslav Lisinovič: Z mojej papierovej dielne: Strieborný pavilón v japonskom meste Kjóto
 3. Jan Pražák: Odsuďte mě, chcete-li
 4. Post Bellum SK: Bola smrť tisícov vojakov na Dukle nezmyselnou?
 5. Ľuboš Vodička: Maličkosti z Malých Karpát: Medvedia skala a Kukla
 6. Sabina Rehušová: Voľby v Bosne a Hercegovine - časť prvá
 7. Ľudmila Magdolenová: S deťmi po Balkáne. Časť tretia- Čierna Hora- Zátoka Boka Kotorska, Kotor, Bar, čiernohorské pobrežie
 8. Štefan Vidlár: Hríby
 1. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 6 763
 2. Ján Valchár: Gratulujeme, 60.000. A ruské tanky dostávajú defekty. 4 628
 3. Ján Valchár: Keď už aj propagandisti plačú... 4 179
 4. Ľuboš Vodička: Krvavá streda v Prešporku 3 914
 5. Miroslav Kocúr: Progresívny fašizmus voči kresťanom? 3 859
 6. Peter Slamenik: Dubák sem, dubák tam. 2 786
 7. Matúš Lazúr: Na retardovaných vodičov platia len retardéry. Pri zastávkach MHD najlepšie také že pri 60-tke im rovno utrhne nápravu. 2 533
 8. Pavel Macko: Nie násiliu v uliciach a extrémistickému teroru! 1 971
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu