Piatok, 6. august, 2021 | Meniny má JozefínaKrížovkyKrížovky

Obec Horná Trnávka

Obec Horná Trnávka je časťou obce Prestavlky, ktorej starostom je Vojtech Kukučka. Keďže je vo funkcii piate volebné obdobie, má od roku 1986 veľký podiel na realizácii pracovnej, kultúrnej i duchovnej časti života obyvateľov obce.

Prvá písomná správa o obci je z roku 1388. V tom čase patrila hradu Šašov, roku 1517 panstvu Revište, roku 1601 opäť panstvu Šašov – Dóczyovcom, od začiatku 18. storočia štiavnickej Banskej komore. Horná Trnávka sa samostatne vyvíjala do roku 1971 – do jej pričlenenia k obci Prestavlky. Hoci sa obyvatelia obce charakterizujú ako roľníci, obecný znak nemá poľnohospodársky motív. V oválnom pečatidle z roku 1711 je vyrytý heraldicky vyspelý obecný erb, ktorý upozorňuje na lesné bohatstvo chotára. V štíte pečatidla z pažite vyrastá košatý strom, ku ktorému sa približuje srnka. Tento motív sa stal predlohou súčasného erbu obce.

Skryť Vypnúť reklamu

História obce
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1388. Vtedy, ako čerpá zo svojich vzácnych spomienok Ľudovít Moška, prišiel nejaký pán Marko. Na „Rovienke“ si postavil chatrč, ktorú mu ale vietor odniesol. A tak vošiel hlbšie do údolia, a tam si postavil druhú. Odvtedy sa toto miesto, ktoré od tých čias vystriedalo viacero majiteľov, volá „do Markov“. Za ním postupne prichádzali ďalšie a ďalšie rodiny s priezviskami Masný, Minich, Dražo. Život v obci sa rozrastal, ale pretože bola chudoba, veľa ľudí odchádzalo za prácou do Francúzska, Kanady, Uruguaja. Dnes v Hornej Trnávke žije niekoľko starších ľudí narodených v týchto krajinách.
V roku 1930 si obyvatelia postavili kaplnku na mieste vtedajšej zvonice „Kušnierov“ (názov podľa vlastníka pôdy, kde stála).
O 20 rokov neskôr si vybudovali hlavnú cestu, vedúcu z Hornej Ždane cez Hornú Trnávku do Prestavĺk. Skratkou cez kopec bol vyšliapaný chodník do Hornej Ždane, ktorým chodili Trnávčania do kostola - farnosti v Hornej Ždani. Michal Masný tu dal postaviť stĺp s obrázkom Panny Márie, ktorý v súčasnosti nahradila socha Panny Márie od farára Mariána Babjaka.
Drevenice postupne nahrádzali stavby nových domov. Jediná z nich, drevenica rodiny Mastíkovej, dnes tvorí skanzen s pôvodne zachovanou architektúrou.
V roku 1950 bola obec zelektrifikovaná a o rok neskôr sem začal chodiť prvý autobus. Obec mala svoju krčmu, obchod a keďže tu žilo veľa mladých rodín, bolo treba postaviť aj školu. Prvý učiteľ, Imrich Šátan, sem nastúpil 1. 12. 1927 a zotrval tu aj so svojou rodinou 40 rokov.
Kultúrny život v obci bol vďaka učiteľovi Šátanovi na vysokej úrovni. Mladí ľudia, ako p. Černák, Dražo, Čierťaský, Hajdúch, Dolnická, Harachová, Horvátovci a p. Moška, nacvičovali ochotnícke divadlo, kde už vtedy dosahovali na prehliadke divadelných hier v Hliníku nad Hronom popredné ocenenia.
Významným rokom bol pre obyvateľov Hornej Trnávky rok 1957. V tomto roku vzniklo jednotné roľnícke družstvo a začal sa stavať veľký kultúrny dom, ktorého stavba bola kolaudovaná v roku 1964. Celý kultúrny život s množstvom dedinských zábav sa preniesol do týchto priestorov.
V roku 1967 si občania chceli na mieste kaplnky postaviť kostol. Táto myšlienka bola zo stola zmietnutá v roku 1978 a celých 24 rokov driemala v mysliach ľudí. Svetlo sveta uzrela roku 1992 a po prípravných prácach sa v roku 1995 začalo s výstavbou kostola. Stavbe sa naozaj, vďaka húževnatosti ľudí a podpore farára Viktora Koštialika, darilo. Finančnú pomoc dostali od starostu obce Vojtecha Kukučku, kresťanskej charitatívnej spoločnosti z Nemecka, ale hlavné ťažisko bolo na samotných obyvateľoch Hornej Trnávky.
Po stavbe kostola pracovití Trnávčania začali rozmýšľať o využití veľkého kultúrneho domu. Okrem fitnes centra je tu veľká sála využívaná ženami od jesene do jari na cvičenie aerobiku. Na prízemí je krajčírstvo a vynovená spoločenská miestnosť na rôzne obecné i rodinné stretnutia. Poschodie z polovice využívajú mladí ľudia, ktorí si tu za finančnej pomoci obecného úradu zariadili Klub mládeže. V druhej polovici je zriadená izba tradícií, ktorá bola slávnostne otvorená v sobotu 28. augusta.

Skryť Vypnúť reklamu

Viete, že...
• prvý Slovák v Amerike Pavlíny bol práve z Hornej Trnávky, ktorý zarobené doláre poslal na ukážku na vtedajší Mestský úrad v Banskej Štiavnici, kde ostali v múzeu?
•cesta v Hornej Trnávke upravená, vyštetená a zasypaná miestnym pieskom, zavalcovaná v roku 1956 bola prašná až do roku 1968
•v roku 1971 vyšiel zákon o vyššom spájaní obcí a Horná Trnávka sa od roku 1972 stala časťou obce Prestavlky?
•prvá vychovávateľka v materskej škole bola Mária Minichová z Hornej Trnávky?
•medzi prvými profesormi bývalej Akadémie Lesníckej školy v Banskej Štiavnici bol Ľudovít Minich z Hornej Trnávky, ktorý je pochovaný na miestnom cintoríne?
•v obci sa narodil roku 1887 farár Laurinc Čierny, ktorý musel ako vtedajší „rebel“ odísť do Ameriky? (Za Slovenského štátu sa vrátil a dožil v rodnej obci.)
•smerom na Prochot bol mlyn slúžiaci obyvateľom obce a chotárom patriaci dodnes obci Horná Trnávka pod názvom Trnávsky mlyn?
•31. decembra 1951 sa začalo hlásiť miestnym rozhlasom?

Skryť Vypnúť reklamu

Izba tradícií v kultúrnom dome
Prvá myšlienka o tom, že by v obci mohla byť nejaká pamätná izba, prišla vtedy, keď sa rozhodovalo, ako využiť priestory kultúrneho domu. „Po voľbách prišli do obecného zastupiteľstva nové tváre a s nimi aj nový elán,“ hovorí Peter Minich, miestny podnikateľ. „Čím ďalej, tým viacej sme si uvedomovali, že naša obec – teda Horná Trnávka, má veľkú históriu. Ale história sa môže vytrácať. A pretože nechceme dopadnúť tak, ako už neexistujúca obec Opatovce, som veľmi rád, že sme túto izbu tradícií vytvorili.“
Najväčšími iniciátormi myšlienky založiť pamätnú izbu sú Stanislav Antal a Dušan Minich. Práve títo dvaja muži spolu s Františkom Minichom začali zháňať či už písomné materiály alebo predmety na zariadenie miestností. V plnom prúde sa na zariaďovaní izby začalo pracovať od januára tohto roku. Písomné zmienky o histórii obce pochádzajú zväčša zo štátnych archívov – z Kremnice, Banskej Štiavnice a z Bratislavy. No fotografie, historické kusy nábytku a rôzne náradie, ktoré sa používalo v minulosti, sú darom od samotných obyvateľov. Čo však Stanislava Antala mrzí je, že sa stratila obecná kronika. Ako sám hovorí: „Máme iba kroniku školy. Tá existuje od roku 1926, kedy ju začal písať Imrich Šátan, prvý učiteľ v miestnej škole. Ak by niekto vedel, kde by obecná kronika mohla byť, bol by som veľmi rád.“
Pamätnú izbu tvoria dve miestnosti. V prvej sú čiastočne zrekonštruované historické exponáty, predmety a náradie. Druhá časť je dokumentačná. Obsahuje historické dokumenty, ich komentáre a fotografický materiál z histórie obce. Podľa Stanislava Antala, ohlasy na pamätnú izbu sú veľmi dobré. Veď na jej otvorenie prišlo 87 ľudí, čo je na takú malú obec určite pekné číslo. „O tom, že sa chystá založenie pamätnej izby, sme ľudí neinformovali ani prostredníctvom plagátov, ani cez miestny rozhlas. Sme malá obec, a tak Stanislav Antal a Dušan Minich osobne ponavštevovali tunajších obyvateľov,“ vysvetlil Peter Minich. Ako všetko, aj otvorenie izby tradícií sa odvíjalo predovšetkým od financií. „Že ju máme, vďačíme sponzorom Petrovi Minichovi, Leteckým opravovniam z Banskej Bystrice, Vladimírovi Babicovi, Emilovi Lehockému, firme Aya Žilina a obecnému úradu,“ vyjadril vďaku Stanislav Antal.

Úspechy hornotrnavských chovateľov
V dnešnej dobe každý z nás hľadá možnosti oddychu od každodenného zhonu, ako si spríjemniť voľné chvíle a nabrať energiu do ďalších pracovných dní. Niektorí sa venujú záhradke, iní športujú, ďalší si oddýchnu pri dobrej rybačke a iní pri zvieratách. Pozorovanie ich správania, vzájomného dvorenia, ich príchod na svet a ďalší vývin, skupinu ľudí, ktorú vám chceme predstaviť, osobne napĺňa.
Na dedine ľudia skoro v každom dome niečo chovajú. Sú to sliepky, mačky, psi, králiky a mnohé ďalšie zvieratá. Každý z nich ich chová s určitým cieľom. Jedni pre úžitok, druhí pre radosť a krásu, ktorou nás zvieratá obdarúvajú. A práve z tohoto podnetu vznikla v obci Horná Trnávka Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov. Je to záujmové združenie, ktoré združuje chovateľov zvierat s cieľom zachovať genofond existujúcich čistokrvných plemien a druhov zvierat, rozvíjať ich šľachtením, ako aj vytvárať nové plemená a nižšie zootechnické jednotky. Hornotrnávska organizácia bola založená členskou schôdzou 23. marca 2000, za účasti 17 zakladajúcich členov. Z nich sú dvaja mladí chovatelia. Predsedom je Roman Čierťaský a tajomníkom Stanislav Čierťaský starší, obidvaja z Hornej Trnávky. Zväz je zameraný na chov hydiny, králikov, holubov, oviec a kôz. Mladí chovatelia sa prevažne venujú chovu hydiny, exotov a holubov. Okrem toho, že sa vzorne starajú o svoje zvieratá, pravidelne každý rok reprezentujú svoju základnú organizáciu, ale aj obec, na celoslovenskej súťaži mladých chovateľov. Naposledy to bolo vlani v Liptovskom Mikuláši, kde sa v odbore chov exotického vtáctva v silnej konkurencii umiestnil Janko Breza na veľmi peknom druhom mieste. Do súťaží sa aktívne zapájajú aj ostatní chovatelia. Pre lepšiu predstavu spomenieme aspoň úspechy z minulého roku. V oblastnej výstave v Žiari nad Hronom hornotrnávski chovatelia získali za hydinu čestné ceny, a to Stanislav Čierťaský mladší za malú Oravku a mladý chovateľ Jozef Breza za malú Velsumku. Za holuby získal Víťaznú kolekciu a cenu starostu obce Prestavlky Stanislav Čierťaský starší (hanácke hrvoliaky čierne). Roman Čierťaský zas za hanáckeho hrvoliaka modrého získal Čestnú cenu. Vyvrcholením chovateľského roka a výstavnej sezóny býva každoročne novembrová celoštátna výstava zvierat, ktorá sa koná v areáli výstaviska Agrokomplex v Nitre. Ani tu sa naši chovatelia nedali zahanbiť a v silnej konkurencii z celého Slovenska, Čiech a Maďarska získali viacero významných ocenení.
Šampiónom SR sa stal holub - hanácky hrvoliak modrý, chovateľa Romana Čierťaského, Víťaznou kolekciou a Čestnou cenou bola ocenená malá Oravka Stanislava Čierťaského mladšieho.
Stanislav Čierťaský získal ocenenie Víťaz plemena za kohúta malej Oravky aj v klube chovateľov Oravky. V klube chovateľov veľkých papučatých hrvoliakov získal cenu Šampión klubu - hanácky hrvoliak čierny Stanislava Čierťaského staršieho.
Napriek tomu, že organizácia zväzu chovateľov patrí medzi najmladšie v Hornej Trnávke, šľachtiteľským umom jej členov sa veľmi dobre zapísala do povedomia chovateľskej verejnosti na celom Slovensku.

Najčítanejšie na My Žiar

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 2. Podnikáte? Otvorte si účet online a ušetrite
 3. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
 4. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 5. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 6. Odomknite si SME.sk na viacerých zariadeniach
 7. Matej Bel: bol plagiátor alebo génius?
 8. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 9. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 10. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 1. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 2. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 3. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 4. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 5. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 6. Poznáte horúci trend interiérového dizajnu?
 7. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
 8. Dekarbonizácia má byť súčasťou moderných dodávateľských vzťahov
 9. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 10. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 1. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise 6 992
 2. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy 6 498
 3. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 5 751
 4. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova 5 728
 5. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci 5 383
 6. Matej Bel: bol plagiátor alebo génius? 3 613
 7. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor 3 260
 8. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 198
 9. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách? 2 275
 10. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 2 153
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Ako to na olympiáde vyzeralo? Lukáš Giertl, vedúci výpravy vodných slalomárov, prezradil viac aj o výkonoch Slovákov.


22 h
Klopačka v Banskej Štiavnici.

Prenikavý zvuk klopania mal mnohé variácie dĺžky aj rytmu.


4. aug
Ilustračné foto.

Radnica sa bude uchádzať o peniaze z eurofondov.


SITA 4. aug
Kolóny na rýchlostnej ceste R1.

Najhoršie sú piatky a nedele, autá sa posúvajú slimačím tempom.


3. aug

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

K vyhliadkovej veži vedie nový náučný chodník.


TASR 3. aug

Tréner Ščasný volá do FC dvoch lídrov Bábu a Veľkého Cetína.


18 h

Bez geometrického plánu už kataster vecné bremeno nezapíše.


4. aug

Zo stretnutí sa vytvorila tradícia.


4. aug

Už ste čítali?