Piatok, 22. január, 2021 | Meniny má ZoraKrížovkyKrížovky

Obecné spravodajstvo: Vyhne

Otcovia obce ustanovili letopočet 1256 za rok, od ktorého sa oficiálne počíta jestvovanie obce Vyhne, i keď je zrejmé, že pôvodné osady na jej území boli dávnejšie pred týmto letopočtom, ale nie sú písomne doložené. V neskorších historických listinách a

Otcovia obce ustanovili letopočet 1256 za rok, od ktorého sa oficiálne počíta jestvovanie obce Vyhne, i keď je zrejmé, že pôvodné osady na jej území boli dávnejšie pred týmto letopočtom, ale nie sú písomne doložené.
V neskorších historických listinách a rokoch mali Vyhne rozličné názvy: Vyhine (1326), Vyhinie, Wyhne (1426), Wichnorany (1773), Wyhňany (1808), medzitým po nemecky Eisenbach, Eisenbad, po maďarsky Vichnye, Vihnyepeszerény, Vihnye (do roku 1918), od roku 1918 Vyhne, Vihňorany (1920) a od roku 1927 Vyhne. Časť Peserany: Pezeren (1519), Peserany (1773).

Skryť Vypnúť reklamu

Budúcnosť obce je v cestovnom ruchu
Čo nevidieť sa skončí prvé volebné obdobie starostu obce Vyhne Milana Filipa, ktorý si predsavzal zrealizovať len reálne úlohy. Nesľuboval, čo nemohol splniť a ak sa mu podarilo urobiť aj niečo naviac, bola to jeho šikovnosť. „Spomínam si, že medzi moje prvé predsavzatia patrila úspora mzdových nákladov na pracovníkov obecného úradu v sume milión korún,“ hovorí starosta. „V predchádzajúcom období sa totiž na mzdy vynakladali obrovské sumy. Najnižší plat obyčajnej referentky bol 25 tisíc korún, ekonómka brala v priemere 32 tisíc hrubého. Pri 19-percentnej miere nezamestnanosti vo Vyhniach som to považoval za nespravodlivé a nakoniec, v tom čase v úrade až tak veľa práce nebolo.“ Úsporu dosiahol nie za štyri roky, ale za rok a pol. Kandidovať za starostu ho však vyprovokovali futbalisti. Celé roky tu mali a majú pekné futbalové ihrisko, ale bez šatní. „Tridsaťdva rokov nemali športovci technické zázemie na ihrisku. Nemali vodu, nemali elektriku a nemali strechu nad hlavou,“ vysvetľuje Filip. „Keď sa chceli preobliecť, museli sa niekde vonku alebo prenajať si priestory v hoteli.“ Dnes pri ihrisku stojí viacúčelová budova, ktorú využívajú nielen futbalisti, ale napríklad aj ženy cvičiace aerobik.
Obci dodnes chýba dom smútku, po novom dom nádeje. „Moji predchodcovia štyridsať rokov riešili vlastnícke vzťahy k pozemkom, na ktorých by mal dom stáť, ale nevyriešili ani jeden meter štvorcový,“ pokračuje starosta. „Nám sa to konečne podarilo teraz v lete a v súčasnosti máme list vlastníctva na všetky parcely. Stavebné povolenie na výstavbu domu smútku očakávame každým dňom, je pripravená aj časť peňazí, aby sa s výstavbou mohlo začať.“ Smútočné obrady sa robia v kostole, kde je umiestnená aj truhla s nebožtíkom. Horšie je to pri občianskych pohreboch. Jediným miestom, kde sa pozostalí dôstojne môžu rozlúčiť so zomretým, je nádvorie kostola. „Všetky obce v okolí – aj malé, chudobné, majú tento problém už dávno vyriešený, len Vyhne boli akousi výnimkou,“ dodáva starosta spokojný, že onedlho to už bude len nepríjemná minulosť.
Najväčšou aktivitou ostatného obdobia vo Vyhniach je výstavba Vodného raja. Je to akýmsi bonusom v činnosti starostu, pomyslenou čerešničkou na torte. „Nie čerešničkou, ale celým košom čerešní,“ zavtipkoval starosta. „U nás existovalo kúpalisko 44 rokov. Ku koncu už bolo tak nesmierne schátralé, že prestávalo slúžiť svojmu cieľu. Aj napriek tomu, že bolo vo vlastníctve telovýchovnej jednoty, rozmýšľali sme, ako ho zrekonštruovať. Vlastník, ako občianske združenie, nemal šance získať úver a aj keď mal pripravené projekty, nemohol ich realizovať,“ vysvetľuje starosta, ako sa kúpalisko stalo majetkom obce. „Bolo to veľmi ťažké, ale nakoniec všetok nehnuteľný majetok prešiel bezodplatne pod obec. Následne sme mohli požiadať o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov.“
Ten aj dostali, ale krátený. Chýbajúcich takmer 40 miliónov sa im podarilo konečne v týchto dňoch poriešiť. V súčasnosti je rozostavaných 14 stavebných objektov, z nich dva sú už kompletne hotové – volejbalové a tenisové ihriská s príslušenstvom. Dokonca na volejbalovom ihrisku sa už odohral aj medzinárodný volejbalový turnaj juniorov. Do zimy chcú všetky budovy zastrešiť, aby sa mohlo nerušene pokračovať s vnútornými prácami. „Dnes je už zastrešená aj budova, v ktorej bude umiestnená technológia,“ pokračuje Filip. „Napriek tomu zaznamenávame mierny sklz v časovom harmonograme, ktorý vznikol kvôli dlhšiemu uzatváraniu zmlúv so subdodávateľmi. Konečný termín však zatiaľ nie je ohrozený.“ Či bude 1. máj 2007 naozaj dňom otvorenia prvej sezóny Vodného raja, sa ukáže po prehodnotení postupu prác koncom roka. Ako tvrdí starosta, radšej termín otvorenia o nejaký ten deň posunú, ako by Vodný raj mali „šiť horúcou ihlou“. „Nie sú rozhodujúce preteky pri stavaní, dôležité je, aby toto relaxačno-športové centrum bolo kvalitne vybudované,“ zdôraznil.
Aby sa návštevníci do Vyhní len tak pohrnuli, bolo by dobré opraviť aj prístupovú cestu do obce. Tá je v otrasnom stave. Na rôznych „plátancoch“ autá len tak poskakujú, pri zvýšenej premávke sa cesta stane vyslovene nebezpečnou. „Pred pár týždňami sa v hoteli vo Vyhniach konal seminár o bezpečnosti cestnej premávky na Slovensku. Boli tu všetci zainteresovaní na čele so štátnym tajomníkom ministerstva dopravy, ciest a telekomunikácií. Pripomenul som mu, po akej ceste sa sem dostal...“ hovorí starosta s tým, že nakoniec získal ústny prísľub na vybudovanie cesty od Bzenice až po Banskú Štiavnicu.
„Kde sa pozriem, všade vidím nedostatky,“ pokračuje. „Veľmi zlé je to aj s miestnymi komunikáciami. Máme ich skoro dvadsať kilometrov. Potrebovali by sme milióny, aby sme ich mohli opraviť. Takže opäť nás čaká vypracovanie projektu a žiadosť o finančný príspevok z grantov. Niet inej cesty.“ V budúcnosti by mali mať Vyhne aj vlastné múzeum, ktoré bude umiestnené v bývalej sladovni. Nemala by to byť len sieň, ktorá sa otvorí, prezrie a zavrie, ale mal by to byť priestor, kde sa budú konať napríklad literárne večery, rôzne posedenia. Pokračovať by sa malo aj vo vybudovaní kanalizácie. V súčasnosti je hotový projekt kanalizačného zberača takmer pre celú obec a aj stavebné povolenie je už dlhšiu dobu vydané. „Investorom je vodárenská spoločnosť, očakávam, že sa tej investície konečne dočkáme. Vyriešilo by to zároveň aj problémy so znečisťovaním nášho potoka,“ vysvetľuje. „Máme tu dve sídliská, v jednom je 180 bytov a v druhom 160. Obe vyprodukujú množstvo splaškov, ktoré by mali prejsť cez čističku.“ Tá je už vybudovaná, chýba len kanalizácia, cez ktorú by sa splašky do čističky dostali.
Budúcnosť obce sa už nebude spájať so strojárstvom, ale s cestovným ruchom. V obci vznikajú nové penzióny, ďalšie sa rozširujú. Preto obec podporila vznik novej súkromnej školy v Banskej Štiavnici, ktorá otvorí aj odbor cestovného ruchu.

Skryť Vypnúť reklamu

Ako vzniklo Kamenné more?
Prírodná rezervácia Kamenné more je plošne najväčšie gravitačne triedené kamenné more v sopečných pohoriach Slovenska. Jeho rozloha je päť hektárov. Je tvorené ryolitovými balvanmi. Na vzniku prírodného výtvoru sa podieľali tektonické procesy, spojené so zemetrasením a exogénne činitele. Kamenné more vzniklo porušením ryolitovej kopy, pravdepodobne pri zemetrasení. Pri skalnom rútení sa najväčšie bloky, ktoré majú najväčšiu pohyblivosť, sa zakotúľali najďalej a nachádzajú sa na úpätí. Smerom nahor sa bloky ryolitu zmenšujú. Na rozrušení skalného masívu sa podieľalo aj mrazové zvetrávanie v starších štvrtohorách. Dôležitou podmienkou skalného rútenia, ako jedného z dôležitých stráňových procesov vo vulkanitoch, je ich geologická štruktúra (striedanie vulkanolistických a lávových hornín). Priestory medzi balvanmi a tiež bezprostredné okolie kamenného mora je porastané predovšetkým brezou a smrekovcom opadavým, ktoré sú súčasťou spoločenstiev sutinových lesov ako napr. hrab obyčajný, buk obyčajný, jaseň štíhly, dub zimný, javor mliečny a horský, lipa malolistá i lipa veľkolistá, jedľa biela a brest horský. Na blokoch ryolitu sú časté rôzne druhy lišajníkov.

Skryť Vypnúť reklamu

V kúpeľoch sa liečil aj spisovateľ Móric Jókai
Napriek významu baníctva, železiarstva a pivovarníctva, Vyhne najviac preslávila železitá termálna voda a liečebné kúpele. Doba vzniku kúpeľov sa nedá presne určiť. Kúpele tvoril väčší murovaný kúpeľný dom, jednoducho zariadený. Mesto Banská Štiavnica vložilo do kúpeľov veľké investície najmä v l7. a 18. storočí, keď ich povznieslo na vrchol slávy a urobilo z nich vyhľadávané stredoeurópske kúpele. K dobrému chýru vyhnianskych kúpeľov prispel aj tamojší pobyt sedmohradského kniežaťa, vodcu stavovského povstania Františka Rákocziho II. a jeho manželky Šarloty Amálie. Borovszky vo svojej rozsiahlej monografii o Tekovskej župe doslova uvádza, že v tom čase boli kúpele vo Vyhniach najvýznamnejším liečebným miestom uhorskej krajiny.
V roku 1723 kúpele pozostávali z troch budov. Jedna bola určená pre ubytovanie a stravovanie, v druhej bol bazén pre urodzenejších návštevníkov a v tretej bazén určený pre pospolitý ľud. V roku 1747 kúpeľná budova aj s blízkymi budovami zhorela. Mesto bolo nútené kúpele znovu vybudovať. Ešte začiatkom 19. storočia patrili tieto kúpele v Maďarsku medzi popredné a liečili sa tu uhorský palatín arciknieža Jozef so svojou manželkou, spisovateľ Móric Jókai aj Augustín Lobkovitz. V 70. rokoch, keď sa pomery v štáte zlepšili, mesto sa s veľkým úsilím pustilo do záchrany kúpeľov a dalo pristaviť k starému kúpeľnému domu pavilón so zrkadlovým kúpeľom a jedáleň, nad ktorou bola čitáreň a hudobná sieň. Bol zriadený nový Horný park, promenáda, prechádzkové chodníky po kúpeľoch a okolí. V 80. rokoch mesto požiadalo Viliama Zsigmondyho o vyvŕtanie artézskej studne. Vrt sa vynikajúco vydaril a artézsky prameň dával dvakrát toľko vody ako dosiaľ. Takto bola zabezpečená aj základňa kúpeľov a mesto vystavalo nový kúpeľný dom, ktorý sa skladal z nového kúpeľa so zrkadliskom a ubytovacej časti. Staré domy zmizli a prechádzkové cesty do hôr sa rozšírili na 20 km. Z významných osobností sa v kúpeľoch liečili v roku 1888 Filip Leopold Klement Coburg s manželkou princeznou Lujzou, dcérou belgického kráľa Leopolda II., jej sestra princezná Štefánia a Augustín Ľudovít Szárgothay Coburg. Po vzniku prvej ČSR stratili kúpele dolnouhorskú klientelu, prišla hospodárska kríza a kúpele začali upadať. Dňa 8. februára 1940 prišli do kúpeľov prví protektorátni Židia a bol vytvorený tábor pod názvom „Židovská vysťahovalecká skupina“. Po vypuknutí SNP bol tábor 21. septembra 1944 rozpustený. Nastali rabovačky materiálu a potravín, ako aj zariadenia nielen miestnymi občanmi, ale aj občanmi z okolia. Dielo skazy bolo dokonané požiarom po prechode frontu. Vypukol 10. apríla 1945 predpoludním okolo 10. hodiny. Príčiny požiaru sa dodnes neobjasnili. Materiál, ako skaly, tehly sa použili na prestavbu pivovaru. V ďalších rokoch sa rumoviská zrovnali buldozérmi. Napriek úsiliu niekoľkých nadšencov sa už kúpele nepodarilo obnoviť. Tak sa skončila stáročná sláva železitého kúpeľa vo Vyhniach.
Marián Pavúk

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 9. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 4. Hygge ako životný štýl
 5. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 6. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 7. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 8. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 35 000
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 33 959
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 12 527
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 9 669
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 9 338
 6. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 321
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 793
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 493
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 433
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom? 4 404
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Tragédia sa odohrala vo štvrtok vo večerných hodinách.

Ide o ženu doposiaľ neznámej totožnosti.

9m
Ilustračné foto.

V Žiari nad Hronom sa začalo v piatok ráno skríningové testovanie na nový koronavírus v odberových miestnostiach zriadených samosprávou.

3 h
Denis Tilesch v Drážďanoch

Denis Tilesch ešte rok dozadu sledoval najväčších borcov bežeckého lyžovania v televízii.

4 h
Ilustračné foto.

Informácie budeme aktualizovať.

5 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Hudečková je hlavnou odborníčkou na epidemiológiu ministerstva zdravotníctva.

21. jan

Nahnevaní bežkári sa už obrátili listom aj na vedenie obce Králiky, aby začalo konať.

21. jan

Záchranári odkazujú, nie každý s Covidom patrí do nemocnice.

8 h

Správa Národného parku Nízke Tatry sa obrátila na návštevníkov prírody s výzvou.

20. jan

Už ste čítali?