Štvrtok, 9. február, 2023 | Meniny má Zdenko

Župkov

Malebná obec Župkov sa nachádza v prekrásnej Kľakovskej doline. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1674.

Nový starosta Župkova Ján Tomáš sa pred viac ako dvomi rokmi rozhodol kandidovať za poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja. „Síce ma nezvolili, no výsledky volieb tu, v Župkove, ma príjemne prekvapili. Zo 161 zúčastnených ma volilo 159. To bol však len jeden z motívov. K rozhodnutiu prispelo aj to, že môj predchodca sa po 39 rokoch rozhodol nekandidovať,“ vysvetľuje dôvody svojej kandidatúry na post starostu. Ako sám priznáva, medzi svojimi kolegami je tak trochu raritou. Stále býva v Žarnovici, napriek tomu, že trvalé bydlisko má v Župkove. „Mám tu mamu, rodičovský dom a rodinu. V podstate som odtiaľto nikdy neodišiel,“ vysvetľuje. V novej práci sa snaží zúročiť svoje predchádzajúce skúsenosti, keďže predtým pôsobil v Mestkom zastupiteľstve v Žarnovici a ako riaditeľ Lesného závodu tiež úzko spolupracoval so samosprávou.
Základnými bodmi jeho volebného programu boli rozvoj obce, školstvo, sociálna oblasť, miestne komunikácie a šport, ktoré v každodennej praxi ďalej konkretizuje. „Prvým krokom po nástupe do funkcie bolo technické dovybavenie obecného úradu. Išlo hlavne o počítače a lokálnu sieť,“ hovorí o nutnosti modernizácie zariadenia. Ďalšou prioritou bolo zlepšenie informovanosti občanov, čo chcel dosiahnuť prostredníctvom rekonštrukcie rozhlasovej siete. „Upravila sa ústredňa aj reproduktory v obci,“ upresňuje.
Dobrý starosta by mal podľa neho predovšetkým vedieť, čo obyvatelia potrebujú a čo ich trápi. „Najlepším spôsobom mapovania situácie v obci je osobná komunikácia, nielen na pôde inštitúcií, ale aj s ktorýmkoľvek občanom,“ zdôrazňuje Tomáš. V súčasnosti, ako hovorí, majú úplne jasnú víziu, čo a ako sa musí v obci zmeniť. Momentálne so spolupracovníkmi pripravujú podklady pre žiadosť o finančné zdroje z eurofondov, ktoré by chceli použiť pri komplexnej rekonštrukcii miestnej základnej školy.
Tá je v oblasti spádová a navštevujú ju žiaci z celej Kľakovskej doliny. „Škola patrí medzi najlepšie zariadenia s počtom žiakov do tristo. Jediným nedostatkom je, že sa tu nevyučuje anglický jazyk. Tento problém sme však už odstránili a od nového školského roka sa bude angličtina vyučovať aj u nás,“ komentuje situáciu v miestnej škole. Projektom, ktorý by chcel v budúnosti realizovať, je výstavba bytovky určenej obyvateľom Župkova.
„Rozvoj cestovného ruchu a turizmu podporujeme predovšetkým v spolupráci s ostatnými obcami mikroregiónu Kľakovská dolina. Sme akousi vstupnou bránou do doliny, takže je dôležité, ako pôsobí obec navonok,“ pokračuje. V Župkove je unikátne nálezisko vzácneho nerastu. Podobné sa v rámci Európy nachádza ešte vo Švédsku. „Už máme potvrdený grant na vybudovanie náučného chodníka Nálezisko tetradymitu. V rámci rozvoja turizmu by sme chceli rekonštuovať aj historickú pamiatku, cintorín tureckých vojakov,“ vymenúva starosta. V obci sa tradične konajú kultúrno-spoločenské podujatia pri príležitosti rôznych sviatkov. Najbližšie čaká župkovské deti prekvapenie na Medzinárodný deň detí, kedy do obce zavíta Slovenská televízia s reláciou Elá hop. „Minulý týždeň vznikol miestny odbor Matice slovenskej, ktorý bude tieto tradície zastrešovať a postupne rozvíjať. Mal by združovať aj našich ľudových umelcov a remeselníkov,“ hovorí o funkciách odboru. Podujatím, ktoré by chcel starosta v tomto volebnom období určite zrealizovať, je stretnutie župkovských rodákov. Netradičným projektom by mala byť spolupráca s Ábelovou, ktorá je v abecednom zozname všetkých slovenských obcí na prvom mieste. Župkov je naopak posledným názvom v tomto zozname.
Cieľom starostu je podporovať v obci predovšetkým rozvoj služieb, keďže podľa neho je budúcnosť obce spojená hlavne s turizmom. Cestou k úspechu by mohla byť napríklad agroturistika. „Ponúkame možnosti zarobiť si aj nezamestnaným, či už prostredníctvom sezónnych prác alebo stálych pracovných pozícií. Vždy však majú prednosť Župkovčania,“ pokračuje. Umožniť mladým uplatniť sa priamo v Župkove, aby nemuseli odchádzať za prácou, je vízia, ktorú bude starosta napĺňať celé volebné obdobie. Na druhej strane myslí Tomáš aj na seniorov. Zriadenie domova dôchodcov v spolupráci s okolitými obcami, začína byť nutnosťou.
Tomáš verí v osvetu a vzdelávanie obyvateľstva aj v súvislosti so zaobchádzaním s odpadom. V obci sa už teraz separuje odpad, no ako hovorí starosta, nie v dostatočne veľkom objeme. „Pokiaľ neseparujeme, sami si peniaze vyvážame na skládku,“ podotýka.
Zámerom novej hlavy obce je poskytnúť občanom čo najširšie spektrum služieb. Od podpory miestneho futbalu a postupné budovanie mužstva dospelých až po pomoc v prípade vážnejších problémov, ktoré môžu z času na čas postihnúť každého. „Pri obecnom zastupiteľstve sme zriadili ekonomicko-právnu a sociálnu komisiu. Občania sa na ne môžu obrátiť, ak potrebujú právnu radu alebo socálnu pomoc. Obe poskytujú svoje služby zdarma,“ vysvetľuje Tomáš.
Štyridsaťosemročný starosta je šťastne ženatý a má tri deti. Je otcom vydatej dcéry a dvojičiek, z ktorých dcéra študuje angličtinu na univerzite v Nitre a syn je profesionálnym futbalistom. Ak si starosta nájde voľný čas, venuje sa športu, aj keď dnes už len pasívne, a práci v záhrade.
Počas tohto volebného obdobia chce byť verný predovšetkým jednej myšlienke. „Napriek tomu, že je Župkov v abecednom poradí obcí posledný, chcel by som dosiahnuť, aby sa vo všetkých dôležitých ukazateľoch, súvisiacich s kvalitou života občanov, dostal v rebríčku čo najvyššie,“ vyjadruje na záver svoje želanie.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

Malé jubileum našej škôlky
Naša materská škola sa nachádza v budove ZŠ Župkov. Tento rok uplynie 30 rokov odvtedy, čo sa prvýkrát otvorili jej dvere. Zriaďovateľom MŠ je obec Župkov. Školský rok 1977 - 1978 sme začínali s počtom detí 20. Dnes už sú z nich úspešní mladí ľudia, ktorí do nášho zariadenia vodia svoje dcéry a synov.
Aj keď je materská škola jednotriedna, vždy je o ňu veľký záujem zo strany rodičov. Myslím, že sme si získali ich dôveru svojou prácou .Snažili sme sa obohatiť život detí o nové zážitky, zaujímavé činnosti, a podujatia. Spomeniem aspoň niektoré z nich. Posedenie so starými rodičmi, pečenie medovníčkov, mikulášska besiedka, karneval, vychádzky do prírody s rodičmi, deň matiek, deň detí, spoločná opekačka, slávnostná rozlúčka s nastávajúcimi prvákmi a mnohé iné. Deti vystupovali so svojim programom na verejných podujatiach a oslavách. Pravidelne našu škôlku navštevuje Divadlo na doske, ktoré zanecháva v deťoch dlhorezonujúce zážitky. Veľmi dobrá je i spolupráca so základnou školou. Pravidelne nás pozývajú na prehliadku triednych divadiel, 5 – 6 ročné deti sa zúčastňovali počítačového krúžku, pripravujeme mnohé akcie spoločne, ako hodinu hier MŠ s 1. ročníkom, vzájomné návštevy a pod. V priebehu školského roka deti stále niečo tvoria, maľujú, nadobúdajú nové zručnosti a skúsenosti, robíme výstavky či zútulňujeme prostredie.
Predovšetkým sa však usilujeme, aby rodičia, ktorí nám zverili svoje deti, prichádzali a odchádzali s pocitom istoty a spokojnosti. Najkrajším poďakovaním za našu snahu sú úprimné slová našich maličkých: „Ľúbim ťa, pani učiteľka.“
Prvého septembra oslávime tridsiate narodeniny. Býva zvykom pri takýchto príležitostiach želať si niečo.
Želáme si, aby naša MŠ prekvitala a bola pre deti druhým domovom. Aby sa nám darilo plniť základné poslanie, harmonický rozvoj osobnosti našich detí, ktoré takto získajú dobrú prípravu pre vstup do ZŠ a zdravý základ pre časy dospelosti. Nech sú stále obklopené len úprimnou láskou, ktorú v budúcnosti budú vedieť rozdávať aj ony.

SkryťVypnúť reklamu


EVA KAMODIOVÁV Župkove bolo veselo
S myšlienkou zorganizovať spevácku súťaž detí Dolina, dolina prišla učiteľka župkovskej základnej školy Mária Jakúbeková. Chcela tak nadviazať na tradíciu podobných podujatí v regióne, ktoré už, bohužiaľ, zanikli. Vo štvrtok sa uskutočnil už tretí ročník súťaže. „Deti nemusia prísť so sprievodom. Môžu si vybrať akúkoľvek ľudovú pieseň. Zvláštnosťou je aj spôsob hodnotenia vystúpení. Neudeľujeme prvé, druhé a tretie miesto. Všetkých mladých spevákov zaradíme buď do zlatého, strieborného alebo bronzového pásma. Týmto spôsobom ich chceme motivovať,“ vysvetľuje zámer súťaže organizátorka. Všetci účastníci sú ocenení malými darčekmi, ktoré škola zabezpečuje v spolupráci so sponzormi a Združením Vtáčnik. Tento rok sa v speváckom pásme predstavili deti zo základných škôl celého žarnovického okresu. Budúci rok by chceli podujatie rozšíriť aj o účastníkov z iných častí regiónu.

SkryťVypnúť reklamu

Župkovská škola je úspešná vo všetkých smeroch
Školský rok sa prehupol do druhej polovice i v Základnej škole Župkov. A my môžeme s hrdosťou konštatovať, že prvý polrok bol pre našu školu naozaj úspešný. Veď doteraz si naši žiaci z každej súťaže priniesli ocenenia a diplomy. Či už išlo o športové podujatia alebo vedomostné súťaže. Už viackrát sme získali titul Škola roka, najmä za športové súťaže. Tento školský rok sme organizovali krajskú súťaž v cezpoľnom behu. Výborná organizácia, nádherné počasie a krásne prostredie, v ktorom sa naša škola nachádza, zanechali u všetkých účastníkov nezabudnuteľné dojmy. Pod športové úspechy sa snahou podpísal hlavne pán učiteľ Muha, ktorý bol za svoju obetavú prácu tento rok ocenený Slovenskou asociáciou športu na školách čestným uznaním. Na úspechu v basketbale mal svoj podiel pán učiteľ Andok, tréner basketbalových družstiev.
Aj po vedomostnej stránke máme mnoho žiakov, na ktorých sme právom hrdí. Výborné výsledky nedosahujú len počas vyučovania. Viacerí sa s úspechom zúčastňujú vedomostných olympiád z oblasti matematiky, geografie a biológie. Na matematickú olympiádu pripravila riešiteľov pani učiteľka Jakúbeková. V prípade geografickej olympiády prípravu viedli manželia Andokovci. Na súťaž z oblasti biológie pripravila žiakov pani učiteľka Bieliková.
Žiaci našej školy sa nedali zahanbiť ani v umeleckých oblastiach. Zapojili sa do recitačnej súťaže Šaliansky Maťko ale aj do súťaže rozprávania rozprávok pod názvom Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. Literárne súťaže pripravovali pani učiteľky Jančoková a Bištuťová. Úspešne pre nás skončila aj výtvarná súťaž Kalokagatia s medzinárodnou účasťou.
Popri spomenutých aktivitách sú žiaci našej školy vedení k láske k prírode a okoliu. V rámci ekoprojektov sa podieľajú na zveľaďovaní a ochrane životného prostredia v našom krásnom regióne. Projektom Zdravá škola sú vedení k zdravému spôsobu života, turistike, otužovaniu, plávaniu, čo sa najmä v tomto období odrazilo na nízkej chorobnosti našich žiakov. Veľkú zásluhu na tom majú hlavne pani učiteľky Andoková, Bieliková a Betková.
Myslíme, že značným motivačným prvkom na zvýšenie záujmu našich žiakov o mimoškolskú činnosť bude nová celoškolská súťažná hra s názvom Žolíková olympiáda, ktorú sme v týchto dňoch v škole odštartovali. Veríme, že jej atraktívnosť pritiahne do školského diania aj rodičov.
Veľký podiel na úspechoch našich žiakov majú obetaví vyučujúci, ktorí im venujú svoj voľný čas. Deti pripravujú na súťaže a svojim osobným príkladom ich motivujú. Napriek tomu, že sme malá dedinská škola, môžeme konštatovať, že naši žiaci sú svojimi aktivitami a výsledkami schopní konkurovať aj úspešným školám vo veľkých mestských regiónoch. Na to sme právom hrdí.

Najčítanejšie na My Žiar

Inzercia - Tlačové správy

 1. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 2. Lesníctvo, drevárstvo, ekológia a technika sú životný štýl!
 3. Sme Univerzita, ktorá nosí úspech v mene
 4. SME ženy a Jamie Oliver: Toto menu platí iba vo februári
 5. Európu sužuje chrípka nebývalých rozmerov. Ako sa chrániť?
 6. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 7. INDEX: Prečo stále nemáme diaľnicu do Košíc
 8. Vyšlo februárové Doma v záhrade
 1. Bezpečnosť pri šoférovaní vychádza z dobrého videnia
 2. Lesníctvo, drevárstvo, ekológia a technika sú životný štýl!
 3. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 4. Sme Univerzita, ktorá nosí úspech v mene
 5. SME ženy a Jamie Oliver: Toto menu platí iba vo februári
 6. Chýbajúce zuby? Toto je trvácne riešenie, ktoré nebolí
 7. Na bezpečnom internete záleží
 8. Ako vyzerá inteligentný bytový dom? Tajomstvo je v technológiách
 1. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť? 4 827
 2. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu 4 028
 3. Chýbajúce zuby? Toto je trvácne riešenie, ktoré nebolí 3 378
 4. Dodajte vašej pokožke šťavu 3 211
 5. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery 834
 6. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model 709
 7. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka 680
 8. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to 345

Blogy SME

 1. Tupou Ceruzou: Norbert Bödör je obžalovaný v ďalšej kauze
 2. Matúš Lazúr: Teplý obed je mýtus. V bohatom Nórsku deti v škole obed nemajú.
 3. Júlia Piraňa Mikolášiková: Prišiel si pozrieť korupčný prípad Lipšicovho nominanta. Súd mu nariadil sledovať kauzy
 4. Jozef Stasík: EU a roboty
 5. Roman Daniel Baranek: Varíme s Medveďom - Tekvica + cuketa v jednom jedle
 6. Marek Mačuha: Falošný poplach - 2. Klimatické modely
 7. Pavel Macko: 8. február - deň, ktorý mal vojsť do dejín.
 8. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými Kalváriami - Nitrianska Blatnica
 1. Peter Sarkocy: 4 dôvody prečo by som si už nekúpil Škodu Enyaq 30 041
 2. Štefan Vrátny: Pohľad zvonku na Budajove vzťahy s ŠtB 18 550
 3. Richard Sulík: Ako sme vyriešili najväčší problém tejto krajiny a teraz ponúkame reštart 9 489
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 6 831
 5. Jana Melišová: Vdýchava drevu nový život a dušu 4 611
 6. Igor André: Dve poznámky ku „rómskemu Kanaánu“ vo Veľkej Británii 3 386
 7. Ľudmila Križanovská: Veľká Británia a USA sú najväčšie zlo na svete 2 524
 8. Helena Smihulova Laucikova: Predtým ako som zostarla 2 391
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Východniarom tu čas beží rýchlejšie
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 56. - Arktída - Edmund Hillary, Neil Armstrong a ich výlet na severný pól (1985)
 3. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 4. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 5. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 7. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 8. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Miernemu svahu sa tešia hlavne rodiny s deťmi a začínajúci lyžiari.

Problémom naďalej zostáva prístupová cesta.


6. feb
MY | TOP správy z regiónov

Pozrite si výber TOP správ z regiónov.


4. feb
Ilustračné foto.

TOP 30 prináša ďalšie výnimočné príbehy.


31. jan
Ján Kožuško, zakladateľ projektu Programko.sk

Na samotných kurzoch sa lektori nevenujú len tematike, na ktorý je workshop zameraný, ale poslucháčov upozorňujú aj na nástrahy internetu. Veď pojem kyberšikana sa v našom slovníku natrvalo usadil. V internetových vodách číhajú na deti rôzne nástrahy.


31. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Tupou Ceruzou: Norbert Bödör je obžalovaný v ďalšej kauze
 2. Matúš Lazúr: Teplý obed je mýtus. V bohatom Nórsku deti v škole obed nemajú.
 3. Júlia Piraňa Mikolášiková: Prišiel si pozrieť korupčný prípad Lipšicovho nominanta. Súd mu nariadil sledovať kauzy
 4. Jozef Stasík: EU a roboty
 5. Roman Daniel Baranek: Varíme s Medveďom - Tekvica + cuketa v jednom jedle
 6. Marek Mačuha: Falošný poplach - 2. Klimatické modely
 7. Pavel Macko: 8. február - deň, ktorý mal vojsť do dejín.
 8. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými Kalváriami - Nitrianska Blatnica
 1. Peter Sarkocy: 4 dôvody prečo by som si už nekúpil Škodu Enyaq 30 041
 2. Štefan Vrátny: Pohľad zvonku na Budajove vzťahy s ŠtB 18 550
 3. Richard Sulík: Ako sme vyriešili najväčší problém tejto krajiny a teraz ponúkame reštart 9 489
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 6 831
 5. Jana Melišová: Vdýchava drevu nový život a dušu 4 611
 6. Igor André: Dve poznámky ku „rómskemu Kanaánu“ vo Veľkej Británii 3 386
 7. Ľudmila Križanovská: Veľká Británia a USA sú najväčšie zlo na svete 2 524
 8. Helena Smihulova Laucikova: Predtým ako som zostarla 2 391
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Východniarom tu čas beží rýchlejšie
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 56. - Arktída - Edmund Hillary, Neil Armstrong a ich výlet na severný pól (1985)
 3. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 4. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 5. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 7. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 8. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu