Nedeľa, 25. október, 2020 | Meniny má AurelKrížovkyKrížovky

Obec Horná Trnávka

Obec Horná Trnávka je časťou obce Prestavlky, ktorej starostom je Vojtech Kukučka. Keďže je vo funkcii piate volebné obdobie, má od roku 1986 veľký podiel na realizácii pracovnej, kultúrnej i duchovnej časti života obyvateľov obce.

Prvá písomná správa o obci je z roku 1388. V tom čase patrila hradu Šašov, roku 1517 panstvu Revište, roku 1601 opäť panstvu Šašov – Dóczyovcom, od začiatku 18. storočia štiavnickej Banskej komore. Horná Trnávka sa samostatne vyvíjala do roku 1971 – do jej pričlenenia k obci Prestavlky. Hoci sa obyvatelia obce charakterizujú ako roľníci, obecný znak nemá poľnohospodársky motív. V oválnom pečatidle z roku 1711 je vyrytý heraldicky vyspelý obecný erb, ktorý upozorňuje na lesné bohatstvo chotára. V štíte pečatidla z pažite vyrastá košatý strom, ku ktorému sa približuje srnka. Tento motív sa stal predlohou súčasného erbu obce.

Skryť Vypnúť reklamu

História obce
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1388. Vtedy, ako čerpá zo svojich vzácnych spomienok Ľudovít Moška, prišiel nejaký pán Marko. Na „Rovienke“ si postavil chatrč, ktorú mu ale vietor odniesol. A tak vošiel hlbšie do údolia, a tam si postavil druhú. Odvtedy sa toto miesto, ktoré od tých čias vystriedalo viacero majiteľov, volá „do Markov“. Za ním postupne prichádzali ďalšie a ďalšie rodiny s priezviskami Masný, Minich, Dražo. Život v obci sa rozrastal, ale pretože bola chudoba, veľa ľudí odchádzalo za prácou do Francúzska, Kanady, Uruguaja. Dnes v Hornej Trnávke žije niekoľko starších ľudí narodených v týchto krajinách.
V roku 1930 si obyvatelia postavili kaplnku na mieste vtedajšej zvonice „Kušnierov“ (názov podľa vlastníka pôdy, kde stála).
O 20 rokov neskôr si vybudovali hlavnú cestu, vedúcu z Hornej Ždane cez Hornú Trnávku do Prestavĺk. Skratkou cez kopec bol vyšliapaný chodník do Hornej Ždane, ktorým chodili Trnávčania do kostola - farnosti v Hornej Ždani. Michal Masný tu dal postaviť stĺp s obrázkom Panny Márie, ktorý v súčasnosti nahradila socha Panny Márie od farára Mariána Babjaka.
Drevenice postupne nahrádzali stavby nových domov. Jediná z nich, drevenica rodiny Mastíkovej, dnes tvorí skanzen s pôvodne zachovanou architektúrou.
V roku 1950 bola obec zelektrifikovaná a o rok neskôr sem začal chodiť prvý autobus. Obec mala svoju krčmu, obchod a keďže tu žilo veľa mladých rodín, bolo treba postaviť aj školu. Prvý učiteľ, Imrich Šátan, sem nastúpil 1. 12. 1927 a zotrval tu aj so svojou rodinou 40 rokov.
Kultúrny život v obci bol vďaka učiteľovi Šátanovi na vysokej úrovni. Mladí ľudia, ako p. Černák, Dražo, Čierťaský, Hajdúch, Dolnická, Harachová, Horvátovci a p. Moška, nacvičovali ochotnícke divadlo, kde už vtedy dosahovali na prehliadke divadelných hier v Hliníku nad Hronom popredné ocenenia.
Významným rokom bol pre obyvateľov Hornej Trnávky rok 1957. V tomto roku vzniklo jednotné roľnícke družstvo a začal sa stavať veľký kultúrny dom, ktorého stavba bola kolaudovaná v roku 1964. Celý kultúrny život s množstvom dedinských zábav sa preniesol do týchto priestorov.
V roku 1967 si občania chceli na mieste kaplnky postaviť kostol. Táto myšlienka bola zo stola zmietnutá v roku 1978 a celých 24 rokov driemala v mysliach ľudí. Svetlo sveta uzrela roku 1992 a po prípravných prácach sa v roku 1995 začalo s výstavbou kostola. Stavbe sa naozaj, vďaka húževnatosti ľudí a podpore farára Viktora Koštialika, darilo. Finančnú pomoc dostali od starostu obce Vojtecha Kukučku, kresťanskej charitatívnej spoločnosti z Nemecka, ale hlavné ťažisko bolo na samotných obyvateľoch Hornej Trnávky.
Po stavbe kostola pracovití Trnávčania začali rozmýšľať o využití veľkého kultúrneho domu. Okrem fitnes centra je tu veľká sála využívaná ženami od jesene do jari na cvičenie aerobiku. Na prízemí je krajčírstvo a vynovená spoločenská miestnosť na rôzne obecné i rodinné stretnutia. Poschodie z polovice využívajú mladí ľudia, ktorí si tu za finančnej pomoci obecného úradu zariadili Klub mládeže. V druhej polovici je zriadená izba tradícií, ktorá bola slávnostne otvorená v sobotu 28. augusta.

Skryť Vypnúť reklamu

Viete, že...
• prvý Slovák v Amerike Pavlíny bol práve z Hornej Trnávky, ktorý zarobené doláre poslal na ukážku na vtedajší Mestský úrad v Banskej Štiavnici, kde ostali v múzeu?
•cesta v Hornej Trnávke upravená, vyštetená a zasypaná miestnym pieskom, zavalcovaná v roku 1956 bola prašná až do roku 1968
•v roku 1971 vyšiel zákon o vyššom spájaní obcí a Horná Trnávka sa od roku 1972 stala časťou obce Prestavlky?
•prvá vychovávateľka v materskej škole bola Mária Minichová z Hornej Trnávky?
•medzi prvými profesormi bývalej Akadémie Lesníckej školy v Banskej Štiavnici bol Ľudovít Minich z Hornej Trnávky, ktorý je pochovaný na miestnom cintoríne?
•v obci sa narodil roku 1887 farár Laurinc Čierny, ktorý musel ako vtedajší „rebel“ odísť do Ameriky? (Za Slovenského štátu sa vrátil a dožil v rodnej obci.)
•smerom na Prochot bol mlyn slúžiaci obyvateľom obce a chotárom patriaci dodnes obci Horná Trnávka pod názvom Trnávsky mlyn?
•31. decembra 1951 sa začalo hlásiť miestnym rozhlasom?

Skryť Vypnúť reklamu

Izba tradícií v kultúrnom dome
Prvá myšlienka o tom, že by v obci mohla byť nejaká pamätná izba, prišla vtedy, keď sa rozhodovalo, ako využiť priestory kultúrneho domu. „Po voľbách prišli do obecného zastupiteľstva nové tváre a s nimi aj nový elán,“ hovorí Peter Minich, miestny podnikateľ. „Čím ďalej, tým viacej sme si uvedomovali, že naša obec – teda Horná Trnávka, má veľkú históriu. Ale história sa môže vytrácať. A pretože nechceme dopadnúť tak, ako už neexistujúca obec Opatovce, som veľmi rád, že sme túto izbu tradícií vytvorili.“
Najväčšími iniciátormi myšlienky založiť pamätnú izbu sú Stanislav Antal a Dušan Minich. Práve títo dvaja muži spolu s Františkom Minichom začali zháňať či už písomné materiály alebo predmety na zariadenie miestností. V plnom prúde sa na zariaďovaní izby začalo pracovať od januára tohto roku. Písomné zmienky o histórii obce pochádzajú zväčša zo štátnych archívov – z Kremnice, Banskej Štiavnice a z Bratislavy. No fotografie, historické kusy nábytku a rôzne náradie, ktoré sa používalo v minulosti, sú darom od samotných obyvateľov. Čo však Stanislava Antala mrzí je, že sa stratila obecná kronika. Ako sám hovorí: „Máme iba kroniku školy. Tá existuje od roku 1926, kedy ju začal písať Imrich Šátan, prvý učiteľ v miestnej škole. Ak by niekto vedel, kde by obecná kronika mohla byť, bol by som veľmi rád.“
Pamätnú izbu tvoria dve miestnosti. V prvej sú čiastočne zrekonštruované historické exponáty, predmety a náradie. Druhá časť je dokumentačná. Obsahuje historické dokumenty, ich komentáre a fotografický materiál z histórie obce. Podľa Stanislava Antala, ohlasy na pamätnú izbu sú veľmi dobré. Veď na jej otvorenie prišlo 87 ľudí, čo je na takú malú obec určite pekné číslo. „O tom, že sa chystá založenie pamätnej izby, sme ľudí neinformovali ani prostredníctvom plagátov, ani cez miestny rozhlas. Sme malá obec, a tak Stanislav Antal a Dušan Minich osobne ponavštevovali tunajších obyvateľov,“ vysvetlil Peter Minich. Ako všetko, aj otvorenie izby tradícií sa odvíjalo predovšetkým od financií. „Že ju máme, vďačíme sponzorom Petrovi Minichovi, Leteckým opravovniam z Banskej Bystrice, Vladimírovi Babicovi, Emilovi Lehockému, firme Aya Žilina a obecnému úradu,“ vyjadril vďaku Stanislav Antal.

Úspechy hornotrnavských chovateľov
V dnešnej dobe každý z nás hľadá možnosti oddychu od každodenného zhonu, ako si spríjemniť voľné chvíle a nabrať energiu do ďalších pracovných dní. Niektorí sa venujú záhradke, iní športujú, ďalší si oddýchnu pri dobrej rybačke a iní pri zvieratách. Pozorovanie ich správania, vzájomného dvorenia, ich príchod na svet a ďalší vývin, skupinu ľudí, ktorú vám chceme predstaviť, osobne napĺňa.
Na dedine ľudia skoro v každom dome niečo chovajú. Sú to sliepky, mačky, psi, králiky a mnohé ďalšie zvieratá. Každý z nich ich chová s určitým cieľom. Jedni pre úžitok, druhí pre radosť a krásu, ktorou nás zvieratá obdarúvajú. A práve z tohoto podnetu vznikla v obci Horná Trnávka Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov. Je to záujmové združenie, ktoré združuje chovateľov zvierat s cieľom zachovať genofond existujúcich čistokrvných plemien a druhov zvierat, rozvíjať ich šľachtením, ako aj vytvárať nové plemená a nižšie zootechnické jednotky. Hornotrnávska organizácia bola založená členskou schôdzou 23. marca 2000, za účasti 17 zakladajúcich členov. Z nich sú dvaja mladí chovatelia. Predsedom je Roman Čierťaský a tajomníkom Stanislav Čierťaský starší, obidvaja z Hornej Trnávky. Zväz je zameraný na chov hydiny, králikov, holubov, oviec a kôz. Mladí chovatelia sa prevažne venujú chovu hydiny, exotov a holubov. Okrem toho, že sa vzorne starajú o svoje zvieratá, pravidelne každý rok reprezentujú svoju základnú organizáciu, ale aj obec, na celoslovenskej súťaži mladých chovateľov. Naposledy to bolo vlani v Liptovskom Mikuláši, kde sa v odbore chov exotického vtáctva v silnej konkurencii umiestnil Janko Breza na veľmi peknom druhom mieste. Do súťaží sa aktívne zapájajú aj ostatní chovatelia. Pre lepšiu predstavu spomenieme aspoň úspechy z minulého roku. V oblastnej výstave v Žiari nad Hronom hornotrnávski chovatelia získali za hydinu čestné ceny, a to Stanislav Čierťaský mladší za malú Oravku a mladý chovateľ Jozef Breza za malú Velsumku. Za holuby získal Víťaznú kolekciu a cenu starostu obce Prestavlky Stanislav Čierťaský starší (hanácke hrvoliaky čierne). Roman Čierťaský zas za hanáckeho hrvoliaka modrého získal Čestnú cenu. Vyvrcholením chovateľského roka a výstavnej sezóny býva každoročne novembrová celoštátna výstava zvierat, ktorá sa koná v areáli výstaviska Agrokomplex v Nitre. Ani tu sa naši chovatelia nedali zahanbiť a v silnej konkurencii z celého Slovenska, Čiech a Maďarska získali viacero významných ocenení.
Šampiónom SR sa stal holub - hanácky hrvoliak modrý, chovateľa Romana Čierťaského, Víťaznou kolekciou a Čestnou cenou bola ocenená malá Oravka Stanislava Čierťaského mladšieho.
Stanislav Čierťaský získal ocenenie Víťaz plemena za kohúta malej Oravky aj v klube chovateľov Oravky. V klube chovateľov veľkých papučatých hrvoliakov získal cenu Šampión klubu - hanácky hrvoliak čierny Stanislava Čierťaského staršieho.
Napriek tomu, že organizácia zväzu chovateľov patrí medzi najmladšie v Hornej Trnávke, šľachtiteľským umom jej členov sa veľmi dobre zapísala do povedomia chovateľskej verejnosti na celom Slovensku.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 3. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 4. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 6. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 8. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 9. Zelená Bratislava
 10. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 1. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 2. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 3. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 4. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 6. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 7. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 8. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 18 802
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 14 805
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 209
 4. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 12 360
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 316
 6. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 120
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 879
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 937
 9. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 9 783
 10. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 722
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Žiarska nemocnica zatiaľ bez obmedzení. Do štatistík pribudlo úmrtie v Novej Bani

V piatok popoludní bolo v žiarskej nemocnici na COVID pracovisku hospitalizovaných sedem ľudí.

V žiarskej nemocnici bolo v piatok na COVID-oddelení hospitalizovaných sedem pacientov. Ilustračné foto.

Kraj oslovuje zdravotníkov z ambulancií. Koľko ich príde, zatiaľ nevie

Na Orave sa na niektorých testovacích miestach vyskytol problém s nedostatkom zdravotníkov.

Plošné testovanie na koronavírus na Orave.

Obec požiada o výnimku pre školu, žiaci sa bez elektriny nemôžu vzdelávať

Rekonštrukčné práce dvoch vedení vysokého napätia majú trvať ešte niekoľko týždňov.

Ilustračné foto.
Predlžujeme akciu o 24h

Ak nemôžete za novinami, noviny prídu k vám. Dnes to máte s 50% zľavou na celý rok

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Koronavírus na Orave: V sobotu zachytili 1600 pozitívnych prípadov (minúta po minúte)

Na Orave bol o celoplošné testovanie na Covid-19 opäť záujem.

Nemocnica v Nitre má 104 infikovaných zamestnancov

Reprofilizovaných je už 92 lôžok. Na Zobor zatiaľ preložili trinásť ľudí, ktorí potrebujú doliečenie.

Nitrania dnes išli na veľké nákupy aj na cintoríny

Načo budú otvorené obchody, keď môžeme ísť len do potravín a lekární? pýtajú sa ľudia aj Zväz obchodu.

V breznianskej nemocnici zomrel pacient, nepomohla ani liečba remdesivirom

Za dva týždne evidovala nemocnica desať vyliečených pacientov.

Už ste čítali?