Sobota, 20. august, 2022 | Meniny má Anabela

Eufória opadá, nastupuje pocit zodpovednosti

Ako sme vás už informovali v minulom čísle MY, opätovne zvoleným primátorom v mestách regiónu sa stal jedine primátor mesta Žiar nad Hronom Ivan Černaj. Oproti svojim novým kolegom má tú výhodu, že nič nemusí začínať, ale plynulo môže pokračovať v práci.

Žiar nad Hronom
Na volebné výsledky čakal vo svojej kancelárii na mestskom úrade spolu so svojimi kolegami a spolupracovníkmi. Ako prijal fakt, že je vlastne prvým žiarskym primátorom, ktorý si obhájil primátorskú stoličku? „Bol som úprimne dojatý,“ hovorí otvorene Černaj. „Vo svojom volebnom spote som ľudí vyzval, aby ma pri voľbách oznámkovali tak, ako známkujú učitelia žiaka. Beriem to tak, že som dostal jednotku. To, že ma Žiarčania potvrdili vo funkcii primátora aj na ďalšie obdobie, vnímam ako vôľu, že sú s dosiahnutými výsledkami v meste spokojní a že si želajú, aby sa Žiar rozvíjal takým smerom, aký im ponúka môj spôsob vedenia mesta. A zo srdca im ďakujem.“ Keďže na výsledky čakal v kruhu svojich spolupracovníkov, boli to práve oni, ktorí mu prví zagratulovali k znovuzvoleniu. „Ruku mi hneď prišiel stisnúť aj Laco Kukolík, či Igor Rozenberg,“ vracia sa k volebnej sobote. Na rozdiel od nových primátorov nemá stanovené, čo by mal ako prvé vo funkcii urobiť. „My jednoducho pokračujeme,“ vysvetlil. „Samozrejme, že v prvom rade musíme pripraviť ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde spolu s poslancami budeme skladať sľub a bude sa voliť zástupca primátora.“ Ako ďalej dodal, zásadné zmeny v chode mesta nechystá. Tie sa urobili v rokoch 2003 a 2004. „Teraz pokračujeme v rozvíjaní nášho mesta. Chcem trochu zefektívniť orgány samosprávy, zrýchliť našu prácu, ale o tom je ešte predčasné hovoriť,“ neprezradil podrobnosti. Počas celého volebného obdobia sa však bude snažiť ešte viac posilniť postavenie Žiaru nad Hronom v rámci kraja. Aby tu stále bola kvalitná práca pre ľudí a čoraz lepšie ohodnotená. „No a moje priority - komunikácia s občanom, rekonštrukcie ciest, chodníkov, rozvoj školstva, čistota, kosenie a podobne, ostávajú aj naďalej. Výzvou je napríklad aj rekonštrukcia verejného osvetlenia,“ dodal Černaj

SkryťVypnúť reklamu

Kremnica
Novou hlavou Kremnice sa stala Zuzana Balážová, ktorá je známa najmä svojím neúnavným bojom proti ťažbe zlata v tomto banskom mestečku. Na volebné výsledky čakala doma so svojou rodinou. Keď sa dozvedela, že vyhrala, namiesto eufórie padla na ňu ťarcha zodpovednosti, ktorú nerozptýlili ani gratulácie priateľov. Čo spraví ako prvé vo funkcii primátorky? „Zákon mi ukladá viesť prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva,“ povedala stručne. A keďže nie je zástanca unáhlených rozhodnutí, skôr, ako začne s nejakými zmenami v chode mesta, chce si vybrať prvých sto dní na to, aby sa zorientovala. „Niektoré „malé“ zmeny už mám pripravené, „veľké“ zmeny treba premyslieť a dôsledne pripraviť, nechajte sa prekvapiť,“ dodala záhadne. Počas štvorročného volebného obdobia mieni pokračovať v začatých krokoch predchádzajúceho vedenia mesta. „Predchádzajúce zastupiteľstvo naformulovalo peknú víziu mesta, s ktorou vrelo súhlasím, takže ju budem napĺňať konkrétnym programom. Na to však nestačí jeden projekt, bude to celá séria krokov,“ vysvetľuje. „Nutná podmienka je ochránenie mesta pred neprimeranou a zničujúcou ťažbou zlata, tá ale nie je postačujúca na to, aby Kremnica poskytovala občanom vysokú kvalitu života. Na tom ešte musíme pracovať.“

SkryťVypnúť reklamu

Banská Štiavnica
Prekvapivo skončili aj voľby v Banskej Štiavnici, kde doteraz jediného primátora v novodobej histórii vystriedal riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Pavol Balžanka. Na volebné výsledky čakal spolu s manželkou a rodinou, ako aj s volebným tímom, priateľmi a kandidátmi za jeho koalíciu v jednom zo štiavnických hotelov. „ Prvé pocity boli fantastické, naplnila ma veľká radosť, že sme dokázali niečo, čo považovali mnohí v našom meste za nereálne,“ spomína si na momenty, kedy sa dozvedel, že sa stal primátorom. „Na druhej strane sa prebudili aj pocity obrovskej zodpovednosti a zaväzujúcej dôvery, ktorú mi dali Štiavničania. Uvedomujem si, že ich nesmiem sklamať a urobím všetko preto, aby sa tak nestalo.“ Ako prvá mu zagratulovala manželka a ľudia, ktorí boli v tom okamihu okolo neho. Nový štiavnický primátor nevyčkáva, ale hneď sa pustil do práce. „Už som sa stretol s niektorými predstaviteľmi mestského úradu a spoločne pripravujeme prvé slávnostné mestské zastupiteľstvo,“ prezrádza. „Následne plánujem stretnutia so všetkými zamestnancami, vzájomne sa predstavíme a budeme hovoriť o očakávaniach a predstavách spolupráce. Ako nováčik na primátorskej stoličke budem potrebovať ich pomoc a súčinnosť pri zisťovaní podrobností o chode úradu. Rovnako mám naplánované stretnutia s podnikateľmi v cestovnom ruchu a riaditeľmi významných inštitúcií a škôl, ktoré v meste pôsobia. V krátkej dobe by som rovnako rád zrealizoval komplexný audit, aby som mohol začať volebné obdobie s čistým štítom.“ Ani on nechce vopred hovoriť o zmenách v chode mesta. Najprv ich chce interne prebrať so svojimi novými kolegami. Počas volebného obdobia sa však bude snažiť, aby sľuby, obsiahnuté vo volebných materiáloch, neostali len na papieri. „Cestovný ruch, čisté a bezpečné bývanie, príjemná atmosféra, lepšia kvalita verejných služieb, investície, rast zamestnanosti - to sú niektoré z našich priorít a tie by sme radi naplnili. Ja verím, že s tímom mojich spolupracovníkov a vlastne so všetkými Štiavničanmi to dokážeme,“ dodal na záver.

SkryťVypnúť reklamu

Nová Baňa
V Novej Bani sa primátorkou stala riaditeľka novobanského Gymnázia Františka Švantnera Anna Miháliková. „V deň volieb som bola do 22. hodiny na stužkovej slávnosti 4. A triedy, kde mi čas sledovaním programu našich budúcich maturantov ubehol veľmi rýchlo. Čakanie na výsledky s manželom bolo vlastne krátke,“ hovorí o volebnom večere. „O pol jedenástej sme pripravili občerstvenie pre ľudí, ktorí mi pomáhali s prípravou a realizáciou volebnej kampane. Chcela som sa im poďakovať, nech by bol výsledok akýkoľvek.“ Informáciu, že sa stala primátorkou, prijala s pocitom úľavy, že nesklamala ľudí, ktorí ju presvedčili, aby kandidovala. „Pre mňa veľmi dôležitý bol fakt, že aj bez nákladnej kampane sa dá uspieť,“ zdôraznila. Prvým gratulantom bol člen volebnej komisie, ktorý jej oznámil výsledok cez mobil. „Ale otázkou asi mierite inde, odpoveď znie – manžel.“ Po strávení volebného úspechu sa život vrátil do všedných koľají. Novobanská primátorka si skôr, ako začne konať, chce overiť určité indície, pričom do primátorskej stoličky sa chystá posadiť 2. januára budúceho roku. „Mám predstavy, o ktorých chcem hovoriť s vedúcimi oddelení, s poslancami a potom pripraviť návrhy na prípadné zmeny organizačnej štruktúry do zastupiteľstva,“ odpovedá na otázku o zmenách v chode mesta. Ďalej chce zlepšiť informovanosť, komunikáciu, spoluprácu v rámci úradu i smerom k občanom, podnikateľom, ale aj vo vzťahu k fungujúcim podnikom i organizáciám v meste. Počas štvorročného volebného obdobia sa bude snažiť predovšetkým nesklamať svojich voličov. „Hoci viem, že predstavám všetkých sa nedá vyhovieť, lebo sú často protichodné,“ vysvetľuje. „Chcem splniť, čo som si predsavzala vo volebnom programe a k tomu niečo naviac. Doteraz som menej sľubovala a viac urobila. Dúfam, že sa mi to v spolupráci s pracovníkmi mesta, poslancami, podnikateľmi, občanmi ... podarí aj na pôde mesta.“

Žarnovica
Kamila Danku sme v minulých týždňoch spoznali vo funkcii nového prednostu Obvodného úradu v Žiari nad Hronom. Dnes sa s ním po prvýkrát zhovárame ako s primátorom Žarnovice. „Na volebné výsledky som čakal so svojím volebným štábom, cez ktorý sme zabezpečovali paralelné sčítavanie výsledkov. Samozrejme, boli pri mne aj moji najbližší z rodiny,“ vracia sa k sobote. Ťažko je mu aj vyjadriť pocity, ktoré sa ho zmocnili po oznámení, že sa stal primátorom. „Bola to zmes pocitov radosti, obrovského prekvapenia, ale aj zodpovednosti voči tak veľkej dôvere, akú som dostal od občanov mesta. Aj touto cestou im chcem poďakovať a zároveň zagratulovať tým poslancom, ktorí boli zvolení do zastupiteľstva mesta.“ Kto mu prvý gratuloval, si presne nepamätá. Určite to bol niekto z ľudí, ktorí boli pri ňom od začiatku volebnej kampane. „Nie je dôležité, kto bol prvý. My sme si gratulovali navzájom, že sa nám podarilo spraviť prvý krok - získať dôveru a podporu ľudí pre veci, ktoré sme im sľúbili vo volebnej kampani,“ vysvetlil. Aj uňho hneď po vychutnaní si volebného víťazstva nastúpil pocit zodpovednosti. Závažné rozhodnutia mieni urobiť až po dôkladnom zvážení. „Nie som typ človeka, ktorý koná unáhlene, na základe pocitov, dojmov, názorov prívržencov alebo odporcov. Takýto „luxus” si môže dovoliť súkromná osoba, ale nie verejný činiteľ, ako je primátor mesta,“ zdôraznil. Dnes ešte nevie, kedy si sadne do primátorskej stoličky, ale pravdepodobne na začiatku nového roka po zvolaní zastupiteľstva, na ktorom novozvolení poslanci a primátor skladajú sľub. Navyše nevie, kedy ho vláda SR uvoľní z funkcie prednostu obvodného úradu. O zmenách v chode mesta nechce zatiaľ hovoriť konkrétne. „ Z pohľadu mojej opozície chystám „strašné, až katastrofálne veci”, ktoré podľa toho, čo som počul, asi zastavia život v meste,“ poukazuje na predvolebné prekáračky. „Teraz ale vážne. Chcem po dôkladnom zhodnotení situácie zistiť, na čo mesto má. Myslím tým priority môjho volebného programu a k tomu chcem prispôsobiť nakladanie s finančnými prostriedkami mesta, nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta, ale aj prácu samotného mestského úradu a inštitúcií, ktorých zriaďovateľom je mesto. Toto všetko si vyžaduje základný predpoklad - čo najširšiu podporu zastupiteľstva a verejnosti. Človek sám nedokáže nič.“ Počas celého volebného obdobia sa bude snažiť urobiť maximum, čo je v jeho silách a možnostiach mesta. „Či to bude dosť, aby som nestratil ich dôveru, uvidíme o štyri roky až v zdraví dožijeme,“ dodal Danko.

Najčítanejšie na My Žiar

Inzercia - Tlačové správy

 1. Veterány sú symbolom Kuby. Hemingway ich vlastnil sedem
 2. Hyundai štartuje na Slovensku unikátny Hyundai Plogging Run
 3. Mobilná bezpečnosť sa stále podceňuje. Všetko však máte v rukách
 4. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu
 5. Auto bez čakania? VW T-Cross môžete mať hneď a aj so zľavou
 6. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás
 7. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur
 8. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 1. Majstrovstvá Slovenska v hode telefónom sa uskutočnia v sobotu
 2. Veterány sú symbolom Kuby. Hemingway ich vlastnil sedem
 3. Hyundai štartuje na Slovensku unikátny Hyundai Plogging Run
 4. Shell myslí na slovenské komunity
 5. Mobilná bezpečnosť sa stále podceňuje. Všetko však máte v rukách
 6. Čakáte bábätko? Union má preň nachystané veľké množstvo výhod
 7. Agrokomplex 2022
 8. 365.bank si naďalej upevňuje svoju pozíciu plnoformátovej banky
 1. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur 39 734
 2. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 14 130
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 10 498
 4. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu 7 164
 5. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás 5 257
 6. Hyundai štartuje na Slovensku unikátny Hyundai Plogging Run 4 537
 7. Nie som superman, ale viem, že Prešov má na to byť supermestom. 4 257
 8. Veterány sú symbolom Kuby. Hemingway ich vlastnil sedem 3 381

Blogy SME

 1. Ján Chomík: Viva México - čokoláda & káva
 2. Peter Biščo: Smer sa trasie strachom, Hlas žobre, Jankovská plače a ostatní sa modlia všemocnému § 363.
 3. Štefan Vidlár: Málí sa mi, málí
 4. Ján Šeďo: Heger navrhuje o.i. aj tresty za osobné útoky, tvrdí SaS.
 5. Miroslav Makyta: Svet podľa Fica a Matoviča
 6. Štefan Vidlár: Je suis fan
 7. Jana Júdová: Príbeh zúfalého pacienta, muža, ktorý sadil stromy
 8. Marián Kozák: Výlet do Bratislavy a Viedne v roku 2015
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 8 858
 2. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 6 993
 3. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 6 775
 4. Tereza Krajčová: Severné Poľsko: Očarujúci Gdansk, piesočné pláže Sopotu a moderná Gdyňa 4 698
 5. Ján Valchár: Ubjegáj, zájčik, ubjegáj! 4 057
 6. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3 4 000
 7. Marián Viskupič: Rozvrat verejných financií alebo grécka cesta Igora Matoviča 3 653
 8. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 3 621
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Jiří Ščobák: Fungujú sankcie proti Rusku? Nečaká krach aj nás?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 4. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

MY | TOP správy z regiónov

Prinášame výber TOP správ z regiónov.


13 h
Bývalý primátor Kremnice Miroslav Nárožný.

Mesto viedol štyri volebné obdobia.


17 h
Premiéra filmovej novinky bude už 18. augusta.

Scenár horúcej letnej komédie je založený na skutočných udalostiach.


17. aug
Novinky z MY regióny.

Máme pre vás dve veľmi žiadané novinky, ktoré aktuálne spúšťame na regionálnych weboch MY.


16. aug

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Väčšina nezvestných sa skrýva, pretože je na nich vydaný príkaz na zatknutie.


16. aug

Jeden muž zmizol pred 24 rokmi s hotovosťou 665-tisíc korún, na piatich Kysučanov je vydaný európsky zatykač.


18. aug

Obvineného predviedli z hygienických dôvodov v overale.


20 h

Na piatich občanov regiónu je dokonca vydaný aj Európsky zatýkací rozkaz.


19 h

Blogy SME

 1. Ján Chomík: Viva México - čokoláda & káva
 2. Peter Biščo: Smer sa trasie strachom, Hlas žobre, Jankovská plače a ostatní sa modlia všemocnému § 363.
 3. Štefan Vidlár: Málí sa mi, málí
 4. Ján Šeďo: Heger navrhuje o.i. aj tresty za osobné útoky, tvrdí SaS.
 5. Miroslav Makyta: Svet podľa Fica a Matoviča
 6. Štefan Vidlár: Je suis fan
 7. Jana Júdová: Príbeh zúfalého pacienta, muža, ktorý sadil stromy
 8. Marián Kozák: Výlet do Bratislavy a Viedne v roku 2015
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 8 858
 2. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 6 993
 3. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 6 775
 4. Tereza Krajčová: Severné Poľsko: Očarujúci Gdansk, piesočné pláže Sopotu a moderná Gdyňa 4 698
 5. Ján Valchár: Ubjegáj, zájčik, ubjegáj! 4 057
 6. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3 4 000
 7. Marián Viskupič: Rozvrat verejných financií alebo grécka cesta Igora Matoviča 3 653
 8. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 3 621
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Jiří Ščobák: Fungujú sankcie proti Rusku? Nečaká krach aj nás?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 4. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu