Štvrtok, 9. február, 2023 | Meniny má Zdenko

Keď nám zveríte svoje deti, dávate najavo dôveru

Šport s názvom volejbal má v našom meste už 50 - ročnú tradíciu. O jeho vzniku, histórii a problémoch v našom meste nám napísal svoj názor Ján Odzgan, tréner a manažér pre deti a mládež VK MŠK.

Volejbal nedávno oslávil storočnicu existencie. Je to hra, ktorú vymyslel William G. Morgan (1870 – 1942), narodený v štáte New York, a tak vošiel do dejín ako autor hry, ktorú pôvodne pomenoval „mintonette“. Mladý Morgan študoval na Springfield College organizácie YMCA (Asociácia kresťanskej mládeže), kde sa stretol aj s Jamesom Naismithom, ktorý v roku 1891 vynašiel basketbal. Po promócii strávil Morgan jeden rok na YMCA v Auburn (štát Maine). V lete 1895 sa presťahoval do Holyoke (štát Masschusetts), kde sa stal riaditeľom telesnej výchovy. V tejto funkcii mal príležitosť založiť, rozvíjať a riadiť obrovský program cvičení a športových tried pre dospelých mužov.
Počas svojej histórie prešiel volejbal mnohými zásadnými zmenami. Menili sa počty hráčov, výška siete, rozmery ihriska, lopty, spôsoby odbíjania (podľa spomienok Pauča Schenka, naši olympionici sa učili „báger“ priamo na OH v Tokiu v 1964). V poslednom období boli opäť revolúciou zmeny v možnosti hrať s liberom v obrane, zanikla hra na stratu, podanie sa môže „štrajchnúť“ o sieť. A nesmieme zabudnúť, že vznikol plážový volejbal, ktorý získava čoraz viac hráčov, ale aj záujem verejnosti. Volejbal je stále najväčšou športovou federáciou na svete a veľmi obľúbenou kratochvíľou pre milióny ľudí.
V našom meste sme nedávno oslávili 50. výročie vzniku prvých družstiev volejbalu. Pre nasledovné riadky sme použili informácie z bulletinu, vydaného k tomuto výročiu.
Tento šport sa vo Svätom Kríži začal hrať už v 30-tich rokoch 20. storočia. V období rokov 1932 až 1936 dosahovali dokonca volejbalisti lepšie výsledky ako futbalisti. V časoch po 2. svetovej vojne začali hrávať volejbal aj ženy. Na túto tradíciu pravdepodobne nadviazali v roku 1956 vznikom družstva junioriek. Potom sa dlho presadzoval len mužský volejbal, až do roku 1965, keď sa pani Ondrejkovej podarilo položiť základy žiackeho volejbalu a vzniklo prvé Školské športové stredisko na III. Základnej škole. Už v týchto rokoch sa prejavoval problém slabej hráčskej základne. Výnimkou boli žiacke družstvá. Zásluhou Csitáriho vzniklo v 1969 družstvo dorasteniek, ktorého kontinuita trvá až do dnešných dní.
Počas týchto rokov sa pri práci s mládežou vystriedalo množstvo funkcionárov a trénerov. Spomenúť musíme aspoň pána Utešeného, ktorý sa svojou dlhoročnou činnosťou stal žijúcou legendou žiarskeho volejbalu.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

Družstvá žiačok, kadetiek a junioriek zabezpečovali športový rozvoj stovkám hráčok z nášho mesta a regiónu. Boli roky menej úspešné, ale aj roky končiace medailami na krku našich mladých športovkýň. Na úspechy z 80-tich rokov nadviazali družstvá v období 2000 až doteraz. Stali sa majsterkami Slovenska kadetiek v sezóne 2001-2002, v žiačkach v 2001, v juniorkách boli v sezóne 2000-2001 druhé, o rok neskôr a v roku 2005 druhé. V tom roku sa stali aj majsterkami Slovenska na antuke. V týchto rokoch bolo aj viacero dobrých umiestnení na tretích miestach žiačok a na rôznych turnajoch. Naposledy sa naše juniorky umiestnili na 8. mieste na Slovensku a žiačky boli tretie vo svojej kategórii.

Okrem športových úspechov to boli aj roky preniknutia žiarskeho volejbalu do povedomia športovej verejnosti na Slovensku. Úspechy ženských družstiev, kde boli vybojované bronzové medaily, výsledky mládežníckych družstiev, široká členská základňa, nasadenie funkcionárov a v neposlednom rade podpora sponzorov pomohli preniknúť nášmu volejbalu nielen na medailové pozície, ale aj do riadiacich štruktúr federácie a dobré výsledky podporili možnosti zapojenia sa do prípravy talentov na úrovni Centra talentovanej mládeže. Tieto centrá sú len štyri na Slovensku a udržať sa medzi nimi je úloha veľmi náročná. Systém športových tried, ktoré boli po svojom vzniku jednoznačným prínosom a zabezpečovali kvalitu aj kvantitu hráčok sa v poslednom období aj následkom boja škôl o financie na žiaka ocitli na pokraji existencie. Snažíme sa to nahradiť prilákaním dievčat z iných škôl do rôznych družstiev žiačok v našom klube.

SkryťVypnúť reklamu

Základná štruktúra žiackych družstiev má zabezpečovať postupný rozvoj hráčok a prechod do vyšších kategórií v primeranom veku a s primeranou technickou výbavou.
Začínajú v predprípravke, kde je hlavným cieľom zvládnutie návyku pravidelného tréningu, zvyku na pravidlá športovania v kolektíve, rozvoj prirodzenej hravosti, osvojovanie si nových prvkov pri chytaní a hádzaní lopty. Základom sú rôzne hry, behy, gymnastika.
Druhým krokom je prípravka, kde sa už hráčky okrem vyššie spomenutých zásad učia aj volejbalovým činnostiam. Počas roka zvládnu základné poznatky o hre, odbíjanie zhora – prstami, zdola – bágrom, podanie zospodu a hru na menšom ihrisku, tzv. minivolejbal. V tejto kategórii sa už zúčastňujú nepravidelných turnajov v minivolejbale. Od budúcej sezóny chceme rozbehnúť regionálnu ligu v minivolejbale za účasti družstiev z Banskej Bystrice, Krupiny, Zvolena a Žiaru nad Hronom. Počet družstiev však nie je uzatvorený ani pre iných záujemcov. V sezóne 2007 – 2008 budú obidve družstvá trénovať v telocvičniach 1. a 4. Základnej školy.
Nasleduje príprava v družstve mladších žiačok. Toto je kategória, kedy sa dievčatá začnú zúčastňovať pravidelnej dlhodobej súťaže v 6 - kovom volejbale. Pravidlá sú rovnaké ako pre súťaže starších hráčok. Zmena je len vo výške siete, 216 cm oproti 220 pre staršie žiačky. Tréning sa už svojim obsahom viac podobá na vyššie kategórie. Podstatou je osvojovanie si techniky herných činností, rozvoj všeobecnej kondície, v hre sa už objavujú prvé taktické varianty, na konci sezóny sa učia zbiehanie a z toho vyplýva aj možnosť prvotnej špecializácie, ktorou je pozícia nahrávačky. Súťaž prebieha v dvoch cykloch, jesennom a jarnom a vyvrcholením je turnaj 4-och družstiev, ktoré v dvoch súťažiach nášho regiónu skončili na prvom mieste. V tomto roku budú prvýkrát trénovať v novej telocvični Združenej školy služieb – „Cukríku“.
V obnovenej telocvični Gymnázia budú rozvíjať svoje umenie hráčky družstva starších žiačok. Táto kategória, 13-15 ročných dievčat, je špecifická v tom, že počas sezóny dochádza k najväčšiemu rozvoju hráčskeho potenciálu, ale aj k najväčšiemu fyzickému vývoju dievčat. Zároveň žiačky 9 ročníka musia okrem športovej prípravy zvládnuť aj prípravu na stredné školy. Tréning je už nielen svojou štruktúrou, ale aj obsahom čoraz viac podobný na dospelé kategórie. Hra podobne. Taktika a stratégia hry sa stávajú samozrejmou súčasťou hry. Tréning aj súťažné stretnutia sú náročnejšie na fyzické, ale rovnako aj na psychické zaťaženie. Hráčky na konci tohto obdobia ovládajú základy všetkých herných činností. Do vyššej kategórie si odnášajú dobrý základ, na ktorom sa potom dá budovať rozvoj jednotlivých zručností na špičkovej úrovni. V žiackej a kadetskej vekovej kategórii ešte stále nie je fyzická výška prekážkou dosahovania vysokého majstrovstva a každá poctivo na sebe pracujúca hráčka má v týchto družstvách príležitosť na uplatnenie.
Dokonca v kategórii starších žiačok sa môže uplatniť aj hráčka, ktorá začne s volejbalom až v tomto veku. Ak má akúkoľvek športovú prípravu na úrovni registrácie (teda pravidelný odborne vedený tréning, alebo ak je od prírody pohybovo veľmi nadaná), nie je pre ňu neskoro začať aj vo vyššom veku. Príkladom môže byť napríklad v minulosti úspešný reprezentant Paučo Schenk, ktorý začal s volejbalom ako 17-ročný. Dovtedy hrával stolný tenis.
V budúcej sezóne zaradíme do súťaženia ďalšie družstvo. Sú to členky volejbalového krúžku zo Základnej školy v Hornej Ždani. Pani Olšiaková, zástupkyňa riaditeľa ZŠ a zároveň trénerka tohto družstva si zvýšila absolvovaním kurzu a úspešných skúšok I. najnižší stupeň trénerskeho vzdelania. Hráčky tohto družstva spojené s niektorými hráčkami družstva starších žiačok budú súťažiť v Majstrovstvách oblasti kategórie starších žiačok II. triedy. S družstvom spolupracujeme takmer dva roky a v minulej sezóne sme družstvo už aj metodicky viedli. Veríme, že sa nám podarí náš krásny šport dostať aj do oblastí, kde nemá takmer žiadnu tradíciu.
Pomáhať a bližšie spolupracovať budeme aj s prípravkou na Základnej škole v Starej Kremničke. Žiačky tejto školy prechádzajú na druhý stupeň do Žiaru nad Hronom a tak sa môžu jednoduchšie zaradiť do tréningového procesu.
Rozvoj volejbalu aj teraz naráža na nedostatok hráčok. V žiackych kategóriách je to z roka na rok horšie. Je veľa iných lákadiel, deti a bohužiaľ aj mnohí rodičia, majú úplne iné priority. Pritom dieťa, ktoré trávi v telocvični 6 až 8 hodín na tréningu v každom týždni, k tomu jeden víkendový deň na zápase alebo turnaji, nemá kedy na potulovanie, nemá kedy stýkať sa s nevhodnými partiami. Nepotrebuje drogy, drogou sa preň stane šport a kolektív, v ktorom pôsobí. Samozrejme, že to nie je až tak ideálne, ale na približovaní sa k ideálu môže každá členka kolektívu, každý rodič neustále pracovať. Do budúcna sa pokúsime rodičov viac stiahnuť do bežného diania v družstve. Úlohou rodiča nie je viesť družstvo, alebo svoju dcéru počas zápasu, ale je možné s ňou prežívať jej vydarené aj menej vydarené chvíle napríklad aj počas tréningu, turnajov, alebo na iných akciách. Spoločné snaženie dospelých bude mať pre deti, ktoré sa snažíme nielen naučiť hrať volejbal, ale ktorým chceme ukázať aj vzory správania, oveľa väčší význam, ako si možno mnohí uvedomujeme.
Okrem detí, rodičov, sponzorov, škôl, fanúšikov a priaznivcov je k trénovaniu potrebné zabezpečiť ľudí, ktorých nadšenie prekonáva nedostatok ocenenia, či už finančného, alebo spoločenského. Skúste sa chvíľu všetci zamyslieť nad nasledovnou otázkou, ktorú som nedávno položil kolegom na antukovom Slov. pohári: „Bojujeme s deťmi, bojujeme s rodičmi, bojujeme s učiteľmi, bojujeme so sponzormi, bojujeme s federáciou, bojujeme so štátom. Prečo to my vlastne robíme?!“
Keby nebolo trénerov, ľudí zapálených a nadšených, ktorí si delia svoj voľný čas medzi vlastné rodiny a deti, o ktoré sa starajú, kde by bol šport? Kde by deti trávili čas? Akými výsledkami by sa hrdili? Akú by mali kondíciu? Kde by sa učili riešeniu zložitých situácií? Títo ľudia trávia s „cudzími“ deťmi častokrát oveľa viac času, ako s vlastnou rodinou.Prečo sa ani raz nestalo za tie roky, čo napríklad ja trénujem, že by prišiel niektorý rodič a povedal: „ Pán tréner, keď dohráte posledný zápas turnaja, ja preberiem zodpovednosť za deti! Vy si môžete trochu odpočinúť!“ Viete, ako veľmi by nám takéto konanie pomohlo? A ako by sme si vážili rodiča, ktorý pochopil, čo je rozdelenie úloh a zodpovednosti? Skúsili ste sa niekedy zamyslieť nad tým, že keď ideme na trojdňový turnaj a berieme tam napríklad 12 detí, za všetky automaticky preberáme morálnu aj právnu zodpovednosť? A že aj my musíme spať? A že si chceme aj podebatovať a posedieť s priateľmi? Keď nám zveríte svoje deti, dávate najavo dôveru, ale poďte ešte o krok ďalej! Pridajte sa a pomôžte aj pri konkrétnom zabezpečení úloh. Za sezónu odohráme menej turnajov, ako je hráčok v družstve. Takže na jedného rodiča by to vyšlo najviac jedenkrát. Skúste o tom pouvažovať a na stretnutí s rodičmi a trénermi na začiatku nasledujúcej sezóny skúsme dať tomuto nápadu aj reálne kontúry!
Vaše a aj naše deti budú v budúcej sezóne trénovať tréneri: Andrea Kosorinská, Marta Bartóková, Margita Pacalajová, Marián Júda, Miloš Žabka, Ľudmila Ondríková a Martina Olšiaková. Všetci tréneri, vrátane pána Výbošťoka majú úspešne absolvovaný kurz trénera I. triedy vo volejbale a pre Vaše deti sú pripravení odviesť maximum práce aj v budúcej sezóne.
Ja sa spolu s pánom Výbošťokom pripravujem na trénovanie kadetského a juniorského družstva. S družstvami detí od prípravky až po žiačky sme pracovali od roku 2000 a už potrebujeme zmenu. Veríme, že budúca sezóna nadviaže na úspechy nášho dievčenského volejbalu a ženský volejbal naberie smer k návratu do vrcholnej súťaže! Toto je pre nás, trénerov, hlavný cieľ do nastávajúcej sezóny!
Rodičia, ktorí majú záujem o termíny, kedy sa začne tréning v budúcej sezóne sa dozvedia podrobnosti na stránkach týždenníka MY, alebo na stránke žiačok sz-volejziar.sk. Prajem všetkým čitateľom príjemné prázdniny!

SkryťVypnúť reklamu


JÁN ODZGAN, tréner
a manažér pre deti
a mládež VK MŠK

Najčítanejšie na My Žiar

Inzercia - Tlačové správy

 1. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 2. Lesníctvo, drevárstvo, ekológia a technika sú životný štýl!
 3. Sme Univerzita, ktorá nosí úspech v mene
 4. SME ženy a Jamie Oliver: Toto menu platí iba vo februári
 5. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 6. Európu sužuje chrípka nebývalých rozmerov. Ako sa chrániť?
 7. INDEX: Prečo stále nemáme diaľnicu do Košíc
 8. Vyšlo februárové Doma v záhrade
 1. Bezpečnosť pri šoférovaní vychádza z dobrého videnia
 2. Lesníctvo, drevárstvo, ekológia a technika sú životný štýl!
 3. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 4. Sme Univerzita, ktorá nosí úspech v mene
 5. SME ženy a Jamie Oliver: Toto menu platí iba vo februári
 6. Chýbajúce zuby? Toto je trvácne riešenie, ktoré nebolí
 7. Na bezpečnom internete záleží
 8. Ako vyzerá inteligentný bytový dom? Tajomstvo je v technológiách
 1. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť? 4 861
 2. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu 4 027
 3. Chýbajúce zuby? Toto je trvácne riešenie, ktoré nebolí 3 364
 4. Dodajte vašej pokožke šťavu 3 265
 5. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery 835
 6. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model 709
 7. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka 687
 8. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to 351

Blogy SME

 1. Matúš Lazúr: Teplý obed je mýtus. V bohatom Nórsku deti v škole obed nemajú.
 2. Tupou Ceruzou: Norbert Bödör je obžalovaný v ďalšej kauze
 3. Júlia Piraňa Mikolášiková: Prišiel si pozrieť korupčný prípad Lipšicovho nominanta. Súd mu nariadil sledovať kauzy
 4. Jozef Stasík: EU a roboty
 5. Marek Mačuha: Falošný poplach - 2. Klimatické modely
 6. Roman Daniel Baranek: Varíme s Medveďom - Tekvica + cuketa v jednom jedle
 7. Pavel Macko: 8. február - deň, ktorý mal vojsť do dejín.
 8. Tomáš Vodvářka: Morálka nebo prachy?
 1. Peter Sarkocy: 4 dôvody prečo by som si už nekúpil Škodu Enyaq 30 034
 2. Štefan Vrátny: Pohľad zvonku na Budajove vzťahy s ŠtB 18 509
 3. Richard Sulík: Ako sme vyriešili najväčší problém tejto krajiny a teraz ponúkame reštart 9 468
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 6 863
 5. Jana Melišová: Vdýchava drevu nový život a dušu 4 611
 6. Igor André: Dve poznámky ku „rómskemu Kanaánu“ vo Veľkej Británii 3 371
 7. Ľudmila Križanovská: Veľká Británia a USA sú najväčšie zlo na svete 2 524
 8. Helena Smihulova Laucikova: Predtým ako som zostarla 2 380
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Východniarom tu čas beží rýchlejšie
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 56. - Arktída - Edmund Hillary, Neil Armstrong a ich výlet na severný pól (1985)
 3. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 4. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 5. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 7. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 8. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Miernemu svahu sa tešia hlavne rodiny s deťmi a začínajúci lyžiari.

Problémom naďalej zostáva prístupová cesta.


6. feb
MY | TOP správy z regiónov

Pozrite si výber TOP správ z regiónov.


4. feb
Ilustračné foto.

TOP 30 prináša ďalšie výnimočné príbehy.


31. jan
Ján Kožuško, zakladateľ projektu Programko.sk

Na samotných kurzoch sa lektori nevenujú len tematike, na ktorý je workshop zameraný, ale poslucháčov upozorňujú aj na nástrahy internetu. Veď pojem kyberšikana sa v našom slovníku natrvalo usadil. V internetových vodách číhajú na deti rôzne nástrahy.


31. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Matúš Lazúr: Teplý obed je mýtus. V bohatom Nórsku deti v škole obed nemajú.
 2. Tupou Ceruzou: Norbert Bödör je obžalovaný v ďalšej kauze
 3. Júlia Piraňa Mikolášiková: Prišiel si pozrieť korupčný prípad Lipšicovho nominanta. Súd mu nariadil sledovať kauzy
 4. Jozef Stasík: EU a roboty
 5. Marek Mačuha: Falošný poplach - 2. Klimatické modely
 6. Roman Daniel Baranek: Varíme s Medveďom - Tekvica + cuketa v jednom jedle
 7. Pavel Macko: 8. február - deň, ktorý mal vojsť do dejín.
 8. Tomáš Vodvářka: Morálka nebo prachy?
 1. Peter Sarkocy: 4 dôvody prečo by som si už nekúpil Škodu Enyaq 30 034
 2. Štefan Vrátny: Pohľad zvonku na Budajove vzťahy s ŠtB 18 509
 3. Richard Sulík: Ako sme vyriešili najväčší problém tejto krajiny a teraz ponúkame reštart 9 468
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 6 863
 5. Jana Melišová: Vdýchava drevu nový život a dušu 4 611
 6. Igor André: Dve poznámky ku „rómskemu Kanaánu“ vo Veľkej Británii 3 371
 7. Ľudmila Križanovská: Veľká Británia a USA sú najväčšie zlo na svete 2 524
 8. Helena Smihulova Laucikova: Predtým ako som zostarla 2 380
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Východniarom tu čas beží rýchlejšie
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 56. - Arktída - Edmund Hillary, Neil Armstrong a ich výlet na severný pól (1985)
 3. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 4. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 5. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 7. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 8. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu