Utorok, 28. september, 2021 | Meniny má VáclavKrížovkyKrížovky

Školské spravodajstvo

V dňoch 4. a 5. februára sa konal zápis detí aj v Základnej škole SNP v Hornej Ždani, ktorá je spádovou školou pre deti z obcí Prochot, Prestavlky, Horná a Dolná Ždaňa. Na budúcich prváčikov čakali pekne vyzdobené triedy. V dvoch z nich sa konal zápis a v

Je vaše dieťa pripravené?
jednej čakalo na nich prekvapenie v podobe hranej rozprávky o Červenej čiapočke. Po predstavení sa deti v sprievode svojich rodičov odobrali k pani učiteľkám, ktoré prostredníctvom rozprávok zisťovali pripravenosť malých predškolákov do veľkej školy.
Pripravenosť sa nemeria tým, do koľko dieťa naráta, koľko už pozná písmen, koľko ovláda básničiek a pesničiek. Na to, aby dieťa zvládlo telesné a psychické vypätie a nároky školy, musí byť predovšetkým telesne zdravé, adekvátne rozumovo vyspelé a emocionálno-sociálne zrelé. Dobrý zdravotný stav, fyzická kondícia a určitý stupeň vyvinutosti telesných funkcií je predpokladom na to, aby mu písanie nerobilo problémy, aby zvládlo dochádzku do školy za každého počasia, aby vydržalo počas vyučovania niekoľko hodín sedieť a po únave sa rýchlo zotavilo. Celková rozumová vyspelosť znamená, že dieťa má adekvátne rozvinuté vnímanie, predstavivosť, pozornosť, pamäť a myslenie, že má poznatky a vedomosti o okolitom svete a že sa správne a súvisle vyjadruje. Dieťa by malo mať o školu záujem a tešiť sa na ňu. Budúci veľký školák už musí byť priemerne nezávislý od rodičov, aby počas niekoľko hodinovej odlúčenosti neprežíval traumu. Očakáva sa od neho, že bude dodržiavať isté pravidlá, že nadviaže kontakt s neznámou učiteľkou a deťmi a vytvorí si k nim priateľské vzťahy. Teda, že bude schopné prijať úlohu školáka. To, či je dieťa na školu pripravené, dokáže pri istej dávke objektivity posúdiť každý rodič. Odbornou inštitúciou, ktorá na žiadosť rodiča, základnej či materskej školy alebo pediatra preverí pripravenosť dieťaťa na školu, je pedagogicko-psychologická poradňa. Vyšetrenie je bezplatné a okrem výsledku odborníci rodičom poradia, ako prípadné problémy odstrániť. Je lepšie včas absolvovať vyšetrenie, ako prežiť s dieťaťom šok z toho, keď ho vrátia späť do materskej školy.
Kedy uvažovať o preverení pripravenosti dieťaťa na školu? Keď dieťa je:
- veľmi hravé, živé, nevydrží dlhšie pri jednej činnosti
- ak nerado kreslí, nedrží správne písadlo, nie je dosť zručné, je nesamostatné v sebaobsluhe
- má nesprávnu výslovnosť, málo rozpráva, hanbí sa rozprávať
- nie je zvyknuté na kolektív a cudzích ľudí, plače pri nich
- je často a opakovane choré
- je celkovo vyspelé, ale v rodine nastali veľké zmeny (napríklad rozvod rodičov)
Najčastejšími znakmi nepripravenosti na školu sú:
- zaostávajúci vývin reči, chudobná slovná zásoba
- hravosť, detské vystatovanie sa
- extrémna zábudlivosť
- neschopnosť vyčleniť podstatné z informácií
- medzery v základných poznatkoch
- znížená výkonnosť a ťažkosti v adaptácií na kolektív
Možno vám rady doktorky Terézie Beňovej pomôžu pri rozhodnutí, či vaše dieťa dáte do školy podľa dátumu narodenia alebo mu pre opísané problémy dáte odklad školskej dochádzky o 1 rok.Želmíra Beňová

Skryť Vypnúť reklamu

Maškarný ples pre prvákov
V tomto fašiangovom období, plnom plesov a zábav, rozhodli sa zabaviť aj žiaci 1.A triedy Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika v Žiari nad Hronom. Triedna učiteľka Beáta Dubeňová preto pre svojich zverencov pripravila maškarný ples.
Aj napriek tomu, že začiatok tejto zábavy bol ohlásený na jednu hodinu poobede, deti mali svoje masky poobliekané už oveľa skôr. A ako povedala učiteľka Dubeňová, Spiderman si svoje lozenie skúšal už od rána. Medzi maskami sme našli aj myšku, klauna, krásneho páva, ale aj Indiánku, vianočný stromček, motýľa, draka, či vojaka.
Najväčší obdiv medzi deťmi však vyvolala biela snehová víla.
Na úvod si deti zatancovali v rytme populárnych Šmolkov a potom každý predstavil prítomným rodičom svoju masku.
Rodičia boli nielen divákmi, ale čakala ich ešte jedna milá povinnosť. Na záver totiž vyberali najkrajšiu masku. Medzi dievčatami zvíťazila Mirka Kováčová s maskou draka. Za najkrajšiu chlapčenskú zvolili rodičia masku Lukáša Repiského, alias Spidermana. Druhou, nemenej dôležitou úlohou rodičov bolo prichystať občerstvenie pre unavených školákov, tanečníkov. Aj tejto sa však zhostili na výbornú. Mamy napiekli koláče, triedna učiteľka prichystala malinovku, aj niečo slané.
Deti sa zabávali až do „neskorých“ popoludňajších hodín.Katarína Reiterová

Skryť Vypnúť reklamu

Budúcich prváčikov vítala Snehulienka
V Základnej škole Fraňa Kráľa 838 v Žarnovici sa zápis detí do 1. ročníka konal v dňoch 17. a 18. januára.
Aj tento rok pani učiteľky a vychovávateľky školského klubu detí zápis starostlivo pripravili, aby bol pre deti nezabudnuteľný. Nasvedčovalo tomu aj prostredie, v ktorom sa odohrával dej rozprávky Snehulienka a sedem trpaslíkov. Budúcich prváčikov vítali Snehulienka a trpaslíci, ktorí im rozprávku zahrali, potom im zaspievali a vyzvali deti, aby si s nimi zatancovali. Nakoniec ich obdarili sladkými jabĺčkami. Príjemná a pokojná atmosféra vládla aj v triedach, kde na deti čakali pani učiteľky a hranou formou s nimi pracovali. Za odmenu si mohli vybrať obrázok s obľúbeným trpaslíkom, papierové jabĺčko s pozvánkou do školy a sladkosti. Ako spomienku na zápis dostalo každé dieťa Pamätný list. Pri zápise boli prítomné aj pani učiteľky z materskej školy, ktoré deťom dodávali odvahu a istotu. Zápis sa konal vo veľmi milej a príjemnej atmosfére, deti boli kľudné, milé a šikovné. Potešili nás ich usmiate tváričky i spokojnosť rodičov a veríme, že deti sa už teraz tešia na školu.
Všetkým rodičom ďakujeme za prejavenú dôveru našej škole, budeme sa snažiť splniť ich očakávania a urobíme všetko pre to, aby sa ich deti cítili v našej škole dobre.Darina Nikodémová

Skryť Vypnúť reklamu

Tešíme sa do školy
Slávnostný zápis do prvého ročníka majú za sebou už aj deti z Brehov. Ešte 19. januára prišli so svojimi rodičmi a pani učiteľkami do základnej školy, kde ich čakala pekne vyzdobená trieda. Privítali ich zvieratká z lesa, ktoré sa predstavili básničkami a piesňou.
Aspoň na chvíľu si mohli budúci prváci zasadnúť do školskej lavice a porozprávať sa s pani učiteľkou. Všetci to hravo zvládli a za svoje vedomosti dostali Pamätný list a darček od školského klubu detí. Na deti sa prišla pozrieť aj špeciálna pedagogička Ľubica Predmeská. Rodičia mohli už od prvého ročníka svoje deti zapísať na angličtinu, náboženskú a etickú výchovu.
Všetci sa na budúcich prváčikov veľmi tešíme.
Renáta Briešková

Ako využívame vzdelávacie poukazy v Základnej škole v Jastrabej
Ani sme sa nenazdali a prvý polrok školského roku 2004-2005 je za nami. Je čas hodnotiť. Hodnotiť nielen výchovno-vyučovacie výsledky, ale aj prácu mimo vyučovania. Tá, vďaka vzdelávacím poukazom, sa pohybuje v školách v trochu iných dimenziách ako doteraz.
V Základnej škole v Jastrabej sú vzdelávacie poukazy naozaj prínosom pre mimovyučovaciu prácu s deťmi. U nás táto práca nikdy nebola na okraji záujmu, práve naopak, bola vždy samozrejmosťou. Vzdelávacie poukazy iba umožnili riaditeľovi školy Jozefovi Kráľovi, aby mohol ohodnotiť finančne prácu vedúcich krúžkov a tiež kúpiť materiál potrebný na prácu v nich.
Krúžky v našej škole pracovali vždy dobre aj bez vzdelávacích poukazov. Svedčí o tom aj záujem zo strany našich bývalých žiakov, teraz už stredoškolákov, o prácu v nich. Vzdelávacie poukazy si vo svojich školách prevzali, priniesli ich k nám a vlastne iba pokračujú v záujmovej činnosti, ktorá bola pre nich v jastrabskej ZŠ vždy samozrejmosťou. Ani jeden krúžok v škole nepracuje formálne. Každý má stanovený presný čas – kedy a kde sa žiaci so svojimi vedúcimi stretávajú. Práca v krúžkoch je kontrolovateľná.
Ako teda ohodnotiť doterajšie výsledky práce v krúžkoch? Určite známkou veľmi dobrý až výborný, lebo krúžky, ktoré u nás pracujú na báze vzdelávacích poukazov, dosiahli už prvé výsledky. Tie sú vôbec nie zanedbateľné. Práve naopak – výsledky práce sú viditeľné a hmatateľné v každom jednom z nich. Veď posúďte sami.
V literárno-dramatickom krúžku sme nacvičili s deťmi divadelnú hru Princezná Sedmokráska a máme už za sebou aj premiéru, podotýkam, veľmi úspešnú. Kostýmy pre hercov šila pani učiteľka spolu s dievčatami v krúžku začínajúcich krajčírok. Deti z literárneho krúžku vydali tiež dve čísla školského časopisu Očko. Nešlo by to však bez kamarátov z krúžku informatiky, ktorí spolu s učiteľom príspevky spracovali do podoby, akú Očko má. S počítačom sa viac-menej začínajú už kamarátiť aj malí prvostupniari v krúžku Prvé kroky s PC.
Na školských nástenkách sú dôkazy o tom, ako pracuje krúžok konverzácie v nemeckom jazyku a krúžok výtvarný. Mnohé z dievčat sa pýšia vlastnoručne zhotovenými šperkami.
Umiestnenia našich volejbalistov a futbalistov – pracujú v krúžkoch volejbalovom a futbalovom – sú parádne – 1., 2. a 3. miesta v okresných aj regionálnych kolách. Diplomy a poháre zdobia vitrínky na chodbách školy. Deti z hudobno-tanečného krúžku potešili Mikuláša, ten sa k nám o rok určite rád vráti. Páčila sa mu aj vianočná výzdoba, ktorú urobili deti zo školského klubu, bola veľmi pekná. Mladí záchranári CO postúpili tento rok až do krajského kola, čo je tiež nie zanedbateľným úspechom.
O tom, ako pracujú ďalšie krúžky, sa budeme môcť presvedčiť až neskôr. Doučovanie zo slovenského jazyka pomôže zrejme deťom na prijímacích pohovoroch, mladí stolní tenisti usilovne trénujú, aby neboli o nič horší ako volejbalisti a futbalisti. Určite sa im to podarí. Dievčatá z prvého stupňa sa v krúžku zdravej výživy zas pasujú s prvými kuchárskymi problémami.
Situácia v slovenských školách je určite podobná ako u nás v ZŠ v Jastrabej. Nebolo by preto od veci, keby Ministerstvo školstva SR nejakú tú korunu na túto činnosť školám pridalo, aby riaditeľ školy mohol prácu učiteľov, ktorí s deťmi takéto úspechy dosahujú, aj patrične ohodnotiť.
Pre nás – učiteľov, hoci veľakrát nie sme spokojní, je veľkým ocenením a uznaním napr. aj vyjadrenie predsedníčky RZ pri ZŠ pani Janovičovej, ktorá po premiére divadelnej hry Princezná Sedmokráska povedala: „Pokým sú naše deti v rukách takýchto učiteľov a venujú sa takejto činnosti, nemusíme mať o ne strach, nemusíme sa báť, čo práve robia, kde sú.“Elena Rozenbergová, učiteľka v ZŠ Jastrabá

Najčítanejšie na My Žiar

Inzercia - Tlačové správy

 1. Žabka rýchlo expanduje na západe Slovenska
 2. "Vzrušenie, nadšenie a radosť" tvrdí DJ Milan Lieskovský
 3. 30 000 eur pre tých, ktorí chcú zlepšiť život vo svojej komunite
 4. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 5. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 6. Kuriéra nezastavili ani preteky. S dodávkou prešiel rely
 7. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 8. Vymenili startup za korporát. Dôvod bol iný, než by ste čakali
 9. Skladujete pivo pri izbovej teplote? Znižujete jeho kvalitu
 10. Divočina na ceste: ako postupovať, ak v noci zrazíte zviera?
 1. Najviac škôd slovenskí šoféri hlásia v júni
 2. Proxenta získala ocenenie Developer roka
 3. HB Reavis postavil Bratislave novú autobusovú stanicu
 4. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 5. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 6. Prečo by sa elektrárne mali zaujímať o ekologické riešenia?
 7. Skladujete pivo pri izbovej teplote? Znižujete jeho kvalitu
 8. Vymenili startup za korporát. Dôvod bol iný, než by ste čakali
 9. Mladí slovenskí filmári zvíťazili na festivale v Barcelone
 10. Orange pokračuje v systematickej podpore digitálneho vzdelávania
 1. Vymenili startup za korporát. Dôvod bol iný, než by ste čakali 18 464
 2. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov 8 934
 3. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi 6 998
 4. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 6 267
 5. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 5 656
 6. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať? 4 983
 7. Trnavské mýto: Od centrálneho trhoviska ku kongresovej sále 4 639
 8. Skladujete pivo pri izbovej teplote? Znižujete jeho kvalitu 4 500
 9. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem 4 418
 10. Žabka rýchlo expanduje na západe Slovenska 4 109

Blogy SME

 1. Marian Baran: Električka číslo štyri
 2. František Cudziš: Na tému – Protest proti klimatickej zmene
 3. Anton Kaiser: Historické premeny Oponického hradu
 4. Martin Sukupčák: Komunistický zločinec
 5. Miriam Studeničová: Prečo mnohí nedokážu vnímať duchovno?
 6. Štefan Vidlár: Pomýlený gazda
 7. Martina Paulenová: Odchádzame na prechádzku
 8. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 1. Ján Buocik: Obchvat a nová diaľnica D4/R7 ako dobrá správa? Skôr zlý vtip! Najmä pre Bratislavčanov. 15 002
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 8 928
 3. Janka Bittó Cigániková: Čo sa to preboha deje v Izraeli? Prestali vakcíny fungovať? 6 805
 4. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 6 316
 5. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 670
 6. Stanislav Martinčko: R.Fico sa stal kajúcnikom č.1 !!! 5 082
 7. Peter Chudý: Šesť spôsobov na odstránenie čestného policajta alebo ako to bolo za prezidentovania Tibora Gašpara a likvidačné metódy prehnitého systému dnes. 4 586
 8. Andy Morávek: Tomuto štátu už nedarujem ani jedinú kvapku mojej krvi. Nezaslúži(š) si ju! 4 180
 1. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 3. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 4. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 5. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 6. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 7. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 8. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Pozrieme sa aj na našu hádzanársku reprezentáciu a ak by ste zaspali a prebrali sa na zimnom štadióne v Nitre o pár rokov, s nami sa dozviete aké prekvapenie by na vás čakalo.


15 h

Nenechajte si ujsť ďalší diel LIVE diskusie na tému zelenej energie s fundovanými hosťami už v utorok 28. septembra o 11:00 hod.


24. sep

Keď sa v zime cítite na začiatku behu z pohľadu teploty pohodlne, budete mať problém! Konštatoval v našom podcaste odborník na behanie Rastislav Magna z Intersportu.


24. sep
Ilustračné foto.

Výdavky zvýšili o 623-tisíc eur.


SITA 23. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Marian Baran: Električka číslo štyri
 2. František Cudziš: Na tému – Protest proti klimatickej zmene
 3. Anton Kaiser: Historické premeny Oponického hradu
 4. Martin Sukupčák: Komunistický zločinec
 5. Miriam Studeničová: Prečo mnohí nedokážu vnímať duchovno?
 6. Štefan Vidlár: Pomýlený gazda
 7. Martina Paulenová: Odchádzame na prechádzku
 8. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 1. Ján Buocik: Obchvat a nová diaľnica D4/R7 ako dobrá správa? Skôr zlý vtip! Najmä pre Bratislavčanov. 15 002
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 8 928
 3. Janka Bittó Cigániková: Čo sa to preboha deje v Izraeli? Prestali vakcíny fungovať? 6 805
 4. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 6 316
 5. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 670
 6. Stanislav Martinčko: R.Fico sa stal kajúcnikom č.1 !!! 5 082
 7. Peter Chudý: Šesť spôsobov na odstránenie čestného policajta alebo ako to bolo za prezidentovania Tibora Gašpara a likvidačné metódy prehnitého systému dnes. 4 586
 8. Andy Morávek: Tomuto štátu už nedarujem ani jedinú kvapku mojej krvi. Nezaslúži(š) si ju! 4 180
 1. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 3. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 4. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 5. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 6. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 7. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 8. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu