Sobota, 19. október, 2019 | Meniny má Kristián

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Súťaž o najkrajšiu dovolenkovú fotografiu

Kde a kedy ?
Súťaž Najkrajšia dovolenková fotografia

K A T E G Ó R I E    S Ú Ť A Ž E:
1. Pamiatka UNESCO vo fotografii
2. Príroda a krajina
3. MÚZEÁ – oživená minulosť
4. Dovolenka dýcha človečinou – reportážne zábery a momentky z dovolenky
5. Môj najkrajší prázdninový zážitok – pre deti a mládež do 16 rokov
6. Čiernobiela fotografia
7. Podoby vody…

Popis

PODMIENKY SÚŤAŽE:
Súťaž je vyhlásená pre fotografov bez obmedzenia veku (s výnimkou 5. kategórie, ktorá je určená pre deti a mládež do 16 rokov) v čiernobielej a farebnej fotografii
Súťažiaci môže poslať do každej kategórie najviac 5 fotografií
Rozmery fotografií : minimálne 18×24 cm ( na fotopapieri ), zároveň prosíme zaslať elektronickú formu súťažných fotografií v minimálnom rozmere 700 px dlhšia strana na mailovú adresu :
mariangarai@gmail.com
Na zadnú stranu každej fotografie treba uviesť:Kategóriu, názov fotografie a miesto fotografovania, meno, priezvisko a adresu autora (príp. aj č. telefónu al. mail), v 5. kategórii aj vek autora
Uzávierka súťaže : 20. október 2015
Vyhodnotenie súťaže a vernisáž zo súťažných prác : november 2015

Organizátori súťaže: BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – Pracovisko Banská Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica, Múzeum vo Svätom Antone

Podrobnejšie informácie  a podmienky súťaže: 
POS, Nám. Sv. Trojice 7, 969 01 Banská Štiavnica
mobil: 0915 819 989
www.facebook.com/Najkrajsia dovolenková fotografia
e-mail: petrova@osvetaziar.sk

 

Miesto konaniaBanská Štiavnica, Radničné námestie, Banská Štiavnica