Streda, 28. september, 2022 | Meniny má Václav

Obecné spravodajstvo: Vyhne

Otcovia obce ustanovili letopočet 1256 za rok, od ktorého sa oficiálne počíta jestvovanie obce Vyhne, i keď je zrejmé, že pôvodné osady na jej území boli dávnejšie pred týmto letopočtom, ale nie sú písomne doložené. V neskorších historických listinách a

Otcovia obce ustanovili letopočet 1256 za rok, od ktorého sa oficiálne počíta jestvovanie obce Vyhne, i keď je zrejmé, že pôvodné osady na jej území boli dávnejšie pred týmto letopočtom, ale nie sú písomne doložené.
V neskorších historických listinách a rokoch mali Vyhne rozličné názvy: Vyhine (1326), Vyhinie, Wyhne (1426), Wichnorany (1773), Wyhňany (1808), medzitým po nemecky Eisenbach, Eisenbad, po maďarsky Vichnye, Vihnyepeszerény, Vihnye (do roku 1918), od roku 1918 Vyhne, Vihňorany (1920) a od roku 1927 Vyhne. Časť Peserany: Pezeren (1519), Peserany (1773).

SkryťVypnúť reklamu

Budúcnosť obce je v cestovnom ruchu
Čo nevidieť sa skončí prvé volebné obdobie starostu obce Vyhne Milana Filipa, ktorý si predsavzal zrealizovať len reálne úlohy. Nesľuboval, čo nemohol splniť a ak sa mu podarilo urobiť aj niečo naviac, bola to jeho šikovnosť. „Spomínam si, že medzi moje prvé predsavzatia patrila úspora mzdových nákladov na pracovníkov obecného úradu v sume milión korún,“ hovorí starosta. „V predchádzajúcom období sa totiž na mzdy vynakladali obrovské sumy. Najnižší plat obyčajnej referentky bol 25 tisíc korún, ekonómka brala v priemere 32 tisíc hrubého. Pri 19-percentnej miere nezamestnanosti vo Vyhniach som to považoval za nespravodlivé a nakoniec, v tom čase v úrade až tak veľa práce nebolo.“ Úsporu dosiahol nie za štyri roky, ale za rok a pol. Kandidovať za starostu ho však vyprovokovali futbalisti. Celé roky tu mali a majú pekné futbalové ihrisko, ale bez šatní. „Tridsaťdva rokov nemali športovci technické zázemie na ihrisku. Nemali vodu, nemali elektriku a nemali strechu nad hlavou,“ vysvetľuje Filip. „Keď sa chceli preobliecť, museli sa niekde vonku alebo prenajať si priestory v hoteli.“ Dnes pri ihrisku stojí viacúčelová budova, ktorú využívajú nielen futbalisti, ale napríklad aj ženy cvičiace aerobik.
Obci dodnes chýba dom smútku, po novom dom nádeje. „Moji predchodcovia štyridsať rokov riešili vlastnícke vzťahy k pozemkom, na ktorých by mal dom stáť, ale nevyriešili ani jeden meter štvorcový,“ pokračuje starosta. „Nám sa to konečne podarilo teraz v lete a v súčasnosti máme list vlastníctva na všetky parcely. Stavebné povolenie na výstavbu domu smútku očakávame každým dňom, je pripravená aj časť peňazí, aby sa s výstavbou mohlo začať.“ Smútočné obrady sa robia v kostole, kde je umiestnená aj truhla s nebožtíkom. Horšie je to pri občianskych pohreboch. Jediným miestom, kde sa pozostalí dôstojne môžu rozlúčiť so zomretým, je nádvorie kostola. „Všetky obce v okolí – aj malé, chudobné, majú tento problém už dávno vyriešený, len Vyhne boli akousi výnimkou,“ dodáva starosta spokojný, že onedlho to už bude len nepríjemná minulosť.
Najväčšou aktivitou ostatného obdobia vo Vyhniach je výstavba Vodného raja. Je to akýmsi bonusom v činnosti starostu, pomyslenou čerešničkou na torte. „Nie čerešničkou, ale celým košom čerešní,“ zavtipkoval starosta. „U nás existovalo kúpalisko 44 rokov. Ku koncu už bolo tak nesmierne schátralé, že prestávalo slúžiť svojmu cieľu. Aj napriek tomu, že bolo vo vlastníctve telovýchovnej jednoty, rozmýšľali sme, ako ho zrekonštruovať. Vlastník, ako občianske združenie, nemal šance získať úver a aj keď mal pripravené projekty, nemohol ich realizovať,“ vysvetľuje starosta, ako sa kúpalisko stalo majetkom obce. „Bolo to veľmi ťažké, ale nakoniec všetok nehnuteľný majetok prešiel bezodplatne pod obec. Následne sme mohli požiadať o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov.“
Ten aj dostali, ale krátený. Chýbajúcich takmer 40 miliónov sa im podarilo konečne v týchto dňoch poriešiť. V súčasnosti je rozostavaných 14 stavebných objektov, z nich dva sú už kompletne hotové – volejbalové a tenisové ihriská s príslušenstvom. Dokonca na volejbalovom ihrisku sa už odohral aj medzinárodný volejbalový turnaj juniorov. Do zimy chcú všetky budovy zastrešiť, aby sa mohlo nerušene pokračovať s vnútornými prácami. „Dnes je už zastrešená aj budova, v ktorej bude umiestnená technológia,“ pokračuje Filip. „Napriek tomu zaznamenávame mierny sklz v časovom harmonograme, ktorý vznikol kvôli dlhšiemu uzatváraniu zmlúv so subdodávateľmi. Konečný termín však zatiaľ nie je ohrozený.“ Či bude 1. máj 2007 naozaj dňom otvorenia prvej sezóny Vodného raja, sa ukáže po prehodnotení postupu prác koncom roka. Ako tvrdí starosta, radšej termín otvorenia o nejaký ten deň posunú, ako by Vodný raj mali „šiť horúcou ihlou“. „Nie sú rozhodujúce preteky pri stavaní, dôležité je, aby toto relaxačno-športové centrum bolo kvalitne vybudované,“ zdôraznil.
Aby sa návštevníci do Vyhní len tak pohrnuli, bolo by dobré opraviť aj prístupovú cestu do obce. Tá je v otrasnom stave. Na rôznych „plátancoch“ autá len tak poskakujú, pri zvýšenej premávke sa cesta stane vyslovene nebezpečnou. „Pred pár týždňami sa v hoteli vo Vyhniach konal seminár o bezpečnosti cestnej premávky na Slovensku. Boli tu všetci zainteresovaní na čele so štátnym tajomníkom ministerstva dopravy, ciest a telekomunikácií. Pripomenul som mu, po akej ceste sa sem dostal...“ hovorí starosta s tým, že nakoniec získal ústny prísľub na vybudovanie cesty od Bzenice až po Banskú Štiavnicu.
„Kde sa pozriem, všade vidím nedostatky,“ pokračuje. „Veľmi zlé je to aj s miestnymi komunikáciami. Máme ich skoro dvadsať kilometrov. Potrebovali by sme milióny, aby sme ich mohli opraviť. Takže opäť nás čaká vypracovanie projektu a žiadosť o finančný príspevok z grantov. Niet inej cesty.“ V budúcnosti by mali mať Vyhne aj vlastné múzeum, ktoré bude umiestnené v bývalej sladovni. Nemala by to byť len sieň, ktorá sa otvorí, prezrie a zavrie, ale mal by to byť priestor, kde sa budú konať napríklad literárne večery, rôzne posedenia. Pokračovať by sa malo aj vo vybudovaní kanalizácie. V súčasnosti je hotový projekt kanalizačného zberača takmer pre celú obec a aj stavebné povolenie je už dlhšiu dobu vydané. „Investorom je vodárenská spoločnosť, očakávam, že sa tej investície konečne dočkáme. Vyriešilo by to zároveň aj problémy so znečisťovaním nášho potoka,“ vysvetľuje. „Máme tu dve sídliská, v jednom je 180 bytov a v druhom 160. Obe vyprodukujú množstvo splaškov, ktoré by mali prejsť cez čističku.“ Tá je už vybudovaná, chýba len kanalizácia, cez ktorú by sa splašky do čističky dostali.
Budúcnosť obce sa už nebude spájať so strojárstvom, ale s cestovným ruchom. V obci vznikajú nové penzióny, ďalšie sa rozširujú. Preto obec podporila vznik novej súkromnej školy v Banskej Štiavnici, ktorá otvorí aj odbor cestovného ruchu.

SkryťVypnúť reklamu

Ako vzniklo Kamenné more?
Prírodná rezervácia Kamenné more je plošne najväčšie gravitačne triedené kamenné more v sopečných pohoriach Slovenska. Jeho rozloha je päť hektárov. Je tvorené ryolitovými balvanmi. Na vzniku prírodného výtvoru sa podieľali tektonické procesy, spojené so zemetrasením a exogénne činitele. Kamenné more vzniklo porušením ryolitovej kopy, pravdepodobne pri zemetrasení. Pri skalnom rútení sa najväčšie bloky, ktoré majú najväčšiu pohyblivosť, sa zakotúľali najďalej a nachádzajú sa na úpätí. Smerom nahor sa bloky ryolitu zmenšujú. Na rozrušení skalného masívu sa podieľalo aj mrazové zvetrávanie v starších štvrtohorách. Dôležitou podmienkou skalného rútenia, ako jedného z dôležitých stráňových procesov vo vulkanitoch, je ich geologická štruktúra (striedanie vulkanolistických a lávových hornín). Priestory medzi balvanmi a tiež bezprostredné okolie kamenného mora je porastané predovšetkým brezou a smrekovcom opadavým, ktoré sú súčasťou spoločenstiev sutinových lesov ako napr. hrab obyčajný, buk obyčajný, jaseň štíhly, dub zimný, javor mliečny a horský, lipa malolistá i lipa veľkolistá, jedľa biela a brest horský. Na blokoch ryolitu sú časté rôzne druhy lišajníkov.

SkryťVypnúť reklamu

V kúpeľoch sa liečil aj spisovateľ Móric Jókai
Napriek významu baníctva, železiarstva a pivovarníctva, Vyhne najviac preslávila železitá termálna voda a liečebné kúpele. Doba vzniku kúpeľov sa nedá presne určiť. Kúpele tvoril väčší murovaný kúpeľný dom, jednoducho zariadený. Mesto Banská Štiavnica vložilo do kúpeľov veľké investície najmä v l7. a 18. storočí, keď ich povznieslo na vrchol slávy a urobilo z nich vyhľadávané stredoeurópske kúpele. K dobrému chýru vyhnianskych kúpeľov prispel aj tamojší pobyt sedmohradského kniežaťa, vodcu stavovského povstania Františka Rákocziho II. a jeho manželky Šarloty Amálie. Borovszky vo svojej rozsiahlej monografii o Tekovskej župe doslova uvádza, že v tom čase boli kúpele vo Vyhniach najvýznamnejším liečebným miestom uhorskej krajiny.
V roku 1723 kúpele pozostávali z troch budov. Jedna bola určená pre ubytovanie a stravovanie, v druhej bol bazén pre urodzenejších návštevníkov a v tretej bazén určený pre pospolitý ľud. V roku 1747 kúpeľná budova aj s blízkymi budovami zhorela. Mesto bolo nútené kúpele znovu vybudovať. Ešte začiatkom 19. storočia patrili tieto kúpele v Maďarsku medzi popredné a liečili sa tu uhorský palatín arciknieža Jozef so svojou manželkou, spisovateľ Móric Jókai aj Augustín Lobkovitz. V 70. rokoch, keď sa pomery v štáte zlepšili, mesto sa s veľkým úsilím pustilo do záchrany kúpeľov a dalo pristaviť k starému kúpeľnému domu pavilón so zrkadlovým kúpeľom a jedáleň, nad ktorou bola čitáreň a hudobná sieň. Bol zriadený nový Horný park, promenáda, prechádzkové chodníky po kúpeľoch a okolí. V 80. rokoch mesto požiadalo Viliama Zsigmondyho o vyvŕtanie artézskej studne. Vrt sa vynikajúco vydaril a artézsky prameň dával dvakrát toľko vody ako dosiaľ. Takto bola zabezpečená aj základňa kúpeľov a mesto vystavalo nový kúpeľný dom, ktorý sa skladal z nového kúpeľa so zrkadliskom a ubytovacej časti. Staré domy zmizli a prechádzkové cesty do hôr sa rozšírili na 20 km. Z významných osobností sa v kúpeľoch liečili v roku 1888 Filip Leopold Klement Coburg s manželkou princeznou Lujzou, dcérou belgického kráľa Leopolda II., jej sestra princezná Štefánia a Augustín Ľudovít Szárgothay Coburg. Po vzniku prvej ČSR stratili kúpele dolnouhorskú klientelu, prišla hospodárska kríza a kúpele začali upadať. Dňa 8. februára 1940 prišli do kúpeľov prví protektorátni Židia a bol vytvorený tábor pod názvom „Židovská vysťahovalecká skupina“. Po vypuknutí SNP bol tábor 21. septembra 1944 rozpustený. Nastali rabovačky materiálu a potravín, ako aj zariadenia nielen miestnymi občanmi, ale aj občanmi z okolia. Dielo skazy bolo dokonané požiarom po prechode frontu. Vypukol 10. apríla 1945 predpoludním okolo 10. hodiny. Príčiny požiaru sa dodnes neobjasnili. Materiál, ako skaly, tehly sa použili na prestavbu pivovaru. V ďalších rokoch sa rumoviská zrovnali buldozérmi. Napriek úsiliu niekoľkých nadšencov sa už kúpele nepodarilo obnoviť. Tak sa skončila stáročná sláva železitého kúpeľa vo Vyhniach.
Marián Pavúk

Najčítanejšie na My Žiar

Inzercia - Tlačové správy

 1. Piešťanská firma ovládla svet zubárskych kresiel
 2. Riskovali viac než iní. Jeden z nich sa slávy nedožil
 3. Takto si nastavíte, aby vám maily od SME nekončili v spame
 4. Digitálne dvojča v Konštrukta-TireTech
 5. Vyskúšajte vylepšenú aplikáciu SME aj s novou SME Minútou
 6. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať?
 7. Štát zvyšuje dotácie na nájomné bývanie
 8. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny
 1. Jednodňovú zdravotnú starostlivosť preferujú lekári aj pacienti
 2. Union prepláca všetky doplatky za lieky pre deti do 18 rokov
 3. Medzi prírodnými izoláciami vedie celulóza
 4. Zvyšky z vašej kuchyne môžu pomôcť v boji s klimatickou krízou
 5. Riskovali viac než iní. Jeden z nich sa slávy nedožil
 6. Nie všetko sa deje na červenom koberci
 7. Takto si nastavíte, aby vám maily od SME nekončili v spame
 8. Digitálne dvojča v Konštrukta-TireTech
 1. Tejto zelenine patrí štvrté miesto na svete. Máte ju doma? 11 774
 2. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny 11 247
 3. Vyskúšajte vylepšenú aplikáciu SME aj s novou SME Minútou 3 676
 4. Riskovali viac než iní. Jeden z nich sa slávy nedožil 3 481
 5. Digitálne dvojča v Konštrukta-TireTech 3 180
 6. OMV mení kuchynský olej za kávu. Teraz na celom Slovensku 2 826
 7. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME 2 580
 8. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať? 2 407

Blogy SME

 1. Anton Kaiser: Krokom po minulosti rodiny Migazzi
 2. Adriana Boysová: Šuškandou opradená sexuálna výchova
 3. Matúš Lazúr: Kto bude šetriť a kto to celé zaplatí
 4. Miriam Studeničová: Je čas poznať pravdu o astrálnom svete
 5. Martin Kiňo: RODINNÉ FIRMY: Pre rodinnú firmu je vhodný externý poradca, pomôže riešiť aj konflikty (4. časť)
 6. Marek Mačuha: Prečo odvolať Matoviča
 7. Peter Fiabáne: Riešenia najväčších výziev vyžadujú čas a rozvahu, nie statusy na sociálnych sieťach.
 8. Patrik Zimáni: Šeď nevšímavosti okolo nás.
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 15 479
 2. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 13 940
 3. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 8 320
 4. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 5 891
 5. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 5 556
 6. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia dobrá, diel tretí. 3 453
 7. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 3 123
 8. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia dobrá, part II. 2 798
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Ilustračná fotografia.

Konať sa bude po dvojročnej prestávke.


TASR 6 h

Osobná doprava dnes patrí k bežnému štandardu, vozíme sa do práce, na nákupy, dovolenky, za koníčkami.


(PR) 26. sep
Vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja si uvedomuje nedostatok lekárov, láka ich na nadštandardné podmienky.

Všeobecní lekári i špecialisti chýbajú vo všetkých okresoch.


24. sep
MY | TOP správy z regiónov

Prinášame výber TOP správ z regiónov.


23. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Policajti namerali v mestskej časti Považskej Bystrice Milochov 28-ročného vodiča Kie Ceed, ktorý prekročil maximálnu povolenú rýchlosť o 75 kilometrov za hodinu (km/h).


TASR 27. sep

Vodiči sa dlhodobo sťažujú, že na Hutách sa na asfalte šmýka.


26. sep

Dostavba bude trvať dlhšie a štát zaplatí viac.


13 h

Na diaľnicu muža vraj poslala navigácia.


TASR 11 h

Blogy SME

 1. Anton Kaiser: Krokom po minulosti rodiny Migazzi
 2. Adriana Boysová: Šuškandou opradená sexuálna výchova
 3. Matúš Lazúr: Kto bude šetriť a kto to celé zaplatí
 4. Miriam Studeničová: Je čas poznať pravdu o astrálnom svete
 5. Martin Kiňo: RODINNÉ FIRMY: Pre rodinnú firmu je vhodný externý poradca, pomôže riešiť aj konflikty (4. časť)
 6. Marek Mačuha: Prečo odvolať Matoviča
 7. Peter Fiabáne: Riešenia najväčších výziev vyžadujú čas a rozvahu, nie statusy na sociálnych sieťach.
 8. Patrik Zimáni: Šeď nevšímavosti okolo nás.
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 15 479
 2. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 13 940
 3. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 8 320
 4. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 5 891
 5. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 5 556
 6. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia dobrá, diel tretí. 3 453
 7. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 3 123
 8. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia dobrá, part II. 2 798
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu