Sobota, 23. september, 2023 | Meniny má Zdenka

Najlepší športovci Banskej Štiavnice

V obradnej sieni Mestského úradu v Banskej Štiavnici sa začiatkom februára uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie výsledkov ankety primátora mesta Banská Štiavnica Mariána Lichnera o najlepších športovcov mesta Banská Štiavnica, ktorí v roku 2005 dosiahli mi

moriadne výsledky. Komisia športu pri mestskom zastupiteľstve určila podľa kritérií a dosiahnutých výsledkov poradie športovcov v jednotlivých kategóriách. Na vyhodnotenie bolo navrhnutých celkom 32 športovcov. Vyhodnotení boli v kategóriách: žiaci, dorast, seniori, veteráni a družstvá. Okrem športovcov boli ocenení aj tréneri a športoví funkcionári za preukázanú dlhoročnú činnosť. Tento ročník bol už štrnástym v poradí, kde si z rúk primátora mesta prebrali ocenenia najúspešnejší športovci Banskej Štiavnice. V každej kategórii boli ocenení prví traja pretekári, ktorí dostali krásny pohár. Dlhoroční športoví funkcionári obdržali pohár a diplom, za zásluhy o rozvoj športu v Banskej Štiavnici.
Žiaci:
1. Marián Adamský (Plavecký klub Banská Štiavnica) – na Majstrovstvách Slovenska obsadil v kategórii B, 1. miesto – 2 krát, 2. miesto – 4 krát, 3. miesto – 8 krát, 6. miesto – 2 krát. Stal sa celkovým víťazom Banskobystrického pohára žiactva v kategórii B. Je členom mužov Plaveckého klubu Banská Štiavnica, ktoré v II. lige skončilo v uplynulej sezóne na 2. mieste.
2. Denisa Tenkelová (Plavecký klub Banská Štiavnica) – na Majstrovstvách Slovenska obsadila v kategórii C, 1. miesto – 4 krát, 2. miesto – 4 krát, 3. miesto – 4 krát, 4. miesto – 1 krát, 5. miesto – 1 krát. Je členom družstva žien Plaveckého klubu Banská Štiavnica, ktoré v II. lige skončilo v uplynulej sezóne na 4. mieste.
3. Monika Maruniaková (Plavecký klub Banská Štiavnica) - na Majstrovstvách Slovenska obsadila v kategórii C, 1. miesto – 4 krát, 2. miesto – 1 krát, 3. miesto – 2 krát, 4. miesto – 3 krát, 5. miesto – 1 krát, 7. miesto – 1 krát. Na banskobystrickom pohári žiactva v kategórii C obsadila 4. miesto. Je členom družstva žien Plaveckého klubu Banská Štiavnica, ktoré v II. lige skončilo v uplynulej sezóne na 4. mieste.
Dorast:
1. Pavla Solivarská
(Klub „Horáčik“, ZŠ J. Horáka) – na Majstrovstvách Slovenska v atletike obsadila, 1. miesto v behu na 3 000 m v hale – kat. dorastenci, 1. miesto v behu na 1 500 m na dráhe – kat. dorast a juniorky, 1. miesto v behu na 1 800 m na školských majstrovstvách v krose, 2. miesto v behu na 3 000 m v hale – kat. juniorky, 2. miesto v behu na 800 m na dráhe – kat. juniorky, 2. miesto v behu na 1 500 m – kat. ženy, 3. miesto v behu na 1 500 m v hale – kat. juniorky, 3. miesto v behu na 800 m na dráhe – kat. dorast. Na medzinárodnom mítingu Istropolitana Grand Prix Slovensko vybojovala 3. miesto v behu na 1 000 m a 6. miesto v behu na 800 m v kategórii žien.
2. Zuzana Osvaldová (Klub „Horáčik“, ZŠ J. Horáka) – na Majstrovstvách Slovenska v atletike získala, 7. miesto v behu na 800 m na dráhe – kat. dorast a juniorky, 12. miesto v behu na 400 m na dráhe – kat. juniorky. Na medzinárodnom mítingu Istropolitana Grand Prix Slovensko obsadila 8. miesto v behu na 800 m v kategórii žien. 3. Peter Trnka (študent Gymnázia A. Kmeťa) – na Majstrovstvách Slovenska žiakov stredných škôl obsadil 4. miesto vo vrhu guľou a hode diskom a 4. miesto vo viacboji všestrannosti. Na majstrovstvách kraja stredných škôl zvíťazil vo vrhu guľou a hode diskom.
Seniori:
1. Radoslav Dobrovič
(AIW Wrestling klub Banská Štiavnica) – na Majstrovstvách sveta v pretláčaní rukou získal 4. miesto v pretláčaní pravou rukou, 5. miesto v pretláčaní ľavou rukou. Na majstrovstvách Slovenska vybojoval 1. miesto v pretláčaní pravou rukou do 90 kg a také isté umiestnenie dosiahol aj v Slovenskom pohári.
2. Michal Necpal (Futbalový klub Sitno Banská Štiavnica) – je najlepšie hodnoteným hráčom a viacročnou oporou futbalového družstva mužov Banskej Štiavnice, ktoré obsadilo v sezóne 2004/2005 2. miesto v okresnom prebore a na 2. mieste je aj po jesennej časti sezóny 2005/2006. Je členom regionálneho futbalového mužstva vybraného z okresov Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a Žarnovica.
3. Roland Grega (Športový klub stolného tenisu Pružnosť) – získava umiestnenie za výborné športové výkony v stolnom tenise v roku 2005. V súčasnosti je hodnotený ako najlepší hráč družstva a v rebríčku 127 – ich hráčov 3. ligy je po prvej časti súťažného ročníka 2005/2006 na 29. mieste.
Veteráni
1. Bohuslav Melicherčík
(kategória nad 40 rokov) – na Majstrovstvách sveta v zimnom triatlone získal v roku 2005 3. miesto. V Slovenskom pohári v cyklomaratóne sa zúčastnil z celkového cyklu 8 pretekov na šiestich. Štyrikrát získal 4. miesto a celkove obsadil 5. miesto.
2. Daniel Matis (kategória nad 40 rokov) – na Majstrovstvách Slovenska v behu na 5 km skončil na 2. mieste. Na medzinárodných majstrovstvách veteránov na dráhe vybojoval 1. miesto v behu na 5 000m, 800 m a v behu na 2 000 m cez prekážky, 2. miesto v behu na 400 m a 10 000 m. Na rôznych ďalších bežeckých pretekoch získal 1. miesto – 5 krát, 2. miesto – 8. krát, 3. miesto – 5 krát.
3. Juraj Cengel (kategória nad 60 rokov) – na Majstrovstvách Slovenska obsadil 1. miesto v behu na 100 m, 200 m, 800 m a 1 500 m. Na rôznych ďalších bežeckých pretekoch získal 1. miesto – 7 krát, 2. miesto – 7 krát, 3. miesto – 2 krát.
Družstvá
1. Futbalový klub Sitno Banská Štiavnica
(družstvo dorastu) – za 1. miesto v V. lige dorastu v súťažnom ročníku 2004/2005 a postup do IV. ligy
2. Plavecký klub Banská Štiavnica (družstvo mužov) – za 2. miesto v II. plaveckej lige mužov v roku 2005
3. Športový klub stolného tenisu „Pružnosť“ - za dobré umiestnenie v III. lige mužov v ročníku 2004/2005 a úspešnú prácu s mládežou – 3. miesto v III. lige žiakov po prvej polovici 2005/2006
Tréneri (vyhodnotenie je bez poradia)
Emil Ivanič
(Futbalový klub Sitno Banská Štiavnica) – futbalový tréner, pod ktorého vedením postúpilo družstvo dorastu do IV. ligy v sezóne 2004/2005
Ján Čamaj (Plavecký klub Banská Štiavnica) – tréner plavcov, ktorý sa v rozhodujúcej miere zaslúžil o 2. miesto družstva mužov a 4. miesto družstva žien v II. plaveckej lige v roku 2005
Andrej Gazdík – stolnotenisový tréner, ktorý sa významnou mierou pričinil o dosiahnuté športové výsledky družstvá mužov a žiakov v III. lige

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

Mimoriadna cena
Bohuslav Melicherčík
– za vzornú reprezentáciu mesta Banskej Štiavnice i Slovenska v časoch aktívnej športovej činnosti v behoch na 3 km a 5 km a zisk troch titulov majstra republiky, za viacročné závodné aktivity a výborné športové výsledky v zimnom triatlone a cyklomaratóne veteránov, za úspešné trénerské pôsobenie v atletike – výchovu troch reprezentantov, za dlhodobú obetavú a nadšenú funkcionársku a rozhodcovskú činnosť pri rôznych, najmä atletických podujatiach, za založenie a organizáciu významných atletických podujatí, a to „Behu trate mládeže“ a „Drieňovského okruhu“, za rozvoj školského športu v Banskej Štiavnici a za dlhoročnú prácu v komisii športu
Ján Čamaj – za bývalú dlhodobú, úspešnú aktívnu športovú činnosť a reprezentáciu nášho mesta vo vodnopólovej lige, plávaní, basketbale a lyžovaní, za obetavú a kvalitnú dlhoročnú prácu a výborné výsledky s mládežou vo funkcii plaveckého trénera a dlhoročnú funkcionársku angažovanosť v plaveckom klube Banská Štiavnica, za viacročnú rozhodcovskú činnosť v slovenských plaveckých súťažiach, za úspešné osobné aktivity vo veteránskych plaveckých súťažiach a zisk titulu majstra Slovenska
Peter Čamaj – za bývalé dlhoročné aktívne športové pôsobenie a úspešnú reprezentáciu Banskej Štiavnice vo vodnopólovej lige a plávaní, za dlhotrvajúcu, iniciatívnu funkcionársku prácu v banskoštiavnickom plávaní, za rozhodcovskú a trénerskú činnosť, za aktívnu účasť a dosiahnuté výsledky na veteránskych celoslovenských plaveckých podujatiach
Vladimír Nemčok – za bývalú dlhoročnú aktívnu športovú činnosť a úspešnú reprezentáciu nášho mesta v plávaní, za výborné výsledky vo viacboji všestrannosti a zisk titulu majstra Slovenska, za dlhodobú aktívnu účasť na vytrvalostných bežeckých podujatiach, za založenie a riadenie klubov moderného päťboja, neskôr moderného trojboja, ktorý dosiahol počas svojej viacročnej činnosti významné športové úspechy

SkryťVypnúť reklamu

Cena fair play
Jozef Schingler
– za vzorné vystupovanie a príkladný prístup k tréningu a súťaži, počas dlhodobej a úspešnej futbalovej, či hokejovej činnosti vo funkcii hráča aj trénera, za rozvoj školskej telesnej výchovy a športových aktivít mládeže v Banskej Štiavnici počas 32 – ročného stredoškolského pôsobenia, za výchovu športujúcej mládeže ku vzájomnej úcte, ohľaduplnosti a konaniu v duchu fair play

Cena za mimoriadnu dlhoročnú aktívnu športovú činnosť
Juraj Cengel
– za vyše 40 – ročnú pravidelnú športovú činnosť s výbornými výsledkami v celoslovenských súťažiach, najmä v kategórii veteránov, a to v behu na krátke trate, vo vytrvalostných behoch a tiež v behu na lyžiach. Je pravidelným účastníkom Bielej stopy SNP.

Cena za významnú športovú angažovanosť
Miroslav Kyjovský
– za bývalú úspešnú hokejovú a futbalovú aktívnu činnosť, za spoluzakladateľstvo a viacročnú organizáciu známeho bežeckého podujatia „Drieňovský okruh“, za spoluzakladateľstvo a výbornú organizáciu 4. ročníka čoraz populárnejších celoslovenských bežeckých pretekov „Beh ústavy“
Tibor Szendrei – za dlhoročnú funkcionársku činnosť v sídliskovej TJ Drieňová účinnú najmä pri fungovaní volejbalového oddielu a pri založení a viacročnom organizovaní banskoštiavnického cestného behu „Drieňovský okruh“, za úspešné výsledky s volejbalovým družstvom žiakov ZŠ J. Kollára – zisk titulu majstra Slovenska, za organizovanie hokejových turnajov žiakov na sídlisku Drieňová.

SkryťVypnúť reklamu

Diplomy za zásluhy o rozvoj športu v Banskej Štiavnici
Ivan Beňo
– za športové komentovanie a dopisovateľstvo do Štiavnických novín
Jozef Mego – za viacročné organizovanie šachových podujatí v Banskej Štiavnici
Igor Lipták – za úspešné športové aktivity v streleckom zväze technických športov Liba
Mikuláš Nagy – za úspešné výsledky v celoslovenských vytrvalostných bežeckých súťažiach
Ondrej Katrinec – za obetavú funkcionársku prácu vo volejbalovom oddieli STJ Drieňová Banská Štiavnica
Ľubomír Barák – za úspešnú riadiacu, trénerskú a hráčsku činnosť vo futbalovom klube TJ Sitno Banská Štiavnica
Jozef Beňo – za úspešnú hráčsku činnosť vo volejbalovom oddieli STJ Drieňová Banská Štiavnica
Marián Helej – za úspešnú hráčsku a trénerskú činnosť vo volejbalovom oddieli STJ Drieňová Banská Štiavnica
Marián Adamský – za úspešnú funkcionársku prácu v Plaveckom oddieli Banská Štiavnica
Marián Švidroň – za prospešnú trénersko – metodickú činnosť vo futbalovom klube klube TJ Sitno Banská Štiavnica a aktívnu hráčsku účasť na futbalových turnajoch veteránov
Ján Krátky – za úspešné organizovanie motokrosových podujatí aj s celoslovenskou pôsobnosťou a výborné osobné pretekárske výsledky na takýchto podujatiach
Miroslav Pollák – za viacročnú dobrú organizáciu mestskej volejbalovej ligy študentov a študentiek stredných škôl v Banskej Štiavnici
Radoslav Nemčok – za úspešné výsledky v slovenských súťažiach v triatlone, akvatlone a biatlone
Ján Čamaj ml. – za víťazstvo v banskobystrickom pohári plavcov a ďalšie úspešné súťažné výsledky
Silvia Piliarová – za víťazstvo v banskobystrickom pohári plavcov a ďalšie úspešné súťažné výsledky
Tatiana Štefanková – za úspešnú reprezentáciu AIW Wrestling Banská Štiavnica v pretláčaní rukou v Slovenskom pohári a na cene Grand Prix Salamander v Banskej Štiavnici

Najčítanejšie na My Žiar

Komerčné články

 1. Rivalita až na dreň. Pozrite si najväčšie súboje v F1
 2. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom
 3. Ochutnajte zo Španielska viac. Spojte návštevu Madridu s Toledom
 4. Oblačno, miestami roboti. Ďalší diel pútavého sci-fi komiksu
 5. Spoločnosť EY vyhlásila 18. ročník súťaže na Slovensku
 6. Septembrové číslo krížovkárskeho magazínu Lišiak v denníku SME
 7. Ak podceníte pri stavbe toto, pripravte sa na vyššie účty
 8. Plánujete nové bývanie o pár rokov? Čas na jeho kúpu je teraz
 1. Rivalita až na dreň. Pozrite si najväčšie súboje v F1
 2. Union zdravotná poisťovňa prináša novinku vo vzdelávaní
 3. Tento domáci nápoj vzpruží lepšie než káva, šlofík a energiťák
 4. Geniálne, čo dokáže minca v mrazničke!
 5. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom
 6. Novesta predstavuje novú kolekciu pre jeseň/zimu 2023
 7. Katolícka univerzita vykročila na ďalšiu misiu
 8. Prišli na to, že odpad je cenný
 1. Už len dnes za vás Fellner zaplatí polovicu dovolenky 11 837
 2. Ak podceníte pri stavbe toto, pripravte sa na vyššie účty 5 927
 3. Vianoce a Silvester v teple: Pätnásť tipov, kam sa vybrať 5 893
 4. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom 4 125
 5. Plánujete nové bývanie o pár rokov? Čas na jeho kúpu je teraz 3 252
 6. Získajte 50% zľavu na predplatné SME.sk. Tu zistíte viac 3 224
 7. Ľuboš Fellner opäť pozýva. Kam volá turistov teraz? 3 056
 8. 50-tisíc dovolenkárov si kúpilo zájazd cez SME 2 474

Blogy SME

 1. Radko Mačuha: "Keď padne zvon ďaleko od kostola."
 2. Anton Kovalčík: Ruské voľby v roku 2004. Boršč a abraka-dabra.
 3. Ivan Mlynár: Vojenskí tajní rabovali úplne netajne.
 4. Stop alibizmu: Za pomenovanie učiteľky: „pi...a ...ebnuta“ jednotka zo správania na ZŠ Dudova.
 5. Janka Bittó Cigániková: Prešli sme si program PS pre zdravotníctvo, našli sme tam tieto hlúposti
 6. Ľudovít Paulis: Čo sme sa dozvedeli o vysokých školách zo včerajšej debaty lídrov strán
 7. Ján Valchár: Semienko populizmu (plus aktualizácie)
 8. Martin Pekár: Plán pre budúcnosť cestnej dopravy Slovenska. Priority a podpora.
 1. Ján Šeďo: Králi "F + K + G" sa postavili pred vypredanú sálu s plnými gaťami, ako lazníci. 63 742
 2. Igor Kossaczký: Matovičova akcia ukázala pravdu o slovenských médiách 38 393
 3. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské 20 414
 4. Pavel Macko: Teraz sa ukáže, ako hlboko siahajú korene zla a aká silná je Žilinkova ochrana gaunerov 10 838
 5. Michael Achberger: Kľúč k rýchlemu metabolizmu: Začnite každý deň týmito raňajkovými zvykmi 10 419
 6. Ján Šeďo: Mestskí policajti to pokašľali na celej čiare. 9 557
 7. Ivan Mlynár: Zo skrine biskupov Slovenska vypadol ďalší kostlivec. 7 295
 8. Ladislav Matejka: Ako Slovensko vyhralo Volvo (skutočný príbeh) 7 231
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 4. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 5. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 7. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
 8. Monika Nagyova: Pedagógovia aj dnes trestajú deti za to, že odmietajú jesť to, čo im nechutí.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Diskusiu vysielame naživo 26. 9. 2023 o 11.00 h.


16 h

Šikovní majstri z tradičnej pekárne vedia, ako ľuďom ulahodiť.


21 h
Ilustračná fotografia.

V rámci projektu Závislí na zdraví prinášame sériu príbehov našich čitateľov, ktorým sa podarilo zvíťaziť nad závislosťami.


(red) 20. sep

Diskusiu vysielame v stredu 20. 9. 2023 o 11.00 h.


18. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Radko Mačuha: "Keď padne zvon ďaleko od kostola."
 2. Anton Kovalčík: Ruské voľby v roku 2004. Boršč a abraka-dabra.
 3. Ivan Mlynár: Vojenskí tajní rabovali úplne netajne.
 4. Stop alibizmu: Za pomenovanie učiteľky: „pi...a ...ebnuta“ jednotka zo správania na ZŠ Dudova.
 5. Janka Bittó Cigániková: Prešli sme si program PS pre zdravotníctvo, našli sme tam tieto hlúposti
 6. Ľudovít Paulis: Čo sme sa dozvedeli o vysokých školách zo včerajšej debaty lídrov strán
 7. Ján Valchár: Semienko populizmu (plus aktualizácie)
 8. Martin Pekár: Plán pre budúcnosť cestnej dopravy Slovenska. Priority a podpora.
 1. Ján Šeďo: Králi "F + K + G" sa postavili pred vypredanú sálu s plnými gaťami, ako lazníci. 63 742
 2. Igor Kossaczký: Matovičova akcia ukázala pravdu o slovenských médiách 38 393
 3. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské 20 414
 4. Pavel Macko: Teraz sa ukáže, ako hlboko siahajú korene zla a aká silná je Žilinkova ochrana gaunerov 10 838
 5. Michael Achberger: Kľúč k rýchlemu metabolizmu: Začnite každý deň týmito raňajkovými zvykmi 10 419
 6. Ján Šeďo: Mestskí policajti to pokašľali na celej čiare. 9 557
 7. Ivan Mlynár: Zo skrine biskupov Slovenska vypadol ďalší kostlivec. 7 295
 8. Ladislav Matejka: Ako Slovensko vyhralo Volvo (skutočný príbeh) 7 231
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 4. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 5. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 7. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
 8. Monika Nagyova: Pedagógovia aj dnes trestajú deti za to, že odmietajú jesť to, čo im nechutí.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu