Štvrtok, 17. október, 2019 | Meniny má Hedviga

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Rezbárske pastorále

Kde a kedy ?
Rezbárske pastorále

Výstava je prístupná od pondelka do piatku, od 8:00 do 20:00 hod. vo Výstavnej sieni v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom. 

Výstava potrvá do 20. novembra 2015

Popis

TAK AKO KAMEŇ  -  AJ DREVO SVOJU KRÁSU SKRÝVA.                                            

TEN JU VŠAK LEN VIDÍ, KTO SA SRDCOM DÍVA.

Príroda je nedostihnuteľným  umelcom, ktorého  kroniku rozprávajú  aj letokruhy stromov. Ľudia mali a dodnes majú  prirodzenú potrebu  vyjadrovať svoje umelecké cítenie. Rezbárstvo  je  staroveké  umenie, ktoré  sa  objavuje  v každej  kultúre, v každom  kúte  sveta. Artefakty z  dreva  dokladujú  kultúrny  vývoj  človeka  od  praveku  až  po  súčasnosť.

Drevo je jedným z najstarších a najdostupnejších  materiálov, ktoré sa ľudstvo naučilo využívať. Používalo sa na stavbu domov, výrobu pracovných nástrojov - hrablí, kolies, lopát, úžitkových predmetov - korýt, misiek, črpákov, lyžíc, hračiek, fujár, píšťaliek, sakrálnych predmetov ,rôznych figúr  a iné. Drevo ako tradičný materiál evokuje pocity spätosti so životným prostredím. Treba sa s ním porozprávať, neraz ho aj pohladiť.

V dnešnej dobe drevorezbárstvo úspešne rozkvitá vďaka  slovenskému naturelu, ktorý je obdarený šikovnosťou a umeleckým cítením majstrov rezbárov.

Rezbárstvo  sa vo svojej  jedinečnej podobe zachovalo hlavne na vidieku, kde nachádzame množstvo talentovaných a usilovných  ľudových umelcov – samoukov.

O kameňoch je známe, že sa hýbu . O stromoch  - o dreve – že hovorí.  Áno, hovorí  k nám aj prostredníctvom diel našich troch seniorov, Andreja Jánošku, Dušana Droppu a Vladimíra Ivančíka, ktorí Vás chcú  svojimi prácami osloviť  a potešiť  na dnešnej výstave REZBÁRSKE PASTORÁLE.

Vitajte teda v mestskej výstavnej sieni v MsKC v Žiari nad Hronom . Vitajte na prechádzke s múzou v dreve. Nech našim nadšencom ešte dlho vydrží tento zápal, nech im drevo  ešte dlho pod rukami spieva.

Andrej Jánoška

Pedagóg - výtvarník - so zápalom a láskou 45 rokov vyučoval ako vedúci vo výtvarnom  odbore  ZUŠ  Zity Strnadovej -Parákovej v Žiari nad Hronom. Nové vzdelávacie tendencie, ktoré priniesol spoločenský a technický pokrok presadzoval aj do výtvarnej výchovy v škole. Zaviedol predmety počítačovú reklamu a drevorezbu , čo si vyžadovalo nemálo sebavzdelávania a prípravy na vyučovanie. Mnoho jeho talentovaných žiakov sa presadilo  na umeleckom poli. Spoločenským zadosťučinením mu bolo v roku 2014 udelenie ceny riaditeľky MsKC  Zlatý klinec  za celoživotnú pedagogickú prácu.

Rokom 2014 ukončil svoju pedagogickú „ púť“ a začal sa naplno venovať vlastnej tvorbe.  Jeho sebarealizácia vyústila do drevorezby, s ktorou systematicky začal pred šiestimi rokmi v rezbárskej škole - kurze, ktorý každoročne organizuje Detvianska umelecká kolónia. Druhý rok je zároveň poverený jeho vedením. Svoje práce vystavoval v rámci podujatí DUK a Podpolianskych folklórnych slávností v Detve . Jeho drevené plastiky je možné vidieť aj v Parku Š. Moysesa. Takmer trojmetrové sochy kráľa, kráľovnej a klauna ilustrujú rezbárske schopnosti autora. Námety jeho tvorby sú pestré. Popri tradičnej ľudovej tematike čerpá aj z oblasti histórie a mytológie. Posledné plastiky naberajú však modernejší – abstraktnejší smer. Pri ich realizácii  začína kombinovať drevo s medeným plechom. Tvorivá cesta, ktorou sa uberá , je poznačená neustálym hľadaním nových možností vyjadrenia svojej invencie v nekonvenčnosti a originalite. Rozdávať  radosť vo svojom okolí je dar, ktorý spája s láskou k drevu, ktoré mu pod dlátom v ruke  „spieva“. Je to cesta, ktorá ho napĺňa.

Dušan Droppa

Pedagóg , Dušan Droppa, žije v Starej Kremničke.  Až do dôchodku  učil  hru na akordeóne  a dychové hudobné nástroje  v ZUŠ Zity Strnadovej–Parákovej  v Žiari nad Hronom.

Ako  hovorí -  k  výrobe ľudových hudobných nástrojov sa dostal prostredníctvom  svojho syna, ktorý ako člen folklórneho súboru Hron  hrával na píšťalke. Postupne si píšťalky začal sám vyrábať, čo vzbudilo i jeho  záujem. Poznatky o výrobe  píšťaliek a fujár  získaval  z dostupnej literatúry a kontaktmi so známymi výrobcami. V súčasnosti vyrába pastierske 6-dierkové píšťaly, koncovky, palice, v ktorých je zabudovaná píšťala alebo fujara. Ďalej fujarky - až po veľké fujary rôzneho ladenia. Zúčastnil sa na celoslovenskej výstave výrobcov ľudových nástrojov v Ružomberku a v Liptovskom Mikuláši, na regionálnych výstavách v Novej Bani,  Podhorí a viackrát v Žiari nad Hronom. Čestné uznanie získal na celoslovenskej súťaži výrobcov ľudových nástrojov Instrumentum exceellens  v Detve v rokoch 2008 a 2009.

Výrobe ľudových nástrojov sa venuje dodnes.  Zúčastnil sa aj troch ročníkov rezbárskej školy - kurzu v Detve, ktorú organizuje Detvianska umelecká kolónia. Jeho plastiky, ktoré sú vystavené vznikli  práve na týchto  kurzoch.

Hudbu vyučoval celý profesijný život a rád sa k nej vracia s harmonikou  – heligónkou v rukách. Folklór  je mu veľmi blízky. S chuťou fúka aj do  fujary  vyrobenej vlastnými rukami, ktorej melódie v ňom podnecujú pozitívne emócie.

Vladimír Ivančík                                                                                                                                                                                                             

Do Žiaru nad Hronom prišiel  v roku 1953 z jeho rodiska Brodské.  Od mlada rád kreslil, preto jeho prvá profesijná orientácia bola umeleckým smerom. Pokúsil sa dostať na Strednú umeleckú školu v Bratislave, čo sa mu však nepodarilo.  Nakoniec sa rozhodol  pre technický smer,  vyštudoval  SPŠ hutnícku v Banskej Štiavnici. V Závode ZSNP pracoval na rôznych technických pozíciách až do odchodu do dôchodku.

Čo sa mu nepodarilo uskutočniť v mladosti, tomu  sa začal  venovať  na dôchodku. V roku 2012 absolvoval kurz pre drevorezbu s témou črpák , ktorý organizovalo ÚĽUV v Banskej Bystrici. Po  absolvovaní  kurzu, na ktorom  sa naučil základy opracovania dreva, začal  poznatky  využívať pri výrobe úžitkových predmetov -  črpákov, soľničiek, misiek a lyžičiek. Pri práci sa  inšpiruje  hlavne ľudovými  motívmi. Využíva viaceré druhy drevín. Ťažiskom  jeho umelecko -  remeselnej tvorivosti  je opracovanie  svôrov - zárastov, ktoré  vznikajú na pňoch ihličnatých stromov a majú jedinečnú drevokresbu. Svôry vyhľadáva s motorovou pílou na pleci pri potulkách v horách nášho krásneho Liptova. V poslednej dobe svoju prácu obohatil aj o tvorbu plastík, ku ktorým ho podnietil  jeho priateľ Andrej Jánoška. Pri plastikách sa chce popasovať už aj s väčšími klátmi dreva. Aktivity s drevom ho napĺňajú pocitom  uspokojenia  a radosti z vlastnej sebarealizácie.