Piatok, 12. august, 2022 | Meniny má Darina

Najlepší športovci Banskej Štiavnice

V obradnej sieni Mestského úradu v Banskej Štiavnici sa začiatkom februára uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie výsledkov ankety primátora mesta Banská Štiavnica Mariána Lichnera o najlepších športovcov mesta Banská Štiavnica, ktorí v roku 2005 dosiahli mi

moriadne výsledky. Komisia športu pri mestskom zastupiteľstve určila podľa kritérií a dosiahnutých výsledkov poradie športovcov v jednotlivých kategóriách. Na vyhodnotenie bolo navrhnutých celkom 32 športovcov. Vyhodnotení boli v kategóriách: žiaci, dorast, seniori, veteráni a družstvá. Okrem športovcov boli ocenení aj tréneri a športoví funkcionári za preukázanú dlhoročnú činnosť. Tento ročník bol už štrnástym v poradí, kde si z rúk primátora mesta prebrali ocenenia najúspešnejší športovci Banskej Štiavnice. V každej kategórii boli ocenení prví traja pretekári, ktorí dostali krásny pohár. Dlhoroční športoví funkcionári obdržali pohár a diplom, za zásluhy o rozvoj športu v Banskej Štiavnici.
Žiaci:
1. Marián Adamský (Plavecký klub Banská Štiavnica) – na Majstrovstvách Slovenska obsadil v kategórii B, 1. miesto – 2 krát, 2. miesto – 4 krát, 3. miesto – 8 krát, 6. miesto – 2 krát. Stal sa celkovým víťazom Banskobystrického pohára žiactva v kategórii B. Je členom mužov Plaveckého klubu Banská Štiavnica, ktoré v II. lige skončilo v uplynulej sezóne na 2. mieste.
2. Denisa Tenkelová (Plavecký klub Banská Štiavnica) – na Majstrovstvách Slovenska obsadila v kategórii C, 1. miesto – 4 krát, 2. miesto – 4 krát, 3. miesto – 4 krát, 4. miesto – 1 krát, 5. miesto – 1 krát. Je členom družstva žien Plaveckého klubu Banská Štiavnica, ktoré v II. lige skončilo v uplynulej sezóne na 4. mieste.
3. Monika Maruniaková (Plavecký klub Banská Štiavnica) - na Majstrovstvách Slovenska obsadila v kategórii C, 1. miesto – 4 krát, 2. miesto – 1 krát, 3. miesto – 2 krát, 4. miesto – 3 krát, 5. miesto – 1 krát, 7. miesto – 1 krát. Na banskobystrickom pohári žiactva v kategórii C obsadila 4. miesto. Je členom družstva žien Plaveckého klubu Banská Štiavnica, ktoré v II. lige skončilo v uplynulej sezóne na 4. mieste.
Dorast:
1. Pavla Solivarská
(Klub „Horáčik“, ZŠ J. Horáka) – na Majstrovstvách Slovenska v atletike obsadila, 1. miesto v behu na 3 000 m v hale – kat. dorastenci, 1. miesto v behu na 1 500 m na dráhe – kat. dorast a juniorky, 1. miesto v behu na 1 800 m na školských majstrovstvách v krose, 2. miesto v behu na 3 000 m v hale – kat. juniorky, 2. miesto v behu na 800 m na dráhe – kat. juniorky, 2. miesto v behu na 1 500 m – kat. ženy, 3. miesto v behu na 1 500 m v hale – kat. juniorky, 3. miesto v behu na 800 m na dráhe – kat. dorast. Na medzinárodnom mítingu Istropolitana Grand Prix Slovensko vybojovala 3. miesto v behu na 1 000 m a 6. miesto v behu na 800 m v kategórii žien.
2. Zuzana Osvaldová (Klub „Horáčik“, ZŠ J. Horáka) – na Majstrovstvách Slovenska v atletike získala, 7. miesto v behu na 800 m na dráhe – kat. dorast a juniorky, 12. miesto v behu na 400 m na dráhe – kat. juniorky. Na medzinárodnom mítingu Istropolitana Grand Prix Slovensko obsadila 8. miesto v behu na 800 m v kategórii žien. 3. Peter Trnka (študent Gymnázia A. Kmeťa) – na Majstrovstvách Slovenska žiakov stredných škôl obsadil 4. miesto vo vrhu guľou a hode diskom a 4. miesto vo viacboji všestrannosti. Na majstrovstvách kraja stredných škôl zvíťazil vo vrhu guľou a hode diskom.
Seniori:
1. Radoslav Dobrovič
(AIW Wrestling klub Banská Štiavnica) – na Majstrovstvách sveta v pretláčaní rukou získal 4. miesto v pretláčaní pravou rukou, 5. miesto v pretláčaní ľavou rukou. Na majstrovstvách Slovenska vybojoval 1. miesto v pretláčaní pravou rukou do 90 kg a také isté umiestnenie dosiahol aj v Slovenskom pohári.
2. Michal Necpal (Futbalový klub Sitno Banská Štiavnica) – je najlepšie hodnoteným hráčom a viacročnou oporou futbalového družstva mužov Banskej Štiavnice, ktoré obsadilo v sezóne 2004/2005 2. miesto v okresnom prebore a na 2. mieste je aj po jesennej časti sezóny 2005/2006. Je členom regionálneho futbalového mužstva vybraného z okresov Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a Žarnovica.
3. Roland Grega (Športový klub stolného tenisu Pružnosť) – získava umiestnenie za výborné športové výkony v stolnom tenise v roku 2005. V súčasnosti je hodnotený ako najlepší hráč družstva a v rebríčku 127 – ich hráčov 3. ligy je po prvej časti súťažného ročníka 2005/2006 na 29. mieste.
Veteráni
1. Bohuslav Melicherčík
(kategória nad 40 rokov) – na Majstrovstvách sveta v zimnom triatlone získal v roku 2005 3. miesto. V Slovenskom pohári v cyklomaratóne sa zúčastnil z celkového cyklu 8 pretekov na šiestich. Štyrikrát získal 4. miesto a celkove obsadil 5. miesto.
2. Daniel Matis (kategória nad 40 rokov) – na Majstrovstvách Slovenska v behu na 5 km skončil na 2. mieste. Na medzinárodných majstrovstvách veteránov na dráhe vybojoval 1. miesto v behu na 5 000m, 800 m a v behu na 2 000 m cez prekážky, 2. miesto v behu na 400 m a 10 000 m. Na rôznych ďalších bežeckých pretekoch získal 1. miesto – 5 krát, 2. miesto – 8. krát, 3. miesto – 5 krát.
3. Juraj Cengel (kategória nad 60 rokov) – na Majstrovstvách Slovenska obsadil 1. miesto v behu na 100 m, 200 m, 800 m a 1 500 m. Na rôznych ďalších bežeckých pretekoch získal 1. miesto – 7 krát, 2. miesto – 7 krát, 3. miesto – 2 krát.
Družstvá
1. Futbalový klub Sitno Banská Štiavnica
(družstvo dorastu) – za 1. miesto v V. lige dorastu v súťažnom ročníku 2004/2005 a postup do IV. ligy
2. Plavecký klub Banská Štiavnica (družstvo mužov) – za 2. miesto v II. plaveckej lige mužov v roku 2005
3. Športový klub stolného tenisu „Pružnosť“ - za dobré umiestnenie v III. lige mužov v ročníku 2004/2005 a úspešnú prácu s mládežou – 3. miesto v III. lige žiakov po prvej polovici 2005/2006
Tréneri (vyhodnotenie je bez poradia)
Emil Ivanič
(Futbalový klub Sitno Banská Štiavnica) – futbalový tréner, pod ktorého vedením postúpilo družstvo dorastu do IV. ligy v sezóne 2004/2005
Ján Čamaj (Plavecký klub Banská Štiavnica) – tréner plavcov, ktorý sa v rozhodujúcej miere zaslúžil o 2. miesto družstva mužov a 4. miesto družstva žien v II. plaveckej lige v roku 2005
Andrej Gazdík – stolnotenisový tréner, ktorý sa významnou mierou pričinil o dosiahnuté športové výsledky družstvá mužov a žiakov v III. lige

SkryťVypnúť reklamu

Mimoriadna cena
Bohuslav Melicherčík
– za vzornú reprezentáciu mesta Banskej Štiavnice i Slovenska v časoch aktívnej športovej činnosti v behoch na 3 km a 5 km a zisk troch titulov majstra republiky, za viacročné závodné aktivity a výborné športové výsledky v zimnom triatlone a cyklomaratóne veteránov, za úspešné trénerské pôsobenie v atletike – výchovu troch reprezentantov, za dlhodobú obetavú a nadšenú funkcionársku a rozhodcovskú činnosť pri rôznych, najmä atletických podujatiach, za založenie a organizáciu významných atletických podujatí, a to „Behu trate mládeže“ a „Drieňovského okruhu“, za rozvoj školského športu v Banskej Štiavnici a za dlhoročnú prácu v komisii športu
Ján Čamaj – za bývalú dlhodobú, úspešnú aktívnu športovú činnosť a reprezentáciu nášho mesta vo vodnopólovej lige, plávaní, basketbale a lyžovaní, za obetavú a kvalitnú dlhoročnú prácu a výborné výsledky s mládežou vo funkcii plaveckého trénera a dlhoročnú funkcionársku angažovanosť v plaveckom klube Banská Štiavnica, za viacročnú rozhodcovskú činnosť v slovenských plaveckých súťažiach, za úspešné osobné aktivity vo veteránskych plaveckých súťažiach a zisk titulu majstra Slovenska
Peter Čamaj – za bývalé dlhoročné aktívne športové pôsobenie a úspešnú reprezentáciu Banskej Štiavnice vo vodnopólovej lige a plávaní, za dlhotrvajúcu, iniciatívnu funkcionársku prácu v banskoštiavnickom plávaní, za rozhodcovskú a trénerskú činnosť, za aktívnu účasť a dosiahnuté výsledky na veteránskych celoslovenských plaveckých podujatiach
Vladimír Nemčok – za bývalú dlhoročnú aktívnu športovú činnosť a úspešnú reprezentáciu nášho mesta v plávaní, za výborné výsledky vo viacboji všestrannosti a zisk titulu majstra Slovenska, za dlhodobú aktívnu účasť na vytrvalostných bežeckých podujatiach, za založenie a riadenie klubov moderného päťboja, neskôr moderného trojboja, ktorý dosiahol počas svojej viacročnej činnosti významné športové úspechy

SkryťVypnúť reklamu

Cena fair play
Jozef Schingler
– za vzorné vystupovanie a príkladný prístup k tréningu a súťaži, počas dlhodobej a úspešnej futbalovej, či hokejovej činnosti vo funkcii hráča aj trénera, za rozvoj školskej telesnej výchovy a športových aktivít mládeže v Banskej Štiavnici počas 32 – ročného stredoškolského pôsobenia, za výchovu športujúcej mládeže ku vzájomnej úcte, ohľaduplnosti a konaniu v duchu fair play

Cena za mimoriadnu dlhoročnú aktívnu športovú činnosť
Juraj Cengel
– za vyše 40 – ročnú pravidelnú športovú činnosť s výbornými výsledkami v celoslovenských súťažiach, najmä v kategórii veteránov, a to v behu na krátke trate, vo vytrvalostných behoch a tiež v behu na lyžiach. Je pravidelným účastníkom Bielej stopy SNP.

Cena za významnú športovú angažovanosť
Miroslav Kyjovský
– za bývalú úspešnú hokejovú a futbalovú aktívnu činnosť, za spoluzakladateľstvo a viacročnú organizáciu známeho bežeckého podujatia „Drieňovský okruh“, za spoluzakladateľstvo a výbornú organizáciu 4. ročníka čoraz populárnejších celoslovenských bežeckých pretekov „Beh ústavy“
Tibor Szendrei – za dlhoročnú funkcionársku činnosť v sídliskovej TJ Drieňová účinnú najmä pri fungovaní volejbalového oddielu a pri založení a viacročnom organizovaní banskoštiavnického cestného behu „Drieňovský okruh“, za úspešné výsledky s volejbalovým družstvom žiakov ZŠ J. Kollára – zisk titulu majstra Slovenska, za organizovanie hokejových turnajov žiakov na sídlisku Drieňová.

SkryťVypnúť reklamu

Diplomy za zásluhy o rozvoj športu v Banskej Štiavnici
Ivan Beňo
– za športové komentovanie a dopisovateľstvo do Štiavnických novín
Jozef Mego – za viacročné organizovanie šachových podujatí v Banskej Štiavnici
Igor Lipták – za úspešné športové aktivity v streleckom zväze technických športov Liba
Mikuláš Nagy – za úspešné výsledky v celoslovenských vytrvalostných bežeckých súťažiach
Ondrej Katrinec – za obetavú funkcionársku prácu vo volejbalovom oddieli STJ Drieňová Banská Štiavnica
Ľubomír Barák – za úspešnú riadiacu, trénerskú a hráčsku činnosť vo futbalovom klube TJ Sitno Banská Štiavnica
Jozef Beňo – za úspešnú hráčsku činnosť vo volejbalovom oddieli STJ Drieňová Banská Štiavnica
Marián Helej – za úspešnú hráčsku a trénerskú činnosť vo volejbalovom oddieli STJ Drieňová Banská Štiavnica
Marián Adamský – za úspešnú funkcionársku prácu v Plaveckom oddieli Banská Štiavnica
Marián Švidroň – za prospešnú trénersko – metodickú činnosť vo futbalovom klube klube TJ Sitno Banská Štiavnica a aktívnu hráčsku účasť na futbalových turnajoch veteránov
Ján Krátky – za úspešné organizovanie motokrosových podujatí aj s celoslovenskou pôsobnosťou a výborné osobné pretekárske výsledky na takýchto podujatiach
Miroslav Pollák – za viacročnú dobrú organizáciu mestskej volejbalovej ligy študentov a študentiek stredných škôl v Banskej Štiavnici
Radoslav Nemčok – za úspešné výsledky v slovenských súťažiach v triatlone, akvatlone a biatlone
Ján Čamaj ml. – za víťazstvo v banskobystrickom pohári plavcov a ďalšie úspešné súťažné výsledky
Silvia Piliarová – za víťazstvo v banskobystrickom pohári plavcov a ďalšie úspešné súťažné výsledky
Tatiana Štefanková – za úspešnú reprezentáciu AIW Wrestling Banská Štiavnica v pretláčaní rukou v Slovenskom pohári a na cene Grand Prix Salamander v Banskej Štiavnici

Najčítanejšie na My Žiar

Inzercia - Tlačové správy

 1. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 2. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 3. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 5. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 6. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 7. Prehľad a automatizácia
 8. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Z vývoja paliva pre Formulu 1 ťažia aj bežní vodiči
 4. Trenčín potrebuje nový impulz!
 5. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 6. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
 7. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 8. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 1. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 14 150
 2. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 10 285
 3. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 8 086
 4. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 7 688
 5. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 574
 6. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 4 958
 7. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 3 513
 8. Kde u nás kúpite domácke potraviny 3 225

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Kutya Lajos
 2. Kristína Jakubičková: Stratili sme rozum už "na totálku"?!?
 3. Miroslav Sopko: O prejavoch lásky
 4. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch.
 5. Silvia Valkovič: Malá ľudská tragédia
 6. Lórant Kulík: Na marhuľovom festivale v Gönci platili jednotné ceny: Slováci prišli ochutnať marhule, džem a pálenku
 7. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (12. - 18.8.1922)
 8. Jozef Sitko: Tajomstvo môjho dlhého veku
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 473
 2. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 14 007
 3. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 10 119
 4. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 9 412
 5. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 9 259
 6. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 782
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 556
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 360
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Ilustračná fotografia

V Podhorí opäť tečie voda do vodojemu.


TASR 19 h
Poštové služby od konca minulého roka chýbajú na prievidzskom sídlisku Kopanice.

Zmeny negatívne zasiahli hlavne seniorov.


10. aug

Poznáme výhercov veľkej záhradkárskej súťaže.


8. aug
Ilustračná fotografia.

Susedské spory môžu narobiť mnoho nepríjemností, veľa ľudí zažíva so susedmi doslova peklo. V poradni MY novín prezradíme, ako ich riešiť


4. aug

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Jeden muž sa pobytu za mrežami vyhýba už 14 rokov.


11. aug

Väčšina hľadaných sa skrýva, pretože na nich bol vydaný príkaz na zatknutie.


11. aug

Na Horehroní ožívajú švajčiarske električky.


10. aug

Vodič Hyundaia prešiel do protismeru, čelne sa zrazil s kamiónom. Nafúkal takmer dva promile.


11. aug

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Kutya Lajos
 2. Kristína Jakubičková: Stratili sme rozum už "na totálku"?!?
 3. Miroslav Sopko: O prejavoch lásky
 4. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch.
 5. Silvia Valkovič: Malá ľudská tragédia
 6. Lórant Kulík: Na marhuľovom festivale v Gönci platili jednotné ceny: Slováci prišli ochutnať marhule, džem a pálenku
 7. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (12. - 18.8.1922)
 8. Jozef Sitko: Tajomstvo môjho dlhého veku
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 473
 2. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 14 007
 3. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 10 119
 4. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 9 412
 5. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 9 259
 6. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 782
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 556
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 360
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu