Štvrtok, 29. september, 2022 | Meniny má Michal, Michaela

Obec Vyhne

Vyhne sú stará banícka, pivovarnícka, železiarska, strojárska a významná kúpeľná obec. Leží na strednom Pohroní, pod severnými svahmi severozápadnej časti Hodrušskej hornatiny Štiavnických vrchov. Celou dolinou preteká Vyhniansky potok, ktorý pramení vo v


ýške okolo 785 m, tesne pod sedlom Červená studňa. Na potoku, v časti nazvanej dolina Rudno, bol ešte po prvej svetovej vojne tajch, ktorý bol postavený pre strojáreň ako zásobáreň vody pre malú vodnú elektráreň. Cez letnú sezónu ho využívali kúpeľní hostia na člnkovanie a aj kúpanie. V zime sa na ňom korčuľovalo a pre potreby pivovaru a hostincov slúžil ako zásobáreň ľadu na chladenie piva. V súčasnosti je obec Vyhne začlenená do okresu Žiar nad Hronom v Banskobystrickom kraji a má 1420 obyvateľov. Obec Vyhne má hlavné časti - Dolné Stupy, Kolónia, Kúpele, Dolinky, Peserany, Mravište, Hodrúška, Handel s Antonovou štôlňou (Antoništôlňa - opustená štôlňa medzi obcou Vyhne a osadou Vindišlajtňa). Okrem toho miestni občania označujú ďalšie časti názvami dolina Rudno, Lepňov Laz (Do Koniarov, tiež do Koňárov - osada na západnom okraji územia v doline Rudno), Šprochová dolina, Fínske domky (Fínsko) a Janovské (Janovskô). Vyhne, spolu s mestami Banská Bystrica, Zvolen, Banská Štiavnica, Kremnica, Brezno a Sliač, tvoria nadáciu Pohronie.
Príčinou vzniku obce boli bane, najmä nálezisko bohatej železnej rudy. Podľa niektorých predpokladov tu ťažili železnú rudu už germánske kmene niekedy v 3. – 2. storočí pred naším letopočtom. Neskoršie Slovania vytlačili Germánov, alebo sa sami odsúvali. Výskyt rudy s bohatým obsahom železa takmer na povrchu a hlboké okolité lesy, umožnili v kováčskych vyhniach spracovávať železnú rudu priamou redukciou. Takto sa s rozvojom baníctva vyvíjalo aj banské kováčstvo. V závere doliny Rudno a nižšie, pri Vyhnianskom potoku, bolo vedľa seba niekoľko kováčskych dielní, vyhní. Podľa toho dostala obec i názov. Starý názov Eisenbach a jeho kúpele boli známe už v 13. storočí. Názov Vihine sa v písomných prameňoch uvádza už v 14. storočí. Doteraz najstaršia známa písomná zmienka o obci Vyhne je z roku 1326. V listine je spomenuté, že obec Vyhne bola poddanská obec a jej zemepánmi v roku 1256 boli potomci vojvodu Boršu. Borša bol vodca jedného z maďarských kmeňov, ktorý tiahol pozdĺž Hrona a usadil sa v Tekove, od ktorého sa odvodzuje maďarský názov Tekovskej stolice „Barsmegye“ - Boršova stolica. Otcovia obce ustanovili letopočet 1256 za rok, od ktorého sa oficiálne počíta jestvovanie obce Vyhne, i keď je zrejmé, že pôvodné osady na jej území boli dávnejšie pred týmto letopočtom, ale nie sú písomne doložené. V neskorších historických listinách a rokoch mali Vyhne rozličné názvy: Vyhine (1326), Vyhinie, Wyhne (1426), Wichnorany (1773), Wyhňany (1808), medzitým po nemecky Eisenbach, Eisenbad, po maďarsky Vichnye, Vihnyepeszerény, Vihnye (do roku 1918), od roku 1918 Vyhne, Vihňorany (1920) a od roku 1927 Vyhne. Časť Peserany: Pezeren (1519), Peserany (1773).

SkryťVypnúť reklamu

„Možnosti, ktoré Vyhne majú už dávno, sa začali úplne jednoducho využívať. Stačí dobrý vzťah, dobrý nápad a dobrý prístup. Keď budete motivovať všetkých ostatných okolo seba, aj oni sa k vám časom pridajú.“
Funkciu starostu vykonáva Milan Filip zatiaľ iba prvé volebné obdobie. Práca ho baví, i keď, ako každý starosta, aj on má nedostatok voľného času. „Kandidovať som sa rozhodol preto, lebo mi bolo veľmi ľúto, že sa v našej obci, v porovnaní s inými obcami, málo buduje,“ povedal na úvod rozhovoru starosta. „Naša obec na budúci rok oslávi 750. výročie vzniku. Pri tejto príležitosti pripravujeme stručnú monografiu obce - brožúrku pre našich hostí a turistov, ktorá ich oboznámi s históriou, zemepisom, či s plánmi obce.“ Na túto oslavu budú pozvaní aj starostovia z okolitých obcí a miest, ako aj starosta mestskej časti Bratislava – Staré mesto, s ktorým má Milan Filip veľmi dobré vzťahy. „Keďže jeho matka pochádza z Vyhní, bratislavský starosta sem občas zavíta, doteraz však iba neoficiálne.“
Na post starostu kandidoval s náročným volebným programom. Okrem iného si dal záväzok, že na mzdových výdavkoch obecného úradu usporí za štyri roky jeden milión korún. Za dva roky však usporil už dva milióny! „V úrade pracujú kvalifikovaní ľudia s platom, s ktorým sú spokojní. S usporenými financiami sme sa pustili do budovania nových stavieb. V súčasnosti na futbalovom ihrisku realizujeme stavbu univerzálnej budovy, ktorá bude slúžiť nielen všetkým športovým klubom, ale aj občianskym združeniam a občanom. Budova je postavená, vybavená, potrebné sú iba vonkajšie fasádne úpravy. Otvorená a sprístupnená bude už v máji tohto roku.“
Ďalším bodom volebného programu bolo prevziať majetok telovýchovnej jednoty do majetku obce. „Podarilo sa mi to minulý rok, aj vďaka dobrej spolupráci s predsedom TJ Milošom Zimanom. Máme tak teraz v majetku rozsiahle pozemky, chatu a aj celé kúpalisko, vrátane volejbalových ihrísk. Súčasne s vybavovaním vlastníctva sme dali vypracovať projekt na rekonštrukciu kúpaliska. Vybudujeme úplne nový kúpeľný areál so štyrmi kúpaliskami z nerezu, prevádzkovou budovou, vodnými atrakciami, ako vlnobitie, vodné delá, perličkové a vírivé sekcie, masážne sprchy, potápačská záhrada. Plánujeme postaviť úplne nové detské kúpalisko s tromi rôznymi výškami hladín. Deťom tu budú k dispozícii šmýkačky. Mimoriadnou atrakciou bude dojazdový bazén s 56 metrovým toboganom a strmou šmýkačkou. Jeden bazén bude aj krytý. Okrem kúpaliska s reštauráciou bude v prevádzkovej budove aj squaschová miestnosť, veľká posilňovňa, parná a suchá sauna, aromatická a zážitková sauna. Raritou bude aj dvojdráhová kolkáreň,“ vysvetľuje starosta Milan Filip. V obci pôsobí veľa športových klubov, za všetky spomenieme aspoň, futbalový, volejbalový, biatlonový, rekreačnú telesnú výchovu, stolnotenisový a hokejový. Veľmi aktívny je aj turistický klub. A čo je vášňou starostu, keď nepracuje? „Vo voľnom čase, ktorý skoro vôbec nemám, sa venujem práve turistike. Som aj členom turistického klubu.“

SkryťVypnúť reklamu

Vyhnianske kúpele sú už minulosťou
Napriek významu baníctva, železiarstva a pivovarníctva, Vyhne najviac preslávila železitá termálna voda a liečebné kúpele. Vznik kúpeľov je spojený s ťažbou železnej rudy. Doba vzniku kúpeľov sa nedá presne určiť. V 13. storočí sa spomínajú pod menom Szénasi hévvíz – Bzenická teplá voda. V 14. storočí, až do prvej polovice 16. storočia, boli majiteľmi kúpeľov príslušníci bohatej banskoštiavnickej rodiny Rösselovcov. V päťdesiatych rokoch 16. storočia získal kúpele Quirin Schlaher. Tento v roku 1563 svoje nehnuteľnosti predal bratom Vítovi a Vavrincovi Öderovcom. Magistrát Banskej Štiavnice vyhlásil kúpnu zmluvu za neplatnú a predmetný majetok zhabal. Mesto Banská Štiavnica sa stalo majiteľom kúpeľov až do roku 1917. Mesto však za tie roky často dávalo kúpele do prenájmu.
Koncom 17. storočia vyhnianske kúpele nadobúdali z roka na rok väčší význam. Mesto do nich vložilo veľké investície najmä v 17. a 18. storočí, keď ich povznieslo na vrchol slávy a urobilo z nich vyhľadávané stredoeurópske kúpele. K dobrému chýru vyhnianskych kúpeľov prispel aj tamojší pobyt sedmohradského kniežaťa, vodcu stavovského povstania, Františka Rákocziho II. a jeho manželky Šarloty Amálie. V rozsiahlej monografii o Tekovskej župe sa doslova uvádza, že v tom čase boli kúpele vo Vyhniach najvýznamnejším liečebným miestom uhorskej krajiny. Z významných osobností sa v kúpeľoch liečili v roku 1888 Filip Leopold Klement Coburg s manželkou, princeznou Lujzou, dcérou belgického kráľa Leopolda II., jej sestra princezná Štefánia a Augustín Ľudovít Szárgothay Coburg. V roku 1917 predalo mesto Banská Štiavnica kúpele Žilinčanovi a Barančokovi zo Žarnovice a o rok ich od nich odkúpil štiavnický advokát Koloman Ungár. Po vzniku prvej ČSR stratili kúpele dolnouhorskú klientelu, prišla hospodárska kríza a kúpele začali upadať. Ungárovci sa orientovali na židovskú klientelu, z Turistického domu spravili kóšer kuchyňu a pristavili štýlovú jedáleň – Sekt pavilón. 8. februára 1940 prišli do kúpeľov prví protektorátni Židia a bol vytvorený tábor pod názvom Židovská vysťahovalecká skupina. V roku 1942 bol štatút tábora zmenený na Pracovný tábor Židov a väčšina prvých príslušníkov tábora bola odvezená v marci a apríli do Poľska. Nahradila ich skupina slovenských Židov, ktorých väčšina bola do konca septembra taktiež odvezená do Poľska. Po vypuknutí SNP bol tábor 21. septembra 1944 rozpustený. Nastali rabovačky materiálu a potravín, ako aj zariadenia nielen miestnymi občanmi, ale aj občanmi z okolia. Dielo skazy bolo dokonané požiarom po prechode frontu. Vypukol dňa 10. apríla 1945, predpoludním okolo 10-tej hodiny. Príčiny požiaru sa dodnes neobjasnili. Materiál, ako skaly, tehly, sa použili na prestavbu pivovaru. V ďalších rokoch sa rumoviská zrovnali buldozérmi. Napriek úsiliu niekoľkých nadšencov sa už kúpele nepodarilo obnoviť. Tak sa skončila stáročná sláva železitého kúpeľa vo Vyhniach.

SkryťVypnúť reklamu

Templárski rytieri varili pivo najskôr ako liek
Vo Vyhniach a okolí koluje príbeh o ráde templárskych rytierov, ktorí sa tu usadili okolo roku 1300 a začali variť pivo najskôr ako liek pre vlastnú potrebu a neskoršie aj na predaj. Žiaľ, neexistujú žiadne doložené dokumenty, či iné dôkazy, ktoré by túto hypotézu potvrdili. Rozvoj a bohatstvo banskoštiavnickej oblasti boli postavené na baníctve, spracovaní rúd, železiarstve, kým výroba piva patrila len k potrebnej infraštruktúre. Podnikateľskej výrobe piva predchádzala domácka výroba. Pivo varili v odľahlých banských oblastiach a mestách, aj v samotnej Banskej Štiavnici, odkiaľ ho potom prevážali do jednotlivých zásobovacích centier. Podnikateľskej výrobe piva položili základy banskí podnikatelia už v stredoveku, a to v Banskej Štiavnici, Banskej Belej, Hodruši a Vyhniach. Zlomkovitosť archívneho materiálu o vývoji vyhnianskeho pivovaru nedovoľuje jednoznačne určiť jeho osudy v stredoveku. Spomenuté sú záznamy: „V roku 1553 olomoucký pivovarník Ján Hub kúpil vyhniansky pivovar od pani Magdalény za 60 zlatých, v roku 1590 štiavnický waldbürger Žigmund Weltzer kúpil pivovar od hliníckeho farára Daniela Cabana za 475 zlatých, v roku 1614 ho Caban predal Anne Griengerovej za 600 zlatých, neskoršie sa stal majetkom grófky Montecuccoliovej, ktorá ho v roku 1630 predala pánu Matejovi za 450 zlatých.“ Je však aj záznam, že v roku 1664 mesto Banská Štiavnica udržiavalo pivovar vo vlastnej réžii a pivovarskému majstrovi týždenne vyplácalo mzdu vo výške 1. zlatého a 25 denárov, čo bol v tom čase veľmi slušný príjem. Na základe týchto rozdielnych údajov možno predpokladať, že sa neviažu k tomu istému pivovaru a vo Vyhniach mohli byť v tom čase aj dva pivovary. Je potrebné vziať do úvahy, že v tom čase pivovar nebol žiaden veľký priemyselný komplex. Skutočný rozmach a slávu však získal pivovar vo Vyhniach až rozhodnutím Kachelmannovcov v roku 1884, keď ho za 12 000 zlatých odkúpili od mesta Banská Štiavnica. Do roku 1895 sa vyrábalo pivo v terajších objektoch starej sladovne, kedy sa tu výroba sladu rozšírila a začal pracovať nový pivovar oproti objektom strojárne, kde pracuje dodnes.

Slovenská strojáreň a zlievareň účastinná spoločnosť Vyhne
Po konkurzom konaní v roku 1934 odkúpila továreň „Karol Kachelmann a syn – strojáreň a zlievareň Vyhne“ Slovenská banka, ktorá založila firmu „Slovenská strojáreň a zlievareň účastinná spoločnosť vo Vyhniach“. Banke sa však oživiť výrobu nepodarilo, a tak predala strojáreň v roku 1936 Konzorciu pražských podnikateľov, účastinnej spoločnosti utvorenej špeciálne pre túto továreň. Noví majitelia získali špičkových technických odborníkov z Čiech a čiastočne modernizovali výrobu. Rozbehla sa výroba lejárska a strojárenská. Vyrábané boli jednak tradičné výrobky pre bane a úpravárske zariadenia, neskoršie sústružnícke automaty, rôzne typy sústruhov a zavedená bola aj zbrojná výroba. Po vzniku Slovenského štátu museli skoro všetci českí odborníci odísť do Čiech a ostali len tí, ktorí sa tu oženili. Za Slovenského štátu sa strojáreň dostala do sféry nemeckého kapitálu. Plnila však aj naďalej svoj pôvodný výrobný program, ale orientovala sa aj na zbrojnú výrobu v spolupráci s plzenskou Škodovkou. Po vypuknutí SNP továreň vyrábala pre povstaleckú armádu muníciu, míny a množstvo streliva. Vyrobil sa opancierovaný nákladný voz „Hron“ vyzbrojený puškami a guľometmi a opancierovaný traktor „Dunaj“. Po ústupe SNP do hôr, bola časť výroby presťahovaná do Podbrezovej – Piesku. Ustupujúci Nemci demontovali zariadenie továrne a evakuovali ho. Pre možnosť rýchleho obnovenia výroby po prechode frontu, si továreň vybudovala náhradné energetické zdroje a to dieselový agregát a obnovila turbogenerátor na vodný pohon. S veľkými ťažkosťami sa podarilo z Košece a Brna doviesť späť strojné zariadenie závodu a spustiť tak opäť výrobný program. Po zrekonštruovaní továrne sa začali vyrábať banské a úpravárenské zariadenia, drviče, granulátory, valcové a kladivové mlyny, triediče, miešačky na betón, drevoobrábacie stroje, vŕtacie súpravy pre geologický prieskum a ťažbu rúd a iné. Vyrastajú odborné kádre, schopné prispôsobiť sa akejkoľvek výrobe. Továreň však prechádzala zložitým vývojom. V druhej etape znárodnenia bol závod vo Vyhniach začlenený do národného podniku Omnia v Bratislave. 1.1.1951 vznikol podnik Pohronské strojárne n.p. so sídlom v Hliníku nad Hronom. Vedenie podniku sa odsťahovalo do jeho sídla a strojáreň vo Vyhniach dostala názov prevádzka. Do prevádzky sa prestalo investovať, uskutočňovali sa len nevyhnutné opravy.
Zvládnutie úloh si však vyžiadalo začiatkom roku 1953 vybudovať vo Vyhniach aspoň malú výrobu nástrojov, špeciálneho náradia a výrobných pomôcok. Sortiment nástrojov sa rýchle rozširoval. Nedostatok pracovníkov nahradili výkonné obrábacie stroje využívané vo viacerých zmenách a postupným zapracovaním žien na pracoviskách, ktoré boli dlho výsadou mužov. Napriek tomu prevádzka zostala bez dostatočnej výrobnej náplne, bez výrobného programu.
Až od 1.1.1969 si prevádzka vo Vyhniach vydobyla samostatnosť ako závod patriaci do zväzku SMZ, neskoršie ZŤS Dubnica nad Váhom. Tento krok znamenal veľký význam rozšírenie závodu, modernizáciu a rozvoj výroby. Vzniklo aj nové sídlisko Vyhne stred..

Najčítanejšie na My Žiar

Inzercia - Tlačové správy

 1. Atos má „platinovú“ medailu EcoVadis za postoj k udržateľnosti
 2. Piešťanská firma ovládla svet zubárskych kresiel
 3. 5 príkladov, kedy banke nejde len o peniaze
 4. Školy môžu získať podporu pre zelené projekty
 5. Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo
 6. Riskovali viac než iní. Jeden z nich sa slávy nedožil
 7. Takto si nastavíte, aby vám maily od SME nekončili v spame
 8. Digitálne dvojča v Konštrukta-TireTech
 1. SITA Slovenská tlačová agentúra zlepšuje dostupnosť služieb
 2. 4 veci, na ktoré si treba dať pozor pri zateplení šikmej strechy
 3. 5 príkladov, kedy banke nejde len o peniaze
 4. Atos má „platinovú“ medailu EcoVadis za postoj k udržateľnosti
 5. Jablone prinášajú už tretiu úrodu. A je rovnako bohatá.
 6. Školy môžu získať podporu pre zelené projekty
 7. Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo
 8. Jednodňovú zdravotnú starostlivosť preferujú lekári aj pacienti
 1. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny 11 326
 2. Tejto zelenine patrí štvrté miesto na svete. Máte ju doma? 5 102
 3. Riskovali viac než iní. Jeden z nich sa slávy nedožil 4 756
 4. Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo 4 656
 5. Vyskúšajte vylepšenú aplikáciu SME aj s novou SME Minútou 3 745
 6. Digitálne dvojča v Konštrukta-TireTech 3 629
 7. Piešťanská firma ovládla svet zubárskych kresiel 3 579
 8. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME 2 605

Blogy SME

 1. Tupou Ceruzou: Ukrajinské referendum
 2. Ľubomír Maretta: Samota
 3. Marián Betík: Veselo o slovenskom futbale
 4. Miroslav Kocúr: Progresívny fašizmus voči kresťanom?
 5. Mirka Polohová: O jeseni, prvých gaštanoch a radosti
 6. Marek Kytka: Skvelý Pavol Regenda opäť skóroval v drese káčerov a Šimon Nemec v Devils podal kvalitný výkon
 7. ADRA Slovensko: Ukrajina | Pomoc pre oslobodené mesto Izium a nový projekt humanitárnej pomoci
 8. Jozef Javurek: Kurátor
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 13 062
 2. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 10 763
 3. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 9 917
 4. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 7 353
 5. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 5 626
 6. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 3 585
 7. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia dobrá, diel tretí. 3 538
 8. Marek Strapko: Irán vs. Rusko 3 334
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Tipujte bez rizika a vyhrajte.


8 h
Ilustračná fotografia.

Konať sa bude po dvojročnej prestávke.


TASR 28. sep

Osobná doprava dnes patrí k bežnému štandardu, vozíme sa do práce, na nákupy, dovolenky, za koníčkami.


(PR) 26. sep
Vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja si uvedomuje nedostatok lekárov, láka ich na nadštandardné podmienky.

Všeobecní lekári i špecialisti chýbajú vo všetkých okresoch.


24. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Vodiči musia rátať s obmedzeniami.


14 h

Fakultná nemocnica Nitra plne rešpektuje rozhodnutie krajského súdu, povedala hovorkyňa.


7 h

Trenčianska železničná polícia obvinila 34-ročného muža z okresu Nové Mesto nad Váhom z prečinu výtržníctva.


SITA 28. sep

Vodiči sa dlhodobo sťažujú, že na Hutách sa na asfalte šmýka.


26. sep

Blogy SME

 1. Tupou Ceruzou: Ukrajinské referendum
 2. Ľubomír Maretta: Samota
 3. Marián Betík: Veselo o slovenskom futbale
 4. Miroslav Kocúr: Progresívny fašizmus voči kresťanom?
 5. Mirka Polohová: O jeseni, prvých gaštanoch a radosti
 6. Marek Kytka: Skvelý Pavol Regenda opäť skóroval v drese káčerov a Šimon Nemec v Devils podal kvalitný výkon
 7. ADRA Slovensko: Ukrajina | Pomoc pre oslobodené mesto Izium a nový projekt humanitárnej pomoci
 8. Jozef Javurek: Kurátor
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 13 062
 2. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 10 763
 3. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 9 917
 4. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 7 353
 5. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 5 626
 6. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 3 585
 7. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia dobrá, diel tretí. 3 538
 8. Marek Strapko: Irán vs. Rusko 3 334
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu