Štvrtok, 11. august, 2022 | Meniny má Zuzana

Obec Horná Trnávka

Obec Horná Trnávka je časťou obce Prestavlky, ktorej starostom je Vojtech Kukučka. Keďže je vo funkcii piate volebné obdobie, má od roku 1986 veľký podiel na realizácii pracovnej, kultúrnej i duchovnej časti života obyvateľov obce.

Prvá písomná správa o obci je z roku 1388. V tom čase patrila hradu Šašov, roku 1517 panstvu Revište, roku 1601 opäť panstvu Šašov – Dóczyovcom, od začiatku 18. storočia štiavnickej Banskej komore. Horná Trnávka sa samostatne vyvíjala do roku 1971 – do jej pričlenenia k obci Prestavlky. Hoci sa obyvatelia obce charakterizujú ako roľníci, obecný znak nemá poľnohospodársky motív. V oválnom pečatidle z roku 1711 je vyrytý heraldicky vyspelý obecný erb, ktorý upozorňuje na lesné bohatstvo chotára. V štíte pečatidla z pažite vyrastá košatý strom, ku ktorému sa približuje srnka. Tento motív sa stal predlohou súčasného erbu obce.

SkryťVypnúť reklamu

História obce
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1388. Vtedy, ako čerpá zo svojich vzácnych spomienok Ľudovít Moška, prišiel nejaký pán Marko. Na „Rovienke“ si postavil chatrč, ktorú mu ale vietor odniesol. A tak vošiel hlbšie do údolia, a tam si postavil druhú. Odvtedy sa toto miesto, ktoré od tých čias vystriedalo viacero majiteľov, volá „do Markov“. Za ním postupne prichádzali ďalšie a ďalšie rodiny s priezviskami Masný, Minich, Dražo. Život v obci sa rozrastal, ale pretože bola chudoba, veľa ľudí odchádzalo za prácou do Francúzska, Kanady, Uruguaja. Dnes v Hornej Trnávke žije niekoľko starších ľudí narodených v týchto krajinách.
V roku 1930 si obyvatelia postavili kaplnku na mieste vtedajšej zvonice „Kušnierov“ (názov podľa vlastníka pôdy, kde stála).
O 20 rokov neskôr si vybudovali hlavnú cestu, vedúcu z Hornej Ždane cez Hornú Trnávku do Prestavĺk. Skratkou cez kopec bol vyšliapaný chodník do Hornej Ždane, ktorým chodili Trnávčania do kostola - farnosti v Hornej Ždani. Michal Masný tu dal postaviť stĺp s obrázkom Panny Márie, ktorý v súčasnosti nahradila socha Panny Márie od farára Mariána Babjaka.
Drevenice postupne nahrádzali stavby nových domov. Jediná z nich, drevenica rodiny Mastíkovej, dnes tvorí skanzen s pôvodne zachovanou architektúrou.
V roku 1950 bola obec zelektrifikovaná a o rok neskôr sem začal chodiť prvý autobus. Obec mala svoju krčmu, obchod a keďže tu žilo veľa mladých rodín, bolo treba postaviť aj školu. Prvý učiteľ, Imrich Šátan, sem nastúpil 1. 12. 1927 a zotrval tu aj so svojou rodinou 40 rokov.
Kultúrny život v obci bol vďaka učiteľovi Šátanovi na vysokej úrovni. Mladí ľudia, ako p. Černák, Dražo, Čierťaský, Hajdúch, Dolnická, Harachová, Horvátovci a p. Moška, nacvičovali ochotnícke divadlo, kde už vtedy dosahovali na prehliadke divadelných hier v Hliníku nad Hronom popredné ocenenia.
Významným rokom bol pre obyvateľov Hornej Trnávky rok 1957. V tomto roku vzniklo jednotné roľnícke družstvo a začal sa stavať veľký kultúrny dom, ktorého stavba bola kolaudovaná v roku 1964. Celý kultúrny život s množstvom dedinských zábav sa preniesol do týchto priestorov.
V roku 1967 si občania chceli na mieste kaplnky postaviť kostol. Táto myšlienka bola zo stola zmietnutá v roku 1978 a celých 24 rokov driemala v mysliach ľudí. Svetlo sveta uzrela roku 1992 a po prípravných prácach sa v roku 1995 začalo s výstavbou kostola. Stavbe sa naozaj, vďaka húževnatosti ľudí a podpore farára Viktora Koštialika, darilo. Finančnú pomoc dostali od starostu obce Vojtecha Kukučku, kresťanskej charitatívnej spoločnosti z Nemecka, ale hlavné ťažisko bolo na samotných obyvateľoch Hornej Trnávky.
Po stavbe kostola pracovití Trnávčania začali rozmýšľať o využití veľkého kultúrneho domu. Okrem fitnes centra je tu veľká sála využívaná ženami od jesene do jari na cvičenie aerobiku. Na prízemí je krajčírstvo a vynovená spoločenská miestnosť na rôzne obecné i rodinné stretnutia. Poschodie z polovice využívajú mladí ľudia, ktorí si tu za finančnej pomoci obecného úradu zariadili Klub mládeže. V druhej polovici je zriadená izba tradícií, ktorá bola slávnostne otvorená v sobotu 28. augusta.

SkryťVypnúť reklamu

Viete, že...
• prvý Slovák v Amerike Pavlíny bol práve z Hornej Trnávky, ktorý zarobené doláre poslal na ukážku na vtedajší Mestský úrad v Banskej Štiavnici, kde ostali v múzeu?
•cesta v Hornej Trnávke upravená, vyštetená a zasypaná miestnym pieskom, zavalcovaná v roku 1956 bola prašná až do roku 1968
•v roku 1971 vyšiel zákon o vyššom spájaní obcí a Horná Trnávka sa od roku 1972 stala časťou obce Prestavlky?
•prvá vychovávateľka v materskej škole bola Mária Minichová z Hornej Trnávky?
•medzi prvými profesormi bývalej Akadémie Lesníckej školy v Banskej Štiavnici bol Ľudovít Minich z Hornej Trnávky, ktorý je pochovaný na miestnom cintoríne?
•v obci sa narodil roku 1887 farár Laurinc Čierny, ktorý musel ako vtedajší „rebel“ odísť do Ameriky? (Za Slovenského štátu sa vrátil a dožil v rodnej obci.)
•smerom na Prochot bol mlyn slúžiaci obyvateľom obce a chotárom patriaci dodnes obci Horná Trnávka pod názvom Trnávsky mlyn?
•31. decembra 1951 sa začalo hlásiť miestnym rozhlasom?

SkryťVypnúť reklamu

Izba tradícií v kultúrnom dome
Prvá myšlienka o tom, že by v obci mohla byť nejaká pamätná izba, prišla vtedy, keď sa rozhodovalo, ako využiť priestory kultúrneho domu. „Po voľbách prišli do obecného zastupiteľstva nové tváre a s nimi aj nový elán,“ hovorí Peter Minich, miestny podnikateľ. „Čím ďalej, tým viacej sme si uvedomovali, že naša obec – teda Horná Trnávka, má veľkú históriu. Ale história sa môže vytrácať. A pretože nechceme dopadnúť tak, ako už neexistujúca obec Opatovce, som veľmi rád, že sme túto izbu tradícií vytvorili.“
Najväčšími iniciátormi myšlienky založiť pamätnú izbu sú Stanislav Antal a Dušan Minich. Práve títo dvaja muži spolu s Františkom Minichom začali zháňať či už písomné materiály alebo predmety na zariadenie miestností. V plnom prúde sa na zariaďovaní izby začalo pracovať od januára tohto roku. Písomné zmienky o histórii obce pochádzajú zväčša zo štátnych archívov – z Kremnice, Banskej Štiavnice a z Bratislavy. No fotografie, historické kusy nábytku a rôzne náradie, ktoré sa používalo v minulosti, sú darom od samotných obyvateľov. Čo však Stanislava Antala mrzí je, že sa stratila obecná kronika. Ako sám hovorí: „Máme iba kroniku školy. Tá existuje od roku 1926, kedy ju začal písať Imrich Šátan, prvý učiteľ v miestnej škole. Ak by niekto vedel, kde by obecná kronika mohla byť, bol by som veľmi rád.“
Pamätnú izbu tvoria dve miestnosti. V prvej sú čiastočne zrekonštruované historické exponáty, predmety a náradie. Druhá časť je dokumentačná. Obsahuje historické dokumenty, ich komentáre a fotografický materiál z histórie obce. Podľa Stanislava Antala, ohlasy na pamätnú izbu sú veľmi dobré. Veď na jej otvorenie prišlo 87 ľudí, čo je na takú malú obec určite pekné číslo. „O tom, že sa chystá založenie pamätnej izby, sme ľudí neinformovali ani prostredníctvom plagátov, ani cez miestny rozhlas. Sme malá obec, a tak Stanislav Antal a Dušan Minich osobne ponavštevovali tunajších obyvateľov,“ vysvetlil Peter Minich. Ako všetko, aj otvorenie izby tradícií sa odvíjalo predovšetkým od financií. „Že ju máme, vďačíme sponzorom Petrovi Minichovi, Leteckým opravovniam z Banskej Bystrice, Vladimírovi Babicovi, Emilovi Lehockému, firme Aya Žilina a obecnému úradu,“ vyjadril vďaku Stanislav Antal.

Úspechy hornotrnavských chovateľov
V dnešnej dobe každý z nás hľadá možnosti oddychu od každodenného zhonu, ako si spríjemniť voľné chvíle a nabrať energiu do ďalších pracovných dní. Niektorí sa venujú záhradke, iní športujú, ďalší si oddýchnu pri dobrej rybačke a iní pri zvieratách. Pozorovanie ich správania, vzájomného dvorenia, ich príchod na svet a ďalší vývin, skupinu ľudí, ktorú vám chceme predstaviť, osobne napĺňa.
Na dedine ľudia skoro v každom dome niečo chovajú. Sú to sliepky, mačky, psi, králiky a mnohé ďalšie zvieratá. Každý z nich ich chová s určitým cieľom. Jedni pre úžitok, druhí pre radosť a krásu, ktorou nás zvieratá obdarúvajú. A práve z tohoto podnetu vznikla v obci Horná Trnávka Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov. Je to záujmové združenie, ktoré združuje chovateľov zvierat s cieľom zachovať genofond existujúcich čistokrvných plemien a druhov zvierat, rozvíjať ich šľachtením, ako aj vytvárať nové plemená a nižšie zootechnické jednotky. Hornotrnávska organizácia bola založená členskou schôdzou 23. marca 2000, za účasti 17 zakladajúcich členov. Z nich sú dvaja mladí chovatelia. Predsedom je Roman Čierťaský a tajomníkom Stanislav Čierťaský starší, obidvaja z Hornej Trnávky. Zväz je zameraný na chov hydiny, králikov, holubov, oviec a kôz. Mladí chovatelia sa prevažne venujú chovu hydiny, exotov a holubov. Okrem toho, že sa vzorne starajú o svoje zvieratá, pravidelne každý rok reprezentujú svoju základnú organizáciu, ale aj obec, na celoslovenskej súťaži mladých chovateľov. Naposledy to bolo vlani v Liptovskom Mikuláši, kde sa v odbore chov exotického vtáctva v silnej konkurencii umiestnil Janko Breza na veľmi peknom druhom mieste. Do súťaží sa aktívne zapájajú aj ostatní chovatelia. Pre lepšiu predstavu spomenieme aspoň úspechy z minulého roku. V oblastnej výstave v Žiari nad Hronom hornotrnávski chovatelia získali za hydinu čestné ceny, a to Stanislav Čierťaský mladší za malú Oravku a mladý chovateľ Jozef Breza za malú Velsumku. Za holuby získal Víťaznú kolekciu a cenu starostu obce Prestavlky Stanislav Čierťaský starší (hanácke hrvoliaky čierne). Roman Čierťaský zas za hanáckeho hrvoliaka modrého získal Čestnú cenu. Vyvrcholením chovateľského roka a výstavnej sezóny býva každoročne novembrová celoštátna výstava zvierat, ktorá sa koná v areáli výstaviska Agrokomplex v Nitre. Ani tu sa naši chovatelia nedali zahanbiť a v silnej konkurencii z celého Slovenska, Čiech a Maďarska získali viacero významných ocenení.
Šampiónom SR sa stal holub - hanácky hrvoliak modrý, chovateľa Romana Čierťaského, Víťaznou kolekciou a Čestnou cenou bola ocenená malá Oravka Stanislava Čierťaského mladšieho.
Stanislav Čierťaský získal ocenenie Víťaz plemena za kohúta malej Oravky aj v klube chovateľov Oravky. V klube chovateľov veľkých papučatých hrvoliakov získal cenu Šampión klubu - hanácky hrvoliak čierny Stanislava Čierťaského staršieho.
Napriek tomu, že organizácia zväzu chovateľov patrí medzi najmladšie v Hornej Trnávke, šľachtiteľským umom jej členov sa veľmi dobre zapísala do povedomia chovateľskej verejnosti na celom Slovensku.

Najčítanejšie na My Žiar

Inzercia - Tlačové správy

 1. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 2. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 3. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 4. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 5. Prehľad a automatizácia
 6. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 7. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
 8. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
 1. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 2. Z vývoja paliva pre Formulu 1 ťažia aj bežní vodiči
 3. Trenčín potrebuje nový impulz!
 4. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 5. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
 6. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 7. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 8. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 1. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 13 312
 2. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 11 170
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 8 394
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 429
 5. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 6 999
 6. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 4 046
 7. Kde u nás kúpite domácke potraviny 3 923
 8. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila 2 628

Blogy SME

 1. Fondee: Eva Hlavsová z Fondee: Češky sú v porovnaní so Slovenkami voči investovaniu skeptickejšie, ukázal prieskum
 2. Marek Kytka: Naša nová draftová jednotka Theo Kiss ? Jeho ukážkový gól
 3. Jozo Peric: Česká národná banka po sérii zvyšovania ponechala úrokové sadzby
 4. Olívia Lacenová: Okolo čínskej ekonomiky sa pomaly uťahuje slučka...
 5. Lucia Žárska: Aký dopad môže mať spor medzi Taiwanom a Čínou na akciové trhy?
 6. Věra Tepličková: A zasa ten spln...
 7. Jan Pražák: Vražedná polyamorie
 8. Michal Legíň: Cesta hrdinov SNP 2021 - 10. časť
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 128 939
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 15 195
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 11 601
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 10 851
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 177
 6. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 4 919
 7. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 338
 8. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 3 146
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Poštové služby od konca minulého roka chýbajú na prievidzskom sídlisku Kopanice.

Zmeny negatívne zasiahli hlavne seniorov.


10. aug

Poznáme výhercov veľkej záhradkárskej súťaže.


8. aug
Ilustračná fotografia.

Susedské spory môžu narobiť mnoho nepríjemností, veľa ľudí zažíva so susedmi doslova peklo. V poradni MY novín prezradíme, ako ich riešiť


4. aug
Aneta Parišková sa cíti dobre aj v USA, kde pracuje a vychováva dcéry jej manžel Miroslav.

Na konkurz do Markízy ju dotlačili rodičia.


2. aug

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Najstaršie sú z obdobia zhruba päťtisíc rokov pred naším letopočtom.


10. aug

Jeden muž sa pobytu za mrežami vyhýba už 14 rokov.


8 h

Má ísť do väzenia.


SITA 9. aug

Lukáš sa zo stanovačky nevrátil, zomrel po páde zo skaly.


9. aug

Blogy SME

 1. Fondee: Eva Hlavsová z Fondee: Češky sú v porovnaní so Slovenkami voči investovaniu skeptickejšie, ukázal prieskum
 2. Marek Kytka: Naša nová draftová jednotka Theo Kiss ? Jeho ukážkový gól
 3. Jozo Peric: Česká národná banka po sérii zvyšovania ponechala úrokové sadzby
 4. Olívia Lacenová: Okolo čínskej ekonomiky sa pomaly uťahuje slučka...
 5. Lucia Žárska: Aký dopad môže mať spor medzi Taiwanom a Čínou na akciové trhy?
 6. Věra Tepličková: A zasa ten spln...
 7. Jan Pražák: Vražedná polyamorie
 8. Michal Legíň: Cesta hrdinov SNP 2021 - 10. časť
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 128 939
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 15 195
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 11 601
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 10 851
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 177
 6. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 4 919
 7. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 338
 8. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 3 146
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu