Utorok, 27. október, 2020 | Meniny má SabínaKrížovkyKrížovky

Zahraničné služobné cesty predstaviteľov miest regiónu

Počas súčasného volebného obdobia absolvovali predstavitelia mestských samospráv viacero služobných ciest, na ktoré sa im poskladali všetci daňoví poplatníci. Najviac služobných ciest absolvoval primátor mesta Kremnica. Spolu so zástupcom vycestovali do z

ahraničia sedemnásťkrát. Deväť služobných ciest absolvoval primátor Žiaru nad Hronom Ivan Černaj s viceprimátorom Romanom Zaťkom, po šesť zahraničných ciest absolvovali primátori Banskej Štiavnice Marián Lichner a Novej Bane Juraj Schwarz s prednostom a zástupkyňou a päť služobných ciest má za sebou primátor Žarnovice Dušan Gréger. Náklady na zahraničné služobné cesty štatutárov jednotlivých miest predstavovali za necelé štyri roky vyše tristotisíc korún.
Aj keď zahraničné služobné cesty sú v určitom zmysle tou príjemnejšou súčasťou práce primátorov, určite tam nechodili na rekreáciu. Každá zahraničná cesta sa totiž prísne eviduje a vyhodnocuje. Predovšetkým jej prínos. Nakoniec, posúďte sami, či vynaložené prostriedky splnili cieľ.

Skryť Vypnúť reklamu

Kremnica
Prvú zahraničnú cestu absolvoval primátor Miroslav Nárožný v auguste 2003 spolu s učiteľmi ZŠ do Herbolzheimu na základe pozvania od nemeckého partnera. Vďaka tejto návšteve sa kremnické mestské školy mohli vybaviť športovými potrebami (kopačky, kolieskové korčule, lopty) a knihami pre výučbu nemeckého jazyka. V apríli 2004 vycestoval do českej Kutnej Hory zástupca primátora, kde si s partnermi vymenil skúsenosti pri správe a hospodárení v mestských lesoch. O mesiac neskôr primátor so zástupcom absolvovali prvú návštevu do poľskej Kalvaria Zebrzdydowska, kde dohodli výstavu študentov kremnickej Školy úžitkového výtvarníctva. V júni 2004 navštívil primátor maďarskú Várpalotu, kde sa konala výstava Várexpo. Jedným z jej účastníkov bolo aj mesto Kremnica, ktoré propagovalo svoje ponuky cestovného ruchu. V tom istom mesiaci sa primátor so zástupcom, dychovým súborom Minciar a deťmi ZŠ zúčastnili prezentácie slovenskej hudby a kultúry v nemeckom partnerskom meste Herbolzheim. V septembri 2004 obaja štatutári podpísali v Novom Jičíne zmluvu o partnerstve. Cestu absolvovali spolu s kremnickým chrámovým zborom. O mesiac neskôr sa obaja zúčastnili Dní Kremnice v Kutnej Hore s cieľom prezentácie slovenskej kultúry, hudby, kuchyne či divadla z Kremnice. V máji 2005 sa zástupca zúčastnil otvorenia spomínanej výstavy prác študentov Školy úžitkového výtvarníctva v Poľsku a v júni nechýbal pri otvorení výstavy v maďarskej Várpalote, kde opäť svoju ponuku v oblasti cestovného ruchu ponúkala aj Kremnica. V júli sa primátor zúčastnil prezentácie využívania obnoviteľných zdrojov energie v Třebíči. Poznatky získané na tomto stretnutí boli zapracované do Koncepcie rozvoja tepelného hospodárstva Kremnice. V septembri 2005 sa primátor so zástupcom zúčastnili na prezentácii Kremnice v partnerskom meste Nový Jičín a v októbri sa zástupca zúčastnil na oslavách Dní mesta Várpalota, kde dohodol oficiálnu návštevu mesta Kremnica. V tom istom mesiaci sa primátor, ako zástupca Združenia historických miest a obcí Slovenska, zúčastnil pracovnej cesty do Znojma, kde získaval poznatky z oblasti obnovy, rekonštrukcie a využitia pamiatok. V novembri 2005 absolvoval zástupca cestu do Kutnej Hory, kde sa zúčastnil rokovania za účasti Združenia obecných lesov a Mestských lesov Kremnica. O mesiac neskôr tam pocestoval aj primátor, ktorý sa zúčastnil osláv 10. výročia zápisu do zoznamu Unesco. Tu sa stretol s ľuďmi, ktorí môžu byť nápomocní mestu Kremnica pri jeho zápise do tohto zoznamu. V tomto roku vo februári pocestoval zástupca do Prahy na otvorenie veľtrhu cestovného ruchu s cieľom prezentácie možností cestovného ruchu v Kremnici a okolí a v máji sa spolu s primátorom zúčastnili na podu- jatí Kvety Bakone vo Várpalote v rámci 40. výročia oficiálneho partnerstva oboch miest.
Náklady na dopravu predstavovali spolu 125 167,50 koruny a na vreckové 18 669 korún. Keďže zahraničné cesty sa realizovali na základe oficiálnych pozvaní, náklady na stravu a ubytovanie hradili pozývajúce mestá a organizácie. Celkove stáli Kremnicu služobné cesty jej predstaviteľov 143 836,50 koruny.

Skryť Vypnúť reklamu

Nová Baňa
Primátor Juraj Schwarz počas tohto volebného obdobia absolvoval štyri služobné zahraničné cesty. V júni 2003 navštívil Dudelange v Luxembursku, kde ho pozvala firma Lamesch, ktorá má v Novej Bani zriadenú medziskládku komunálneho odpadu. Predmetom návštevy bola prehliadka skládok a nakladanie s komunálnym odpadom. Pracovnej cesty sa zúčastnil aj pracovník oddelenia výstavby a životného prostredia MsÚ Nová Baňa Ľuboš Hrnčiar, ktorý má na starosti problematiku likvidácie komunálnych odpadov. V septembri 2004 vycestoval primátor do francúzskeho Dampiere a Paríža, kde navštívil jadrovú elektráreň a ústredie firmy Electricite de France. Cieľom tejto cesty bolo oboznámenie sa s podmienkami miest a obcí nachádzajúcimi sa v ochrannom pásme jadrovej elektrárne. O mesiac neskôr navštívil slovenského veľvyslanca v slovinskej Ljublani, predsedu Štátnej rady Slovinskej republiky a primátora mesta Škofja Loka s cieľom vytvorenia partnerstva miest, ako sídiel firiem na výrobu tepelno-izolačných materiálov. Poslednú zahraničnú cestu absolvoval v apríli 2005, kedy navštívil Rakúsko, Slovinsko a Taliansko. Cieľom tejto cesty bolo oboznámenie sa s podmienkami miest a obcí nachádzajúcimi sa v ochrannom pásme jadrovej elektrárne v Kršku a oboznámenie sa s činnosťou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.
Zástupkyňa primátora Anna Miháliková absolvovala jedinú zahraničnú cestu ešte v roku 2003, kedy sa zúčastnila ako zástupca mesta na oslavách nemeckého mesta Volkach s cieľom ďalšieho rozvíjania partnerských vzťahov.
Podobne len jednu cestu absolvoval aj prednosta mestského úradu Jaroslav Holzer. Koncom mája t.r. sa zúčastnil štúdijnej cesty v Nemecku v rámci programu Dištančné štúdium ochrany životného prostredia a udržateľného miestneho a regionálneho rozvoja na Slovensku.
Náklady MsÚ v Novej Bani na tieto zahraničné cesty boli len minimálne, väčšinu výdavkov hradili pozývajúce strany.

Skryť Vypnúť reklamu

Banská Štiavnica
Primátor Marián Lichner navštívil po trikrát Čechy a Maďarsko. V Prahe sa zúčastnil na udeľovaní cien za záchranu kultúrneho dedičstva, v Moravskej Třebovej sa zúčastnil v rámci plnenia dohody o partnerstve Dní slovenskej kultúry a vo Svitavách sa zúčastnil na príprave spoločných kultúrnych projektov. V maďarskom Šoprone a Šalgotariane podpísal dohody o partnerstve miest a v Budapešti sa zúčastnil na valnom zhromaždení Baníckej a hutníckej spoločnosti, kde prijal čestné členstvo v spoločnosti.
Pobyty hradili pozývajúce strany, mesto zaplatilo cestovné náklady. Sumu primátor neuviedol.

Žarnovica
Primátor mesta Dušan Gréger absolvoval v tomto volebnom období päť služobných ciest. V roku 2003 to bola cesta do Švajčiarska a súvisela s Majstrovstvami sveta v ryžovaní zlata, ktoré sa tam konali. Účasť primátora bola potrebná z toho dôvodu, že na majstrovstvá sa vždy pozýva primátor mesta, v ktorom sa budú konať najbližšie MS všetkých zlatokopov. A tie sa konali v žarnovickej časti Revištské Podzámčie. V roku 2004 dvakrát navštívil Rakúsko, kde sa stretol s majiteľom holdingu CAG. Cieľom pracovných ciest bolo etablovanie jeho ďalšej firmy do Žarnovice. Výsledkom je firma Tubex, ktorá sa momentálne stavia a vytvorí 167 pracovných miest. V roku 2005 navštívil spolu s viceprimátorkou Rumunsko, kde odovzdali čestné občianstvo mesta Žarnovica plukovníkovi v zálohe Ioanovi Fagrašanovi, ktorý sa podieľal na oslobodzovaní mesta. V tomto roku navštívil Poľsko, kde sa zúčastnil na pretekoch Grand Prix na plochej dráhe. Cieľom cesty bolo získať skúsenosti pri organizovaní pretekov, aby to ako predseda prípravného štábu Grand Prix v Žarnovici 9. júla zvládol čo najlepšie. Náklady na služobné cesty predstavujú spolu 56 643,50 koruny.

Žiar nad Hronom
Za takmer štyri roky funkčného obdobia absolvoval primátor mesta Ivan Černaj len tri zahraničné pracovné cesty. V roku 2003 navštívil Wernigerode v Nemecku, kde sa okrem majiteľov nemeckej spoločnosti Rautenbach stretol aj so starostom tohto mesta. Na základe tejto návštevy sa uzatvorilo partnerstvo medzi Žiarom nad Hronom a Wernigerode. V roku 2004 sa zúčastnil trojdňového pobytu v Belgicku a vo Francúzsku, ktorý organizovali slovenské vodárenské spoločnosti pre zástupcov samospráv. Išlo o porovnanie systému spravovania vodárenských spoločnosti u nás s krajinami Európskej únie. Ďalšej zahraničnej cesty sa primátor zúčastnil až v máji tohto roku, keď navštívil české mesto Svitavy. Návšteva bola zameraná na obnovu dlhoročného partnerstva oboch miest. Náklady na všetky tri zahraničné cesty stáli mesto necelých 12 tisíc korún.
Viac zahraničných ciest s nákladom cez 76 tisíc korún absolvoval zástupca primátora Roman Zaťko. V roku 2003 spolu s primátorom navštívil nemecký Wernigerode, o rok neskôr sa zúčastnil na týždňovom odbornom seminári v Nemecku, ktorý bol určený pre 23 krajín sveta a zameraný na otázky fungovania verejnej správy. V tom istom roku sa zúčastnil mesačného pobytu v USA, ktorý organizovala Nadácia Germana Marshalla. Išlo o výmenný program profesionálov najmä z verejných inštitúcií. Zaťko sa do programu dostal na základe medzinárodného konkurzu ako jediný Slovák. V roku 2004 sa zúčastnil aj medzinárodnej konferencie o zvyšovaní občianskej angažovanosti v Poľsku. V roku 2005 absolvoval týždenný študijný pobyt vo Francúzsku. Išlo o medzinárodný výmenný projekt pracovníkov verejnej správy medzi Slovenskom a Francúzskom, pričom Banskobystrický kraj bol vybratý ako pilotný región na realizáciu tohto projektu. V máji 2006 sa spolu s primátorom zúčastnil aj návštevy Svitáv.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 3. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 4. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 5. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 6. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 7. Pomáhajte čítaním
 8. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 9. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 10. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 1. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 3. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 4. Pomáhajte čítaním
 5. Duálnu prax v dm nahradilo počas pandémie online vzdelávanie
 6. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 8. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 9. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 10. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 27 681
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 21 989
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 231
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 686
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 12 525
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 11 861
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 842
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 992
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 774
 10. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 10 323
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

V Kremnici budú štyri odberné miesta, pomôže aj mestský rozhlas

Pomocnú ruku malo zatiaľ ponúknuť približne 40 ľudí.

Odbery vzoriek na koronavírus. Ilustračné foto.

MY PLUS: Pokojne zostaňte doma, náš týždenník MY si teraz prelistujete už aj online

23 regionálnych titulov MY a niekoľkoročný archív online plus odomknutý exkluzívny obsah na 27 weboch MY - to je MY PLUS.

V Hliníku nad Hronom ponúklo pomoc už 20 dobrovoľníkov

Pomocných pracovníkov bude treba viac.

Ilustračná fotografia.

Jelene rušia časť obyvateľov obce. Tí sa sťažujú na hluk

Podľa nich je tento rok situácia zatiaľ najhoršia.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Ako sa penzistom zvýšia dôchodky

Aj od januára budúceho roku môžu dôchodcovia počítať so zvyšovaním penzií o valorizáciu. V tom istom mesiaci sa zvýšené dôchodky začnú aj vyplácať.

Epidemiológovia v Trenčíne vyšetrujú ohniská nákazy v dvoch závodoch

V rámci Slovenska prevažuje reťazové šírenie ochorenia v rodinách.

Agrokomplex musí po desaťročiach odstrániť svoj ikonický nápis

Konštrukciu vytvorili v roku 1974. Jej súčasťou bol aj klas.

Tu sú výsledky víkendového testovania na Orave. Prečo ste boli vy?

Za tri dni otestovali odberové tímy 91 505 ľudí. Do karantény poslali 3 904 infikovaných.

Už ste čítali?