Piatok, 23. október, 2020 | Meniny má AlojziaKrížovkyKrížovky

Obec Štiavnické Bane 2

Takmer po roku sme sa opäť vrátili do Štiavnických Baní. Krásna príroda a príjemné prostredie je akýmsi balzamom na ľudskú dušu. „Som veľký lokálpatriot, svoju obec doslova milujem a som na ňu nesmierne hrdý,“ hovorí Milan Ernek. Po štyridsaťročnom pôsobe

ní v školstve sa rozhodol zmeniť prostredie. „Problémy detí som vymenil za problémy našich občanov. Je to ťažšia práca, v ktorej je veľmi dôležité ovládať stále sa meniace zákony. Ale život je zmena, treba skúsiť niečo nové a ísť ďalej.“ Niet pochýb, že ako starosta je úspešný. Na získanie financií si obec pod jeho vedením podala tri projekty a všetky boli úspešné. To sa podarí iba málokedy. „Podarilo sa nám dokončiť projekty, ktoré sme podali cez SAPARD. Takmer celý minulý rok a začiatok tohto sa niesol v znamení ich dokončovania. Vypracovali sme ďalší nový projekt, v ktorom ide o vylepšenie a dokončenie úprav miestnych cestných komunikácií. Suma predstavuje približne 9,6 milióna korún.“ Na tomto projekte by však už obec mala spoluúčasť 5 percent. „Prvý rok, keď som nastúpil do funkcie, sme začali projekty vypracúvať. Druhý rok sme ich realizovali a teraz je tretia fáza, o ktorej som si myslel, že bude najľahšia, a to financovanie. Problémy sú v tom, že dostávame trochu oneskorené platby a tým my, ako obec, platíme vysoké úroky banke. Komplikuje nám to ďalší rozvojový program. Verím, že naši občania pochopia zložitosť situácie, ktorá nevznikla našim zavinením,“ vysvetľuje starosta. Keby to obec v rámci možností stihla včas zaplatiť, pripravené sú i ďalšie návrhy na projekty. Okrem ciest by chceli zriadiť obecnú kolkáreň, zo životného prostredia poriešiť rekonštrukcie čističky a kanalizácie. Teraz sa však musia vysporiadať s už spomínanými finančnými problémami. „V minulom roku sa preinvestovalo viac ako 28 miliónov korún. Urobila sa plynofikácia kotolne v škole, vodovod v Hornej Rovni, zrekonštruovali sa cesty, zvonica zvoní a zvonkohra hrá,“ vysvetľuje Milan Ernek. Mrzí ho, že vybudovanie lyžiarskeho strediska a golfového ihriska, ktoré by boli v katastri Štiavnických Baní, je pozastavené. Neskrýva sklamanie, pretože práve toto by do obce priviedlo turizmus. „V okolí je veľa pekných turistických chodníkov, ktoré sú do veľkej miery využívané. Tento rok bola nadmieru bohatá úroda hríbov, čo sa prejavilo zvýšeným počtom hubárov. Ja sám som nazbieral toľko, že sme ich museli dávať dokonca do vane,“ hovorí so smiechom starosta.
Starosta je aj veľký fanúšik futbalu. Má radosť z úspechov futbalistov miestneho Baníka, ktorí sú účastníkmi V. ligy. Okrem prístupu hráčov, sponzorov, si veľmi váži prácu obetavých organizátorov Jána Daubnera a Gabriela Ševečeka, ako i vedúceho mužstva Štefana Košárnika s manželkou. „Úspechy a seriózny prístup vytvorili priestor pre vzájomnú spoluprácu s podnikateľom Eduard Rada a.s. Pivovar Steiger. Táto spolupráca nie je len o futbale, ale aj o podpore kultúry, propagácii obce a regiónu.“
Netradičnú rybačku ponúkajú vo vodnej nádrži pod názvom Chyť a pusti. Rybári za poplatok môžu rybárčiť pri chytaní kaprov. Keď však nejakého ulovia, iba ho zmerajú, odvážia a pustia späť do vody.

Skryť Vypnúť reklamu

Rezbársky deň a jeho zakladateľ Stanislav Neuschl
V obci Štiavnické Bane (kedysi Piarg, Vindšachta) bola založená prvá rezbárska škola na Slovensku. Jej zakladateľom bol rímsko- katolícky kňaz pôsobiaci v tejto farnosti Jozef Záhora. V druhej polovici 19.storočia prežívalo baníctvo v banskoštiavnickej oblasti hospodársku krízu. Ťažba rúd bola málo rentabilná. Tento stav mal veľký vplyv na životnú úroveň baníckeho ľudu. Niektorí robotníci vo voľnom čase vyrezávali z dreva figúrky, betlehemy, sošky svätých a praktické predmety dennej potreby. Tieto umelecké schopnosti ľudí spozoroval rímsko- katolícky kňaz Jozef Záhora a tu sa v ňom vzbudila myšlienka nad založením rezbárskej dielne. Jeho cieľom bolo, aby mladí ľudia pod vedením zručného majstra, vyrábali drevené výrobky, nielen pre vlastné potešenie, ale aj ako možnosť zárobku. Rezbárska škola v Piargu bola oficiálne otvorená 14. apríla 1887. Prvý vyučovací deň bol pondelok 18. apríl 1887. No z archívu sa dozvedáme, že už dva roky pred oficiálnym otvorením boli predložené základy prvej rezbárskej školy na Slovensku. Dňa 5. 12. 1885 bolo vybratých 12 žiakov vo veku 12 – 13 rokov. Svoju činnosť zamerala hlavne na výrobu detských hračiek. Škola sa stala postupne známou v celom Uhorsku. Získala viacero uznaní a výrobky boli schopné konkurovať zahraničným výrobkom.

Skryť Vypnúť reklamu

Jozef Záhora - Narodil sa v Ružomberku 8. 2. 1846. V roku 1871 sa stal kaplánom a od 1. januára 1878 začína pôsobiť ako kňaz v Piargu, dnešné Štiavnické Bane. Okrem založenia rezbárskej školy sa zaslúžil aj o založenie rodinnej školy pre dievčatá a zariadenie detskej opatrovne pre deti matiek, ktoré pracovali v Tabakovej továrni v Banskej Štiavnici. Jozef Záhora zomrel vo veku 54 rokov 31. 1. 1890. Jeho telesné pozostatky sú uložené v krypte pod kostolom sv. Jozefa, v ktorom pôsobil. Na základe týchto skutočností vo mne už dávnejšie vzplanula myšlienka obnovy rezbárstva v našej obci. Realizácia takéhoto projektu si vyžaduje veľa času a ďalších okolností, preto od nápadu do realizácie prešlo niekoľko rokov. V roku 2004 sa konal 1. ročník rezbárskeho dňa, v tomto roku to bol 2. ročník, ku ktorému sa vrátim neskôr. Tieto rezbárske dni budú neoddeliteľnou súčasťou Rezbárskej dielne, ktorú otvoríme v septembri tohto roku. V dielni budú tvoriť rezbári narodení a bývajúci v našej obci. Jedným z cieľov rezbárskej dielne je, aby rezbári mohli začať podnikať vo svojom cechu. Ďalšou dôležitou úlohou dielne bude vzbudiť záujem v našich deťoch o takúto činnosť. Jednou z foriem bude rezbársko – výtvarný krúžok v spolupráci so ZŠ, taktiež budeme spolupracovať s Lesníckym učilišťom v Banskej Štiavnici. Deti, ktoré vytrvajú v tomto záujme dlhšie, budú môcť pokračovať na SOU v rezbárskom odbore, kde sa vyučia ako rezbári a do dielne sa môžu vrátiť ako zruční majstri. V dielni dostanú šancu aj dospelí, pre ktorých budú pripravené kurzy. Realizácia tohto projektu si vyžaduje spoluprácu s Obecným úradom, s miestnou Maticou slovenskou a Colpingovým dielom na Slovensku a ďalších. Dňa 16. 7. 2005 sa konal 2. ročník Rezbárskeho dňa. Tento slávnostný deň sa začal svätou omšou za Jozefa Záhoru, zakladateľa rezbárskej školy v našej obci. Svätú omšu sprevádzali facigeri. Počas celého dňa bola sprístupnená krypta pod kostolom, v ktorej je pochovaný Jozef Záhora. Pri vstupe na nádvorie bola inštalovaná výstava písomností a fotografií z rezbárskej školy a dielne v našej obci. Na nádvorí boli rezbári z regiónu, ale aj z väčšej vzdialenosti. Prezentovali svoje výrobky, ale aj vyrezávali pred zrakmi návštevníkov. Nádvorie ožilo bábkovým divadlom pána Anderleho. Divadlo veľmi zaujalo deti, ale aj dospelých. Na podujatí bolo mnoho návštevníkov zo všetkých kútov Slovenska. Po rozhovoroch s nimi som mal veľmi príjemné pocity. Tiež padlo veľa pozitívnych slov pre organizovanie ďalších ročníkov. Prítomní boli aj hostia z politického a verejného života. Kultúrny program spríjemňovala aj dychová hudba Sitňanka svojím kultúrnym programom. V popoludňajších hodinách sa všetko presunulo na nádvorie pod lipy pri Spolku, kde vyhrávala dychovka Sitňanka a predával sa chutný guláš. Rezbári, ktorí sa zúčastnili už po druhýkrát tohto podujatia skonštatovali, že z ich pohľadu to bolo lepšie ako minulý rok. Zúčastnených bolo 14 rezbárov. Zastúpenie malo aj SOU lesnícke. Na prvom ročníku sa zúčastnilo 7 rezbárov, na druhom 14 rezbárov, čo je 100% nárast. Odozva bola dobrá aj medzi našimi obyvateľmi, z ktorých mnohí prisľúbili pomoc pri organizovaní ďalších ročníkov. Na záver ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali akýmkoľvek spôsobom na príprave a priebehu podujatia - Obecnému úradu, Jozefovi Hudecovi, Jánovi Tomalovi, MOMSu, Penziónu Alžbeta, p. Nemčokovi, Jánovi Michaleovi, pekárni Svätý Anton, potravinám Stabon, rodinám: Hanuzsovej, Drexlerovej, Maruniakovej, Filipovej, Kališekovej, Neuschlovej, zdravotníčke Vlastičke Maruniakovej a klubu dôchodcov.
(sn)

Skryť Vypnúť reklamu

Oslavy 80. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru
DHZ v Piargu bol založený 21. mája 1925 a za jeho predsedu bol zvolený Libor Heiler. Veliteľom sa stal Ondrej Neuschl. Od 15. októbra 1927 bol námestník veliteľa čaty Gabriel Beran a v roku 1938 sa stal veliteľom hasičského zboru. V roku 1929 bola v Kostole svätého Jozefa v Piargu vysvätená hasičská zástava. Od roku 1938 sa materiály o Dobrovoľnom hasičskom zbore nezachovali. V súčasnosti má zbor 76 členov, z toho 38 mužov a 38 žien. Jeho členovia sa aktívne zapájajú do života v organizácii, či už ako súťažiaci, rozhodcovia, preventivári alebo členovia ochotní pomôcť pri zabezpečovaní rôznych súťaží alebo brigád. Súťažné družstvo mužov sa pravidelne každý rok zúčastňuje previerok pripravenosti hasičských družstiev a súťaží, na ktoré je pozývané. Každoročne na týchto podujatiach obsadzujú popredné miesta. Každý rok tiež pripravuje, v spolupráci s obecným úradom, vlastnú hasičskú súťaž o putovný pohár starostu obce. Nezabúda ani na najmenších obyvateľov obce – deti, pre ktoré na MDD robia ukážkové cvičenie s výjazdom hasičskej techniky, ktoré je veľmi populárne. Výbor DHZ v roku 2005: predseda – technik Marián Jány st., podpredseda – veliteľ technik Vladimír Šípka, podpredseda – strojník ml. inšpektor Mikuláš Neuschl st., tajomník – technik Jozefa Kališeková, pokladník – technik Milada Šípková, preventivár – nadzbormajster Jaroslav Kališek, referent mládeže – ml. zbormajster Patrik Neuschl, mater. techn. referent – ml. zbormajster Dalibor Kališek, členovia výboru: technik Ľuboslav Zachar, nadzbormajster Mária Maruniaková, rotník Peter Vician. Členovia Obecného hasičského zboru sú: veliteľ Mikuláš Neuschl st., zástupca veliteľa Vladimír Šípka, preventivár Jaroslav Kališek, strojník PS-8, PS-12 Patrik Neuschl, strojník PS-8, PS-12 Dalibor Kališek, starší hasiči Mikuláš Neuschl ml., Maroš Kubala, Marcel Blaško, Tomáš Blaško, Peter Vician, Michal Beneš. Všetci členovia OHZ sú aj členovia DHZ.

Základná škola pod jednou strechou s materskou školou
Základná škola je v Štiavnických Baniach od roku 1971. „Vtedy bolo na škole 360 žiakov, dnes je ich počet 112,“ hovorí starosta a riaditeľka školy, Katarína Ivaničová dodáva: „Máme dvoch integrovaných žiakov a ešte čakáme ďalších deväť.“ Cez prázdniny boli v škole urobené viaceré úpravy, samozrejme, v rámci finančných možností. Školu čaká ešte veľké maľovanie chodby a tried. Jednotlivé triedy si budú maľovať sami žiaci a preto bude každá z nich jedinečná a charakteristická pre daný kolektív. „Stihli sme vymaľovať aj priestory bývalej škôlky a v čo najkratšom čase v nich chceme zriadiť posilňovňu, na ktorú sme získali finančnú podporu z projektu Otvorená škola 2004,“ vysvetľuje riaditeľka. Súčasne v týchto priestoroch vznikne i klubovňa, kde sa budú konať stretnutia žiakov. „V škole je veľmi dobre rozvinutá záujmová činnosť žiakov v rôznych krúžkoch. Zo strany žiakov bol o ne pomerne veľký záujem a v tomto školskom roku v tom chceme pokračovať. Každý žiak dostane svoj vzdelávací poukaz, ktorý si v niektorom z krúžkov uplatní. Okrem klasických krúžkov, ako sú napríklad aj športové hry, pôsobí u nás tiež krúžok sokoliarov, mladých rybárov a ešte plánujeme založiť rezbársky krúžok,“ vymenúva Katarína Ivaničová. Z finančného hľadiska bolo nevyhnutné spojiť pod jednu strechu so školou aj miestnu škôlku. V tej je momentálne 25 detí.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 2. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 4. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 5. Vitajte v postapokalyptickom svete
 6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 8. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 9. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 10. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 1. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 2. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 4. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 5. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 6. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 7. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 8. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 9. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 10. Úprava osobného motorového vozidla
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 16 521
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 15 650
 3. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 12 237
 4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 12 031
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 999
 6. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 10 633
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 154
 8. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje 9 770
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 517
 10. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 424
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Zrazili sa tri autá. Zraneného muža prevážal vrtuľník (+FOTO)

Polícia začala trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví.

Blažena Kriváková, známa žiarska drotárka.

O stravenkovej petícii rokovali na ministerstve

Iniciátora petície Za zachovanie súčasnej platnej legislatívy v oblasti stravovania zamestnancov Ľubomíra Sečkára s jeho tímom prijala generálna riaditeľka sekcie práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Danica Lehocká.

Ilustračné foto

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Minúta po minúte: Z viacerých miest Oravy hlásia dlhé rady

Testujú zdravotníci, vojaci a dobrovoľníci.

Zamestnanec reťazca: Mali sme pozitívnu kolegyňu, musel som ísť aj tak do práce

Aké pocity zažívajú ľudia z prvej línie, sme zisťovali od zamestnanca nemenovaného obchodného reťazca.

Od soboty bude platiť na Slovensku zákaz vychádzania, sú aj výnimky

Pre žiakov druhého stupňa základných škôl sa v pondelok začína dištančné vyučovanie.

Zoznam odberných miest v Dolnom Kubíne, Námestove, Trstenej a Tvrdošíne

Na Slovensku prebieha celoplošné testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest na Orave.

Už ste čítali?