Nedeľa, 26. september, 2021 | Meniny má EditaKrížovkyKrížovky

Janova Lehota

Obec Janova Lehota leží na rozhraní pohoria Vtáčnik a Kremnických vrchov so Žiarskou kotlinou, v doline Lehotského potoka. Má 863 obyvateľov.

Starostkou obce Janova Lehota je už piate volebné obdobie Božena Kováčová. Tejto funkcie sa ujala hneď po revolúcii. „Keď som do toho išla, mala som veľa predsavzatí, čo všetko urobím. Mnohé sa mi podarilo, a myslím si, že táto obec dýcha. Je iná ako predtým a snažím sa o to, aby žila,“ hovorí. „Problémy v samospráve sú vždy iné, neustále sa menia. Ale podarilo sa nám napríklad stabilizovať prevádzku základnej a materskej školy. Opravili sme byty pre mladých ľudí, čím sme zabránili ich odchodu z obce,“ hovorí. Podľa nej sa v najbližších rokoch Janova Lehota vyľudňovať nebude, skôr naopak. Stále prichádzajú noví občania kupujúci si nehnuteľnosti, ktoré rekonštruujú. Vďaka tejto situácii neklesá ani počet detí navštevujúcich základnú a materskú školu.
Pred tromi rokmi v obci dokončili výstavbu domova sociálnych služieb. „Naším zámerom bolo pomôcť rodinám s chorými a staršími občanmi. Svojich rodičov nemali kam umiestniť a pomoc museli vyhľadávať mimo obce. Preto sme sa rozhodli pustiť do tohto projektu,“ pokračuje. Domov bol otvorený v júni 2003 s desiatimi lôžkami a už v decembri sme zariadenie rozšírili o domov dôchodcov s celkovou kapacitou 28 lôžok. „Chceli sme dosiahnuť hlavne to, aby starí ľudia nemali pocit, že ich niekto odložil, ale že žijú v slušnom prostredí s kvalitnou opaterou,“ podotkne. Okrem toho, v Janovej Lehote mali veľký problém so zamestnanosťou. Hlavne ženám sa hľadala práca veľmi ťažko a v domove sociálnych služieb našli mnohé uplatnenie ako opatrovateľky, kuchárky, či upratovačky.
V roku 2004 si obec podala žiadosť na ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja v rámci európskych štrukturálnych fondov s cieľom realizovať rekonštrukciu domova sociálnych služieb. Projekt bol úspešný a obec získala 22 miliónov korún. Momentálne práce finišujú a už v polovici septembra plánujú zariadenie otvoriť so zvýšenou kapacitou lôžok. V novootvorenom domove nájde prácu minimálne 30 žien, ktoré budú pracovať na tri zmeny.
„V roku 2005 sa naša obec prihlásila do celoslovenskej súťaže Oskar bez bariér. Za aktivity v sociálnej oblasti bola nominovaná medzi päť miest a obcí, následkom čoho v našom domove sociálnych služieb našli nový domov nielen klienti z banskobystrického kraja, ale z celého Slovenska.
V budúcnosti by v obci chceli realizovať rekonštrukciu základnej školy, ktorej strecha, okná a fasáda nie sú v dobrom stave. Majú pripravenú aj štúdiu na vybudovanie sociálnych bytov a na budúci rok by chceli požiadať o príspevok z fondu rozvoja bývania.
V najbližšej dobe plánujú sprístupniť občanom Múzeum národností, ktoré vybudovali v starom hospodárskom dome za finančné prostriedky z programu SAPARD. V súčasnosti sa obec snaží zaevidovať múzeum na ministerstve kultúry.
Starostka je hrdá na aktivity a prácu dobrovoľného požiarneho zboru. „Na jeho činnosti sa aktívne podieľajú ženy, dorast, muži, ale aj detské družstvo Plameň. Všetci dôstojne reprezentujú obec v rámci okresu a kraja. K dobrému menu obce prispievajú aj oddiely šachistov, futbalistov a volejbalistov. Dlhoročnú tradíciu má aj klub dôchodcov, ktorého členovia sú nápomocní pri rôznych činnostiach v obci,“ hovorí.
Starostka Janovej Lehoty vo voľnom čase, ktorého nemá nazvyš, rada oddychuje v kruhu svojej rodiny.

Skryť Vypnúť reklamu


Historický exkurz
Prvá písomná zmienka o existencii Janovej Lehoty sa objavila v roku 1376. Voľakedy existovala aj pod názvami ako Leotta, Noua Lehotta, Janowa Lehoota, Drechselhau.
V prvej polovici 14. storočia prišla do Janove Lehoty najpočetnejšia vlna nemeckých prisťahovalcov v rámci Slovenska. Z hľadiska urbanistického usporiadania nesie charakteristické črty obcí vzniknutých počas nemeckej kolonizácie v neobývaných oblastiach horného Uhorska. Pôvodne tvorili Janovu Lehotu len dve ulice tiahnúce sa pozdĺž potoka.
Obec bola majetkom ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1487 tam postavili gotický kostol na staršom základe. V roku 1685 sa dostala do správy arcibiskupských majetkov vo Svätom Kríži nad Hronom. V roku 1739 bol vysvätený kostol Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a postavili aj kaplnku trojuholníkového pôdorysu. V osemnástom storočí pripadla Janova Lehota banskobystrickému biskupstvu. V roku 1804 zničil obec požiar. Poškodený bol aj kostol, ktorý bol o tri roky nato opravený.
V obci sa zachovalo domoradie pôvodných nemeckých domov. Boli poschodové, sliezskeho typu. Dom obývali dve až štyri rodiny, každá mala svoju izbu. Mali tam kuchyňu a na poschodí „kamern“, ktorý slúžil ako komora alebo spálňa. Na poschodie sa vchádzalo rebríkom vedúcim z chodby.

Skryť Vypnúť reklamu

Hosťom bude Jozef Pribilinec

Lehotská základná škola nedávno oslávila svoje štyridsiate výročie. Počet žiakov v nej neklesá, každoročne ju navštevuje približne 120 detí. V škole vytvárajú podmienky pre rozvoj nadaných a talentovaných žiakov. Formujú u nich nielen intelektové, ale aj literárne, recitačné, hudobné a pohybové nadanie. Snažia sa aj o rozvíjanie talentov v oblasti matematiky, fyziky, chémie a získavajú ocenenia prác svojich žiakov na úrovni okresu, kraja i republiky.
„Teraz sme zaznamenali úspech v projekte Otvorená škola, oblasť športu, a dostali sme 50-tisíc korún na športové vybavenie. Takže ideme dobudovať telocvičňu, fitnes a zakúpiť športové náčinie,“ povedala riaditeľka školy Mária Simonidesová. V rámci tohto projektu pripravujú rôzne aktivity. Jednou z nich je zorganizovanie športových hier, kam chcú pozvať bývalého olympionika Jozefa Pribilinca, ktorý by bol čestným hosťom.
„Spolupracujeme aj so Špeciálnou školou v Žiari nad Hronom. Deti odtiaľ sme tu mali už dvakrát a ešte v septembri ich chceme pozvať na športové zápolenie pod názvom Rýchlejšie, vyššie, silnejšie,“ vysvetľuje a dodáva, že táto spolupráca má svoju tradíciu, v ktorej chcú pokračovať.

Skryť Vypnúť reklamu


V materskej škole Majú šestnásť detí
Materská škola v Janovej Lehote sa nachádza v budove základnej školy. Funguje pod vedením riaditeľky Jany Sedliakovej. So starostlivosťou o malých nezbedníkov jej pomáha učiteľka Erika Mičincová. „Máme zapísaných šestnásť detí, pre ktoré organizujeme rôzne aktivity. Napríklad športové dni, týždeň detských radostí, vystúpenia pri príležitostiach rôznych medzinárodných dní a vianočné besiedky,“ povedala Mičincová.


Otvorenie plánujú v polovici septembra

Riaditeľkou Domova sociálnych služieb a domova dôchodcov Nádej v Janovej Lehote je od jeho otvorenia v roku 2003 Erika Sučanská. „Zatiaľ máme 28 klientov, postupne ten počet stále zvyšujeme. Evidujeme veľa žiadostí, asi 70, a prijať môžeme len 34 klientov,“ hovorí. Vytvorili určitý poradovník, ale obyvatelia obce sú uprednostnení. Ostatní budú posudzovaní individuálne podľa voľných miest v časti domova sociálnych služieb, alebo domova dôchodcov. „Poskytujeme základnú starostlivosť, čo sa týka ubytovania, stravovania a zaopatrenia. Ale ponúkame aj rôznorodú terapeutickú starostlivosť. Snažíme sa, aby k nám ľudia neprišli zomierať, ale žiť,“ pokračuje. Väčšina z nich je tam ubytovaná na dobu neurčitú. Kedykoľvek môžu zariadenie opustiť a ísť napríklad na vychádzku, či k rodine. Aspoň raz za mesiac organizujú výlet mimo obce. „Máme však aj klientov, ktorí sú psychiatrickí pacienti a budovu môžu opúšťať len v sprievode zdravotnej sestry,“ podotkne a zároveň dodá, že aspoň raz za mesiac organizujú výlet mimo obce.
„S niektorými rodinnými príslušníkmi máme veľmi dobrú spoluprácu. Pomáhajú nám rôznymi sponzorskými darmi, dokážu všeličo zabezpečiť, vybaviť... Ale sú aj takí, ktorých vidíme len pri prijatí a úmrtí klienta,“ vysvetľuje.
Momentálne pracuje v domove sociálnych služieb 15 zamestnancov, v najbližšom čase ich pribudne ešte raz toľko. V zariadení sú jedno, dvoj a trojlôžkové izby. Za jednu noc sa platí 200 až 250 korún podľa toho, akú izbu má klient k dispozícii. Obyvatelia Janovej Lehoty sú aj v tomto zvýhodnení, ich platby sú nižšie.
Oficiálne otvorenie novej časti domova sociálnych služieb je naplánované niekedy na polovicu septembra. „Vtedy by sme chceli prijímať aj nových záujemcov. Postupne si to rozdelíme, lebo naraz sa taký veľký nápor nedá zvládnuť,“ dodáva. Na otvorenie chcú pozvať všetkých, ktorí spolupracovali na tvorbe celého projektu, ale aj kompetentných ľudí z ministerstva.


Kostol najsvätejšieho Srdca Ježišovho

V listine z roku 1487 sa uvádza, že kostol bol postavený na starom základe. Predtým tam pravdepodobne stál jeho drevený predchodca. V roku 1804 ho poškodil požiar, ale už o tri roky nato bol opravený a neskôr aj prestavaný.
Presbytérium kostola a víťazný oblúk sú neskorogotické, portál do sakristie, krstiteľnica a bočný oltár Panny Márie renesančné. Oltár svätého Jána Nepomuckého zo 17. storočia bol rokokovo upravený. Bohostánok je neogotický z roku 1890.
Veža bola v časoch tureckého panstva v Uhorsku vyššia ale pre časté zásahy bleskov v letných búrkach ju znížili.
Vo farnosti od roku 1559 pôsobilo viac ako 50 farárov. V súčasnosti ju spravuje Ľudovít Frindt. Mimoriadne obľúbeným farárom bol aj jeho predchodca Štefan Flimel.
V roku 1930 priviezli na chór organ, ktorý už potreboval rekonštrukciu. Tá bola ukončená jeho požehnaním 15. augusta tohto roku. V ten istý deň navštívil obec pri príležitosti posviacky kostola a nového kamenného oltára biskup Rudolf Baláž. Pre Janovu Lehotu to bola slávnostná udalosť, ktorá na svätú omšu prilákala plný kostol farníkov.

Najčítanejšie na My Žiar

Inzercia - Tlačové správy

 1. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
 2. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 3. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
 4. Znalec slovenského brandy
 5. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 6. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 7. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
 8. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 9. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 10. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 1. Samočistiace vypínače chránia pred infekciami
 2. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 3. Hobbymarket OBI predstavil nový koncept predajne v Michalovciach
 4. Aktuálne radarové a slovenské hlásenia v autokamere?
 5. Tesco announces net-zero target of 2035 for its operations
 6. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 7. Lekárska prehliadka pre cudzincov je v Nitre, aj bez objednania
 8. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 9. Rozšírená realita a ovládanie na diaľku
 10. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
 1. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi 6 894
 2. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 5 692
 3. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov 4 581
 4. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 4 286
 5. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 706
 6. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 508
 7. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať? 3 478
 8. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 3 337
 9. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem 3 030
 10. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 2 881

Blogy SME

 1. Marcel Burkert: Šokujúce slová Dr. Urbánka, ktorý 20 rokov pracoval pre fy ako Pfizer, Johnson a iné.
 2. Ladislav Boršoš: Valloslava/nahlas…
 3. Denis Jánošík: Nevidiaci a slabozraký
 4. Anna Milanová: Strom a Klíma ťa potrebuje... 2021
 5. Katarína Tóthová: Objatie a jeho sila
 6. Andy Morávek: Tomuto štátu už nedarujem ani jedinú kvapku mojej krvi. Nezaslúži(š) si ju!
 7. Marián Kozák: Anton Benča - životný príbeh
 8. Peter Chudý: Šesť spôsobov na odstránenie čestného policajta alebo ako to bolo za prezidentovania Tibora Gašpara a likvidačné metódy prehnitého systému dnes.
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 689
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 12 192
 3. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 6 155
 4. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 514
 5. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 5 354
 6. Peter Chudý: Aký je motív sledovania špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica? Kompromitácia alebo príprava na spáchanie násilného trestného činu? 3 878
 7. Stanislav Martinčko: R.Fico sa stal kajúcnikom č.1 !!! 3 854
 8. Pavel Dvořák: Ako ma zmenilo desať rokov v Číne 3 730
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 7. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Nenechajte si ujsť ďalší diel LIVE diskusie na tému zelenej energie s fundovanými hosťami už v utorok 28. septembra o 11:00 hod.


24. sep

Keď sa v zime cítite na začiatku behu z pohľadu teploty pohodlne, budete mať problém! Konštatoval v našom podcaste odborník na behanie Rastislav Magna z Intersportu.


24. sep
Ilustračné foto.

Výdavky zvýšili o 623-tisíc eur.


SITA 23. sep
Jaroslav Slašťan zo zásahového tímu pre medveďa hnedého.

Udalosť neevidujú ako útok, ale incident.


TASR 23. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Obeť mala len 27 rokov.


16 h

Dieťa spadlo do odpadovej šachty.


SITA 10 h

V lokalite nejde o prvý prípad stretnutia s medveďom.


TASR 26. aug

Pekné góly, bitka, rachot v aréne a dvojnásobná ďakovačka po skalpe nadupaných Košíc. Extraliga s fanúšikmi je späť!


25. sep

Blogy SME

 1. Marcel Burkert: Šokujúce slová Dr. Urbánka, ktorý 20 rokov pracoval pre fy ako Pfizer, Johnson a iné.
 2. Ladislav Boršoš: Valloslava/nahlas…
 3. Denis Jánošík: Nevidiaci a slabozraký
 4. Anna Milanová: Strom a Klíma ťa potrebuje... 2021
 5. Katarína Tóthová: Objatie a jeho sila
 6. Andy Morávek: Tomuto štátu už nedarujem ani jedinú kvapku mojej krvi. Nezaslúži(š) si ju!
 7. Marián Kozák: Anton Benča - životný príbeh
 8. Peter Chudý: Šesť spôsobov na odstránenie čestného policajta alebo ako to bolo za prezidentovania Tibora Gašpara a likvidačné metódy prehnitého systému dnes.
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 689
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 12 192
 3. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 6 155
 4. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 514
 5. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 5 354
 6. Peter Chudý: Aký je motív sledovania špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica? Kompromitácia alebo príprava na spáchanie násilného trestného činu? 3 878
 7. Stanislav Martinčko: R.Fico sa stal kajúcnikom č.1 !!! 3 854
 8. Pavel Dvořák: Ako ma zmenilo desať rokov v Číne 3 730
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 7. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu