Pondelok, 26. september, 2022 | Meniny má Edita

Len úsilím možno dosiahnuť úspech

Stredné odborné učilište stavebné v Leviciach (SOU) sa už niekoľko rokov veľmi úspešne zapája do európskych vzdelávacích programov. Rôzne projekty boli nielen príležitosťou získať prostriedky na financovanie aktivít, ale predovšetkým prispeli k zvýšeniu ú

rovne vzdelávania na škole a k upevneniu pozície SOU ako inštitúcie rozvíjajúcej svoj región.
Ján Krtík, riaditeľ školy a koordinátor väčšiny projektov, má radosť z každého dosiahnutého výsledku, pretože vie, že len úsilím možno dosiahnuť úspech, pokročiť ďalej a v konkurencii škôl mať takú pozíciu, že svojimi aktivitami bude škola neodškriepiteľne prínosom pre rozvoj svojho okolia a ľudí žijúcich v ňom. Požiadali sme ho o rozhovor, v ktorom sa dozvieme o súčasných i predchádzajúcich aktivitách školy.
SOU si získalo rešpekt doma i v zahraničí svojimi výsledkami v európskych vzdelávacích programoch. Prečo kladiete taký dôraz práve na medzinárodné projekty?
Prvé skúsenosti s medzinárodnými projektami a s prácou v medzinárodných tímoch sme získavali od roku 1993. Najskôr to bol program Phare, neskôr Leonardo da Vinci. Spolupráca so vzdelávacími inštitúciami zo zahraničia nám priniesla množstvo nových poznatkov, spolu sme vytvorili veľa študijných materiálov, nadviazali sme mnoho priateľstiev. Práca v medzinárodných projektoch skutočne pomáha akcelerovať úroveň školy.
Práve tento školský rok ste si pripomenuli 25. výročie založenia školy, je to teda príležitosť na niečo výnimočné. Čo Vás čaká v tomto „výnimočnom“ roku?
Školský rok 2004 – 2005 má skutočne zaujímavé postavenie minimálne z dvoch dôvodov: pripomenuli sme si 25. výročie založenia školy a máme najviac projektov. V programe Socrates sme autormi a koordinujeme projekt zameraný na tri témy: uplatňovanie marketingových princípov v riadení školy; svetové kultúrne dedičstvo UNESCO a významné osobnosti. Našimi partnermi je 9 stredných škôl zo 7 krajín (Belgicko, Cyprus, Maďarsko, Dánsko, Portugalsko, Rumunsko a Taliansko). Projekt trvá do roku 2007.
Boli ste úspešní aj v programe Leonardo da Vinci, ktorý sa sústreďuje na odborné vzdelávanie. Môžete nám priblížiť partnerov a zameranie programu?
V rámci programu Leonardo da Vinci pracujeme v dvoch projektoch, oba sú zamerané na ochranu pamiatok, čistenie, konzervovanie a reštaurovanie kameňa. Koordinujeme projekt Prostone, kde máme partnerov z Bulharska, SRN, ČR, Luxemburska, Nórska, Talianska a Fínska.
V projekte Eurorestor sme partnermi, okrem našej školy sa do projektu zapojili vzdelávacie inštitúcie zo Španielska, Švédska, Malty, Belgicka a Dánska.
Oba projekty sa končia v tomto roku.
Zahraničné projektové aktivity, v ktorých pracujete, sú viac-menej prínosom pre školu a potom prostredníctvom študentov pre širšie okolie. Neuvažovali ste o možnostiach, ako bezprostredne a priamo prispieť k rozvoju regiónu, rozšíriť možnosti jednotlivca na trhu práce vďaka rôznym kurzom, ktoré budete realizovať?
Zaujali nás možnosti, ktoré vzdelávacím inštitúciám ponúka Európsky sociálny fond ako jeden zo štrukturálnych fondov. Musím sa priznať, že sme sa rôznymi projektami v priebehu celého minulého roka pokúšali uspieť, ale nedarilo sa nám. Napokon to však vyšlo a náš projekt bol úspešný v rámci výzvy Ministerstva školstva SR. Výsledok výberového konania sme sa dozvedeli v závere minulého roka, takže to bol naozaj mimoriadny vianočný darček.
Pri príprave projektu sme vychádzali z priorít programu i odporúčaných aktivít. Do projektu sme vybrali rekvalifikačné kurzy pre kamenárov a keramikov (tieto sú určené predovšetkým pre tých, ktorí sa chcú zamestnať alebo podnikať v tomto odbore), kurzy informatiky, kurzy projektového manažmentu (ako vytvoriť úspešný projekt), jazykové kurzy anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka. Táto skupina kurzov je určená učiteľom základných a stredných škôl, študentom a absolventom. Mimoriadny záujem je predovšetkým o jazykové kurzy. Všetky tieto kurzy odporúčam záujemcom najmä pre ich cenovú výhodnosť, pretože prevažnú väčšinu nákladov hradíme zo získaného grantu.
Z akých regiónov sa môžu záujemcovia prihlásiť?
Projekt môžeme realizovať v nitrianskom a banskobystrickom regióne. Oslovili sme preto okresné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, veľmi oceňujem ústretový prístup napríklad úradov v Leviciach, Nitre, Nových Zámkoch, Banskej Štiavnici, Topoľčanoch i ďalších.
Budeme radi, ak sa nám podarí v spolupráci s našimi partnermi pomôcť všetkým, ktorých naše aktivity zaujímajú a môžu im uľahčiť veľmi často zložitú situáciu.
Spomínal som, že väčšinu nákladov na kurzy hradíme z grantu, v odôvodnených prípadoch môžeme prispieť záujemcom aj na úhradu cestových a ubytovacích nákladov.
Jednou z priorít školy je i spolupráca s Cechom kamenárov Slovenska, ktorá sa začala v roku 1992. Čím spolupráca obohacuje život školy?
Považujeme za veľmi dôležité, aby naša škola veľmi úzko spolupracovala s Cechom kamenárov Slovenska, ktorý reprezentuje malých a stredných podnikateľov v oblasti kameňopriemyslu na Slovensku. V priestoroch školy uskutočňujeme prezentácie firiem, semináre či kurz. Pre potreby vzdelávania študentov i živnostníkov Cech v spolupráci so Slovenským živnostenským zväzom využil rôzne granty na financovanie týchto aktivít, materiálne vybavenie.
Spolu sme stáli pri zrode medzinárodných kamenárskych výstav Interstone a Kamenár v Trenčíne, v tomto roku pribudne nová výstava Stonekomplex v Nitre.
Napriek tomu, že nepatríte počtom žiakov k veľkým školám, množstvom aktivít zatienite mnohých. Ako chcete profilovať školu v ďalších rokoch?
Našu činnosť budeme orientovať v troch základných líniách tak, aby sme sa stali komplexným vzdelávacím centrom: po prvé je to základná odborná príprava, teda príprava mládeže na povolanie a nadstavbové štúdium; po druhé sú to vzdelávacie aktivity pre malých a stredných podnikateľov a nakoniec vzdelávanie v rámci „druhej šance“ pre záujemcov, ktorí chcú nadobudnúť novú kvalifikáciu či doplniť vzdelanie. Profilujeme školu tak, aby sme prispeli k rozvoju remesiel, malého a stredného podnikania a k regionálnemu rozvoju.
PONUKA ŠTÚDIA:

SkryťVypnúť reklamu

•v trojročných učebných odboroch (pre absolventov základných škôl):
3672 2 00 kamenár,
8573 2 00 umelecký keramik (pre chlapcov i dievčatá)
2687 2 00 autoelektrikár,
2398 1 01 základy techniky so zameraním:
- mechanik v strojárstve - opravár cestných motorových vozidiel (automechanik),
- mechanik v strojárstve - opravár strojov a zariadení,
- mechanik v elektrotechnike – mechanik strojov a zariadení.
• v štvorročných študijných odboroch:
85 07 4 umelecko-remeselné spracovanie kameňa a keramiky
- zameranie 01 kameňosochárske práce
- zameranie 04 keramické práce (pre chlapcov i dievčatá)
64 05 4 pracovník marketingu – turistický ruch (vhodný pre chlapcov i dievčatá).
•nadstavbové študijné odbory (pre absolventov trojročných učebných odborov):
2617 4 00 prevádzka strojov a zariadení
2675 4 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka SaZ
2675 4 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia
3659 4 05 stavebníctvo – podnikanie v stavebníctve
8501 4 00 umelecko-remeselné práce

SkryťVypnúť reklamu

Kurzy v rámci projektu EDUCON
SOU stavebné, Pod amfiteátrom 7, Levice ponúka v rámci realizácie úspešného projektu EDUCON tieto kurzy: Tvorba projektov pre fondy EÚ, Spracovanie kameňa, Výroba keramiky, Informatika a Jazykové kurzy (angličtina, nemčina, francúzština) - 4 úrovne.
Väčšina nákladov súvisiacich s účasťou na kurzoch je hradená z grantu, kurzy sú teda maximálne finančne výhodné. Majú akreditáciu Ministerstva školstva SR. Projekt trvá od 1. 2. 2005 do 31. 11. 2006. Časový harmonogram kurzov bude upresnený po dohode s účastníkmi.
Cieľové skupiny: učitelia základných a stredných škôl, študenti, absolventi, osoby s nedostatočnou kvalifikáciou.
Info: tel.: 036 - 6312 510, 6316 970, 6316 971, 6314 476
Mail: soustav@mail.viapvt.sk, SOU.stavebne.Levice @ zoznam.sk Web : www.soustavlv.szm.sk

SkryťVypnúť reklamu

ANKETA
Našich študentov sme sa spýtali:
1. Prečo ste sa rozhodli nastúpiť na túto školu?
2. Ste so školou spokojní?
3. Aké sú vaše plány po skončení štúdia?
Silvia Gregorovičová (19 rokov, študentka maturitného ročníka odboru umelecko-remeselné prá-
ce):
1. Pôvodne som mala vybranú inú školu, ale mama sa mi zdôverila, že jej túžbou bolo stať sa keramičkou, vtedy však odbor nemala kde študovať.
2. Hneď v prvom ročníku sa mi v škole zapáčilo a páči sa mi dodnes.
3. Keďže mám v Čechách rodinu, ktorá pracuje s keramikou, chcela by som sa v budúcnosti venovať výrobe keramiky, asi si založím živnosť.
Zuzana Machová (18 rokov, študentka odboru umelecko-remeselné práce):
1. Rozhodla som sa, že sem prídem.V Modre mám rodinu, ktorá sa zaoberá výrobou keramiky. Zaujalo ma to.
2. Páči sa mi, že nemáme len teoretické predmety, ale aj veľmi zaujímavé odborné predmety, na ktorých maľujeme, kreslíme, modelujeme. Veľmi sa mi páčia predmety, týkajúce sa dejín umenia.
3. Nad budúcnosťou som zatiaľ neuvažovala.
Jozef Hajnovič (19 rokov, študent odboru podnikanie v stavebníctve):
1. Pôvodne som chcel ísť na ZSŠOS v Leviciach, ale neotvárali odbor, na ktorý som chcel ísť. Sem som sa prihlásil kvôli maturite, ktorá je dnes dôležitá, podporila ma aj priateľka, ktorá takisto študuje v maturitnom ročníku.
2. Som spokojný s vyučovacími predmetmi, myslím, že ma vcelku dostatočne pripravia na môj pracovný život.
3. V budúcnosti sa chcem venovať tomuto odboru, pretože ma veľmi zaujíma a myslím si, že je dosť kreatívny.
Alexandra Rapavá (18 rokov, študentka odboru umelecký keramik):
1. Najprv som mala podanú prihlášku na Hotelovú akadémiu do Nitry, tam som sa však nedostala.
2. Napriek tomu, že táto škola bola môj druhý výber, páči sa mi tu a profesia ma zaujala. Do školy chodím rada, pretože máme zaujímavé predmety, na ktorých kreslíme, modelujeme, podľa mňa je to záživnejšie, ako mať v škole len teoretické predmety.
3. V budúcnosti by som tu chcela spraviť maturitu, ďalej uvažujem o VŠ pedagogickej alebo policajnej akadémii.
Štefan Uhliar (19 rokov, študent odboru prevádzka strojov a zariadení):
1. O škole som sa dozvedel od spolužiaka. V tom čase škola prijímala bez prijímacích pohovorov a odbor automechanik mi bol najbližší. Maturitu si robím, pretože chcem dosiahnuť vyššie vzdelanie.
2. Keby sa mi v škole nepáčilo, tak by som si maturitu asi chcel urobiť niekde inde...Ja som však v škole spokojný, aj keď nie je pravidlo, že študent chváli štúdium a ešte k tomu školu, do ktorej chodí.
3. V budúcnosti by som si chcel založiť živnosť v odbore, baví ma, je pre mňa zaujímavý a myslím, že má aj celkom dobrú perspektívu.
Tomáš Almužňák (19 rokov, študent odboru podnikanie v stavebníctve):
1. Aj môj brat navštevoval toto učilište, takže o škole som sa dozvedel od neho. Tento učebný odbor využijem vo firme svojho otca, ktorý sa zaoberá „kamenárčinou“.
2. V škole sa mi páči, keby bolo menej učenia, tak by to nemalo chybu.
3. Po maturite uvažujem o vysokej škole.
Peter Gál (19 rokov, študent odboru podnikanie v stavebníctve):
1. Pôvodne som chcel ísť za automechanika, nakoniec som sem prišiel študovať za kamenára.
2. So školou aj s odborom som spokojný, som celkom rád, že som sa tým automechanikom nestal, môj terajší odbor sa mi páči viac.
3. Po maturite sa chcem zamestnať, najradšej v zahraničí.
Tomáš Hamran (19 rokov, študent odboru výroba a prevádzka strojov a zariadení):
1. Prišiel som sem študovať kvôli maturite, ktorá mi pomôže k vyššej vojenskej hodnosti, keďže sa chcem stať profesionálnym vojakom.
2. Keďže pochádzam zo Štúrova, nie som zvyknutý na prostredie, ktoré je tu iné ako doma. Celkom sa mi tu páči, so školou som tiež spokojný, predmety sú zaujímavé a užitočné.
3. Keď sa mi podarí zostať v armáde, tak budem spokojný, keď nie, celkom rád budem pracovať vo svojom odbore.
Branislav Bórik (18 rokov, študent odboru výroba a prevádzka strojov a zariadení):
1. Prišiel som si sem spraviť maturitu, aby som sa mohol stať majstrom.
2. V škole sa mi páči najmä kvôli mnohým zaujímavým predmetom, ktoré ma pripravujú na to, čo chcem ďalej robiť.
3. Myslím, že so svojím odborom som natoľko spokojný, že budem rád, keď sa mu budem venovať.
Tomáš Varga (20 rokov, študent odboru podnikanie v stavebníctve):
1. Na túto školu som prišiel, aby som získal maturitu, ktorú som na svojej starej škole nemohol získať, pretože neotvárali nadstavbový ročník v mojom odbore.
2. Zaujali ma predmety, ktoré sa týkajú počítačov, ako informatika či výpočtová technika.
3. Po škole sa chcem venovať tomu, čo som vyštudoval.Najčítanejšie na My Žiar

Inzercia - Tlačové správy

 1. Morca-della a Pali. Tatrakon stojí na osvedčenej klasike
 2. Šliapnuť do pedálov – a ide sa na to!
 3. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať?
 4. Štát zvyšuje dotácie na nájomné bývanie
 5. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny
 6. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME
 7. Sledujte príjem živín u starých rodičov
 8. Najradšej by ste pri čítaní správ odleteli preč?
 1. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať?
 2. Spolu tvoríme inkluzívne susedstvá
 3. Zákazníci OMV môžu vrátiť prírode kúsok lesa
 4. Štát zvyšuje dotácie na nájomné bývanie
 5. Industriálna Spilka Offices je súčasťou Týždňa zelených budov
 6. Hagyari: Som pripravený intenzívne a tvrdo pracovať
 7. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny
 8. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME
 1. Tejto zelenine patrí štvrté miesto na svete. Máte ju doma? 12 421
 2. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny 10 018
 3. OMV mení kuchynský olej za kávu. Teraz na celom Slovensku 3 823
 4. Najradšej by ste pri čítaní správ odleteli preč? 3 433
 5. Morca-della a Pali. Tatrakon stojí na osvedčenej klasike 2 790
 6. Rozbolí vás žalúdok zo studenej vody? Najväčšie mýty o trávení 2 594
 7. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME 2 194
 8. Viete, ktorá je najvzácnejšia komodita? Budete prekvapení! 1 767

Blogy SME

 1. Vladimír Krátky: Karel Hirman vs. nejaký Smerák - v nedeľu v komerčnej televízií .
 2. Dana Janebová: Svetlo pre teba
 3. Anna Miľanová: Cesta vlakom... 2022
 4. Daniel Jankech: Ako som prežil detstvo a mladosť bez ruského plynu.
 5. Ján Valchár: Norma na 5.300% alebo sedem mesiacov štvojdňovej operácie
 6. Soňa Bulbeck: Dopadne Slovensko podobne ako Libanon?
 7. Jaroslav Polaček: Robíme to čestne. Budeme v tom pokračovať
 8. Štefan Vidlár: Premyslený politický ťah?
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 14 721
 2. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 12 155
 3. Milan Removčík: Vlakom do Splitu. 6 278
 4. Martin Majzlan: Pamír, miesto kde som zanechal kus svojho srdca (+Video) 6 119
 5. Miroslav Lukáč: Viete že ruský trpaslík je najväčší na svete, ruské hodinky najrýchlejšie a Červená armáda nie je krvavočervená, ale ružová? 5 092
 6. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 4 678
 7. Tereza Krajčová: Grécke Atény 2/4 - Majestátny Acropolis, antická atmosféra v Agore a stopy Rimanov 4 482
 8. Oskar Kaman: Ako magistrát (ne)získal 1,6 milióna eur do rozpočtu 4 256
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

MY | TOP správy z regiónov

Prinášame výber TOP správ z regiónov.


23. sep
Kremnica.

Náklady majú byť 1,7 mil. eur.


SITA 23. sep

Tipni si a vyhraj, registrácia je grátis.


22. sep
Milan Veselý.

K prepúšťaniu zatiaľ nedošlo.


TASR 22. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Tragédia sa stala v sobotu večer v okrese Zlaté Moravce.


18 h

Mnohí sa správajú agresívne, sú vulgárni a robia neporiadok.


24. sep

Interiér je vybavený z veľkej časti vecami, ktoré majú viac ako 50 rokov.


14 h

Prinášame exkluzívny zoznam všetkých kandidátov do blížiacich sa komunálnych volieb v liptovských obciach. Kde končia dlhoroční starostovia? Zmenu čaká napríklad Liptovský Ján, Podtureň či Kráľovu Lehotu.


24. sep

Blogy SME

 1. Vladimír Krátky: Karel Hirman vs. nejaký Smerák - v nedeľu v komerčnej televízií .
 2. Dana Janebová: Svetlo pre teba
 3. Anna Miľanová: Cesta vlakom... 2022
 4. Daniel Jankech: Ako som prežil detstvo a mladosť bez ruského plynu.
 5. Ján Valchár: Norma na 5.300% alebo sedem mesiacov štvojdňovej operácie
 6. Soňa Bulbeck: Dopadne Slovensko podobne ako Libanon?
 7. Jaroslav Polaček: Robíme to čestne. Budeme v tom pokračovať
 8. Štefan Vidlár: Premyslený politický ťah?
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 14 721
 2. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 12 155
 3. Milan Removčík: Vlakom do Splitu. 6 278
 4. Martin Majzlan: Pamír, miesto kde som zanechal kus svojho srdca (+Video) 6 119
 5. Miroslav Lukáč: Viete že ruský trpaslík je najväčší na svete, ruské hodinky najrýchlejšie a Červená armáda nie je krvavočervená, ale ružová? 5 092
 6. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 4 678
 7. Tereza Krajčová: Grécke Atény 2/4 - Majestátny Acropolis, antická atmosféra v Agore a stopy Rimanov 4 482
 8. Oskar Kaman: Ako magistrát (ne)získal 1,6 milióna eur do rozpočtu 4 256
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu