Štvrtok, 17. október, 2019 | Meniny má Hedviga

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Dom sociálnych služieb Ladomerská Vieska

Domov sociálnych služieb 
Ladomerská Vieska č. 84
965 01  Žiar nad Hronom 

Popis

Informácie o nás

Všeobecná charakteristika:
Domov sociálnych služieb pre dospelých mužov sa nachádza v obci Ladomerská Vieska v okrese Žiar nad Hronom. Situovaný je medzi rodinnými domami a je v ňom umiestnených 50 klientov - dospelých mužov.

Predmet činnosti:
Poskytuje sociálne služby dospelým, zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a poruchami správania celoročnou formou pobytu /bývanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, oprava a údržba bielizne a šatstva/ ďalšie činnosti ako je základné sociálne poradenstvo, záujmová činnosť, kultúrna činnosť, pracovná terapia, rekreačná činnosť a úschova cenných vecí.

Právna forma:
Organizácia je zariadením sociálnych služieb zriadeným zriaďovateľom Banskobystrickým samosprávnym krajom, ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou. Organizácia je svojimi príjmami a a výdavkami napojená na rozpočet zriaďovateľa.

Okolie, prostredie, technický stav budov a zariadení:
Zariadenie sa nachádza asi 1 km od okresného mesta Žiar nad Hronom. Pozostáva zo štyroch budov. Jedna z budov je kaštieľ, ktorý bol postavený v 17. Storočí. Všetky budovy sú po rekonštrukcii, čo prispieva k celkovému príjemnému vzhľadu zariadenia. Izby klientov sú zariadené jednoducho a účelovo. Interiér tvoria postele, skrine, nočné stolíky a stôl so stoličkami. Vzhľadom na počet postelí v jednej izbe je menej priestoru na súkromie. Ale vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnej dobe sa znižuje kapacita zariadenia sa zvyšuje počet m2 na jedného klienta. V celom zariadení sú dve spoločenské miestnosti, v ktorých je televízor, video, rádio. Klienti majú k dispozícii fajčiareň, ale aj dielne pre pracovnú terapiu. V rámci pracovnej terapie sa klienti počas jarnej až jesennej sezóny podieľajú na prácach v záhrade a na nádvorí, ktoré sú súčasťou zariadenia. Pre voľný pohyb – prechádzky slúži oddychová plocha v zariadení, záhrada s krytými altánkami s možnosťou posedenia a opekania. Kryté altánky sa nachádzajú aj na nádvorí zariadenia. Prostredie nádvoria dotvára fontána, kvetinové záhony, zámková dlažba, ktorou je pokryté celé nádvorie areálu.

Aktuálne hráme

Dom sociálnych služieb Ladomerská Vieska na mape

Otvoriť mapu v novom väčšom okne