Štvrtok, 28. október, 2021 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

Obec Lehôtka pod Brehmi

Lehôtka pod Brehmi leží na strednom Pohroní, v strednej časti Žiarskej kotliny. Na západe je ohraničená pohorím Vtáčnik, na severe a východe Kremnickými vrchmi, na juhu Štiavnickými vrchmi. Vznik a prvé osídlenie obce nie je historicky doložené. Na prel


Lehôtka pod Brehmi leží na strednom Pohroní, v strednej časti Žiarskej kotliny. Na západe je ohraničená pohorím Vtáčnik, na severe a východe Kremnickými vrchmi, na juhu Štiavnickými vrchmi.
Vznik a prvé osídlenie obce nie je historicky doložené. Na prelome 13. a 14. storočia obec, pôvodne občina, je historicky doložená až v roku 1391 pod názvom Lehotha. Koreň slova Lehota – Lehôtka vyvoláva predstavy, že to bola osada, ktorá bola oslobodená na základe dohovoru so zemepánom, od platenia naturálnych a finančných poplatkov na dohodnutú dobu. Povinnosťou obyvateľov bolo rúbať a vyklčovať les, ako aj zúrodniť pôdu. Na toto dostali odklad na platenie poplatkov, až kým pôda nezačala dávať úrodu, spravidla 6 – 20 rokov.
Historický symbol obce je jedinečný a vychádza zo znakov oblasti. Obyvatelia sa charakterizovali ako roľníci. Obecný znak podľa heraldického výkladu na poľnohospodárstvo nijako nepoukazuje. Vidieť v ňom skôr cirkevný motív, a to aj napriek tomu, že v obci sa starý kostol vôbec nespomína a dnešný je až z roku 1913.

Skryť Vypnúť reklamu

Kamil Pinka vykonáva funkciu starostu štvrté volebné obdobie. Bol posledným socialistickým predsedom MNV. Od roku 1986 do 1990. Potom mal 4 roky pauzu a od roku 1994 je znovu vo funkcii starostu. „Naša obec, ako jedna z mála obcí v Žiarskej kotline, sa môže popýšiť tým, že má všetko, čo občania k životu potrebujú,“ hovorí Kamil Pinka a zároveň vysvetľuje: „Máme vlastný vodovod, kanalizáciu, dom smútku či kultúrny dom. Čo nemáme? Vlastné ihrisko, zatiaľ využívame cudzie.“ Lehôtka pod Brehmi má svoju históriu, ktorá nie je zanedbateľná a občania sú na ňu i patrične hrdí. Ako však hovorí starosta: „Bohužiaľ, pre našu obec bolo zdrvujúce najmä to, že v minulosti bola stavebným uzáverom zastavená ďalšia výstavba. Môžem povedať, že z tohto dôvodu viacero domov, ktoré stoja v Hliníku, mohli byť v našej obci. Tým by bol výraznejší aj počet obyvateľov. V súčasnosti sa stav pohybuje približne pri čísle 367.“ Do obce sa však postupne snažia sťahovať i mladí ľudia, ktorí si buď kupujú staršie domy, alebo prerábajú tie, ktoré zdedili. „Našou polohou je obec veľmi príťažlivá aj pre ľudí z mesta. Som preto veľmi rád, že je pomerne veľký záujem o bývanie v našej obci. To dáva náznak, že sa možno podarí, aby naša obec nevymrela,“ hovorí starosta.
Už takmer klasicky, aj Lehôtku trápi vysoká nezamestnanosť. Na obecnom úrade je evidovaných 54 uchádzačov o prácu. Mnohí z nich sú bez práce už dlhšiu dobu a v blízkej budúcnosti sa im ani žiadne pracovné príležitosti nečrtajú. „Musím vyzdvihnúť aktivitu našich nezamestnaných občanov, ktorí sú zaradení do aktivačnej činnosti v obci. V zimnom období sa starajú predovšetkým o komunikácie, ale napríklad aj o opravu lavičiek a iného obecného majetku. Tým výraznou mierou pomáhajú svojej obci,“ chváli nezamestnaných starosta.
V Lehôtke je nanešťastie voda, ktorá obsahuje vyššie množstvo arzénu. Negatívum je, že občania za túto vodu platia tak, ako keby pitnou bola. „Vo väčšej miere ju na pitie, ani na varenie väčšina ľudí nevyužíva. Kvôli tomuto sa v obci zvýšil predaj minerálnych vôd v plastových fľašiach. Pre obec to má ten dopad, že je nárast odvozu a likvidácie plastového odpadu,“ hovorí o nešťastnej situácii Kamil Pinka. V súčasnosti je plán práce v obci postavený tak, že na volebné obdobie chce súčasné vedenie zabezpečiť územno-projektovú dokumentáciu. „Veľmi by som chcel, aby sa to podarilo. Je to podkladový mate- riál pre ďalšie plánovanie obce. Chceli by sme sa tiež zamerať na skrášlenie verejných priestranstiev. Zásadný krok, ktorý zmení srdce obce bude, že na budúci rok hodláme zbúrať jeden starý dom. Bude tam zóna oddychu pre občanov a tiež zeleň na spôsob parkovej úpravy.“ Starosta tiež veľmi kladne hodnotí postoj dôchodcov, ktorí sú vzhľadom na svoj vek stále aktívni a patrične hrdí na svoju obec. Vďaka ich aktivite sa aj v minulosti v Lehôtke postavili všetky vymoženosti obce.
V dedine majú aj veľmi peknú materskú škôlku. Bohužiaľ, demografický vývoj potvrdzuje, že detí z roka na rok ubúda. „Neviem preto, čo so škôlkou bude v budúcnosti. Bol by som však veľmi nerád, keby sme boli nútení ju zatvoriť. Objekt by tak zostal nestrážený a určite by prišlo k jeho následnému poškodzovaniu – k zdevastovaniu a rozkradnutiu,“ neskrýva obavy Kamil Pinka. V Lehôtke aktívne pracuje turistický oddiel pod vedením Františka Beňu. „Chcem mu touto cestou poďakovať za to, že sa o chod a činnosť tohto oddielu príkladne stará a je vysoko činný. Aj vďaka nemu je zo strany obyvateľov záujem o všetky podujatia, ktoré turisti usporadúvajú.“ Do budúcna sa určite všetci obyvatelia Lehôtky tešia na dobudovanie diaľnice, ktorá by veľkou mierou pomohla skvalitniť životné prostredie.
Kamil Pinka nie je starostom 24 hodín denne. V prvom rade je, samozrejme, manželom a otcom rodiny. „Bez podpory mojej rodiny by som asi ťažko mohol vykonávať tak náročnú funkciu akou starostovanie je. Preto moju manželku obdivujem, že to za tie roky so mnou vydržala. Mnohokrát totiž ťahám aj nadčasy, kedy musím mimo pracovnej doby riešiť problémy iných ľudí. Rodina mi je naozaj veľkou oporou. A čomu sa venujem v čase voľna? Už 25 rokov som poľovníkom. Je to pre mňa akýsi relax, kedy sa môžem odreagovať a nemyslieť iba na tie nepríjemné stránky života. Som členom poľovníckeho združenia Kovačina, ktorej sídlo je práve v našej obci. Poľovníci sú však nielen tí zabijaci, ale aj ochrancovia prírody. Dôkazom je i to, že v tejto krutej zime zver kŕmime a staráme sa o ňu. V roku 2003 náš kataster zastihla veterná smršť. Malo to za následok vyvrátenie niekoľkých stromov. Na tento rok sme si preto dali záväzok, že pomôžeme pri odstraňovaní toho, čo táto kalamita napáchala,“ dodáva na záver Kamil Pinka.

Skryť Vypnúť reklamu

Osobnosti a prírodné zaujímavosti
• Profesor Jozef Szabó bol významný geológ, ktorý zomrel v roku 1894. Cestoval po celom svete s cieľom venovať sa mineralógii, petrografii, chémii, hydrológii a ložiskovej geológii. Pre Slovensko a naše územie je významná jeho práca Geologický opis okolia Banskej Štiavnice. Za prínos v oblasti výskumu mu bol udelený titul doktora univerzity v Edinburgu a v Bologni. Dlhé roky pôsobil ako rektor univerzity v Budapešti. Obľúbené miesto jeho vychádzok do prírody bolo aj bralo v území obce. Bralo nesie po ňom pomenovanie.
• Szabóova skala (na snímke) je pýchou a dominantou obce s rozlohou 6,38 hektára a s nadmorskou výškou 343 metra. Na Slovensku je to najstarší chránený geologický objekt. Za chránený výtvor bolo bralo vyhlásené už v roku 1907. V roku 1983 bola oblasť vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu s príslušnou ochranou. Bola zakázaná ťažba minerálov, dreva, horolezecké výstupy, zber rastlín a živočíchov, ako aj táborenie a kladenie ohňa na celej označenej ploche. Szabóova skala je obľúbeným miestom vychádzok občanov, trasa chodníka vedie až k vrcholu brala. Odtiaľ je prekrásny výhľad na okolie strednej časti Žiarskej kotliny. Na vrchole brala je umiestnený drevený kríž ako pamiatka na toto významné miesto, ako aj obetí, ktoré zahynuli pádom zo skaly.
• Kapitulské bralá sú chránený prírodný výtvor. Majú vysokú prírodovedeckú a krajinársku hodnotu s možnosťou na vedecko-výskumné využívanie, študijné a kultúrno-výchovné ciele. Prístup verejnosti je povolený len pešo po vyznačenom turistickom chodníku.
• Lom v katastrálnom území obce bol podrobený geologickému výskumu pred rokom 1963. Výskumom tu boli dokázané veľké ložiská perlitu. Perlit je vulkanické sklo, ktoré pri vyžíhaní expanduje, a tak vzniká expandovaný perlit. Po spracovaní má široké možnosti využitia v stavebníctve, chemickom a hutníckom priemysle, v poľnohospodárstve a inde. Má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti.

Skryť Vypnúť reklamu

Najstaršia obyvateľka obce
Najstaršou obyvateľkou Lehôtky pod Brehmi je takmer 99-ročná Pavla Magulová. „Ja sa už len modlím, sedím a jem,“ týmito slovami nás privítala ešte stále čiperná starká. „Narodila som sa v Starej Kremničke, no 75 rokov už žijem tu, v Lehôtke.“ Pavla vychovala 4 deti, tri dcéry a jedného syna, ona sama pochádza z 11 detí. Dnes má 11 vnúčeniec, 22 pravnúčeniec a 2 prapravnúčence. Vždy ráno, keď starká vstane, poumýva a vymastičkuje sa. Do Lehôtky sa vydala a s mužom postavili dom, v ktorom sa teraz o ňu stará najmladšia dcéra. „Zo súrodencov už nežije nikto, zostala som sama. Bola som prostredná z detí. Zomreli aj tí mladší ako ja, nemali ani 80 rokov. Iba Pán Boh vie, kde a prečo sa tu ešte ja beriem,“ hovorí tak trochu so smútkom v hlase usmievavá starká. Zomreli už aj všetky kamarátky a ženy, s ktorými sa kedysi stretávala. Teraz žije u svojej najmladšej dcéry Anny Cidylovej. „Mamička vidia síce dobre, ale počujú už len veľmi slabo. Stále sa modlia a čítajú si z modlitebnej knižky,“ vysvetľuje Anna. Celý svoj život Pavla odrobila na vlastnom gazdovstve a na družstve. Aj sama hovorí: „Pri živote ma drží robota. Už teraz sa neviem dočkať, kedy budem môcť ísť do záhrady. Možno aj vďaka robote som za celý svoj život bola iba jedenkrát u lekára. Je tomu už 25 rokov. Keď ma aj niečo zabolí, postavím sa rýchlo na nohy, zakúrim si do piecky a bolesť prejde,“ prezrádza svoj recept na obdivuhodnú vitalitu. Odkedy Pavle zomrel muž, je to už 16 rokov, tak si už sama nevarí. Postará sa o ňu a navarí jej dcéra Anna. „Kedysi som jej pomáhala s deťmi ja, teraz sa zase stará ona o mňa. Zjem všetko, aj keď mäso mi už veľmi nechutí. Toho som už prejedená. Ale som skromná. Ako sme voľakedy žili, tak žijem aj teraz. Dnes mi navaria, ráno si to prihrejem a ešte mi z toho zostane aj do tretieho dňa,“ hovorí o svojej životospráve Pavla. Kedysi chodila s deťmi do školy prírody, na čo sa pamätá aj starosta Kamil Pinka. Prežila dve svetové vojny, zažila dobré aj zlé časy. „Vždy po zle raz príde dobro,“ nezaprie v sebe pozitívne myslenie. Po večeroch si číta, najmä z modlitebnej knižky. Rada si tiež pozrie televízor, hlavne Vadkerti show. Vlani dokonca ešte Pavla okopávala zemiaky. „Človek už k takému vysokému veku musí mať úctu,“ hovorí 65-ročná dcéra Anna a dodáva: „Ja s nimi naozaj žijem, nenechávam ich samú. Vždy im porozprávam, čo sa stalo v dedine. Mnohokrát sa ich idem aj na niečo spýtať, aby mi poradili. Ony sú veľmi rada, že ich ešte niekto potrebuje. Potom mi vždy povedia: vidíš, ty to ešte nevieš a ja to už mám dávno urobené.“ Starká sa mnohokrát sama seba pýta: „Koľkokrát ešte musím vstať, dokedy musím ešte ten chlieb jesť? Viete, koľko je to už rokov, čo ho každý deň jedávam?“

Aj dúhu máme čiernobielu
Obec tiež čaká výmena vodovodnej siete, pretože súčasný vodovod sa robil na tri etapy. Hovorí starosta: „Momentálne už pociťujeme úbytok vody. V súčasnosti sme takí chudobní, že aj dúhu máme čiernobielu. Do budúcna preto rátame s využitím financií z eurofondov na modernizáciu spomínaného vodovodu. Kedysi sme pre dôchodcov organizovali rôzne výlety a zájazdy. Bohužiaľ, kvôli nedostatku financií je to minulosťou. Keď si zoberie úver taká malá obec ako my, to je ako priviazať si kameň ku krku a skočiť do vody,“ konštatuje starosta. Minulý rok sa v obci dobudoval kultúrno-športový areál. Je tam tanečný parket, pódium a ohnisko. Bude tam tiež možnosť uvariť si napríklad aj guláš. „Spravila sa tiež revitalizácia močidla, kde sa chovali ryby. Obec by takú investíciu nedokázala uniesť a spraviť. Preto sa toho ujal František Kasan z Tekovskej Breznice. Túto spomínanú lokalitu od obce odkúpil a vybudoval tam na svoje náklady rybník. Rozpočet bol viac než 600-tisíc. A aj keď je to jeho súkromný majetok, pevne verím, že si tam budú môcť zarybárčiť aj záujemcovia z našej i okolitých obcí.“

Najčítanejšie na My Žiar

Inzercia - Tlačové správy

 1. Chcete ušetriť na aute? Namiesto kúpy si ho prenajmite
 2. Ako získať nabíjaciu kartu k novému elektromobilu?
 3. Ako by ste chceli bývať? Zapojte sa do prieskumu o bývaní
 4. Koniec Bratislavy? Pre túto firmu môžete pracovať aj cez polovicu republiky
 5. Vraciame spoločnosti priazeň, ktorú nám už 30 rokov prejavuje
 6. Digitálne zručnosti žiakov a študentov podporí Nadácia Orange
 7. Vyťahovanie zapadnutého jazyka je mýtus
 8. Heľenine oči zahrajú hit o obchvate Prešovčanom z kamióna
 9. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova
 10. Rebríček: Kto sú najlepší zamestnávatelia na svete podľa Forbes?
 1. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 2. SÚŤAŽ: Vyhrajte hviezdne svadobné šaty
 3. 365.bank prináša digitálnu hypotéku s možnosťou podania žiadosti
 4. EUBA udelila čestné vedecké hodnosti „doctor honoris causa“
 5. Miška ochrnula z minúty na minútu, teraz pre ňu svitá nová nádej
 6. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 7. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 8. Digitálne zručnosti žiakov a študentov podporí Nadácia Orange
 9. Chcete dočasné tetovanie, používajte Hennu
 10. Vyťahovanie zapadnutého jazyka je mýtus
 1. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova 10 684
 2. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom 9 724
 3. Chladené halušky? Od tejto firmy si ich obľúbili na Slovensku 9 577
 4. Peniaze začali strácať hodnotu, treba sa brániť! 6 923
 5. Najtajnejšie ponuky módnych kúskov v Európe – iba na pozvanie 5 293
 6. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania 3 711
 7. Heľenine oči zahrajú hit o obchvate Prešovčanom z kamióna 3 591
 8. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 2 809
 9. Chcete ušetriť na aute? Namiesto kúpy si ho prenajmite 2 641
 10. Nechajte kryptomeny na Fumbi 1 931

Blogy SME

 1. Juraj Paškuliak: Že dieťa potrebuje súrodenca je strašná somarina
 2. Martin Ondráš: Namiesto ďakujem prišiel útok
 3. Marek Košík: Nádej umiera posledná
 4. Šimon Briatka: Inšpiratívni ľudia 1: Roger Bannister, lekár, ktorý zabehol svetový rekord
 5. Jan Pražák: Gambler
 6. Café Európa: Valí sa na nás energetická kríza?
 7. Naďa Serafínová: Ako sa naozaj testuje? Povedzme, že dosť zvláštne.
 8. Miriam Studeničová: Cisár je nahý! Osobnosti sú nevedomé! Nepoznajú Pravdu!
 1. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 13 781
 2. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 7 811
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 7 600
 4. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 476
 5. Michal Porubän: "Nenávistná Čaputová" vs "Mierotvorca Blaha". 4 898
 6. Pavel Dvořák: Platby mobilom v Číne 3 855
 7. Stanislav Martinčko: Poľovačka na zajace a 50 000 Eur v zlate !! 3 852
 8. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 3 562
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Rekordman v počte odohratých zápasov v drese hokejového Slovana Michal Sersen, bol hosťom Roba Kmeťa v pravidelnej štvrtkovej relácii MY Športujeme.


2 h

Diskusiu vysielame vo štvrtok 28. októbra o 10. hodine.


25. okt

Pozrieme sa aj na tieto novinky: Hokejová reprezentácia privítala mladíkov, darilo sa aj Slovákovi v zámorí.


27. okt
Ilustračné foto.

Približne 160 ton posypového štrku naskladnili Technické služby v Žiari nad Hronom na nadchádzajúcu zimnú údržbu.


SITA 26. okt

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Známy podnik na Nábreží Oravskej priehrady plamene úplne zničili.


22 h

V interiéri reštaurácie sa najedia len zaočkovaní.


20 h

Zakážu svadby, oslavy, zatvoria fitness centrá, wellness, akvaparky, v reštauráciách sa nenajete, v kaviarni nevypijete kávu, v hoteli sa neubytujete.


20 h

Útok vyšetruje polícia, má kamerový záznam.


12 h

Blogy SME

 1. Juraj Paškuliak: Že dieťa potrebuje súrodenca je strašná somarina
 2. Martin Ondráš: Namiesto ďakujem prišiel útok
 3. Marek Košík: Nádej umiera posledná
 4. Šimon Briatka: Inšpiratívni ľudia 1: Roger Bannister, lekár, ktorý zabehol svetový rekord
 5. Jan Pražák: Gambler
 6. Café Európa: Valí sa na nás energetická kríza?
 7. Naďa Serafínová: Ako sa naozaj testuje? Povedzme, že dosť zvláštne.
 8. Miriam Studeničová: Cisár je nahý! Osobnosti sú nevedomé! Nepoznajú Pravdu!
 1. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 13 781
 2. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 7 811
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 7 600
 4. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 476
 5. Michal Porubän: "Nenávistná Čaputová" vs "Mierotvorca Blaha". 4 898
 6. Pavel Dvořák: Platby mobilom v Číne 3 855
 7. Stanislav Martinčko: Poľovačka na zajace a 50 000 Eur v zlate !! 3 852
 8. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 3 562
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu