Utorok, 21. september, 2021 | Meniny má MatúšKrížovkyKrížovky

Obec Malá Lehota

Malá Lehota sa nachádza v severnej časti Pohronského Inovca. Najvyšší vrch Vojšín má nadmorskú výšku 819 metrov. Približne 50 hektárov z územia obce je súčasťou Prírodnej rezervácie Sokolec. Obec hraničí s Nitrianskym samosprávnym krajom.


Prvýkrát sa Malá Lehota spomína v roku 1345 pri súpise chotára Novej Bane, ale osídlenie bolo založené v rámci poslednej vnútornej kolonizačnej vlny na začiatku 14. storočia. Založenie obce sa pripisuje oligarchovi Matúšovi Čákovi, na ktorého panstve vzniklo viacero osídlení z názvom Lehota. Obyvatelia klčovaním lesov získavali pôdu a pasienky. Prvá priama písomná zmienka pochádza z roku 1388 v listine vydanej v Bude pod menom Kys Lyhota, v ktorej Ladislavovi, synovi Petra Sarov, vojakovi kráľa Žigmunda a vlastníka hradu Hrušov, dala kráľovná Mária do výmeny hrad Levice s niekoľkými obcami Hontianskej župy. Medzi nimi je spomenutá Malá Lehota. Veľmi ťažko prístupná kopaničiarska obec sa roku 1468 spomína ako Peszta Lehota. V roku 1536 mala 3 porty. Na konci 17. a začiatkom 18. storočia sa sem húfne sťahujú vojenskí zbehovia, zbojníci a roľníci utekajúci z okolitých panstiev. Prichádzali sem Slováci, Maďari a Nemci, ako to dosvedčujú názvy jednotlivých štálov. Preto je obec zapísaná ako Malá Lehota, Kis Lehota a Klein Hai.
Prvá písomná zmienka: v roku 1388
Rozloha: 2 284 hektárov
Počet obyvateľov: 1002
Starostka: Marta Tisovská
Mikroregión: Nová Baňa a okolie

Skryť Vypnúť reklamu

Malá Lehota – obec sedemnástich štálov
Tretie volebné obdobie je starostkou Marta Tisovská. „Celý svoj život žijem v Lehote a preto si myslím, že problémy a starosti našich ľudí celkom dobre poznám,“ vysvetľuje. Obec má rozlohu viac ako dvetisíc hektárov, na ktorých je spolu 17 štálov. „Veľkým problémom obce je jej rozloha. Jednotlivé štály spája takmer tridsať kilometrov miestnych komunikácií. Tieto sú náročné na údržbu najmä v zimnom období,“ hovorí starostka Tisovská. Každé dva roky síce preasfaltujú pomerne vysokú čiastku z rozpočtu obce, ale ani zďaleka to nestačí. Práve kvôli problému s cestami podala obec na jar tohto roku projekt, v ktorom žiada o poskytnutie financií z eurofondov. „Ak by nám projekt schválili, výška požadovaných finančných prostriedkov predstavuje dvadsať miliónov korún.“ Po prestavbe strechy Domu smútku, prístavbe prístrešku a rozšírení cintorína bolo potrebné vybudovať chodníky v miestnom cintoríne. Na ich vybudovanie dostala obec dotáciu z Banskobystrického samosprávneho kraja v objeme 77-tisíc korún. „Pôvodný rozpočet bol na 493-tisíc korún. Mali sme možnosť získať 30 percent dotácií, čo predstavuje takmer 148-tisíc korún. Nakoniec sme dostali dotáciu 77-tisíc korún, za čo Banskobystrickému samosprávnemu kraju ďakujeme. I keď vypracovaných projektov a podaných žiadostí bolo viac, nie vždy sme boli úspešní.“ V obci je viac ako 550 rodinných domov, z toho je skoro 120 osídlených chalupármi, ktorí sú prevažne z Nitrianskeho a Bratislavského kraja. „S väčšinou chalupárov máme dobré skúsenosti. Mnohí z nich sú nám nápomocní napríklad aj pri organizovaní rôznych kultúrnych podujatí, ktoré sa v obci konajú. K najznámejším nesporne patrí obľúbený spevák Robo Kazík. Aj keď je obec už pomerne dobre vybudovaná, chýbajú tu služby. Má však dostatok pitnej vody z vlastných záchytov prameňa. V súčasnosti sa robí rekonštrukcia verejného osvetlenia, následne rekonštrukcia miestneho rozhlasu. O plynofikácii či kanalizácii môžeme zatiaľ len snívať, lebo to predstavuje čiastku niekoľko sto miliónov korún.“ Aktívne tu pracuje Telovýchovná jednota Žitavan. Tento rok bol po prvýkrát zorganizovaný Futbalový turnaj o pohár starostky, ktorého sa zúčastnili aj futbalové tímy z Ostrého Grúňa, Hornej Vsi a Radobice z okresu Prievidza. „Pochvalu za úspechy vo futbale si okrem celého družstva určite zaslúžia vedúce osobnosti ako Marián Pacalaj, Jozef Debnár a Radoslav Pacalaj,“ chváli starostka. Aktívni sú i miestni poľovníci, ktorí sa združujú v Poľovníckom združení Kamenica, rajón Malá Lehota. „Tu by som chcela pochváliť celý výbor na čele s Marošom Pacalajom, Pavlom Zajacom a Albínom Borošom. Sú to naozaj poľovníci, ktorí sa zaujímajú nielen o lov zveri, ale aj o jej prikrmovanie a sledovanie počas celého roka.“ Okrem práce v úrade sa Marta Tisovská stará aj o svoju mamu, ktorá je odkázaná na jej opateru. „Neberiem to ako niečo, čo musím robiť, ale čo chcem. Je každého povinnosťou postarať sa o svojich rodičov. Keď mi to čas dovolí, tak si rada prečítam aj nejakú dobrú knihu, najmä historickú. Už ako dieťa ma totiž veľmi bavila história. Aj preto patril medzi moje obľúbené predmety dejepis,“ hovorí na záver starostka.

Skryť Vypnúť reklamu

Gajdošské fašiangy
V obci sa aj v súčasnej dobe zachovávajú rôzne tradície a zvyky, hlavne počas veľkonočných a vianočných sviatkov a tiež v čase fašiangov, kedy nesmie chýbať tradičný ľudový nástroj – gajdy. Kedysi tento nástroj ovládalo skoro dvadsať gajdošov, ktorí si počas zimného obdobia privyrábali na dolniakoch, no dnes ho už vytláča harmonika alebo heligónka. V súčasnosti je najznámejším malolehotským gajdošom iba 23-ročný Martin Rajnoha. Aj preto, že gajdošov a gajdošských muzík už nie je veľa, od roku 1987 sa tu pravidelne každoročne konajú Gajdošské fašiangy. Sú vždy v piatok pred Popolcovou stredou. Je to stretnutie gajdošov zo Slovenska, ale i zo zahraničia, napríklad z Maďarska, Poľska, Holandska, Čiech, Nemecka, Rakúska, Talianska, Veľkej Británie. Tento rok sa konali už 18. Gajdošské fašiangy, ktoré organizovala samotná obec, Pohronské osvetové stredisko a Cech slovenských gajdošov. Aj tentokrát išlo o medzinárodné stretnutie gajdošov, gajdošských muzík, výrobcov ľudových hudobných nástrojov a folkloristov. V rámci programu, ktorý bol rozvrhnutý na niekoľko dní, sa konali aj výchovné koncerty. Boli najmä o gajdách, gajdovaní a výrobe ľudových hudobných nástrojov.
Z ďalších tradícií sa zachovalo pletenie rôznych prútených košíkov a tkanie kobercov.

Skryť Vypnúť reklamu

Folklórny súbor Škovránok - pýcha miestnej školy
Miestna základná škola je plne organizovaná, s počtom detí 86. Ako v ostatných školách, aj tu pracuje Školský klub detí, ktorý navštevuje devätnásť detí. Práca v ŠKD je bohatá a pestrá. Žiaci môžu využívať všetky špeciálne učebne - počítače, kuchynku, školské dielne, telocvičňu, knižnicu. Tiež je tu dobrá spolupráca so všetkými učiteľmi ZŠ. Hoci patríme ku školám s menším počtom detí, škola vytvorila dostatočný počet krúžkovej činnosti. Z krúžkov, ktoré môžu deti z miestnej školy navštevovať, môžeme spomenúť športové hry, počítače, folklórny krúžok, krúžok anglického jazyka. Bohatá je i celková činnosť školy. Deti sa zúčastňujú všetkých podujatí, organizujú sa športové a kultúrne podujatia nielen v rámci školy, ale i obce. Na jeseň sa každoročne pripravuje výstavka tekvicových strašidiel, Šarkaniáda, deti sa zapájajú aj do aranžovania v kostole. V škole sa vydáva časopis Školský trhák. Je to dvojmesačník, ktorý informuje o živote a dianí v škole a v obci. Dáva príležitosť aj pre uverejnenie vlastnej tvorby. Raz do mesiaca funguje rozhlasové vysielanie školy pod názvom Školáčik. Je to príležitosť pre zablahoželanie a vinše pre svojich kamarátov, alebo obľúbených učiteľov. Nikdy nechýba hitparáda, ktorá rozveselí aj pedagogický zbor. V školskom rádiu môžete počuť tiež stále rubriky, ako napríklad Školáčik chváli - deti za dobré správanie, za svedomitú prípravu na vyučovanie, školáčik karhá - deti za porušovanie školského poriadku, za ubližovanie spolužiakom. Výchovný program školy je Humanizácia, zdravý životný štýl. Škola sa ďalej zameriava na regionálnu výchovu a na vytvorenie komunitného charakteru školy. Patríme k prvým školám bývalého Žiarskeho okresu, ktoré mali vypracované výchovné projekty - rok 1994. Tento projekt bol pozitívne hodnotený medzinárodnou konferenciou o ENV.
Folklórny krúžok v základnej škole pracuje od roku 1995 pod vedením Márie Tisovskej. Námety pre prácu v krúžku získavame zo zvykov a udalostí v dedine a blízkom okolí. Spracovali sme témy ako jarné hry detí, zvyky na Ondreja, pálenie ohňa na Jána, Vianoce na dedine, od Lucie do Vianoc. Keďže je každý rok obec Malá Lehota organizátorom podujatia Gajdošské fašiangy, práve táto téma je nám najbližšia. Typické pre Gajdošské fašiangy je palicový tanec, ktorý deti veľmi rady tancujú. Spolupracujeme s heligónkarom Martinom Rajnohom a Michalom Rajnohom, ktorí svojou hrou vedia program oživiť a spestriť. V rámci folklórneho krúžku sa deti pripravujú na podujatie Dobrá novina, ktoré svojou činnosťou podporuje deti v afrických krajinách. Zúčastňujeme sa na všetkých kultúrnych programoch usporiadaných v obci, ale boli sme sa aj na vystúpeniach pod názvom Stretnutie Lehôt a Lhot, DFF Pod Inovcom a na folklórnych slávnostiach na Podhorí.
Mária Tisovská, vedúca detského súboru

Šport a turistika
V zimnom období je možnosť využitia lyžiarskeho vleku v Hubačovom štále s dĺžkou 1000 metrov. V letných mesiacoch si zase návštevníci nenechajú ujsť prekrásne možnosti pešej turistiky po okolitých, prevažne listnatých, lesoch. Z obce vedie náučný chodník od národnej prírodnej pamiatky Andezitové kamenné more cez vrch Vojšín, až k Starohutskému vodopádu. Okolité hory v jesenných mesiacoch prajú tiež hubárom.

Prírodné skvosty
Kamenné andezitové more je jedinečný geologicko - geomorfologický útvar so značne komplikovanou geologickou stavbou. Táto prírodná pamiatka vznikla rozpadom lávového prúdu na mieste bez podstatnejšieho prispenia gravitácie. Dnešná chránená plocha je časťou väčšieho celku, ktorý bol z väčšej miery použitý ako stavebný materiál v miestnej zástavbe. Lávový prúd sa totiž charakteristicky stĺpovito rozpadal s typickým päť až šesťuholníkovým prierezom. Dve kvapľové jaskyne v Debnárovom štále nie sú sprístupnené. Do chotára obce zasahuje prírodná rezervácia Sokolec, predstavujúca pestrú geologickú stavbu so systémom viacerých tektonických porúch na severovýchodnom okraji pohoria Tríbeč. Chrbát Sokolca je rozdelený do skalných stupňov a bralných stien. Rastlinstvo územia je pomerne chudobné, ale špecifické vzhľadom na kyslé podložie kremenca.

Najčítanejšie na My Žiar

Inzercia - Tlačové správy

 1. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 2. BLoKK: Z nevyužitých kancelárií v centre štýlové bývanie
 3. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 4. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 5. Lekárne sa stanú miestom prevencie a edukácie pacientov
 6. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 7. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 8. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
 9. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 10. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 1. Lekárne sa stanú miestom prevencie a edukácie pacientov
 2. Projekt KRAJa na podporu včelárov priniesol svoju úrodu
 3. Prečo čakať, keď teraz je najvyšší čas vykurovať eko-vedome?
 4. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 5. Škola ich učí pracovať v tíme a pod tlakom
 6. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou?
 7. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 8. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 9. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 10. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 9 964
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 7 696
 3. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 608
 4. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 3 380
 5. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 3 198
 6. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 192
 7. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 3 063
 8. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 624
 9. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 2 407
 10. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte 1 926

Blogy SME

 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Adam Valček: Kauza DPB: Predaj vyše stotisíc pokút skontrolujú, toto sú ďalšie pochybnosti
 1. Marian Baran: Bol som na hubách
 2. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života
 3. Ľubomír Belák: Na Novej scéne sa hrali na Jánošíka
 4. Lucia Žárska: Technologická skupina FAANG silno rastie. Na pozíciu lídra má našliapnuté Apple
 5. Eva Gallova: Lúčne kvety, hmyz a rosa
 6. Alžbeta Szomolaiová: Cez Prielom Hornádu na Letanovský mlyn
 7. Jozef Ivan: Nová Bermudská záhada? Tentoraz - obdĺžnik...
 8. Jozef Javurek: Kúpele Nimnica
 1. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 15 898
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 11 179
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 782
 4. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 7 747
 5. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 6 524
 6. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 5 982
 7. Peter Chudý: Budú obvinení všetci policajní vyšetrovatelia na Slovensku? Alebo pokrivené uznesenie o vznesení obvinenia vyšetrovateľom NAKA. 4 862
 8. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 4 620
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Tréner hokejovej Nitry nám povedal viac o sľubnom kádri a pozrieme sa aj na začiatok druhej hokejovej ligy.


13 h
Ilustračná fotografia.

Generálny riaditeľ Milan Veselý o minimálnych kompenzáciách vlády.


17. sep

Chlapec skončil v nemocnici.


ROS 17. sep
Ilustračné foto.

V kremnických školách sa vyskytol covid-19.


SITA 17. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Priniesť má aj pracovné miesta. Pôjde o jedno z troch moderných stredísk, aké zatiaľ na Slovensku nie sú.


20. sep

Z miesta činu unikalo biele auto.


20. sep

Obnova mosta cez Váh v Hlohovci sa už onedlho rozbehne.


20. sep

V rekreačno-športovom areáli pri rieke Kysuca v Čadci sprístupnili v pondelok pumptrackovú dráhu pre kolesové športy. Autorom je majster sveta v cyklo-downhille Filip Polc.


a 1 ďalší 20. sep

Blogy SME

 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Adam Valček: Kauza DPB: Predaj vyše stotisíc pokút skontrolujú, toto sú ďalšie pochybnosti
 1. Marian Baran: Bol som na hubách
 2. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života
 3. Ľubomír Belák: Na Novej scéne sa hrali na Jánošíka
 4. Lucia Žárska: Technologická skupina FAANG silno rastie. Na pozíciu lídra má našliapnuté Apple
 5. Eva Gallova: Lúčne kvety, hmyz a rosa
 6. Alžbeta Szomolaiová: Cez Prielom Hornádu na Letanovský mlyn
 7. Jozef Ivan: Nová Bermudská záhada? Tentoraz - obdĺžnik...
 8. Jozef Javurek: Kúpele Nimnica
 1. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 15 898
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 11 179
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 782
 4. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 7 747
 5. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 6 524
 6. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 5 982
 7. Peter Chudý: Budú obvinení všetci policajní vyšetrovatelia na Slovensku? Alebo pokrivené uznesenie o vznesení obvinenia vyšetrovateľom NAKA. 4 862
 8. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 4 620

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu