Nedeľa, 17. október, 2021 | Meniny má HedvigaKrížovkyKrížovky

Obec Dolná Ždaňa 2

Kedysi tu pôsobila významná slovenská spisovateľka Elena Čepčeková, ktorá tu prežila časť zo svojho života. V priestoroch spoločenského domu je obecná knižnica, v ktorej bol roky kútik venovaný práve tejto, prevažne detskej, spisovateľke. Pred časom však

vedenie obce začalo uvažovať o tom, že by bolo dobré, keby bol spomínaný kútik od knižnice niečím oddelený. „Aby bolo hneď po príchode do týchto priestorov vidieť, že to nie je knižnica,“ vysvetľuje Emília Búciová. Vypracovali projekt s názvom Zriadenie pamätnej miestnosti spisovateľky Eleny Čepčekovej, nákup kníh a počítača, v ktorom žiadali o vyčlenenie financií. Banskobystrický samosprávny kraj ho schválil a s rekonštrukciou a obnovou sa mohlo začať. „Prvotný rozpočet bol na sumu 140-tisíc korún, plus desaťtisíc na pomocné práce, ktoré by sme si urobili svojpomocne. Dostali sme 30 percent zo sumy 150-tisíc korún, ktoré bolo potrebné vyúčtovať. Peniaze sme síce použili, nebolo nám však potrebných až 150-tisíc. Podmienky však sú, že musíme vyúčtovať všetko presne tak, ako bolo stanovené v požiadavke. Keďže sme náklady nevyužili, pretože sme postupovali efektívnejšie, nenaplnili sme literu zákona, ktorá je v zmysle nariadenia. Príspevok v hodnote 30 percent zo sumy sme preto Banskobystrickému samosprávnemu kraju vrátili. Obec tak zafinancovala všetky náklady spojené s rekonštrukciou knižnice a nákupom kníh. Naše náklady tak predstavujú viac ako 60-tisíc korún,“ uvádza starostka Emília Búciová.
Prvá písomná zmienka: v roku 1391
Počet obyvateľov: 677
Starostka: Emília Búciová
Mikroregión: Hlinické pohronie

Skryť Vypnúť reklamu

„Starneme všetci a nikto nevie, či raz nebude imobilný.“
Do Dolnej Ždane sme sa vrátili po viac ako roku. Za ten čas sa zmenilo niekoľko vecí, ďalšie zmeny obec čakajú v blízkej budúcnosti. „V rámci eurofondov, v ktorých ide o renováciu a rozvoj obcí, sme požiadali o finančné prostriedky a vypracovali sme projekt na celkovú obnovu dediny,“ vysvetľuje rodáčka a súčasná starostka Emília Búciová. „Ak budú finančné prostriedky schválené, realizácia sa začne na budúci rok. Na projekte sa obec musí podieľať 5-timi percentami.“ V obnove dediny by išlo o niekoľko úprav, ako sú napríklad chodníky pre chodcov, nová lávka cez potok, vybudovanie pešej zóny, nové čakárne, rekonštrukcia miestnej infraštruktúry a úsporné verejné osvetlenie. „Pre zvýšenie atraktívnosti by sme chceli revitalizovať potok, ktorý tečie cez obec. Aby som to však povedala presnejšie, nie iba samotný potok, ale aj zeleň, ktorá pri ňom rastie. Vzhľadom k tomu, že v obci chýba priestor na odstavenie áut, pomýšľame aj na spevnenie plochy pred miestnym cintorínom. Toto by slúžilo ako parkovisko, poprípade by tu mohli byť atrakcie ako kolotoče. Keby sa nám podarilo získať potrebné financie, obec by získala nový šat a oživilo by ju to.“ V nedávnej minulosti urobilo vedenie obce medzi občanmi anketu, o čo majú ľudia záujem. Či o vodovod alebo o kanalizáciu. „Zatiaľ získal viac bodov vodovod. V súčasnosti majú všetky domácnosti vlastné studne, ktoré ich zásobujú pitnou vodou. Na niektorých miestach však voda obsahuje dusičňany.“ V rámci Fondu sociálneho rozvoja boli Ždani poskytnuté informácie o možnosti čerpania finančných prostriedkov. „My sme sa zamysleli nad touto možnosťou a hľadali sme riešenie, ako to využiť. Vypracovali sme teda projekt, ktorému sme dali názov V ústrety ťažko zdravotne postihnutým. Viedlo nás k tomu i to, že pri vstupe do spoločenského domu, v ktorom sídli aj obecný úrad, bol nerovný povrch a schody, ktoré robili problém najmä postihnutým na vozíčku, či dôchodcom. Keď išiel človek na vozíku, ale aj mamičky s kočíkmi, bol problém dostať sa do budovy.“ Úpravy boli rozdelené na dve etapy. V prvej upravili vstup do spoločenského domu a obecného úradu. Okrem obecného úradu sídli v spoločenskom dome i miestny klub Jednoty dôchodcov. „Aby sme starším a imobilným ľuďom uľahčili vstup, upravili sme vchod a zároveň sme urobili ochranné madlá. Do budúcna plánujeme presťahovanie obecného úradu na prízemie, pretože teraz sídli na poschodí. Aj tu by sme sa o financie chceli uchádzať zo spomínaného fondu. Verím, že tak ako teraz, i potom nám pomôže Zuzana Klasová, ktorá bola jeho hlavnou koordinátorkou. Niekoľkokrát navštívila našu obec a stretla sa aj so samotnými občanmi.“ Pôvodná suma, ktorá bola z fondu poskytnutá, bola 112-tisíc korún. Vedeniu obce sa ju podarilo skresať na menej než 95-tisíc. „Rozdiel sme vrátili na účet fondu. Čiže aj tu platí, že sa nesnažíme za každú cenu minúť všetky financie, keď to nie je potrebné. Efektívne to bolo i vďaka tomu, že nám pomáhali občania, ktorí pracujú v rámci aktivačnej činnosti.“ Dodávateľskou firmou, ktorá projekt realizovala, bola miestna STAS. „Chcem poďakovať Fondu sociálneho rozvoja za poskytnuté financie a verím, že nám budú nápomocní aj pri ďalších projektoch,“ hovorí na záver starostka.

Skryť Vypnúť reklamu

Princíp ľudskosti bol členom samosprávy obce vždy blízky. Dôkazom sú zapísané strany pamätnej knihy Dolnej Ždane. Jednoduchý cieľ: starať sa o životné radosti a starosti človeka pretrváva podnes. Od marca roku 1999 je opäť človek človeku bližšie. Pri zrode človiečika a jeho uvedení do zväzku občanov, pri životných jubileách, pri stretnutiach s rodákmi a podobne. Dieťa, žena – matka, či jeseň života sú vždy motívom pre vzdanie oslavy a poďakovania, ktoré obecný úrad s miestnym zastupiteľstvom organizuje. V rámci ZPOZU Človek-človeku sa udeľuje Cena starostky obce za zásluhy rozvoja obce (za šport i kultúru). „Obecné zastupiteľstvo udelilo našim dvom občanom Cenu obce. Tá bola udelená Bohumilovi Glezgovi za zásluhy o reprezentáciu obce, rozvoj futbalu a postupu TJ Sokol do IV. ligy. O cenu sa zaslúžil aj Ondrej Balko za jeho významné pričinenie o budovanie a rozvoj obce. Bola však udelená In memorian,“ vysvetľuje starostka.

Skryť Vypnúť reklamu

Oživujú tradície a prinášajú radosť
Prípravy na oslavu 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci dali podnet k tomu, že v apríli 1991 začala Mária Ivanová s mladšími žiakmi nacvičovať detské hry pod názvom Hra na pastierskeho kráľa. Pásmo choreograficky upravil Oliver Dávid. So staršími deťmi nacvičili hry pod názvom Snujeme vrecia, snujeme. Tvorcovia načreli do tradícií dediny a zrodilo sa ďalšie pásmo Fašiangy. Spevy a tance starších detí oživil doprovod harmonikára Ivana Balku. Súčastne manželia Miriam a Oliver Dávidovci nacvičovali program aj s mládežníkmi s názvom Hore tým Telgartom - tanec z Horehronia, ďalej horehronské hry Medveďku, Otec Abrahám a dievčenskú hru z Dolnej Ždane Kač, kač, kačena. Týmto folklórnym programom sa manželom Dávidovým podarilo osloviť ďalších mladých ľudí a získať ich pre ľudové piesne a tance pre folklór. Rolu vedúcich súborov, ale i tanečníkov, či choreografov zároveň, dokázali skĺbiť na výbornú. S týmito nacvičenými pásmami sa deti a mládež v plnej kráse predstavili pred domácim publikom, ale i rodákom, ktorí v hojnom počte zavítali do rodnej obce na oslavu 600-ročnice. V tomto čase mládežníkov hudobne sprevádzal na akordeón Jozef Búci a na heligónke Pavol Búci. Ešte v tomto roku vystúpili i mimo obce na rôznych podujatiach. Zúčastňujú sa pravidelne na Pohronskom folklórnom festivale Podhorie či DFF pod Inovcom vo Veľkej Lehote. Úspešne reprezentovali obec i na krajskej prehliadke detských folklórnych súborov v Kokave nad Rimavicou a na rôznych iných okresných, či obecných kultúrnych podujatiach, za hudobného sprievodu detskej ľudovej hudby z ĽŠU zo Žiaru nad Hronom, pod vedením učiteľky Zuzany Sýkoriakovej. Spolupráca s DĽH z ĽŠU zo Žiaru nad Hronom je na vysokej úrovni. Utužuje sa kolektív a vznikajú nové priateľstvá, pevnejšie kamarátstva a, samozrejme, vzťah k folklóru. A o to ide manželom Dávidovým. Zanechať v mladých ľuďoch úctu k ľuďom, čo nám zanechali úctu k našim predkom, pretože ich samých to naučili – vážiť si človeka, čo zanechá po sebe hoci len pesničku či kratučký verš. Pre nich boli iste dobrými učiteľmi starká Paulína Prôčková a Jozef Búci s manželkou Filkou, ktorí sa dlhé roky úspešne usilovali o udržanie tradícií a folklóru v Dolnej Ždani. Im patrí vďaka za to, že dnes Struška je a pevne verím, že aj ostane. Vďaka ľuďom, ktorí zasiali semienka a budú zbierať úrodu. Je to večný kolobeh, ktorý nie je možné zastaviť a to je dobre, lebo to je život. Ako zaseješ, tak zožneš.
Lýdia Rafaelisová

Malá škola vychováva deti s veľkým srdcom
Miestnu škôlku v súčasnosti navštevuje 17 detí. Od roku 2002 prešla pod samosprávu a zriaďovateľom sa stala obec Dolná Ždaňa. Deťom poskytuje celodennú i poldennú starostlivosť. Život v škôlke je pestrý, snažíme sa pre deti vytvoriť príjemné a vhodné prostredie s množstvom aktivít. Pre deti pripravujeme počas roka rôzne atraktívne podujatia, z čoho majú nesmiernu radosť. Všetko, čo robíme, snažíme sa robiť z lásky. Naším cieľom je pomôcť deťom pri ich hľadaní a poznávaní seba samého i okolitého sveta. Úlohy a ciele realizujeme z projektu Škola podporujúca zdravie, kde deti vedieme k pohybovým aktivitám, ochrane a podpore zdravia. Prostredníctvom environmentálnej výchovy rozširujeme u detí poznatky o okolitom svete, prírode, zvieratách, pestujeme lásku a kladný vzťah k živej i neživej prírode. Približovaním ľudových zvykov a tradícií rozvíjame a zachovávame dedičstvo našich predkov a pestujeme u detí národné povedomie. Z našich aktivít môžeme spomenúť: jesennú prechádzku do prírody, zber prírodnín, výstavu výtvarných prác s názvom Pani jeseň očami detí, mesiac Úcty k starším – besiedka, posedenie s tetou Trubenkou – rozprávanie o živote kedysi, bábkové divadelné predstavenie, fašiangový karneval, vianočnú besiedku pre rodičov a verejnosť, Veľkú noc – šibačka a najkrajšia maľovaná kraslica, vynášanie Moreny, prinesenie Letečka, stavanie Mája a mnoho ďalších. Aj v tomto čase sa priestormi škôlky nesie vôňa Vianoc. Rozvoniavajú medovníky, med a sladké trubičky. Deti si vlastnoručne urobenými medovníčkami ozdobili vianočný stromček, pod ktorým je betlehem. Počas celého dňa im vyhrávajú príjemné koledy a deti sa už nevedia dočkať Ježiška.
Iveta Čermáková, riaditeľka

V priebehu niekoľkých rokov sa futbalisti domáceho družstva Sokol Dolná Ždaňa, ktorej sponzorom je Bohumil Glezgo, pod trénerskym dohľadom Ivana Dolinského prebojovali do IV. ligy Juh. V obci pribudlo aj druhé futbalové ihrisko a do novšieho šatu sa odel aj celý športový štadión. Po stopách úspešných futbalistov – mužov, sa uberajú aj mladší žiaci. Tí do domáceho družstva prichádzajú z predprípravky. Futbal hrajú nielen domáci chlapci, ale aj z okolitých obcí, dokonca dvaja sú i z Bratislavy. V súčasnosti trénujú pod taktovkou trénerov Jána Búciho a Petra Sýkoru.

Najčítanejšie na My Žiar

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 2. Nie je to prvýkrát, čo sa Vám bolesť chrbta vrátila?
 3. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 4. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov
 5. Ľudia v núdzi potrebujú pomoc, nakúpte potraviny aj pre nich
 6. K online predplatnému získate 30€ na nákup v sieti Intersport
 7. ŠFRB:Výstavbu a kúpu nájomných bytov podporujeme reálnymi krokmi
 8. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma
 9. Bratislavu bude sprevádzať luxus
 10. Pandémia upozornila na automatizáciu. Nahradí ľudí technika?
 1. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 2. Nie je to prvýkrát, čo sa Vám bolesť chrbta vrátila?
 3. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 4. Wüstenrot rástol v predaji životného i neživotného poistenia
 5. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 6. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 7. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov
 8. S deťmi za zdravím do Vysokých Tatier
 9. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 10. Šetrenie energie v domácnosti: Diaľkové meranie pomáha sporiť
 1. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 17 903
 2. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma 9 656
 3. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov 6 493
 4. V centre Bratislavy je na predaj 5-izbový apartmán. Takto vyzerá 6 244
 5. Bratovražedná vojna navždy zmenila Ameriku 4 880
 6. Bratislavu bude sprevádzať luxus 4 556
 7. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 4 157
 8. Mäspoma a Kellys Bicycles či Bivio a Minifarma 3 735
 9. Aký polystyrén je najlepší na zatepľovanie? Sivý robí divy 3 223
 10. Odišli, ale nezabúdame. Spomínajte s Korzárom 2 870

Blogy SME

 1. Ľubomír Maretta: Ošetrovňa duše
 2. Irena Šimuneková: Po hradoch - 50 Vinné
 3. Věra Tepličková: Poslanec Fico sa rozhodol spievať, covid-necovid
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 20. - Heroické dobývanie Antarktídy - Carsten Borchgrevink - prvý muž na antarktickom kontinente?
 5. Anton Kaiser: Záhrada, moja záľuba XI.
 6. Irena Šimuneková: Po hradoch - 49. Brekov
 7. Irena Šimuneková: Po hradoch - 48 Jasenov
 8. Martina Meriačová: Cesta k sebe ...
 1. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 18 415
 2. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 9 323
 3. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 7 014
 4. Pavel Dvořák: Toto sú nepokojné časy 6 189
 5. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 4 962
 6. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 4 211
 7. Karol Labaš: S čím sa Richard Raši verejne nechváli 4 091
 8. Peter Chudý: Pribudnú ďalšie „biele kone“ v policajnej uniforme, prečo vyšetrovateľka Santusová neabsolvovala detektor lži, aké sú dôvody jej konca na inšpekcii? 3 837
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 2. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 3. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 6. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 7. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Banské vozíky.

Slovenské banské múzeum vyhlásilo program Forum for museum 2022


TASR 16 h
Ilustračné foto.

Obchádzková trasa vedie cez obce.


SITA 15. okt

Túto tému sme v našom podcaste podrobne rozobrali s odborníkom z Intersportu, Petrom Káczorom.


15. okt
Ilustračné foto.

Budovy pochádzajú zo začiatku 60. rokov.


SITA 14. okt

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Nemocnica začala očkovať medzi prvými.


MOJ a 1 ďalší 14. okt

Žiadajú prejazd len z Oravy a Kysúc.


15. okt

V okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany zaevidovali až 80 percentný nárast počtu prípadov.


15. okt

Jeden zo spolujazdcov zraneniam na mieste podľahol.


15 h

Blogy SME

 1. Ľubomír Maretta: Ošetrovňa duše
 2. Irena Šimuneková: Po hradoch - 50 Vinné
 3. Věra Tepličková: Poslanec Fico sa rozhodol spievať, covid-necovid
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 20. - Heroické dobývanie Antarktídy - Carsten Borchgrevink - prvý muž na antarktickom kontinente?
 5. Anton Kaiser: Záhrada, moja záľuba XI.
 6. Irena Šimuneková: Po hradoch - 49. Brekov
 7. Irena Šimuneková: Po hradoch - 48 Jasenov
 8. Martina Meriačová: Cesta k sebe ...
 1. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 18 415
 2. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 9 323
 3. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 7 014
 4. Pavel Dvořák: Toto sú nepokojné časy 6 189
 5. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 4 962
 6. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 4 211
 7. Karol Labaš: S čím sa Richard Raši verejne nechváli 4 091
 8. Peter Chudý: Pribudnú ďalšie „biele kone“ v policajnej uniforme, prečo vyšetrovateľka Santusová neabsolvovala detektor lži, aké sú dôvody jej konca na inšpekcii? 3 837
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 2. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 3. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 6. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 7. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu