Piatok, 30. október, 2020 | Meniny má Simon, SimonaKrížovkyKrížovky

Obec Prestavlky

V okolí prstencov panensky čistých a zdravých hôr sa nachádza dedina Prestavlky, o ktorej najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1283, kde sa jej názov uvádza ako Poroztolnuk.

Život v dedine Prestavlky pulzuje plným prúdom. Starostu obce, Vojtecha Kukučku, zvolili za predsedu bývalého MNV v roku 1986. Od roku 1990 už piate volebné obdobie pôsobí vo funkcii starostu obce. Za toto obdobie sa v Prestavlkoch vybudoval vodovod s úpravovňou vody, ako aj prístupovou komunikáciou pre časť obce Horná Trnávka. Obec Prestavlky sa skladá z dvoch, do roku 1972, samostatne žijúcich obcí. Je to obec Prestavlky a jej časťou je obec Horná Trnávka. O to ťažšie je Vojtechovi Kukučkovi pracovať vo funkcii starostu, pretože chce spravodlivo vyhovieť potrebám i nárokom obidvoch z nich. V súčasnosti žijú Prestavlky čulým pracovným ruchom. Na podnet mladého farára Mariana Babjaka sa občania pustili do opravy kostola a stavby Domu smútku na cintoríne v Prestavlkoch. Obidve stavby napredujú práve vďaka podpore Vojtecha Kukučku. Poskytuje dopravu, pracovníkov z radov občanov pracujúcich vo verejno – prospešných prácach, ako aj financie podľa možností obecného rozpočtu. Chválou starostu je plynofikácia obce, položené kanalizačné potrubie a obrubníky v časti dediny Lazina, kúpenie obecného osobného auta a obecného autobusu, ktorý využívajú ľudia všetkých vekových kategórií – od detí materskej školy, cez žiakov základnej školy, folklóristov a členov telovýchovnej jednoty. Obec Prestavlky sa môže pochváliť aj vydávaním občasníka „Obecné noviny“, prostredníctvom ktorých sú obyvatelia informovaní o kultúrnom, športovom a pracovnom dianí v obci. Ako som spomenula v úvode, obec Prestavlky je zložená aj z obce Horná Trnávka, ktorá je jej časťou. História i súčasnosť tejto časti obce je taká bohatá, že si zaslúži osobitné spracovanie, ktoré vám prinesieme v budúcom čísle.

Skryť Vypnúť reklamu

Okienko do dejín
Dedina patrila pôvodne k šašovskému panstvu, ktorého počiatky siahajú do polovice 13. storočia. V rokoch 1242 – 1252 Peter, Štefan a Vincent Vančovci postavili hrad na skale, ktorá sa volala Orlí kameň. Ako náhradu za stavbu hradu dostali v roku 1283 časť kráľovskej pôdy v Žiarskej kotline aj s tamojšími dedinami Prestavlky, Horná a Dolná Trnávka a Prochot. Od polovice 17. storočia ich vlastnilo ostrihomské arcibiskupstvo.
Ekonomickú štruktúru dediny dokumentuje súpis port-daňových jednotiek z roku 1565. Po povstaní Juraja Dóžu v roku 1514 vyniesol uhorský snem voči poddaným veľmi tvrdé zákony. Jedným z nich bol aj zákaz sťahovania sa, čím mali byť poddaní večne pripútaní k pôde (glebae adstricti). Tento zákon bol zmiernený až v roku 1550 pod vplyvom tureckých vojen a hospodárskeho úpadku krajiny.
Ďalší doklad o Prestavlkoch pochádza z roku 1696, kde podľa zápisu stoličných úradníkov je dedina položená na vrchoch s neúrodnou pôdou. V roku 1720 sa hospodárska situácia obyvateľov Prestavĺk zlepšila. Dedina mala približne 550 obyvateľov, ktorí vlastnili 120 kráv a 415 oviec. V dedine bola krčma, mlyn a od roku 1726 aj pivovar a 14 kotlíkov na pálenie pálenky z ovocia a obilia. V roku 1736 tu žil aj mäsiar a traja podomoví obchodníci. Ostatní obyvatelia chodili predávať rôzne domáce výrobky na trhy a jarmoky do Kremnice. V tom istom roku tu evidujeme iba 55 sedliakov, 15 želiarov a 7 podželiarov. V súpise obyvateľov sa vyskytujú najviac mená: Beňo, Cvanga, Duda, Hanuška, Gaal, Gazdík, Chlebo, Mališ, Mlynár, Rízik.
Po 2. svetovej vojne sa začala dedina vzmáhať po všetkých stránkach života. Ľudia si začali opravovať a stavať rodinné domy, v obci sa objavili prvé autá, mladí ľudia odchádzali študovať.

Skryť Vypnúť reklamu

Významné osobnosti obce
Prestavlky sú rodiskom viacerých významných osobností. V roku 1921 sa narodili hneď dvaja z nich: Ján Augustín Beňo, kňaz a spisovateľ, ktorý bol roky prenasledovaný a do roku 1959 väznený. Vo svete je známy ako spisovateľ a jeho duchovná tvorba obsahuje tituly ako Deň čo deň, Počuli sme slovo Pánovo, Filozofia, Ako ľudia žijú, Zvon a siréna a mnoho zvukových záznamov.
Druhý z nich, Ladislav Beňo, patrí k osobnostiam literárnej scény, ktorú preslávili romány Sokyňa a Cigánka. Obec Prestavlky mu v roku 2003 udelila čestné občianstvo obce Prestavlky.
Z mladšej generácie je rodákom obce človek na jednej strane funkciami veľmi významný, stretávajúci sa s vysokopostavenými ľuďmi, no na strane druhej, srdcom otvorený svojou dobrotou a láskou k rodnej obci a jej obyvateľom. Je to profesor Vladimír Báleš, ktorý sa odborne a výskumne venuje problematike bioreaktorov. Ocenením jeho odborných kvalít bolo prijatie za člena pracovnej skupiny Európskej federácie biotechnológie v roku 1998, ako aj zvolenie do výboru Európskej federácie chemického inžinierstva. Je členom slovenskej rektorskej konferencie, členom vedeckých rád: Slovenská akadémia vied, Vyššie učenie technické Brno, Univerzita Komenského Bratislava a Technická univerzita Košice. Prezident republiky ho 1. februára 2003 vymenoval za rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Skryť Vypnúť reklamu

Piesne, tance...
Piesne, tance, príslovia, porekadlá, hádanky, rozprávky či povesti, ostali ako bohatstvo nášho národa, ktoré sa dedí z pokolenia na pokolenie. Ako vzácny prameň z hĺbky úprimného srdca rozdáva svoje skúsenosti s ľudovou piesňou a tancom aj Oľga Škopcová, ktorá od roku 1976 vedie folklórnu skupinu v Prestavlkoch. Celé roky odovzdáva generáciám krásu ukrytú v piesňach, ale i v zdramatizovaných príbehoch prežitých voľakedy na dedine. Plody jej dlhoročnej práce žne aj dnes vystúpeniami nielen pri slávnostných príležitostiach v našej obci, ale aj na folklórnych slávnostiach na Podhorí, Malej Lehote či v Detve. Možno práve mladá Evka Demková, ktorá s rovnakou láskou k ľudovým tradíciám pracuje s vekovo mladšou kategóriou, bude odovzdávať bohatstvo nášho národa formou piesní a tancov generáciám 21. storočia. V mene našich starých mám, našich mám i našich detí im patrí úprimné ďakujeme.

Európska rarita Prestavĺk
Nad obcou Prestavlky sa nachádza vrch Kováčová, na ktorom stojí pomník jedinečný v Európe, socha starých mládencov. Je to zrealizovaná myšlienka Jozefa Tonhauzera, známeho aj pod menom Soviet. Aj keď už nie je medzi nami, jeho pamiatka je v rodnej obci Prestavlky viac než živá. Z rozprávania Jána Finku sa dozvedáme, že „Soviet“ všetko to, čo ho napadlo v buldozéri, si zapisoval na papier. A práve z jeho iniciatívy vznikol základný kameň, vyrobený v Hliníku nad Hronom. Ján Finka s Ondrom Mikulášom (tiež už nebohým), načrtli vázu s plameňom v srdci a dvoma listami svokrinho jazyka. Jedným zlomeným, ako znak zlomenej staromládeneckej lásky a druhým celým, ako symbolom ešte žijúcej nádeje niekoho ľúbiť. Socha bola miestom stretnutia starých mládencov z celého okolia a predsedom sa stal, kto iný, ako autor myšlienky Jozef Tonhauzer. Každý, kto sa chcel stať členom spomínaného spolku, prisahal na sekeru, že cech starých mládencov nezradí. „Soviet“ spolok zaregistroval aj v okrese a neskôr sa dočítal o spolku starých dievok vo Francúzsku, s ktorým nadviazali kontakty. Keď ale malo dôjsť k stretnutiu krásnych Francúzok a prestavlckých starých mládencov, politické udalosti v roku 1968 tomu zabránili. Spolok starých mládencov aktívne pripravoval v obci zaujímavé podujatia. V kultúrnom dome v Hornej Trnávke organizovali pri rôznych príležitostiach tanečné zábavy. A, veru, program na nich bol naozaj originálny. Raz na zábavu dotiahli capa, ktorého tanečníkom mal byť podpredseda menom Koza. Možno vás zaujme príbeh mladého inžiniera, ktorý si podal inzerát: „Mladý 29 ročný inžinier s rodinným domom by rád ukončil samotu...“ Starí mládenci znovu a znovu čítali čierne na bielom, akoby nechceli uveriť, že inzerát príde do miest a dedín, na samoty, do nespočetných rodín k opusteným a čakajúcim. Stalo sa, čo nečakali. Na uvedenú značku prišlo 213 listov. Písali ženy zo všetkých kútov Slovenska, poštárka každý deň prinášala nové listy, dedina všetko vedela, také čosi sa predsa neutají, každý sa dovtípil. Keď sa zišli znovu, veľký staromládenecký dom sa zmenil na nezvyčajný jarmok. Na stole sa vŕšili fotografie a na nich plavovlásky i tmavovlásky s vlasmi dlhými i krátkymi, kučeravými či rovnými, devy štíhle ako višňové prútiky, panie moletné, Evino pokolenie zastúpené rôznymi vekovými a vzhľadovými kategóriami, sociálne i záľubami rozčlenené. A tých úsmevov – z každej fotografie svietil iný. Imaginárny, a predsa skutočný hárem – stačilo si vybrať adresu, poslať list či telegram: „Čakám Vás!“ Ale starý mládenec sa nezaprel. Nechcel porušiť prísahu na sekeru. A tak je doteraz každý z nich sám a verte, že ich je v Prestavlkoch dosť. A vy, milí čitatelia, ak máte radi turistiku, príďte aj k nám. Turistickým chodníkom sa dostanete až k jedinému pomníku v Európe, sídlu spolku starých mládencov pod Vtáčnikom.

Chata pod Čákovou
Píše sa rok 1961. Je to rok, v ktorom, ako začína svoje rozprávanie pán Švec z Prestavĺk, vznikla myšlienka postaviť pre už existujúce Poľovnícke združenie chatu, kde by sa mohli v prípade nepriaznivého počasia schovať. Projekt z rúk Adolfa Pacalaja sa hospodárovi Imrovi Kúšikovi z Prochota, ako aj tajomníkovi Imrovi Šátanovi (už nebohému) pozdával, a tak mohli začať so stavbou. Poľovníci J. Abrahám, J. Vida, Š. Vincenc, P. Foltán, G. Cvenga. Š. Kuzma, J. Beňo, Š. Hudec s pomocou A. Greguša stavbu v roku 1964 dokončili. Od tých čias prešlo poľovnícke združenie v Prestavlkoch rôznymi zmenami. Dnes pod názvom „Suchá“ združuje sídla Prestavĺk, Lovče a Dolnej Trnávky pod vedením predsedu Vladimíra Beňa, rodáka z Prestavĺk. Vedúci prestavlckej skupiny je Ján Abrahám. Práca poľovníkov je pre les veľmi dôležitá. V spolupráci so spoločnosťou Vtáčnik získavajú krmivo pre zvieratá. Chata pod Čákovou (názov pochádza z lúky Čáková, kde chata stojí), bola miestom osláv 40. výročia jej vzniku, za účasti žijúcich pamätníkov, ale i súčasných poľovníkov, pri dojímavom zaspomínaní si s programom pripraveným Evkou Demkovu, ukončeným tanečnou zábavou. Ak sa tradícia poľovníckych zábav v obci obnoví, všetci budete srdečne vítaní.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 2. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 3. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
 5. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 6. Magazín SME Ženy už v predaji
 7. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 8. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 9. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 10. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 1. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 2. Magazín SME Ženy už v predaji
 3. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 4. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 5. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 6. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 7. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 8. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 9. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 10. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 36 035
 2. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 24 278
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 18 812
 4. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 17 219
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 16 882
 6. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 14 104
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 339
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 350
 9. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 304
 10. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 11 175
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Šéf Slovalco Milan Veselý kritizuje štát za komunikáciu o celoplošnom testovaní

Firemný sektor sa informácie k celoplošnému testovaniu dozvedá na poslednú chvíľu a bez predchádzajúcej konzultácie.

Hlavnou surovinou pri výrobe hliníka je elektrická energia. Slovalco rokuje o jej nových cenách od roku 2014.

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici bude mať novú riaditeľku

Do výberového konania sa prihlásilo sedem uchádzačov.

Ilustračné foto.

V Novej Bani budú testovať v exteriéri, pripravených je päť miest

Samospráva už má k dispozícii takmer štyri desiatky dobrovoľníkov.

Odberné miesto na nový koronavírus.

V obci osadili merače, chcú tak zvýšiť bezpečnosť

Získali dotáciu vo výške sedem tisíc eur.

Nové merače.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V niektorých obciach v okolí Trnavy testovanie nebude

Pôvodne začali v okrese Trnava s prípravami na testovanie všetky obce, niektoré však dostali informáciu o pričlenení ich odberových miest k susedným obciam.

Vodič autobusu náraz neprežil. Cesta je neprejazdná

Dôvody, pre ktoré vodič náhle zmenil smer jazdy, polícia preveruje.

Situácia na Liptove sa zhoršuje, oba okresy zaznamenali rekord v počte pozitívne testovaných

Za jediný deň pribudlo na Liptove 254 ľudí, ktorým potvrdili nákazu koronavírusom.

Primátor Hattas: Situácia je v Nitre veľmi kritická, chýbajú lekári

V pätnástich dedinách budú testovať len jeden deň.

Už ste čítali?