Piatok, 30. október, 2020 | Meniny má Simon, SimonaKrížovkyKrížovky

Janova Lehota

Obec Janova Lehota leží na rozhraní pohoria Vtáčnik a Kremnických vrchov so Žiarskou kotlinou, v doline Lehotského potoka. Má 863 obyvateľov.

Starostkou obce Janova Lehota je už piate volebné obdobie Božena Kováčová. Tejto funkcie sa ujala hneď po revolúcii. „Keď som do toho išla, mala som veľa predsavzatí, čo všetko urobím. Mnohé sa mi podarilo, a myslím si, že táto obec dýcha. Je iná ako predtým a snažím sa o to, aby žila,“ hovorí. „Problémy v samospráve sú vždy iné, neustále sa menia. Ale podarilo sa nám napríklad stabilizovať prevádzku základnej a materskej školy. Opravili sme byty pre mladých ľudí, čím sme zabránili ich odchodu z obce,“ hovorí. Podľa nej sa v najbližších rokoch Janova Lehota vyľudňovať nebude, skôr naopak. Stále prichádzajú noví občania kupujúci si nehnuteľnosti, ktoré rekonštruujú. Vďaka tejto situácii neklesá ani počet detí navštevujúcich základnú a materskú školu.
Pred tromi rokmi v obci dokončili výstavbu domova sociálnych služieb. „Naším zámerom bolo pomôcť rodinám s chorými a staršími občanmi. Svojich rodičov nemali kam umiestniť a pomoc museli vyhľadávať mimo obce. Preto sme sa rozhodli pustiť do tohto projektu,“ pokračuje. Domov bol otvorený v júni 2003 s desiatimi lôžkami a už v decembri sme zariadenie rozšírili o domov dôchodcov s celkovou kapacitou 28 lôžok. „Chceli sme dosiahnuť hlavne to, aby starí ľudia nemali pocit, že ich niekto odložil, ale že žijú v slušnom prostredí s kvalitnou opaterou,“ podotkne. Okrem toho, v Janovej Lehote mali veľký problém so zamestnanosťou. Hlavne ženám sa hľadala práca veľmi ťažko a v domove sociálnych služieb našli mnohé uplatnenie ako opatrovateľky, kuchárky, či upratovačky.
V roku 2004 si obec podala žiadosť na ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja v rámci európskych štrukturálnych fondov s cieľom realizovať rekonštrukciu domova sociálnych služieb. Projekt bol úspešný a obec získala 22 miliónov korún. Momentálne práce finišujú a už v polovici septembra plánujú zariadenie otvoriť so zvýšenou kapacitou lôžok. V novootvorenom domove nájde prácu minimálne 30 žien, ktoré budú pracovať na tri zmeny.
„V roku 2005 sa naša obec prihlásila do celoslovenskej súťaže Oskar bez bariér. Za aktivity v sociálnej oblasti bola nominovaná medzi päť miest a obcí, následkom čoho v našom domove sociálnych služieb našli nový domov nielen klienti z banskobystrického kraja, ale z celého Slovenska.
V budúcnosti by v obci chceli realizovať rekonštrukciu základnej školy, ktorej strecha, okná a fasáda nie sú v dobrom stave. Majú pripravenú aj štúdiu na vybudovanie sociálnych bytov a na budúci rok by chceli požiadať o príspevok z fondu rozvoja bývania.
V najbližšej dobe plánujú sprístupniť občanom Múzeum národností, ktoré vybudovali v starom hospodárskom dome za finančné prostriedky z programu SAPARD. V súčasnosti sa obec snaží zaevidovať múzeum na ministerstve kultúry.
Starostka je hrdá na aktivity a prácu dobrovoľného požiarneho zboru. „Na jeho činnosti sa aktívne podieľajú ženy, dorast, muži, ale aj detské družstvo Plameň. Všetci dôstojne reprezentujú obec v rámci okresu a kraja. K dobrému menu obce prispievajú aj oddiely šachistov, futbalistov a volejbalistov. Dlhoročnú tradíciu má aj klub dôchodcov, ktorého členovia sú nápomocní pri rôznych činnostiach v obci,“ hovorí.
Starostka Janovej Lehoty vo voľnom čase, ktorého nemá nazvyš, rada oddychuje v kruhu svojej rodiny.

Skryť Vypnúť reklamu


Historický exkurz
Prvá písomná zmienka o existencii Janovej Lehoty sa objavila v roku 1376. Voľakedy existovala aj pod názvami ako Leotta, Noua Lehotta, Janowa Lehoota, Drechselhau.
V prvej polovici 14. storočia prišla do Janove Lehoty najpočetnejšia vlna nemeckých prisťahovalcov v rámci Slovenska. Z hľadiska urbanistického usporiadania nesie charakteristické črty obcí vzniknutých počas nemeckej kolonizácie v neobývaných oblastiach horného Uhorska. Pôvodne tvorili Janovu Lehotu len dve ulice tiahnúce sa pozdĺž potoka.
Obec bola majetkom ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1487 tam postavili gotický kostol na staršom základe. V roku 1685 sa dostala do správy arcibiskupských majetkov vo Svätom Kríži nad Hronom. V roku 1739 bol vysvätený kostol Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a postavili aj kaplnku trojuholníkového pôdorysu. V osemnástom storočí pripadla Janova Lehota banskobystrickému biskupstvu. V roku 1804 zničil obec požiar. Poškodený bol aj kostol, ktorý bol o tri roky nato opravený.
V obci sa zachovalo domoradie pôvodných nemeckých domov. Boli poschodové, sliezskeho typu. Dom obývali dve až štyri rodiny, každá mala svoju izbu. Mali tam kuchyňu a na poschodí „kamern“, ktorý slúžil ako komora alebo spálňa. Na poschodie sa vchádzalo rebríkom vedúcim z chodby.

Skryť Vypnúť reklamu

Hosťom bude Jozef Pribilinec

Lehotská základná škola nedávno oslávila svoje štyridsiate výročie. Počet žiakov v nej neklesá, každoročne ju navštevuje približne 120 detí. V škole vytvárajú podmienky pre rozvoj nadaných a talentovaných žiakov. Formujú u nich nielen intelektové, ale aj literárne, recitačné, hudobné a pohybové nadanie. Snažia sa aj o rozvíjanie talentov v oblasti matematiky, fyziky, chémie a získavajú ocenenia prác svojich žiakov na úrovni okresu, kraja i republiky.
„Teraz sme zaznamenali úspech v projekte Otvorená škola, oblasť športu, a dostali sme 50-tisíc korún na športové vybavenie. Takže ideme dobudovať telocvičňu, fitnes a zakúpiť športové náčinie,“ povedala riaditeľka školy Mária Simonidesová. V rámci tohto projektu pripravujú rôzne aktivity. Jednou z nich je zorganizovanie športových hier, kam chcú pozvať bývalého olympionika Jozefa Pribilinca, ktorý by bol čestným hosťom.
„Spolupracujeme aj so Špeciálnou školou v Žiari nad Hronom. Deti odtiaľ sme tu mali už dvakrát a ešte v septembri ich chceme pozvať na športové zápolenie pod názvom Rýchlejšie, vyššie, silnejšie,“ vysvetľuje a dodáva, že táto spolupráca má svoju tradíciu, v ktorej chcú pokračovať.

Skryť Vypnúť reklamu


V materskej škole Majú šestnásť detí
Materská škola v Janovej Lehote sa nachádza v budove základnej školy. Funguje pod vedením riaditeľky Jany Sedliakovej. So starostlivosťou o malých nezbedníkov jej pomáha učiteľka Erika Mičincová. „Máme zapísaných šestnásť detí, pre ktoré organizujeme rôzne aktivity. Napríklad športové dni, týždeň detských radostí, vystúpenia pri príležitostiach rôznych medzinárodných dní a vianočné besiedky,“ povedala Mičincová.


Otvorenie plánujú v polovici septembra

Riaditeľkou Domova sociálnych služieb a domova dôchodcov Nádej v Janovej Lehote je od jeho otvorenia v roku 2003 Erika Sučanská. „Zatiaľ máme 28 klientov, postupne ten počet stále zvyšujeme. Evidujeme veľa žiadostí, asi 70, a prijať môžeme len 34 klientov,“ hovorí. Vytvorili určitý poradovník, ale obyvatelia obce sú uprednostnení. Ostatní budú posudzovaní individuálne podľa voľných miest v časti domova sociálnych služieb, alebo domova dôchodcov. „Poskytujeme základnú starostlivosť, čo sa týka ubytovania, stravovania a zaopatrenia. Ale ponúkame aj rôznorodú terapeutickú starostlivosť. Snažíme sa, aby k nám ľudia neprišli zomierať, ale žiť,“ pokračuje. Väčšina z nich je tam ubytovaná na dobu neurčitú. Kedykoľvek môžu zariadenie opustiť a ísť napríklad na vychádzku, či k rodine. Aspoň raz za mesiac organizujú výlet mimo obce. „Máme však aj klientov, ktorí sú psychiatrickí pacienti a budovu môžu opúšťať len v sprievode zdravotnej sestry,“ podotkne a zároveň dodá, že aspoň raz za mesiac organizujú výlet mimo obce.
„S niektorými rodinnými príslušníkmi máme veľmi dobrú spoluprácu. Pomáhajú nám rôznymi sponzorskými darmi, dokážu všeličo zabezpečiť, vybaviť... Ale sú aj takí, ktorých vidíme len pri prijatí a úmrtí klienta,“ vysvetľuje.
Momentálne pracuje v domove sociálnych služieb 15 zamestnancov, v najbližšom čase ich pribudne ešte raz toľko. V zariadení sú jedno, dvoj a trojlôžkové izby. Za jednu noc sa platí 200 až 250 korún podľa toho, akú izbu má klient k dispozícii. Obyvatelia Janovej Lehoty sú aj v tomto zvýhodnení, ich platby sú nižšie.
Oficiálne otvorenie novej časti domova sociálnych služieb je naplánované niekedy na polovicu septembra. „Vtedy by sme chceli prijímať aj nových záujemcov. Postupne si to rozdelíme, lebo naraz sa taký veľký nápor nedá zvládnuť,“ dodáva. Na otvorenie chcú pozvať všetkých, ktorí spolupracovali na tvorbe celého projektu, ale aj kompetentných ľudí z ministerstva.


Kostol najsvätejšieho Srdca Ježišovho

V listine z roku 1487 sa uvádza, že kostol bol postavený na starom základe. Predtým tam pravdepodobne stál jeho drevený predchodca. V roku 1804 ho poškodil požiar, ale už o tri roky nato bol opravený a neskôr aj prestavaný.
Presbytérium kostola a víťazný oblúk sú neskorogotické, portál do sakristie, krstiteľnica a bočný oltár Panny Márie renesančné. Oltár svätého Jána Nepomuckého zo 17. storočia bol rokokovo upravený. Bohostánok je neogotický z roku 1890.
Veža bola v časoch tureckého panstva v Uhorsku vyššia ale pre časté zásahy bleskov v letných búrkach ju znížili.
Vo farnosti od roku 1559 pôsobilo viac ako 50 farárov. V súčasnosti ju spravuje Ľudovít Frindt. Mimoriadne obľúbeným farárom bol aj jeho predchodca Štefan Flimel.
V roku 1930 priviezli na chór organ, ktorý už potreboval rekonštrukciu. Tá bola ukončená jeho požehnaním 15. augusta tohto roku. V ten istý deň navštívil obec pri príležitosti posviacky kostola a nového kamenného oltára biskup Rudolf Baláž. Pre Janovu Lehotu to bola slávnostná udalosť, ktorá na svätú omšu prilákala plný kostol farníkov.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
 3. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 4. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 5. Magazín SME Ženy už v predaji
 6. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 7. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 8. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 9. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 10. Aplikácia na likvidáciu škody. Bez obhliadky a bez faktúry.
 1. Magazín SME Ženy už v predaji
 2. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 3. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 4. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 5. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 6. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 7. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 8. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 9. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 10. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 35 749
 2. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 24 027
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 19 507
 4. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 17 274
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 16 575
 6. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 13 484
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 302
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 322
 9. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 300
 10. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 10 630
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Šéf Slovalco Milan Veselý kritizuje štát za komunikáciu o celoplošnom testovaní

Firemný sektor sa informácie k celoplošnému testovaniu dozvedá na poslednú chvíľu a bez predchádzajúcej konzultácie.

Hlavnou surovinou pri výrobe hliníka je elektrická energia. Slovalco rokuje o jej nových cenách od roku 2014.

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici bude mať novú riaditeľku

Do výberového konania sa prihlásilo sedem uchádzačov.

Ilustračné foto.

V Novej Bani budú testovať v exteriéri, pripravených je päť miest

Samospráva už má k dispozícii takmer štyri desiatky dobrovoľníkov.

Odberné miesto na nový koronavírus.

V obci osadili merače, chcú tak zvýšiť bezpečnosť

Získali dotáciu vo výške sedem tisíc eur.

Nové merače.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V niektorých obciach v okolí Trnavy testovanie nebude

Pôvodne začali v okrese Trnava s prípravami na testovanie všetky obce, niektoré však dostali informáciu o pričlenení ich odberových miest k susedným obciam.

Vodič autobusu náraz neprežil. Cesta je neprejazdná

Dôvody, pre ktoré vodič náhle zmenil smer jazdy, polícia preveruje.

Situácia na Liptove sa zhoršuje, oba okresy zaznamenali rekord v počte pozitívne testovaných

Za jediný deň pribudlo na Liptove 254 ľudí, ktorým potvrdili nákazu koronavírusom.

Zoznam odberných miest v liptovských mestách

Pozrite si, na akých miestach sa bude konať celoplošné testovanie na Covid-19 v liptovských mestách.

Už ste čítali?